SMART┃ทัวร์ญี่ปุ่น┃โอซาก้า โตเกียว คาวาสึซากุระ อิลลูมิเนชั่น 6 วัน 4 คืน SMJP004B

เมืองคะวะซุ ต้นกำเนิดของคะวะซุซากุระตลอดแนวเลียบแม่น้ำร่วม 3 กิโลเมตร ต้นซากุระ กว่า 800 ต้น
ฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู

วัดโทไดจิ นมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ ประดิษฐานในไดบุตสึเต็ง หรือที่เรียกกันว่า วิหารหลวงพ่อโต
 Nabana No Sato Winter Illumination งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
 ลานสกีฟูจิเท็น สนุกกับการเล่นหิมะด้วยกระดานเลื่อนหิมะ
 ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว

 

เมนูแนะนำ

  เต็มอิ่ม บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  ลิ้มรสชาบูแบบญี่ปุ่นแท้
  เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากต้น

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!
พักโรงแรมระดับ 3- 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
20 ก.พ. 6225 ก.พ. 6244,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง             (-/-/-)
กรุงเทพ – สนามบินนาริตะ

20.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19
กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ
D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
23.30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/-)
สนามบินคันไซ–นารา– วัดโทไดจิ- เกียวโต– ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– Nabana no sato-นาโงย่า

07.00

ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย

นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่นสร้างขึ้นเมื่อ ปีค.ศ.710 ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นยังไม่มีเมืองหลวงเป็นหลักแหล่ง ตามความเชื่อของลัทธิชินโตจะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งที่จักรพรรดิสิ้นพระชนม์กระทั่งญี่ปุ่นได้รับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจากจีนมาเป็นศาสนาประจำชาติจึงได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่นารา เมื่อสามารถกลมกลื่นกับลัทธิชินโตเป็นความเชื่อแบบเก่าได้ดีและแผ่กระจายไปทั่วประเทศต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเริ่มมีอิทธิพลด้านการเมืองการปกครองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระจักรพรรดิคัมมูจึงทรงย้ายเมืองหลวงไปที่เกียวโต ดังนั้น นารา จึงเป็นเมืองหลวงอยู่เพียง 75 ปีเท่านั้นแต่ช่วงเวลาสั้นๆ นี้ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อและระบบการปกครองกลับหยั่งรากลึกเป็นรากฐานสำคัญของประเทศญี่ปุ่นตราบจนกระทั่งปัจจุบันแต่เมื่อนาราหมดความสำคัญทางการเมืองกลับเป็นผลดีช่วยให้เมืองนี้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งสงครามกลางเมืองและสงครามโลกทำให้เมืองนี้รักษาวัฒนธรรม ประเพณีและสถาปัตยกรรมได้สมบูรณ์เท่าที่ควร เมืองเงียบสงบแห่งนี้ยังมีแหล่งมรดกโลกถึง 8 แห่ง

วัดโทไดจิ เป็น1ใน8มรดกโลกและเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของเมืองนารา ทางเข้าวัดมีซุ้มประตูใหญ่มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคูระวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 743 เข้านมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วยสำริดสูง 16.2 เมตรและหนัก 500ตัน เป็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานในไดบุตสึเต็ง หรือที่เรียกกันว่า วิหารหลวงพ่อโตหลังเดิมถูกไฟไหม้และสร้างขึ้นใหม่ถึง2ครั้งวิหารปัจจุบันมีขนาดเพียง2ใน3ของหลังเดิมแต่ก็ยังได้ชื่อว่าเป็น วิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ด้านกว้าง 57 เมตรความลึก 51 เมตร ความสูง 49 เมตร จุดเด่นนั้นอยู่ที่การใช้ซุงขนาดใหญ่รวมกันเป็นเสาค้ำด้านหลังของวัดปลูกต้นเมเปิ้ลเป็นจำนวนมากบริเวณสวนของวัดจะได้เพลิดเพลินกับกวางแสนเชื่องจำนวนมากกว่า 4,000 ตัวอาศัยอยู่บริเวณสวนของวัดนี้เชื่อว่า กวางเหล่านี้เป็นบริวารขององค์เทพเจ้า

เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปีก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาเปลี่ยนเป็นเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน) นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาวสร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวสัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตูตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็นอุโมงค์โทรอิรวมแล้วความยาวประมาณ4,000เมตรด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะณศาลเจ้าแห่งนี้ที่เราท่านคุ้นตาด้วยเสาไม้สีแดงในฉากภาพยนตร์ดังเกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรสชาติความอร่อย

Nabana no sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์สลับสับเปลี่ยนดอกไม้ตามแต่ละฤดูกาลซึ่งจุดเด่นในฤดูหนาวของสวนดอกไม้นี่คือไฟประดับหลากสีกว่าแสนดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวนไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ละปีธีมที่ใช้ประดับตกแต่งจะแตกต่างกันออกไป มีทั้งธีมทะเล และธีมภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น

นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า ณ MYSTAYS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)
นาโงย่า– ทะเลสาบฮามานะ- โรงงานผลิตพายปลาไหลอุนางิ- ลานสกีฟูจิเทน – ทะเลสาบโมโตสึ

ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นพร้อมให้ท่านลิ้มรสคุกกี้-พายปลาไหลแสนอร่อยโรงงานผลิตพายปลาไหลอุนางิขนมของฝากขึ้นชื่อของเมืองฮามามัตสึจังหวัดชิซึโอกะพายกรอบอร่อยเข้ากับซอสและกลิ่นหอมๆเป็นอย่างดีที่โรงงานผลิตแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิธีการผลิตเคล็ดลับในการผลิตนอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ ที่นำเอาพายปลาไหลมาประยุกต์กับเมนูของหวานให้ลองซื้อทาน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชิมและ
เลือกซื้อสินค้าอื่นๆ ของโรงงาน ที่อร่อยขึ้นชื่อไม่แพ้พายปลาไหลอีกด้วยเม้าท์ฟูจี ภูเขาไฟรูปทรงกรวยสง่างามที่ยังคุ-กรุ่นไม่ดับสนิทมีหิมะปกคลุมตลอดปีมีความสูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) เป็นภูเขาไฟที่สวยงามที่สุดในโลกไม่มีภูเขาลูกใดมา
เทียมเทียบได้ สัญลักษณ์มรดกล้ำค่าของชาวอาทิตย์อุทัย ให้ท่านตื่นตากับลานสกีหิมะ ณ Fujiten Skiland ลานสกีอันดับหนึ่งของ จังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือกระดานเลื่อนหิมะ ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค (ในกรณีที่ไม่สามารถทำกิจกรรมในลานสกีได้ เนื่องจากสภาพอากาศ เราจะนำท่านเที่ยวชมเม้าท์ฟูจิ หรือบริเวณเชิงเม้าท์ฟูจิแทน)นำท่านเข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบโมโตสึ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่โอบล้อม เม้าท์ ฟูจีณ MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)
ทะเลสาบโมโตสึ– คาวาสึ ซากุระ – เก็บสตรอเบอร์รี่- ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

คาวาสึ ซากุระ เมืองเล็กๆ ในแหลมอิซุซึ่งเป็นต้นกำเนิดซากุระสายพันธุ์คาวาสึ ชมซากุระสายพันธุ์คาวาสึที่บานเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆ คือบานในเดือนกพ. ชมความงามของดอกซากุระริมแม่น้ำที่มีจำนวนมากกว่า 8 พันต้น ระหว่างทางมีอนเซนเท้าให้บริการแช่ฟรีๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกด้วย

กิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ สตรอเบอรี่ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่แลมีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตรอเบอรี่ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง สนุกกับการเก็บผลสตรอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง

โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียวในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่าศูนย์กลางที่สองแห่งนครศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO,KANEBO, SK–II ในราคาถูกนำท่านเข้าที่พัก โตเกียว ณ KEIHAN TSUKIJI GINZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/-/D)
มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันหรือท่านเลือกซื้อทัวร์เที่ยว-Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea เดินทางโดยรถไฟ – ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800.-บาท – เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000.-บาท (รวมค่ารถไฟ)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่ำ, และค่าเดินทาง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบันอะคิฮาบาร่า หรืออีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า,กล้องดิจิตอล,เกมส์ต่างๆ

ชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นไฮโซยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ

กินซ่า ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮคลาสญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือนที่ดูดีมีระดับ

ฮาราจูกุ ย่านขายของกิน–ของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่น–วัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นั้นละแวกบริเวณทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิโดริ เรียกว่าแทบไม่มีที่หายใจถ้ามีเวลาขอแนะนำท่านให้เข้าไปชม ศาลเจ้าเมจิย์

โอไดบะ เมก้าเวบ สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้าทุ่มทุนมหาศาลสร้างขึ้นบนเกาะถมใหม่กลางอ่าวโตเกียว เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนแปลกตาไม่เหมือนใครซึ่งภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมายภายในอาคารหลัก3ชั้นที่ท่านจะพบกับรถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออกและผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่างๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์ โชว์ อิสระให้ท่านได้เดินชมความอลังการโดยรอบหรือท่านจะเลือกใช้บริการของ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติ พาท่านชมรอบอาคารหลัก (ค่าตั๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนที่ตกแต่งย้อนยุคได้อย่างลงตัว สำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น ซีลิก้า MR-S ท่านสามารถ ซื้อตั๋วในราคาท่านละ 200 เยน เพื่อทดลองขับได้ ภายนอกอาคารหลักจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและส่วนจัดแสดงรถยนต์ยุคปี50–70ของญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยวโตเกียวดีสนีย์แลนด์หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ==>ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับWesternlandตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน Pirates of thecaribbean สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า Jungle cruise กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ Big thunder mountain เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ Buzz light year’s astro blaster ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง Toy story

โตเกียวดิสนีย์ซี ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตำนานจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล การออกเรือเพื่อสำรวจ และค้นพบน่าทึ่งน่าตื่นเต้นนานับประการเป็น แห่งเดียวในโลกกับท่าเรือทั้ง7เป็นดั่งโลกแห่งความฝันและเวทมนต์บนผืนน้ำกว้าง ท่านจะได้พบกับเอเรียล และบรรดาเพื่อน ๆ จากเรื่อง เดอะ ลิตเติ้ล เมอร์เมด ณ เมอร์เมด ลากูน พร้อมการแสดงอันอลังการ

นำท่านเข้าที่พัก โตเกียว ณ KEIHAN TSUKIJI GINZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการเดินทาง           (-/-/-)
มหานครโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – อิออน พลาซ่า- สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชม–เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย (ไม่รวมอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

 17.25 ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
21.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month

02-กุมภาพันธ์