ทัวร์จีน┃เซี่ยงไฮ้ – ปักกิ่ง 6วัน 5คืน CN009ANY

 เซี่ยงไฮ้ “ยุโรปแห่งเอเชีย ปารีสแห่งตะวันออก”

 ปักกิ่ง เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 หังโจว สวรรค์บนดินในโลกมนุษย์

 ซูโจว ในอดีตรู้จักกันในนาม “เจียงหนาน”

  หอไข่มุก แห่งเซี่ยงไฮ้ สัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่

  ถนนนานกิง ถนนคนเดินอันดับ 1 แห่ง เซี่ยงไฮ้

  รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ แห่งเดียวในเอเชีย

  สวนหลิวหยวน สวนมรดกโลก ต้นแบบแห่งสวนงาม

  ทะเลสาบซีหู ล่องเรือชมทะเลสาบอันดับ 1 แห่งมณฑลเจ้อเจียง

  ข้ามเมืองด้วยรถไฟความเร็วสูง 350 ก.ม./ช.ม.

  กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  พระราชวังต้องห้าม ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

  พักโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว

  สุดยอด! เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ, หมูตงโป, ขาหมูร่ำรวย,

  พบกับเมนูพิเศษ เต็มอิ่มกับ สุกี้หม้อไฟ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
27 ธ.ค. 611 ม.ค. 6239,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง (-/-/D)
08:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:45 น เหินฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 664
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
  นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง (Nanjing Road) ถนนคนเดินยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหารตะวันตก อาหารพื้นเมือง ร้านขายชา ขายขนม ร้านของฝากที่ระลึก รวมถึงร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น UNIQLO, ZARA, BALENO
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – ตลาดอี้หยวน (เฉินหวงเมี่ยว) – ศูนย์สมุนไพรจีน – ซูโจว – สวนหลิวหยวน – วัดซีหยวน (B/L/D)
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว (Yu fo si) พระพุทธรูปหยกถูกสร้างขึ้นในปี 1882 วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิง แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปี 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว
จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดอี้หยวน (เฉินหวงเมี่ยว) เป็นตลาดแบบบาซาร์ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมตั้งแต่ราชวงศ์หมิง มีทั้งร้านขายของทานเล่นมากมาย เช่น เกี๊ยวหมู ขนมปังกรอบ และเสี่ยวหลงเปา ท่านจะได้ชมร้านรวงต่างๆ ตกแต่งที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามในรูปแบบทรงอาคารทรงจีนโบราณ
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมี ซู-หัง (ซูโจว-หังโจว)
นำท่านเดินทางไปยัง สวนหลิวหยวน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นที่ 23,310ตรม. ในอดีตมีชื่อว่า“สวนตะวันออก” เป็นสวนศิลปะเจียงหนานขนานแท้ โดดเด่นด้านการจัดวางและช่องว่าง มีการโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปัตยกรรรมที่สร้างมุมมองระดับต่างๆได้อย่างงดงามลงตัว
จากนั้นเดินทางสู่ วัดซีหยวน เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของซูโจว ภายในวัดมี “เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา”ที่งดงามมาก รวมทั้ง “พระจี้กง” ที่แกะสลักได้อย่างอัศจรรย์ เพราะใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ คือ ยิ้ม, หัวเราะ และร้องไห้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Metro Park Hotel Suzhou (4*) หรือเทียบเท่า  
วันที่ 3 ซูโจว – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผ้าไหม – ถนนโบราณเหอฟางเจีย (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ หังโจว เมืองเอกแห่งมณฑลเจ้อเจียง
นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก และ มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟางเจีย ถนนคนเดินที่จำลองอาคารบ้านเรือน ร้านค้าโบราณตลอดแนว กว่า 100 ร้าน เช่น ร้านขายชา วัตถุโบราณ ภาพวาดงานศิลป์ และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ซึ่งจะประดับไปด้วยการแขวนโคมไฟจีนสีแดงเจิดจ้าไปทั้งถนน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก New Century Grand Hotel Hangzhou (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 หังโจว – ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง (Box/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (กล่องอาหารว่าง)
  นำท่านเดินทางโดย รถไฟความเร็วสูง ขบวน G… นำท่านเดินทางจาก หังโจว ไปยัง ปักกิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน (วิหารบวงสรวงสวรรค์) เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สร้างในปี ค.ศ. 1420 ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพแห่งฟ้าของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของเมืองปักกิ่งอีกด้วย
นำท่านเข้าชม โชว์กายกรรมปักกิ่ง เป็นการโชว์ความสามารถของนักแสดงในด้าน ความหวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น ไฮไลท์ที่สำคัญคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆคันวนอยู่ในพื้นที่จำกัด
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mercure Beijing Dongcheng (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5  ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจู้หย่งกวน) – ตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฝูจิ่ง  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเลือกซื้อ หยก ชั้นดี จากร้านค้าหยก ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกยาวประมาณ13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยฝีมือแรงงานนับล้าน พาดผ่าน 7 มณฑลของจีน โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 รัฐสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ มีของกินพื้นเมืองมากมาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่นี่เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย จนมีคำกล่าวกันว่า “ไปปักกิ่ง ต้องไปเดินถนน หวังฝูจิ่ง”
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mercure Beijing Dongcheng (5*) หรือเทียบเท่า
 วันที่ 6  จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ อีกทั้งเป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ชม อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง แล้วนำท่านผ่านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน สู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก  ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปักกิ่ง
17:05 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615
21:15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

12-ธันวาคม