ทัวร์ยุโรป┃สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9 วัน 6 คืน EU008A

กรุงสต๊อคโฮล์ม เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ก่อเมืองเก่าพระราชวังแสนคลาสสิค
บาร์เก้นท์ เมืองมรดกโลกสีสันสวยงาม สไตล์บ้านตุ๊กตา
พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS ที่เพียบพร้อมทั้งอาหาร-เครื่องดื่ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และคาสิโน และพักในห้องมีหน้าต่าง
ไม่พลาดเมืองสวยและเส้นทางสุดยอดของนอร์เวย์ “บาร์เก้นท์-กู้ดวานเก้นท์-ฟลอม”
นั่งรถไฟไต่เขาสายโรแมนติค ล่องเรือชมดินแดน “ฟยอร์ด-นอร์เวย์”
 กรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของนอร์เวย์ ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง และสวนวิกเกอร์แลนด์
พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปี จัดแสดงไว้ยิ่งใหญ่อลังการ
เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์นิยายก้องโลก น้ำพุเกฟิออน ตำนานกำเนิดเมือง

 

เมนูแนะนำ

 อาหารคุณภาพ ฝรั่ง-ไทย-จีน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเรือสาราญ

บินตรงไป-กลับ โดยการบินไทย สะสมไมล์ 50%
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน
คณะละประมาณ 25 ท่าน
เที่ยวเส้นทางที่คุ้มค่า ในเวลาที่พอเพียง

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
11 เม.ย. 6219 เม.ย. 62135,000฿Download PDF
วันแรก  (พฤหัส 11 เม.ย.) กรุงเทพฯ ⇒ สต๊อคโฮล์ม/สวีเดน – บินตรง 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย   แถว D   (เข้าประตู 2-4)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง ( ศุกร์ 12 เม.ย.) สต๊อคโฮล์ม/สวีเดน ( – / L / D )
01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต๊อคโฮล์ม  โดย สายการบินไทย  เที่ยวบิน TG 960  (บินตรง 10.30 ชม.) 
07.00 น. ถึงสนามบิน กรุงสต๊อคโฮล์ม (STOCKHOLM) ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 
  กรุงสต็อคโฮล์ม เมืองหลวงฉายาเวนิสแห่งยุโรปเหนือตั้งอยู่บนเกาะ14เกาะในทะเลสาบมาลาเรนมีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมากนับป็นอีกเมืองหลวงแสนสวยซึ่งเริ่มจากจุดชมวิวที่ท่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำผ่านชมย่านสำคัญๆ โอเปร่า รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล

เกาะเมืองเก่า เป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงอันสง่างามอาคารก่อสร้างแสนคลาสสิค

พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า เรือรบอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่2รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้นแต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากว่า 300 ปีถึงสามารถกู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในสต็อคโฮล์ม

ศาลาว่าการเมือง ภายในห้องส่วนต่างๆมีประวัติความเป็นมารวมทั้งห้องซึ่งจัดเป็นสถานที่ๆจัดงานรับรางวัลโนเบิลสาขาสันติภาพในทุกๆปี

เข้าสู่ที่พัก  : SCANDIC PARK STOCKHOLM HOTEL / หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ( เสาร์ 13 เม.ย.)สต๊อคโฮล์ม ⇒ บาร์เก้นท์ (นอร์เวย์) – โวส( B / – / D )
07.00 น. เดินทางสู่สนามบินสต๊อคโฮล์ม
13.10  น ออกเดินทางโดยสายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY4139 สู่เมืองบาร์เก้นท์-นอร์เวย์
14.30 น เมืองบาร์เก้น (Bergen) เมืองที่ได้รับยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าอีกแห่งของนอร์เวย์ที่มีอายุมากกว่า600ปีปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อันดับ2รองจากกรุงออสโลเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดกับทะเลมีภูเขาสูงที่สุดในยุโรปเหนือและแดนฟยอร์ดยาวที่สุดจนได้รับสมญานามว่า“เมืองหลวงแห่งฟยอร์ด”เมืองท่าสวยงามบ้านเรือนชาวประมงริมฝั่งแสนน่ารักมีสีสัน

เมืองเก่าเบอร์เก้น (Bryggen) ยังคงร่องรอยความรุ่งเรืองในแบบเมืองท่าในอดีต หมู่บ้านเรียงรายล้วนเป็นบ้านไม้ทาสีสันสวยงามแบบบ้านตุ๊กตางดงามและมีเสน่ห์มากจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น“มรดกโลก”ที่เลื่องชื่ออีกแห่งของนอร์เวย์พาท่านเดินชมตลาดปลาริมอ่าว เลือกชิมปลาสดๆแปลรูปหลากชนิดเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

นั่งรถไฟไต่เขา Floibanen
ขึ้นสู่จุดชมวิวของอ่าวบาร์เก้นท์ จากมุมสูงที่แสนสวยงาม

เช๊คอินเข้าสู่ที่พัก : RADISSON BLU HOTEL NORGE หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ ( อาทิตย์ 14 เม.ย.)บาร์เก้นท์ – วอส – ฟลอม ( B / L / D )  
เมืองวอส (VOSS) แวะเก็บภาพด้านหน้าโรงแรม FLEISCHERS HOTEL VOSS โรงแรมเก่าแก่มีชื่อเสียงที่ครั้งหนึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประทับ เมื่อครั้นเสด็จประพาสยุรป เมื่อราว 105 ปีก่อน แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปน้าตกสวย ที่ตกจากโตรกผาระหว่างทาง

เมืองกู้ดวานเก้น (Gudvangen) 
ล่องเรือชม“ซอจ์นฟจอร์ด”(Sognefjord) ที่ได้ชื่อว่าเป็น “King of Fjord”และนับว่าเป็นฟยอร์ด ที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดถึง200ก.ม.ความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์โตรกผาหินสูงตระหง่านเนินลาดริมฝั่งมีหมู่บ้านพื้นเมืองตั้งเป็นหย่อมๆในสวนสนสีเขียวเรือจะค่อยๆแล่นเลียบไปตามสายน้าเปิดโอกาส ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ดที่สวยและยาวที่สุดของโลกชมภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิศดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ไม้สนเป็นหย่อมๆ

เมืองฟลอม (Flam) 
เมืองตากอากาศแสนสวยกลางฟยอร์ด ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติขุนเขา และสายน้า เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวฟยอร์ดของนอร์เวย์รถไฟสายโรแมนติคฟลัม บาเนน (Flamsbana) สุดยอดผลงานวิศวกรรมการรถไฟไต่เขา ที่โด่งดังที่สุดของนอร์เวย์ (จากเมือง Flam-Myrdal-Flam) วิ่งด้วยความเร็ว 20 กม./ชม. ตู้โบกี้ตกแต่งด้วยไม้คลาสสิค ที่บางช่วงลอดอุโมงค์ คดเคี้ยวท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ “น้าตกเคียส์” (Kjisfossen) ที่ไหลตกจากโตรกผาสูง รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพสวยประทับใจเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามไม่รู้เบื่อเข้าที่พัก : FRETHELM HOTEL /หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า  ( จันทร์ 15 เม.ย.)ฟลอม – เกโล – ออสโล ( B / – / D )      
ฟยอร์ด-นอร์เวย ผ่านเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ที่ยอดเขาสูงยังมีหิมะปกคลุมให้เห็นเป็นบางช่วง ผ่านทะเลสาบ ลอดอุโมงค์ใต้ภูเขานับร้อยแห่ง สวยงามตลอดเส้นทางจนถึงเมืองเกโล

กรุงออสโล (OSLO ) เชิญท่านช้อปปิ้งในย่านศูนย์กลางของเมือง อิสระให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง

ถนนคาร์ลส โจฮันส์ ที่มีร้านค้านานาชนิด นับร้อยนับพันแห่ง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลอดภาษี ฯ

เข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า
(คืนนี้ กรุณาเตรียมจัดกระเป๋าเล็กใส่เสื้อผ้า 1 ชุด เพื่อใช้ค้างคืนบนเรือสาราญ 1 คืนในวันพรุ่งนี้ เพราะกระเป๋าใหญ่จะนาฝากใต้ท้องเรือ)

วันที่หก ( อังคาร 16 เม.ย.)ออสโล – เรือสำราญ DFDS – โคเปนเฮเก้นท์ ( B / L / D )
กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ ที่สถาปนาขึ้นมาเมื่อประมาณ 60 ปีมานี้เอง ชมความเจริญในอดีตยิ่งใหญ่พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งบรรพบุรุษของชาวนอร์เวย์ที่เดินทางทั่วยุโรปด้วยพาหนะนี้

สวนวิกเกอร์แลนด์-อุทยานฟรอกเนอร์ ที่นาผลงานของกุสตาฟวิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นาผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท ที่เป็นรูปคนจานวนมาก มายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้าพุวงจร ชีวิตที่มีความหมายสอนใจ

ลานกระโดดสกีจัมพ์-โฮเมนโคเล่น ที่เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวปี 1952 ผ่านชมสถานที่สาคัญๆ อย่าง พระราชวังหลวง อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ทาเนียบรัฐบาล แวะชมสถาบันศูนย์รางวัลโนเบลแห่งสันติภาพ ด้วยออสโลเป็นเมืองแห่งการบริหารรางัลโนเบลสาขาสันติภาพโดยเชิญบุคคลที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีมารับรางวัลนี้ที่ห้องโถงของทาเนียบรัฐบาล ในวันที่ 10 พฤศจิกายน

เช๊คอินขึ้นสู่เรือสาราญ DFDS Seaway เข้าห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สารวจสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ (พักห้องซีวิว- ในกรณีที่ห้องซีวิวเต็ม คืนเงินให้ท่านละ 25 ยูโร)

วันที่เจ็ด ( พุธ 17 เม.ย.)โคเปนเฮเก้นท์ – ช้อปปิ้งถนนสตรอยเก้ ( B / L / D )

กรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) นครหลวงแห่ง ประเทศเดนมาร์ค เจ้าของฉายา “สวรรค์แห่งเมืองท่า” นาท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ ที่ สาคัญของโคเปนเฮเก้น จากผลงานการประพันธ์ของกวีชื่อก้องโลก “ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน” ชม น้าพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตานานในการสร้างประเทศ แล้วนาท่านสู่ย่านท่าเรือเก่า “นูว์ฮาว” อ่าวจอดเรือที่มีอาคารบ้านเรือนสีสดใส เป็นจุดที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของกรุงโคเปนเฮเก้นท์มีเวลาท่านเดินเล่นสารวจราคาสินค้าบน

ถนนสตรอยเก้ ย่านช้อปปิ้งหลักของเมือง ที่ทอดตัวยาวกว่า 1 กม. นับเป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่ายาวที่สุดในยุโรป เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด ที่มีอัตรา ภาษีคืนสูงถึง 16-19 % อาทิเช่น นาฬิกาโลเร็กซ์ กระเป๋าหลุยส์ วิตอง GUCCI ฯลฯหรือท่าน อาจใช้เวลาว่างซื้อบัตรเข้าไปเดินชมใน สวนทิโวลี ที่นับว่าเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป เข้าสู่ที่พัก : IMPERIAL HOTEL / หรือเทียบเท่า

วันที่เเปด ( พฤหัส 18 เม.ย.)โคเปนเฮเก้นท์ – กรุงเทพฯ ( B / – / – )
จัตุรัสอามาเลียนบอร์ก เป็นที่ตั้งของที่ประทับของพระราชวงศ์ผ่านชมสถานที่สาคัญๆอาทิอาคารรัฐสภา บริเวณท่าเรือเก่าที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นร้านอาหารแกลเลอรี่ต่างๆ

ปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg) *
ถ่ายภาพด้านหน้า* สถานที่เก็บราชสมบัติของราชวงศ์สร้างในสมัยของกษัตริย์ คริสเตียนที่ 4 ในปี ค.ศ.1633 ท่ามกลางสวนไม้ที่สวยงาม
14.25 น. ออกเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบิน TG 951
วันที่เก้า ( ศุกร์ 19 เม.ย.)สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ: * รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ *

Additional Information

month

04-เมษายน