ทัวร์ญี่ปุ่น┃ซากะ สโลว์ ไลฟ์ 6วัน 4คืน JP009D

เส้นทางใหม่ เสน่ห์ความงาม “ซากะ” สโลว์ไลฟ์ ชีวิตในฝัน ที่ไม่อาจพบได้ในเมืองใหญ่

สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม #ชมวิว 360 องศา จากปราสาทคาราสึ แหลมฮาโดะ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก

ชมเมืองน้าพุร้อน ออนเซ็นขึ้นชื่อ
#ทาเคโอะ ออนเซ็น น้าพุร้อนประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี #แช่ปุ๊ป ผิวลื่นปั๊ป “อุเรชิโนะ”

ออนเซ็นผิวสวยติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

จิบชาร้อนๆ ในสวนญี่ปุ่น เคชูเอน โลเคชั่นละครดัง กลกิโมโน

เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ท่านเข้าร่วมพิธีขอพร ณ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ

ช้อปปิ้งเทนจิน แหล่งช้อปปิ้งที่ง่าย สะดวก ครบครัน และหลากหลาย

 

เมนูแนะนำ

♦ ลิ้มรส ปลาหมึกสด อิคิซูคุริ ขึ้นชื่อเมืองซากะ

พิเศษ !! เต้าหู้ ออนเซ็น อุเรชิโนะ ที่เดียวเท่านั้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น 2 คืน
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ  ( TG 648 : 00.50 – 08.00 น.)
2 กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-ปราสาทคาราสึ-แหลมฮาโดะมิซากิ– คาราสึ

** ที่พัก KARATSU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

L D
3 คาราสึ-ยอดเขาคากามิยาม่า-ทาเคโอะออนเซ็น-ศาลเจ้าทาเคโอะ ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ-อุเรชิโนะ ออนเซ็น

** ที่พัก URESHINO ONSEN WARAKUEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
4 อุเรชิโนะ ออนเซ็น-สวนญี่ปุ่นเคชูเอน(ชงชา)-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร) Tosu Premium Outlets-ฟุกุโอกะ

** ที่พัก NISHITETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
5 ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าคูชิดะ-วัดโทโชจิ-อิสระช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ

** ที่พัก NISHITETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L
6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ ( TG 649 : 11.35 – 14.55 น. )  B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
11 เม.ย. 6216 เม.ย. 6265,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  (-/-/-)

2100 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย

วันที่ 2 ของการเดินทาง  (-/L/D)

กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – ปราสาทคาราสึ – แหลมฮาโดะมิซากิ – คาราสึ

0050 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648
0800

ถึงสนามบินฟุกูโอกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จังหวัดซากะ (Saga) จังหวัดที่อุสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและไร่ชา วัฒนธรรมประจำถิ่น ศาลเจ้าเก่าแก่ ออนเซ็นขึ้นชื่อ จนกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตในการถ่ายภาพยนตร์และซีรี่ส์มากมายอีกที่หนึ่งในคิวชูเลยทีเดียว

ปราสาทคาราสึ (Karatsu Castle)
สัญลักษณ์แห่งเมืองคาราสึ ตัวปราสาทที่นี่แบ่งออกเป็น 5 ชั้น โดยออกแบบให้คล้ายกับหัวของนกกระเรียน ทางด้านซ้ายและขวาของปราสาทนั้นมีแนวป่าสนขนาดใหญ่ ทำให้ปราสาทนี้ดูราวกับนกกระเรียนกาลังกางปีก ด้วยเหตุนี้ ปราสาทแห่งนี้จึงถูกเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทไมซุรุ หรือ ปราสาทนกกระเรียนบิน ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1608 โดย “เทราซาวะ ฮิโรทะกะ” ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองคาราสึ ปัจจุบันนี้ตัวปราสาทได้รับการบูรณะเมื่อปี ค.ศ.1966 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภายในมีการจัดแสดงเอกสารและอาวุธต่างๆที่สาคัญในสมัยเอโดะ เอกสารเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาคาราสึยากิ และเอกสารเก่าแก่อีกมากมาย นอกจากนี้ ที่ชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว สามารถชมวิวทะเลและป่าสนอันงดงามของเมืองคาราสึได้ ทั้ง 4 ทิศ ทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้อย่างชัดเจน ยิ่งช่วงฤดูใบไม้ผลิก็สามารถชมดอกซากุระได้ แถมช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมก็จะพบกับความสวยงามของซุ้มดอกวิสทีเรียสีม่วงได้อีกด้วย

สัมผัสดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก แหลมฮาโดะ มิซากิ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือสุดของคาบสมุทรฮิกาชิ มัตสึอุระ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยสดงดงามทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่เหมาะสาหรับคู่รักและเหมาะกับการพักผ่อนเป็นที่สุด และยังมีร้านขายหอยนมสาวย่างเกลือที่จับมาจากทะเลเก็นไค ให้ได้ลิ้มลองกันอีกด้วย

เข้าที่พัก คาราสึ ณ KARATSU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้าแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)

คาราสึ – ยอดเขาคากามิยาม่า – ทาเคโอะออนเซ็น – ศาลเจ้าทาเคโอะ – ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ – อุเรชิโนะ ออนเซ็น

ยอดเขาคากามิยามะ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 284 เมตร บริเวณตีนเขามีแนวต้นสนดำญี่ปุ่น “นิจิ โนะ มัตสึบาระ” กว่าล้านต้นเรียงรายเลียบติดกับชายทะเล เมื่อมองจากด้านบนสามารถชมความงามของสีเขียวและน้ำเงินตัดกันได้ที่นี่ ที่ยอดเขาคากามิยามะมีจุดชมวิว จุดพักรถ และลานหญ้ากว้าง ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่ดอกซากุระและดอกสึสึจิบานสวยงามอีกหนึ่งแห่งของญี่ปุ่น

ทาเคโอะ ออนเซ็น เมืองแห่งออนเซ็น ศูนย์กลางความล้ำสมัยที่แฝงกลิ่นอายวัฒนธรรม ทาเคโอะ ออนเซ็น เป็นบ่อน้าพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าสีแดงสด อันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงผู้มาเยือน ว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้ว บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้วนแล้วแต่เคยมาเยือนที่นี่ ปัจจุบันแม้อาคารออนเซ็นหลังประวัติศาสตร์จะปิดทำการไปแล้ว แต่ก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้แทน

ศาลเจ้าทาเคโอะ ศาลเจ้าเก่าแก่ ภายในมีต้นไม้ใหญ่สองต้นอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งส่วนของลำต้น เชื่อมติดกัน เปรียบเสมือนสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของคู่รัก เชื่อกันว่าหากได้มาขอพรความรักที่นี่มักจะสมหวังในชีวิตคู่

เข้าที่พัก อุเรชิโนะ ณ URESHINO ONSEN WARAKUEN HOTEL หรือเทียบเท่า

อุเรชิโนะ ออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อเรื่อง แช่แล้วผิวสวยติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ทำให้สุภาพสตรีที่ใส่ใจเรื่องความงามเดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมาก และยังมีศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ ที่มีตำนานที่เล่าขานว่า มีสาวงามผู้หนึ่งนามว่า โทโยตะมะ ฮิเมะ เป็นเทพธิดามังกรที่มีผิวขาวราวหิมะ และมีปลาดุก นามะซุซามะ(Namazu sama) เป็นผู้ติดตาม หากใครได้มาสักการะ และลูบไล้ที่รูปปั้นปลาดุกเผือก จะทำให้มีผิวลื่น ขาวใสดั่งผิวปลาดุกเผือก ทำให้ที่นี่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ศาลเจ้าปลาดุก นั่นเอง

บรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการสวม ยูกะตะ พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

อุเรชิโนะ ออนเซ็น – สวนญี่ปุ่นเคชูเอน(ชงชา) – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร) Tosu Premium Outlets-ฟุกุโอกะ

สวนเคชู-เอน สวนสไตล์ญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1979-1980 โดยนักจัดสวนชื่อดัง มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร และก่อนหน้านี้เคยเป็นคฤหาสน์ของผู้ครองซากะ และที่เป็นสถานที่ถ่ายทำละครกลกิโมโนอีกด้วย ซึ่งในแต่ละฤดูกาล คุณจะได้เห็นสีสันดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสีแตกต่างกันออกไป พิเศษ! ให้คุณผ่อนคลายด้วยการ ลิ้มลองชาอุเรชิโนะ กลางสวนญี่ปุ่น ด้านหลังสวนมองเห็นภูเขามิฟุเนะและความงดงามของการผสมผสานวิวน้าตกเข้ากับไร่ชา พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ เครื่องเคลือบจีน หยก และงานศิลปะอื่นๆ

ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ( Yutoku Inari Shrine ) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabesshima ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนต่างพากันไปสักการะ ขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เข้าร่วมพิธีขอพรของศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ด้วยตัวท่านเอง

โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ที่สุดในคิวชู มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างครบครันทุกวัยทั้งผู้หญิง ผู้ชายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย

เข้าพัก ฟุกุโอกะ ณ NISHITETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/-)

ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าคูชิดะ-วัดโทโชจิ-อิสระช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ

ศาลเจ้าคุชิดะ (Kushida Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองฟุกุโอกะ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โอะคุชิดะซัง (O-kushida-san) สร้างขึ้นในสมัยเฮอัน ราวปี ค.ศ. 757 โดยจักรพรรดิโคเค็น (Koken) เพื่อเป็นศาลเจ้าร่วมกับศาลเจ้าคุชิดะแห่งอิเสะ (จังหวัดมิเอะในปัจจุบัน) ก่อนที่จะถูกไฟไหม้ และบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1587 ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจึงนิยมมากราบไหว้ ขอพรให้มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า นังกะคุซัง (Nangakuzan) สร้างขึ้นในสมัยเฮอัน ราวปี ค.ศ. 806 ถือได้ว่าเป็นวัดพุทธศาสนาในนิกายชินงอนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระไดบุทสุแห่งฟุคุโอกะ สูงถึง 10.8 เมตร หนักกว่า 30 ตัน และนับเป็นพระพุทธรูปปางนั่งที่ทำจากไม้องค์ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเช่นกัน

ช้อปปิ้งย่าน เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจิน ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอางค์ ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ

เข้าพัก ฟุกุโอกะ ณ NISHITETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6  ของการเดินทาง         (B/-/-)

ฟุกุโอกะ – สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ

1135

ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-649

1455 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และ มีความสุข

Additional Information

month

04-เมษายน