ทัวร์ไทย┃RELAXING CHACHOENGSAO 1 DAY TRIP

อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน สักการะองค์พระพิฆเนศเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่ามกลางธรรมชาติ สวนเกษตรของชาวบ้าน

สวนปาล์มฟาร์มนก เพลิดเพลินกับนกแก้วกว่า 2,000 ตัวและกว่า 80 สายพันธุ์หายาก บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น

ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี

อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ อาคารเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายในประดิษฐานเทพเจ้าทั้ง 8

กรุงเทพฯ – อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน – สวนปาล์มฟาร์มนก – ตลาดบ้านใหม่ – อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ – วัดโสธรวรารามวรวิหาร – เดอ มานาคาเฟ่ – วัดโบสถ์สแตนเลส
06.30 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่จุดนัดพบ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรถบัสปรับอากาศ หรือ รถตู้
09.00 น. นำท่านสู่ อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน
ให้ท่านได้สักการะองค์พระพิฆเนศเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่ามกลางธรรมชาติ สวนเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศองค์นี้ จะมีการหล่อในแต่ละส่วนขององค์พระพิฆเนศ จำนวนทั้งสิ้น 854 ชิ้น ในแต่ละครั้งที่หล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศจะมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต และในการหล่อ องค์พระพิฆเนศวาระต่างๆ จะมีการอัญเชิญเทพอย่างถูกต้องตามหลักพิธีกรรม และนับเป็นผลงานประติมากรรมเพียงองค์เดียวจากนับร้อยองค์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีผลไม้ต่างๆ ถืออยู่ครบทุกหัตถ์ และนับเป็นความลงตัวอย่างที่สุด ที่คณะกรรมการสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ได้พระพิฆเนศองค์นี้มาเป็นต้นแบบ และสถานที่ประดิษฐานนั้นยังเป็นพื้นที่ ที่อุดมไปด้วยพืชผักผลไม้ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะเป็นแหล่งมะม่วงที่ดีที่สุดของประเทศไทย

นำท่านไปสู่ สวนปาล์มฟาร์มนก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับนกแก้วกว่า 2,000 ตัวและกว่า 80 สายพันธุ์หายาก บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปกับสวนปาล์มแสนสวยที่ถูกจัดวางอย่างร่มรื่น

กลางวัน บริการอาหารกลางวันตลาดบ้านใหม่ 
ตลาดริมน้ำที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศสุดคลาสสิก ที่ยังคงไว้ซึ่งอาคารบ้านเรือนต่างๆและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์
อาคารเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายในประดิษฐานเทพเจ้าทั้ง 8 ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความยินดีและความเป็นสิริมงคล

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสักการะ หลวงพ่อพุทธโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา  ชาวพุทธเชื่อว่าพระพุทธรูปรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร อุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันทางวัดได้ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลองไว้ในบริเวณวิหารเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ ส่วนพระพุทธรูปองค์จริงนั้นได้นำไปประดิษฐานยังพระอุโบสถหลังใหม่ เพื่อป้องกันการถูกลักขโมย

นำท่านพักผ่อนยามบ่าย ณ  DE’ MANA Cafe คาเฟ่แนวธรรมชาติ บรรยากาศริมกระจก ใกล้ชิดทุ่งนา มีมุมถ่ายรูปหลากหลาย ตัวร้านกว้างขวาง มีทั้ง INDOOR และ OUTDOOR ไฮไลท์ของร้านนี้คือ สะพานที่ทอดยาวไปยังทุ่งนา ให้ท่านสามารถเก็บภาพตามจุดต่างๆที่ทางร้านจัดไว้ให้ได้

นำท่านเดินทางไปชม วัดโบสถ์สแตนเลส โบสถ์หลังนี้สร้างด้วยสแตนเลสทั้งหลัง ด้วยความคิดที่อยากให้โบสถ์หลังนี้มีอายุยาวนานหลายพันปี พระครูภาวนาจริยกุลท่านเจ้าอาวาสวัด เห็นว่า โบสถ์หลังเก่ามีความชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว อยากจะสร้างขึ้น มาใหม่ให้คงอยู่ยาวนาน จากการศึกษาพบว่าสแตนเลส เป็นวัสดุที่สามารถอยู่ได้เป็นพันปี ในขณะที่ปูนจะมีอายุอยู่เป็นร้อยปี ท่านจึงตัดสินใจออกแบบโบสถ์สแตนเลสขึ้นมา

16.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ