ทัวร์ไทย┃ราชบุรี-สวนผึ้ง-ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ตัวอาคารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้านในจัดแสดงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองราชบุรี

The Scenery Vintage Farm สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของสวนผึ้งที่ต้องแวะถ่ายรูป ให้อาหารแกะ รวมถึงเดินเที่ยว ถ่ายรูปในหมู่บ้านสไตล์ Vintage

สวนผึ้งไฮแลนด์ จุดเด่นคือ การให้อาหารยีราฟ ที่บ้านยีราฟ เป็นยีราฟสายพันธุ์แอฟริกา

ตลาดน้ำอัมพวา เดินเล่นถ่ายรูป พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย หรือลิ้มชิมรสอาหารจากพ่อค้าแม่ขายที่ขายของตามร้านค้าและเรือเร่

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ราชบุรี-สวนผึ้ง
07.30 น. ทีมงาน S.B.A. รอต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ…
08.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ราชบุรี
นำท่านเข้าชม ณ สัทธา อุทยานไทย ที่สอดแทรก ความศรัทธา ความรู้ คติธรรม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว อาทิ โซนมหาราชกษัตรา ชมประติมากรรมพระบรมราชานุสรณ์ 3 มหาราชผู้กอบกู้รักษาเอกราชไทย ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมเด็จพระปิยะมหาราช โซนสัทธานุสรณ์ จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระจริยวัตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในอิริยาบถต่าง ๆ พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และบุคคลสำคัญต่างๆ โซน ณ สัทธาปฏิมา จัดแสดงพระพุทธรูป 3 สมัย ได้แก่ สมัยสุโขทัย สมัยเชียงแสน และสมัยอู่ทอง โซนอริยสัทธา จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระอริยสงฆ์ และพระเกจิชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโซนให้เดินเที่ยวชม (ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 2 ชั่วโมง)
แวะถ่ายรูปที่ โรงงานเซรามิค เถ้าฮ่งไถ่ เป็นโรงงานเซรามิคที่เปิดมาประมาณ 80 ปี ที่นี่มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ หลายมุมหลายจุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
ตัวอาคารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้านในจัดแสดงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองราชบุรี ต่อด้วยทานกาแฟยามบ่าย ณ หอศิลป์ Tao Hong Tai : d Kunst
เป็นบ้านทรงไทยมะนิลา ภายในมีมุมให้ท่านได้ถ่ายรูปมากมาย
จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอสวนผึ้ง แวะเที่ยว The Scenery Vintage
Farm สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของสวนผึ้งที่ต้องแวะถ่ายรูป
ให้อาหารแกะ รวมถึงเดินเที่ยว ถ่ายรูปในหมู่บ้านสไตล์ Vintage
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก La Toscana หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่ 2 สวนผึ้ง-อัมพวา-ตลาดน้ำอัมพวา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางกลับ
เที่ยว สวนผึ้งไฮแลนด์ จุดเด่นคือ การให้อาหารยีราฟ ที่บ้านยีราฟ เป็นยีราฟสายพันธุ์แอฟริกา มี 4 ตัวที่จะคอยยื่นหน้าเข้ามารับอาหารจากเรา แถมยังมีบ้านม้าแคระ บ้านแพะแองโกร่า ที่รอให้เราป้อนอาหาร รวมถึงบ่อปลาคาร์ปขนาดใหญ่ ที่มีการตกแต่งบรรยากาศให้เหมือนอยู่ญี่ปุ่น
ต่อด้วยฟาร์มเมล่อนสไตล์ญี่ปุ่น Coro Field ฟาร์มขนาดใหญ่ มีหลายโซนทั้ง Coro Café ที่บริการเครื่องดื่มต่าง ๆ พิเศษ บริการเมล่อนปั่นให้ทุกท่าน Coro Market เลือกซื้อสินค้าเกษตรมากมาย อาทิ โทมิ เมล่อน ที่มีความหมายว่า ความมั่งคั่ง เปลือกสีทอง เนื้อสีเขียว กลิ่นหอมอบอวล โยชิ เมล่อน ที่มีความหมายความ โชคดี เปลือกสีเขียว เนื้อสีส้ม กลิ่นหอมละมุน และยังมีมะเขือเทศอีกหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ น้ำสลัดเมล่อน และแยมเมล่อน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Buffalo Amphawa Resort หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำอัมพวา
ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูป พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย หรือลิ้มชิมรสอาหารจากพ่อค้าแม่ขายที่ขายของตามร้านค้าและเรือเร่
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร พาท่านนั่งเรือตามสายน้ำแม่กลองเพื่อชมหิ่งห้อย แมลงตัวเล็ก ๆ ที่ทำให้ต้นลำพู ริมน้ำ ระยิบระยับในยามค่ำคืน
นำท่านเดินทางกลับที่พัก
วันที่ 3 อัมพวา-กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. สักการะหลวงพ่อคง เกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง ณ วัดบางกระพ้อม
เป็นวัดเก่าแก่ ในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นศิลปะปูนปั้นลายนูน เรื่องพุทธประวัติ และกลางวิหารประดิษฐานพระพุทธบาทขนาดใหญ่ 4 รอย
จากนั้นเดินทางสู่ วัดบางกุ้ง ตั้งอยู่บริเวณค่ายบางกุ้ง ที่มีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ สักการะหลวงพ่อนิลมณี ชมความอัศจรรย์จากธรรมชาติ ที่มีต้นไม้ใหญ่ 4 ชนิดปกคลุมโบสถ์ทั้งหลัง คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง
ชม ตลาดร่มหุบ ตลาดที่ตั้งติดกับทางรถไฟสายแม่กลอง-บ้านแหลม โดยพ่อค้าแม่ค้าจะตั้งแผงสองข้างทางรถไฟ เมื่อรถไฟกำลังมา เหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็จะรีบเก็บร่มและเก็บของอย่างเร็ว
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย สักการะ กรมหลวงชุมพรฯ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ พร้อมเดินซื้อของฝากของที่ระลึกดอนหอยหลอด
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ