ทัวร์ไทย┃ยลเสน่ห์เมืองสุดฮิต เที่ยวชิคๆ ณ เวียงเจียงใหม่ แอ่วเมืองเหนือ วิบวับ วิบวับ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

วัดพระธาตุดอยคำ วัดเก่าแก่กว่า 1300ปี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการขอพร บนบาน

ชมโชว์ช้าง ณ ปางช้างแม่สา ชมความน่ารักและความฉลาดของช้างน้อยใหญ่ เริ่มตั้งต่การชมช้างอาบน้ำ

พระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งเด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลางหลังเก่า องค์กลาง คือ พญามังราย องค์ขวา คือ พญาร่วง และ องค์ซ้าย คือ พญาง่ำเมือง

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ   วัดอูโมงค์-บ้านข้างวัด-คุ้มขันโตก
05.00 น. เชิญท่าน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ C หรือ D
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE168
08.15 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เพื่อเดินทางท่องเที่ยว
นำท่านเดินทางขึ้นดอยสุเทพ เข้าชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นพระธาตุประจำปีมะแม ตามความเชื่อของชาวล้านนา พร้อมทั้งให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย วัดพระธาตุดอยคำ วัดเก่าแก่กว่า 1300ปี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการขอพร บนบาน โดยผู้คนจากทุกสารทิศมักจะมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่ผู้คนที่เดินทางมาขอพรแล้วประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ขอ
Brand New Field Good คาเฟ่วิวท้องนา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแต่งของ เป๊ก ปรมณัช และ นิว นภัสสร(นิวจิ๋ว) ต่อมาได้เปิดต่อเป็นคาเฟ่สุดชิค จิบชากาแฟท่ามกลางบรรยากาศแสนร่มรื่นวิวกลางทุ่งนา

วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม เหตุที่ได้ชื่อว่าวัดอุโมงค์เพราะมีการซ่อมแซมสร้างอุโมงค์ขึ้นจากฐานเจดีย์ ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามถึง 4 ช่อง แต่ละช่องติดต่อกันได้ทั่วถึงบริเวณข้างฝาผนังมีช่องจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็นระยะๆ ทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร รากนครา อีกด้วย

บ้านข้างวัด สถานที่ช้อปปิ้ง บรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง มีการออกแบบที่อยู่อาศัยรายล้อมด้วยะรรมชาติ อิงบรรยากาศสมัยเก่าผสมผสานกับสมัยปัจจุบัน มีร้านอาหารคาเฟ่ ร้านกิ๊ฟช้อปต่างๆให้ทุกท่านได้เลือกสรร

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ คุ้มขันโตก พาท่านทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงฟ้อนรำแบบชาวเหนือ
เข้าที่พัก ณ Eastin Tan Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ปางช้างแม่สา-สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์-Pongyang Jungle
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม
  ชมโชว์ช้าง ณ ปางช้างแม่สา ชมความน่ารักและความฉลาดของช้างน้อยใหญ่ เริ่มตั้งต่การชมช้างอาบน้ำ จนถึงการชมการแสดงความสามารถของช้าง ไม่ว่าจะเป็นช้างแตะบอล ช้างวาดรูป

สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้นานาชนิด โดยมีการปลูกแบบจำลองตามธรรมชาติของ พืชชนิดนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือนกระจกเขตทะเลทราย ห้องป่าฝน นอกจากนี้ฮไลท์สำคัญของที่นี่เลย คือสะพานลอยฟ้าบนยอดไม้ Canopy Walkway ความยาวกว่า 400 เมตร ความสูง 20 เมตร บางช่วงยังมีกระจกใสที่สามารถมองทะลุเห็นถึงข้างล่าง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
  Pongyang Jungle & Zipline ให้หลั่งอะดีนารีนกับเครื่องเล่น Jungle Coaster

แวะถ่ายรูปดอกคัตเตอร์ และดอก Celocia @ I Love Flower Farm

วัดชัยมงคล อดีตวัดมอญที่เคยรุ่งเรือง ภายในวัดมีพระพุทธชัยมงคล รูปปางมารวิชัยก่ออิฐปิดทอง เป็นพระประทานภายในวิหาร มีธรรมสถาน 7 เศียร พระพุทธรูปไม้สักปางเปิดโลกอายุราว 500 ปี

เย็น ลงเรือล่องทานอาหารค่ำบนแม่น้ำปิง สายน้ำแห่งชีวิตของชาวล้านนา ระหว่างล่องชมวิวริมฝั่งแม่น้ำปิงยามค่ำคืน
  หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่เดิม
 
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 วัดพระสิงห์-อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์-วัดศรีสุพรรณ-ตลาดวโรรส-ร้าน I-Berry-กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.  วัดพระสิงห์ หนึ่งในวัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพระพุทธสิหิงค์ หรือที่ผู้คนเรียกกันว่า พระสิงห์
ผ่านชมพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งเด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลางหลังเก่า องค์กลาง คือ พญามังราย องค์ขวา คือ พญาร่วง และ องค์ซ้าย คือ พญาง่ำเมือง ทั้งสามพระองค์ถือว่าเป็นผู้สร้างเมืองล้านนา

วัดศรีสุพรรณ พาท่านชมอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของชาวเชียงใหม่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย  แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดวโรรส ตลาดที่รวบรวมของฝากนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด และมากที่สุดในเชียงใหม่ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ฯลฯ
  พาท่านแวะทานกาแฟ และเค้กหรือไอศกรีม ณ ร้าน I-Berry ร้านคาเฟ่ ของคุณโน๊ต อุดม นักพูดเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดัง ที่มีไอศกรีมที่โดดเด่น หลากหลายรสชาติให้ทุกท่านได้เลือกรับประทาน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

17.25 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน WE165
18.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ