ทัวร์ญี่ปุ่น┃นอร์ท คิวชู (ตอนเหนือ) 6 วัน 4 คืน JP010A

เที่ยวครบไฮไลท์ภูมิภาคคิวชูตอนเหนือ
 เที่ยวครบไฮไลท์ภูมิภาคคิวชูตอนเหนือ เต็มอิ่ม เฮ้าส์เทนบอร์ช 1 วันเต็มชื่นชมความงามของดอกไฮเดรนเยียที่ผลิบานอยู่ภายในบริเวณเฮ้าส์เทนบอร์ช

 เบปปุเมืองหลวงแห่งออนเซ็น

# อาบทรายร้อน เลื่องชื่อของแท้

# ชมบ่อนรกจิโกกุ เมกุริ

# หมู่บ้านยูฟุอิน สัมผัสวิถีชีวิตในเมืองออนเซ็นเล็กๆที่เก่าแก่และเงียบสงบ

 ล่องเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะ รายล้อมด้วยธรรมขาติที่งดงาม

 ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ ต้นกำเนิดตำนานมหาเทพอามาเทราสึซึ่งเป็นเทพพระอาทิตย์ของชาวญี่ปุ่น

 เข้าร่วมพิธีขอพร ณ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ

ช้อปปิ้งเทนจิน  แหล่งช้อปปิ้งที่ง่าย สะดวก ครบครัน และหลากหลาย

 

เมนูแนะนำ

พิเศษ !! อาหารญี่ปุ่นรสดั้งเดิม

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ  ( TG 648 : 00.50 – 08.00 น.)
2 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–หมู่บ้าน Yufuin –อาบทรายร้อน-จิโกกุ เมกุริ-เบปปุ
** ที่พัก BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ-เฮ้าส์ เทน บอร์ช-ซาเซโบะ (เฉพาะ 19-24 OCT)
** ที่พัก JR OKURA HUISTENBOSCH  HOTEL   หรือเทียบเท่า
L D
3 ซาเซโบะ-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ- สวนแอปเปิ้ล-ศูนย์วัฒนธรรมซากุระโนะบาบะ-คุมาโมโต้
** ที่พัก KUMAMOTO CASTLE  HOTEL หรือเทียบเท่า
B L D
4 คุมาโมโต้-เฮ้าส์ เทน บอร์ช–ซาเซโบะ
** ที่พัก JR OKURA  HUISTENBOSCH  HOTEL หรือเทียบเท่า
คุมาโมโต้-หมู่บ้าน Yufuin-อาบทรายร้อน-จิโกกุ เมกุริ-เบปปุ (เฉพาะ 19-24 OCT)
** ที่พัก BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
B
5 ซาเซโบะ-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ-ช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ
** ที่พัก NISHITETSU GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า
เบปปุ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-ช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ  (เฉพาะ 19-24 OCT)
** ที่พัก NISHITETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
B L
6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ–กรุงเทพฯ ( TG 649 : 11.35 – 14.55 น. ) B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
Full12 ต.ค. 6117 ต.ค. 6163,900฿Download PDF
19 ต.ค. 6124 ต.ค. 6163,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  (-/-/-)

2100 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D1719 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ Row D 17–19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–หมู่บ้าน Yufuin –อาบทรายร้อน-จิโกกุ เมกุริ-เบปปุ

กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – อาบทรายร้อน – จิโกกุ เมกุริ –  เบปปุ (เฉพาะ 12-17 OCT)

กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ-เฮ้าส์ เทน บอร์ช-ซาเซโบะ (เฉพาะ 19-24 OCT)

0005

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648                    

0800

สนามบินฟุกุโอกะ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการคมนาคมของเกาะคิวชิวเกาะที่อยู่ตอนปลายสุดของประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดใส

หมู่บ้านYufuin หมู่บ้านหัตกรรมภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้วร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆร้อนๆ สะอาดสะอ้านและเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณชมพันธุ์ปลาที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย

จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น  บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา

เข้าที่พัก เบปปุ  ณ  BEPPU WAN ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่า

พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่บ่อน้ำร้อน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด

อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย

จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น  บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา

เข้าที่พัก เบปปุ  ณ  BEPPU WAN ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่า

พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่บ่อน้ำร้อน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ (เฉพาะ 12-17 OCT)

เต็มอิ่ม ! กับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแสนคลาสสิค HuisTen Bosch เมืองชายทะเลเปิดใหม่สไตล์ดัชท์เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวดัชท์ สนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์แบบ  ซีมูเลชั่น 3 มิติ สวนสนุกแบบตะวันตกอย่าง Horizon Adventure ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าฝ่าทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง Future Cast Theater / Grand Odyssey  ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่ท่านร่วมเป็นดารานำแสดงด้วยขอรับรองว่าท่านต้องประทับใจไปอีกนานอย่างแน่นอน เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามเหล่ามวลไม้ดอกที่บานสะพรั่งอวดสีสันทั้งปี อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป, เบญจมาศ, กุหลาบ, กังหันลมขนาดยักษ์ อาคารก่อด้วยอิฐที่มีสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้กหลากรส (ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบเกอรี่ของญี่ปุ่นนับว่าสุดยอดรสเยี่ยมแห่งเบเกอรี่) ชีส, ช็อคโกแล็ต, แยมผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสไตล์ดัชท์ และสินค้าที่ระลึกมากมาย เป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรักตามอัธยาศัย   (รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัยด้วยคูปองพิเศษจาก SBA ในเฮ้าส์เทนบอร์ช เพื่อให้ท่านมีเวลาสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ )

เข้าพัก ซาเซโบะJR OKURA HUISTENBOSCH  HOTEL   หรือเทียบเท่า  (เฉพาะ 19-24 OCT)

วันที่ ของการเดินทาง             (B/L/D)

เบปปุ- ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ-ล่องเรือทาคาจิโฮะ-คุมาโมโต้

เบปปุ – หมู่บ้าน Yufuin – สวนแอปเปิ้ล – ศูนย์วัฒนธรรมซากุระโนะบาบะ – คุมาโมโต้ (เฉพาะ 12-17 OCT)

ซาเซโบะ-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ- สวนแอปเปิ้ล-ศูนย์วัฒนธรรมซากุระโนะบาบะ-คุมาโมโต้ (เฉพาะ 19-24 OCT)

ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่มหาเทพอามาเทราสึซึ่งเป็นเทพพระอาทิตย์ ถ้ำแห่งนี้เป็นตำนานของชาวญี่ปุ่นในช่วงหนึ่งที่เทพอามาเทราสึทะเลาะกับซูซาโนโอะที่เป็นน้องชาย อามาเทราสึได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำทำให้โลกมืดมิด เหล่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใกล้ล้มตาย เหล่าเทพเจ้าจึงมารวมตัวกันที่บริเวณแม่น้ำอิวาโตะ จัดงานฉลองร่ายรำหลอกล่อจนเทพอามาเทราสึยอมออกมาจากถ้ำ ทำให้โลกกลับมามีชีวิตอีกครั้ง บริเวณถ้ำที่เทพอามาเทราสึซ่อนตัวได้ตั้งเป็นศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ ส่วนบริเวณริมแม่น้ำที่เหล่าเทพรวมตัวกันนั้นตั้งเป็นศาลเจ้ายาสึงาวาระ โดยทั้งสองที่นี้ถือเป็นศาลเจ้าที่อุทิศแก่เทพอามาเทราสึ

ทาคาจิโฮะ เมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม และกิจกรรมชมธรรมชาติมากมายหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตคือ การพายเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะ ชมน้ำตกManai no taki ซึ่งได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยน้ำตกที่สวยงามในญี่ปุ่นได้ในระยะใกล้ชิดและชมผาหินรูปร่างแปลกตาซึ่งผาหินเหล่านี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟอะโซะเมื่อนานมาแล้วหรือหากไม่สะดวกการพายเรือ ก็สามารถเดินชมธรรมชาติในบริเวณรอบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ หรือชมทิวทัศน์ของช่องเขาทาคาจิโฮะและน้ำตกจากด้านบนก็งดงามไม่แพ้กัน

เข้าที่พัก คุมาโมโต้ ณ  KUMAMOTO CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า

หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

สวนแอปเปิ้ลเพลิดเพลินกับการชิมและเลือกชมแอปเปิ้ลของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ทำให้ผลของแอปเปิ้ลนั้นมีรสชาติ หวานกรอบ ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บแอปเปิ้ลและที่สำคัญท่านยัง สามารถชิมแอปเปิ้ลในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมซากุระโนะบาบะโจเซอิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 บริเวณทางขึ้นปราสาทคุมาโมโต้ เป็นแหล่งจำลองบ้านเมืองโบราณในสมัยเอะโดะ เมื่อสี่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของปราสาทคุมาโมโต้และไดเมียวผู้สร้างปราสาท “คาโต้ คิโยมาสะ” ในรูปแบบของภาพถ่าย รูปปั้นจำลอง หรือละครเวที ก่อนที่จะได้ไปสัมผัสกับสถานที่จริง

เข้าที่พัก คุมาโมโต้ ณ  KUMAMOTO CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า (เฉพาะ 12-17 OCT)

ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ( Yutoku Inari Shrine ) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabesshima ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนต่างพากันไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เข้าร่วมพิธีขอพรของศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ด้วยตัวท่านเอง

สวนแอปเปิ้ลเพลิดเพลินกับการชิมและเลือกชมแอปเปิ้ลของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ทำให้ผลของแอปเปิ้ลนั้นมีรสชาติ หวานกรอบ ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บแอปเปิ้ลและที่สำคัญท่านยัง สามารถชิมแอปเปิ้ลในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมซากุระโนะบาบะโจเซอิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 บริเวณทางขึ้นปราสาทคุมาโมโต้ เป็นแหล่งจำลองบ้านเมืองโบราณในสมัยเอะโดะ เมื่อสี่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของปราสาทคุมาโมโต้และไดเมียวผู้สร้างปราสาท “คาโต้ คิโยมาสะ” ในรูปแบบของภาพถ่าย รูปปั้นจำลอง หรือละครเวที ก่อนที่จะได้ไปสัมผัสกับสถานที่จริง

เข้าที่พัก คุมาโมโต้ ณ  KUMAMOTO CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า (เฉพาะ 19-24 OCT)

วันที่ ของการเดินทาง         (B/-/-)

คุมาโมโต้  – เฮ้าส์ เทน บอร์ช – ซาเซโบะ

คุมาโมโต้-หมู่บ้าน Yufuin-อาบทรายร้อน-จิโกกุ เมกุริ-เบปปุ (เฉพาะ 19-24 OCT)

เต็มอิ่ม ! กับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแสนคลาสสิค HuisTen Bosch เมืองชายทะเลเปิดใหม่สไตล์ดัชท์เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวดัชท์ สนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์แบบ  ซีมูเลชั่น 3 มิติ สวนสนุกแบบตะวันตกอย่าง Horizon Adventure ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าฝ่าทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง Future Cast Theater / Grand Odyssey  ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่ท่านร่วมเป็นดารานำแสดงด้วยขอรับรองว่าท่านต้องประทับใจไปอีกนานอย่างแน่นอนเครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิดพร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามเหล่ามวลไม้ดอกที่บานสะพรั่งอวดสีสันทั้งปี อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป, เบญจมาศ, กุหลาบ, กังหันลมขนาดยักษ์ อาคารก่อด้วยอิฐที่มีสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้กหลากรส (ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบเกอรี่ของญี่ปุ่นนับว่าสุดยอดรสเยี่ยมแห่งเบเกอรี่) ชีส, ช็อคโกแล็ต, แยมผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสไตล์ดัชท์ และสินค้าที่ระลึกมากมาย เป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรักตามอัธยาศัย(รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัยด้วยคูปองพิเศษจาก SBA ในเฮ้าส์เทนบอร์ช เพื่อให้ท่านมีเวลาสนุกสนานได้อย่างเต็มที่)

เข้าพัก ซาเซโบะ ณ JR OKURA HUISTENBOSCH  HOTEL หรือเทียบเท่า

หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย

จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น  บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา

เข้าที่พัก เบปปุ  ณ  BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่บ่อน้ำร้อน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ (เฉพาะ 19-24 OCT)

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/D)

ซาเซโบะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (ร่วมพิธีขอพร) – ช้อปปิ้งเทนจิน – ฟุกุโอกะ

เบปปุ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-ช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ (เฉพาะ 19-24 OCT)

ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ( Yutoku Inari Shrine ) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabesshima ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่งและช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนต่างพากันไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เข้าร่วมพิธีขอพรของศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ด้วยตัวท่านเอง

เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจินช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอาง  ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบเองตามอัธยาศัย หรือเลือกรับประทาน Hakata Ramen อาหารขึ้นชื่อของเมืองฟูกูโอกะ ( อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ )

เข้าที่พัก ฟุกุโอกะ  ณ NISHITETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

ศาลเจ้าดาไซฟุวัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวันต้นบ๊วยหลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น ผสมผสานสองรสชาติอย่างลงตัว หลากหลายเมนูอาหารคัดสรรเพื่อให้ท่านอิ่มอร่อยจุใจสุดสุด! กับเมนูพิเศษ ข า ปู ยั ก ษ์ ที่เสิร์ฟแบบไม่อั้น !

เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจินช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอาง  ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบเองตามอัธยาศัย หรือเลือกรับประทาน Hakata Ramen อาหารขึ้นชื่อของเมืองฟูกูโอกะ ( อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ )

เข้าที่พัก ฟุกุโอกะ  ณ NISHITETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ 6  ของการเดินทาง         (B/-/-)

ฟุกุโอกะ – สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

0700 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
1135

ออกเดินทางจากสนามบินฟุกูโอกะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-649

1455 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

10-ตุลาคม