ทัวร์ญี่ปุ่น┃NORTH KYUSHU 6D 4N JP6D100420

เต็มอิ่ม เฮ้าส์เทนบอร์ช 1 วันเต็ม ชม Illumination อาณาจักรแห่งแสงที่ใช้ไฟถึง14ล้านดวง  ใหญ่ที่สุดในโลก

 เบปปุเมืองหลวงแห่งออนเซ็น # ชมบ่อนรกจิโกกุ เมกุริ # หมู่บ้านยูฟุอิน สัมผัสวิถีชีวิตใน เมืองออนเซ็นเล็กๆที่เก่าแก่และเงียบสงบ

เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ท่านเข้าร่วมพิธีขอพร ณ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริแลนด์มาร์กแห่งใหม่ เมืองอาริตะ

Arita Porcelain Park ชมดอกสึสึจิ สวนมิฟุเนะยามะ เบ่งบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

 ช้อปปิ้งเทนจิน  แหล่งช้อปปิ้งที่ง่าย สะดวก ครบครัน และหลากหลาย

 

เมนูแนะนำ

-ลิ้มรส สตรอเบอร์รี่สดๆจากต้น -พิเศษ !! อาหารญี่ปุ่นรสดั้งเดิม -เต็มอิ่ม จุใจ บุฟเฟต์ชาบูขาปู
1
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
1
แช่ออนเซ็น 2 คืน
1
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
1
เต็มอิ่ม จุใจ บุฟเฟต์ชาบูขาปู
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ[wp-svg-icons icon="airplane" wrap="i"] ( TG 648 : 00.50 – 08.00 น.) - - -
2 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–ศาลเจ้าดาไซฟุหมู่บ้าน Yufuin-จิโกกุ เมกุริ- ฮิตะ ** ที่พัก    MILKY SPA SUN VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า - [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"]  [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"]
3 ฮิตะ –โรงเบียร์ซัปโปโร - Arita Porcelain Park- Mifuneyamaโทโยทามะ ฮิเดะ(ศาลเจ้าปลาดุก)-อุเระชิโนะ ** ที่พัก  URESHINO KAN HOTEL หรือเทียบเท่า  [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"]
4 อุเระชิโนะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (เข้าร่วมพิธีขอพร)-เฮ้าส์ เทน บอร์ช (Kingdom of Light)ซาเซโบะ** ที่พัก  JR OKURA  HUISTENBOSCH  HOTEL หรือเทียบเท่า  [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"]
5 ซาเซโบะ- สวนสตรอเบอร์รี่ -ช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ

** ที่พัก  MONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า

[wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"]
6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ [wp-svg-icons icon="airplane" wrap="i"] ( TG 649 : 11.35 - 14.55 น. )  [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"]  -  -
วันที่ 1  กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D17–19
กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ Row D 17–19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้าน Yufuin – จิโกกุ เมกุริ – ฮิตะ
00.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648
 08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการคมนาคมของเกาะคิวชิวเกาะที่อยู่ตอนปลายสุดของประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดใส
  นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  นำเดินทางสู่ หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น  บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา

  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ฮิตะ  ณ  MILKY SPA SUN VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองฮิตะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทิวเขาอาโซะคุจูซึ่งรายล้อมไปด้วยภูเขา แหล่งน้ำอันใสสะอาดที่ผุดขึ้นมาจากป่าเขาไหลมารวมกันจนกลายเป็นแม่น้ำและในที่สุดก็มาบรรจบกันที่เมืองฮิตะ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม : เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 ฮิตะ – โรงเบียร์ซัปโปโร – Arita Porcelain Park- Mifuneyama – โทโยทามะ ฮิเดะ(ศาลเจ้าปลาดุก)อุเระชิโนะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะไปปักหมุดมากๆและน่าจะถูกใจคอเบียร์อย่างแน่นอน เป็นแหล่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ถึงสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่ไม่ได้โด่งดังแค่ระดับประเทศแต่แบรนด์เบียร์ซัปโปโรนี้มีชื่อเสียงดังไกลระดับโลกเลยทีเดียว

นำท่านเข้าสู่ สวนเครื่องเคลือบดินเผา(Porcelain Park and Zwinger Palace) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คเมืองอาริตะ(Arita) ก่อสร้างด้วยธีมแบบพระราชวัง Zwinger ที่มีชื่อเสียงของเมือง desden ประเทศเยอรมันนี ทั้งตัวอาคาร และสวนรอบๆที่งดงามอลังการให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

นำท่านสู่ สวนมิฟุเนะยามะราคุเอ็น “หุบเขาสึสึจิ” รูปทรงครกบด ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่สวยงามไม่มีที่เปรียบเป็นสวนที่เต็มไปด้วยดอกสึสึจิ หลากสีสันกว่า 200,000 ต้น เป็นฤดูกาลที่สวนมิฟุเนะยามะราคุเอ็นเปล่งประกายสวยงามมากที่สุด (การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น พร้อมเพลิดเพลินไปกับการเลือกถ้วยชาด้วยตัวท่านเอง
  นำท่านเดินทางสู่ เมือง อุเรชิโนะออนเซ็น สถานที่อันเก่าแก่ คือ ในอดีตจักรพรรดินีจิงงุได้แวะมาที่นี่ระหว่างเดินทางกลับจากสงคราม และได้พบน้ำพุร้อนผุดขึ้นกลางแม่น้ำ อุเรชิโนะ เคยรุ่งเรืองมากในฐานะเมืองพักแรมบนทางหลวงนางาซากิสมัยเอโดะ น้ำพุร้อนออนเซ็น ที่นี่มีคุณสมบัติอันประกอบไปด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต และคลอไรด์ หลังขึ้นจากออนเซ็นผิวจะเรียบลื่นราวกับได้ผลัดเปลี่ยนผิวใหม่ และมีชื่อเสียงในฐานะ ออนเซ็นเพื่อผิวสวยที่ดีที่สุดสามอันดับแรกของญี่ปุ่นนอกจากนี้ที่อุเรชิโนะก็ยังกำลังพัฒนาพื้นที่สำหรับผู้พิการให้สามารถใช้บริการแช่ออนเซ็นได้อีกด้วย

นำท่านเดินเล่นในเมืองอุเรชิโนะ พร้อมชม ศาลเจ้าโทโยตะมะฮิเมะ(Toyotamahime Shrine) หรือ ศาลเจ้าปลาดุก  ตั้งอยู่ที่เมืองซากะ(Saga) นับว่าเป็นศาลเจ้าที่เต็มไปด้วยความเป็นมาที่ยาวนาน ว่ากันว่า นานมาแล้วมีสาวงามผู้หนึ่งนามว่า โทโยตะมะ ฮิเมะ เป็นเทพธิดามังกรที่มีผิวขาวราวหิมะ ปลาดุก นามะซุซามะ(Namazu sama)เป็นผู้ติดตามรับใช้นาง ในสมัยก่อนมีการระบาดของโรคผิวหนังในหมู่บ้าน ปลาดุกจึงช่วยเหลือโดยให้ผู้ป่วยมาสัมผัสตัวจะทำให้สุขภาพดี และผิวหนังกลับไปสวยงามอีกครั้ง บริเวณศาลเจ้ายังมีรูปปั้นปลาดุกสีขาวตั้งอยู่อีกด้วย

  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก อูเรชิโนะ URESHINO KAN HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม : เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
 
วันที่ 4 อุเระชิโนะ-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร)-เฮ้าส์ เทน บอร์ช -ซาเซโบะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ เมืองซากะ นำท่านสักการะ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ( Yutoku Inari Shrine ) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabesshima ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนต่างพากันไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เข้าร่วมพิธีขอพรของศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ด้วยตัวท่านเอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  เต็มอิ่ม ! กับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแสนคลาสสิค HuisTen Bosch เมืองชายทะเลเปิดใหม่สไตล์ดัชท์เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวดัชท์ สนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์แบบ  ซีมูเลชั่น 3 มิติ สวนสนุกแบบตะวันตกอย่าง Horizon Adventure ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าฝ่าทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง Future Cast Theater / Grand Odyssey  ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่ท่านร่วมเป็นดารานำแสดงด้วยขอรับรองว่าท่านต้องประทับใจไปอีกนานอย่างแน่นอน เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามเหล่ามวลไม้ดอกที่บานสะพรั่งอวดสีสันทั้งปี อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป, เบญจมาศ, กุหลาบ, กังหันลมขนาดยักษ์ อาคารก่อด้วยอิฐที่มีสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้กหลากรส (ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบเกอรี่ของญี่ปุ่นนับว่าสุดยอดรสเยี่ยมแห่งเบเกอรี่) ชีส, ช็อคโกแล็ต, แยมผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสไตล์ดัชท์ และสินค้าที่ระลึกมากมาย เป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรักตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าพัก ซาเซโบะJR OKURA HUISTENBOSCH  HOTEL   หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม : เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
 
วันที่ 5 ซาเซโบะ-สวนสตรอเบอร์รี่- ช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ  สตรอเบอร์รี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน  ชม และ ชิมสตรอเบอร์รี่ จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้า ฟุกุโอกะ สู่ย่าน เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจิน  ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอาง ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบเองตามอัธยาศัย หรือเลือกรับประทาน Hakata Ramen อาหารขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มกับร้านบุฟเฟต์ชาบูปูชื่อดัง ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ต้นตำรับญี่ปุ่นแท้
  นำท่านเข้าพัก ฟุกุโอกะMONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
11.35 น. ออกเดินทางจากฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG-649
 14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และมีความสุข