ทัวร์คาราวาน┃คาราวานทัวร์เหนือ ล้านนาตะวันตก 6 วัน 5 คืน CARAVAN003

เอส.บี.เอ. สเปเชียลจัดพิเศษอีกครั้ง ต้อนรับลมหนาวและความเยือกเย็นจุดหนึ่งในประเทศไทย
♣ แม่ฮ่องสอน ♣ เชียงใหม่ ♣ ดอยอ่างขาง
 พร้อมต้อนรับฤดูกาล ดอกพญาเสือโคร่งบานสะพรั่ง เป็นสีชมพูทั่วทั้งหุบเขา ในมุมมองที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อน 
 ดอกซากุระดอยบานสะพรั่ง ณ สถานีเกษตรหลวงขุนวาง พิเศษ !!  ร่วมบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าที่ขาดปัจจัยเมืองแม่ฮ่องสอน
 พัก 3 สุดยอดรีสอร์ท (ลีไวน์ รีสอร์ท-บ้านรักไทย / เบลล์วิลล่า-ปาย / รีสอร์ทธรรมชาติ-อ่างขาง)
 ไป-กลับ โดยสายการบินไทยสมาย (สุวรรณภูมิ) (รับจำกัดเพียง 60 ที่นั่ง)
 (เดินทางจากเชียงใหม่โดยรถตู้ท้องถิ่น คันละ 8 ท่าน ตลอดการเดินทาง)

วันแรก (เสาร์ 19)   สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ – ผาช่อ – สถานีเกษตรหลวงขุนวาง – จอมทอง ( – / L / D )
05.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เค้าท์เตอร์ไทยสมาย เค้าท์เตอร์  D (เข้าประตู 3)  เจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวก
  (เค้าท์เตอร์ปิดรับเช๊คอินเวลา 06.15 น.)
07.00 โดยสายการบินไทยสมาย  เที่ยวบิน WE 168  ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่  (มีอาหารว่าง-เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
08.15 เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่   รถตู้ท้องถิ่นที่ชำนาญรอรับคณะ
  อ.ดอยหล่อ เส้นทางสู่อินทนนท์แวะชมUnSeenแห่งใหม่ของ จ.เชียงใหม่ ณ วนอุทยาน ”ผาช่อ ” หน้าผาและเสาหินที่เป็นรูปแปลกตาเกิดจากธรรมชาตินับร้อยนับพันปี เชื่อว่าเป็นเส้นทางน้ำของแม่น้ำปิงในอดีตกาลทั้งสายน้ำสายฝนสายลมแสงแดด กัดกร่อนเป็นรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างและสวยงามกินเนื้อที่กว้างไกล กำแพงหน้าผาบางช่วงสูงถึง 30 เมตร  (โดยการเดินเท้าเข้าชมระยะทาง 400 เมตร)

ดอยอินทนนท์ เส้นทางฝั่งด้าน อ.แม่วาง ชม ทุ่งดอกพญาเสือโคร่ง ณ สถานีเกษตรหลวงเชียงใหม่-ขุนวางที่กำลังผลิดอกสีชมพูสะพรั่งไปทั่วอาณาบริเวณหลายร้อยต้นรวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนหน้าที่ทำการของสถานีฯ  “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี ดอยอินทนนท์” จุดชมดอกพญาเสือโคร่งบานรอบๆทะเลสาบสวยงามจับใจสมควรแก่เวลาเดินทางผ่าน ที่ทำการอุทยานฯดอยอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงดอยขุนกลาง สู่อ.จอมทอง

เข้าสู่ที่พักเชิงดอยอินทนนท์  ณ  ทัชสตาร์ รีสอร์ท 

วันที่สอง (อาทิตย์ 20) พระธาตุจอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระตำหนักดอยผาตั้ง (ม่อนน้องแกะ)
แม่แจ่ม – แม่ฮ่องสอน ( B / L / D )
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองล้านนาประดิษฐานพระทักขิณโมลีธาตุ (พระธาตส่วนพระเศียรเบื้องขวาขององค์พระพุทธเจ้า)ขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดประดิษฐานในกู่ภายในพระวิหารสามารถอัญเชิญมาสรงน้ำได้ในช่วงวันประเพณีสำคัญชาวล้านนาถือว่าเป็นพระธาตุประจำราศีเกิด “ปีชวด”

ดอยผาตั้ง เป็นที่ตั้งของพระตำหนักแปรพระราชฐานเปิดให้ชมในส่วนของสวนไม้ดอกและสวนดอกพญาเสือโคร่งรวมถึง “ม่อนน้องแกะ” ที่เลี้ยงแกะปล่อยอย่างอิสระตามทุ่งหญ้าเขียงขจี จุดชมวิวผาหัวเสือที่สามารถมองเห็นยอดดอยอินทนนท์ โครงการหลวงฯและน้ำตกสิริภูมิได้โดยทั่วถึงเดินทางผ่านลงไปยังอีกฝั่งของดอยอินทนนท์(ไม่ย้อนเส้นทางขึ้นเดิม) เป็นเส้นทางตัดไหล่เขา

อ.แม่แจ่ม อำเภอที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์และทิวทัศน์ของไร่นาขั้นบันไดระหว่างทางผ่านเทือกเขาเส้นทางสายธรรมชาติ ลัดเลาะออกไปยัง อ.ขุนยวม เข้าสู่ตัวเมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เข้าสู่ที่พักโรงแรม ดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน แล้วเชิญท่านเดินเล่น ถนนคนเดินตลาดกลางคืนกลางตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม (จันทร์ 21)   วัดพระธาตุดอยกองมู-บ้านกระเหรี่ยงคอยาว-สะพานซูตองเป
หมู่บ้านรักไทย (จีนยูนาน) ( B / L / D )
จุดแลนด์มาร์คและจุดชมวิวเมือง ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงกลางตัวเมือง

หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว-บ้านห้วยเสือเฒ่า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยอุดหนุนสินค้าหัถกรรมพื้นเมืองของชาวปะหล่องแล้วกลับเข้าตัวเมืองชมวัดคู่บ้านคู่เมืองริมหนองจองคำวัดจองคำ-วัดจองกลางศิลปผสมผสานแบบพม่า

วัดกลางเวียง นมัสการพระเจ้าพลาละแข่งพระพุทธรูปทรงเครื่องพม่าจำลองแบบจากพระมหามัยมุณีจากเมืองมัณฑะเลย์ โดยการแยกชิ้นส่วนล่องมาตามลำน้ำสาละวินในอดีต

แวะถ่ายรูปและเดินข้าม สะพานไม้ไผ่ “ซูตองเป้” ภาษาไทใหญ่มีความหมายว่า “สะพานอธิษฐานสู่ความสำเร็จ” ที่พระสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันสร้างจากแรงศรัทธา ให้พระภิกษุและชาวบ้านกุงไม้สัก ได้ใช้สัญจรข้ามทุ่งนาเพื่อมาปฎิบัติธรรมยังสำนักปฎิบัติธรรม “ภูสมะ” ได้สะดวกยิ่งขึ้น

“หมู่บ้านรักไทย” หมู่บ้านชาวจีนยูนานกองพลเดียวกับที่ดอยแม่สลองที่ระดับความสูงกว่า1,700เมตรทำให้ภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกชาพันธุ์ดี และมีไร่ชาอยู่โดยรอบเนินเขา ทะเลสาบ สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่ท้องถิ่น ราวกับอยู่ในแผ่นดินจีนตอนใต้

เข้าสู่ที่พัก “ลีไวน์ รักไทย รีสอร์ท” และ “ชาสา บ้านรักไทย รีสอร์ท”  รีสอร์ทมาตรฐานสองแห่งบนเนินเขาจุดชมวิวของหมู่บ้าน ที่มองลงมาเห็นทะเลสาบสวยสงบ

วันที่สี่ (อังคาร 22)   ปางอุ๋ง – ทอดผ้าป่า ณ วัดป่าถ้ำวัว – ปาย – วัดน้ำฮู ( B / L / D )
ปางอุ๋ง (โครงการพระราชดำริปางตอง2) สวิสเซอร์แลนด์แห่งแม่ฮ่องสอน ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 รับสั่งให้มีการพัฒนาพื้นที่ที่เคบเป็นสีแดงของชนกลุ่มน้อยใกล้ชายแดนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน ด้วยบรรยากาศหมู่บ้านในทิวสน ริมอ่างเก็บน้ำในหุบเขา กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโรแมนติค ที่นักเดินทางอยากมาสัมผัสสักครั้งหนึ่ง

วัดป่าถ้ำวัว ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการแสวงบุญทอดผ้าป่าสามัคคีได้รับคัดเลือกเป็นสำนักปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเด่น82พรรษาเมื่อปีพ.ศ.2552 ด้วยมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นให้แก่ผู้มาปฎิบัติธรรมอย่างยิ่ง มีการเปิดสอนการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแก่ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีพระครูวิมล ภาวนานุศาสน์ (พระหลวงตา) เป็นเจ้าอาวาส ทั้งนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม สถานที่พัก และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเข้ากับธรรมชาติอยู่เสมอ (ถวายภัตตาหาร-เลี้ยงพระเพล)เสร็จแล้วเดินทางต่อตามเส้นทางลอยฟ้า ผ่านขุนเขาที่สวยงามตลอดเส้นทางสู่ อ.ปาย

ระหว่างทางแวะเขต อ.ปางมะผ้า ถ่ายรูปกันที่หมู่บ้านชาวเขา “บ้านจ่าโบ่” ทิวทัศน์ร้านอาหารร้านกาแฟหลักสิบแต่ “วิวหลักล้าน”จุดเช๊คอินชื่อดังเมื่อเดินทางมาเส้นทางสายลอยฟ้าเส้นนี้

อ.ปาย แวะ “วัดน้ำฮู” สักการะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง “พระเจ้าอุ่นเมือง” ที่ยอดเศียรกลวงเปิดปิดได้ มีตำนานน้ำไหลออกมาจากเศียรพระ

เข้าสู่ที่พักสวยโรแมนติค ณ  เบลล์ วิลล่า ปาย

วันที่ห้า (พุธ 23)   ปาย-แม่แตง-วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน-เชียงดาว-ฝาง-ดอยอ่างขาง ( B / L / D )
อ.แม่แตง เชียงใหม่ เข้าชม “วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน” (วัดบ้านเด่น) ที่สร้างโดย “ครูบาเจ้าเทือง” (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว)ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูบาสองพี่น้องคู่บุญคู่บารมีกับ “ครูบาบุญชุ่ม” เป็นผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบแห่งล้านนาและหลายชนหลายเผ่าแผ่นดินตอนเหนือ ทำให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคจำนวนมากแต่ครูบาไม่รับไว้โดยตรงจึงสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งบุญที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา โดยเนรมิตเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โตถาวรศิลปะล้านนาประยุกต์ที่แปลกตา บนเนินเขาเนื้อที่กว่า 80 ไร่ งดงามวิจิตรบรรจงในทุกส่วน ควรแค่แก่การแวะชมเป็นอย่างยิ่ง

อ.เชียงดาว สู่เขต อ.ฝาง ดอยอ่างขาง จุดหนาวเย็นที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

เข้าสู่ที่พักสวยตามเชิงเขาในสวนไม้ดอกนานาพันธุ์  ณ  ธรรมชาติ อ่างขาง รีสอร์ต

วันที่หก (พฤหัส 24)   ทะเลหมอกกิ่วลม-สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง-แม่อาย-บ้านท่าตอน-เชียงราย
สุวรรณภูมิ ( B / L / D )
จุดชมวิว “ม่อนกิ่วลม” รอดูพระอาทิตย์ทอแสงท่ามกลางสายทะเลหมอกต่อไปยัง “หมู่บ้านนอแล” หมู่บ้านชาวเขาที่ท่านสามารถนำสมุด-หนังสือ-ดินสอ-ขนม ไปบริจาคให้กับเด็กๆชาวเขาที่มีอยู่นับร้อยคน

สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ตื่นตาตื่นใจกับสวนไม้ดอกไม้ประดับสีสันอย่างสวยงามจับใจไร่ผลไม้เมืองหนาวลูกท้อ ลูกไหน ลูกพีชฯ สวนดอกพญาเสือโคร่ง(ซากุระดอย) ที่กำลังผลิดอกสีชมพูบานไปทั่วดอย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับลงสู่ อ.ฝาง  เลือกซื้อผลไม้สด สเตอร์เบอร์รี่ ส้มสายน้ำผึ้ง ฯ ฝากทางบ้าน บ้านท่าตอน เหนือสุดของ จ.เชียงใหม่ ริมฝั่งแม่น้ำกก

อ.แม่จัน จ.เชียงราย (เส้นทางนี้จะใกล้และสะดวกกว่ากลับเข้าจ.เชียงใหม่ ที่มีระยะทางราว 170 กม.)แวะซื้อของฝากพื้นเมืองทางเหนือ ก่อนเข้าสู่สนามบิน จ.เชียงราย

16.55 โดย สายการบินไทยสมาย เที่ยวบิน  WE 135   ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ
18.15 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
*********************************************************************************************
หมายเหตุ รายการเดินทางและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์