นิวซีแลนด์เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน NZ001

นั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย “ทรานซ์อัลไพน์” เส้นทางแสนงดงามซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไมอันเขียวขจี
เยือน “ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์”ชมธารน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ในเวสต์แลนด์เนชั่นแนลปาร์กที่เชื่อมต่อถึงเทือกเขาเม้าท์คุ๊ก
“ควีนส์ทาวน์ 2 คืน” เมืองที่โรแมนติคสวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปูน้ำใสสะอาดและโอบล้อมด้วยภูเขาสูง
นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาบ็อบส์พีค จุดชมวิวสวยที่สุดของเมืองควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ที่แสนคลาสสิค 
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุดที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในขั้วโลกใต้
วันแรก (พุธ 24)   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
16.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4ประตูทางเข้าที่4แถวDเคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
18.45 น. ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491  (11 ชั่วโมง) 
วันที่สอง (พฤหัส 25)   อ็อคแลนด์ (เกาะเหนือ)  –  บินต่อสู่..ไคร้ท์เชิร์ช (เกาะใต้)  (-/-/D)
11.45 น. เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
  นำท่านนั่งรถ Shuttle Bus สู่อาคารภายในประเทศ  (อาหารกลางวันอิสระ-ภายในสนามบิน) 
14.30 น. โดย แอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบิน NZ 549 เดินทางต่อสู่เมืองไค้รท์เชิร์ช (เกาะใต้)   
15.55 น.  ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ชเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านชม เมืองไคร้ท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญา นามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชม สวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมืองชมความงามริมฝั่ง แม่น้ำเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบสวยงาม  
เข้าสู่ที่พัก RENDEZVOUSE HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม  (ศุกร์ 26)   ไคร้ท์เชิร์ช – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – เกรย์เม้าท์ – ฟ๊อกซ์กราเซีย   (B/L/D)
สถานีรถไฟเมืองไคร้ท์เชิร์ช ขบวนรถไฟท่องเที่ยวสาย “ทรานซ์ อัลไพน์” (TranzAlpine) ออกเดินทางเข้าสู่เขตเมืองในชนบทที่มีทัศนียภาพอันงดงามฟาร์มปศุสัตว์ แกะ กวาง วัวนม ฯ แม่น้ำลำธาร และเทือกเขา

“อาร์เธอร์พาส” (Arther’s Pass) ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ ทุ่งหญ้าเขียวขจี โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงที่ยังคงมีหิมะปกคลุมเชิญท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพตลอดเส้นทาง(ใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมง/จอดตามสถานีใน ชนบทประมาณ 7 สถานีเป็นระยะเวลาสั้นๆ/ มีตู้เสบียงชั้นเยี่ยมให้พักผ่อนและซื้ออาหารว่าง)

เมืองเกรย์เม้าท์ (Greymouth) เมืองน่ารักริมฝั่งทะเล TASMANเดินทางเลาะเลียบริมฝั่งทะเลทาสมาน-ชายฝั่งตะวันตกของนิวซีแลนด์

ผ่านเมือง“โอกิติกะ”(Hokitika)ศุนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือ“หยกเมารี”เป็นเครื่องประดับพื้นเมืองอันแฝงไปด้วยเรื่องของโชคลาภตามความเชื่อของชนท้องถิ่นเมารี

“เวสต์แลนด์ เนชั่นแนล ปาร์ค” เทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะหนาตา ผ่านชมทัศนียภาพในเขต “ฟราน โจเซฟ กราเซีย”และเข้าสู่เขตธารน้ำแข็ง “ฟ๊อกซ์ กราเซีย”(Fox Glacier)อันมีชื่อเสียงระดับโลก

เข้าสู่ที่พัก  SCENIC FRANZ JOSEF GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า (โรงแรมในเขตนี้ มีแต่ระดับ 3ดาว+)

วันที่สี่ (เสาร์ 27)   ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – ทะเลสาบวานาก้า – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
ธารน้ำแข็ง“ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์” ธารน้ำแข็งที่มีความยาวถึง 13 กิโลเมตร ที่ยังคงเคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ (ท่านที่มีความประสงค์จะนั่งฮอลิคอปเตอร์ขึ้นไปชมและลงสัมผัสธารน้ำแข็งใช้เวลาประมาณ 20 นาที ราคาเริ่มต้นท่านละประมาณ  USD 135 กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

เมืองฮาสท์(HAAST) ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงาม ผ่านไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์ที่มี ชื่อเสียงของเขต ทะเลสาบวานาก้า

เมืองวานาก้า (WANAKA) ริมทะเลสาบสวยงามโดยภูเขาสูงอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทำให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของนิวซีแลนด์ผ่านเมืองครอมเวลล์เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์

เมือง“ควีนส์ทาวน์” (QUEENSTOWN) เมืองสวยโรแมนติค ศูนย์กลางการท่องเที่ยวยอดนิยม ตั้งอยู่ริมฝั่ง
ทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatepu) เดินเล่นชมเมืองที่มีบรรยากาศแสนดียามเย็น

เข้าสู่โรงแรม HOLIDAY INN QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า (อาทิตย์ 28) แอร์โรวทาวน์ – เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์มทัวร์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค (B/L/D)
แอร์โรว์ ทาวน์ (Arrow Town) เมืองสไตล์คาวบอยในยุคตื่นทอง ที่ยังคงบรรยากาศของความคลาสสิค น่ารักให้ถ่ายรูปได้หลายมุม

การกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทา การให้นักท่อง
เที่ยวทา กิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทัว่โลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อทา่ นมาเที่ยวนิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานด้วยความสูง43เมตร สู่พื้นน้าอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน

เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า 100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อนชมความงามของทะเลสาบวาคาทปีทู ที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้าใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบซึ่งเป็น วอลเตอร์พีคฟาร์ม (Walter Peak)

จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวฟาร์ม การเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะชมการสาธิตการตัดขนแกะและให้ท่านได้อิสระในการเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นัง่ได้4คนระยะทางสู่ยอดเขา730เมตรท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทัง้เมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้ท่าน ได้เล่นลูจ (Luge)ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตี่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่งดงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทัง้ เด็กและผู้ใหญ่ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมแห่งเดิม

 

วันที่หก (จันทร์ 29)   ไคร้สท์เชิร์ช–โอมาราม่า–ทะเลสาบเทคาโป–แอชเบอร์ตั้น–ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
การกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่อง เที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน

ผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองเล็กบนที่ราบสูงที่เต็มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ฟาร์มแกะสลับกับทะเลสาบ

ชมทะเลสาบปูคากิ มีความงดงามดั่งภาพวาดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้กบริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขาเม้าท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี

ทะเลสาบเทคาโป สวยและสงบน้ำในทะเลสาบสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนมสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมไหลลงมาสู่ทะเลสาบ

อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ เจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญเพราะช่วยเจ้าของต้อนแกะในฟาร์ม อันกว้างใหญ่และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือ ฟาร์มวัวให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์

เข้าสู่ที่พัก RENDEZVOUSE HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด (อังคาร 30)   ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ   (B/-/-)
10.00 เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์  เที่ยวบิน NZ 534
11.20 ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
14.50 ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492
20.50 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ…และประทับใจ…