ทัวร์จีน┃ความลับแห่งเฉิงตู 6วัน 5คืน CN006

 เมืองเต๋อหยาง สถานที่ตั้งศาลที่ระลึกถึงบังทอง ขุนศึกคนสำคัญของท่านเล่าปี่

เจี้ยนเหมินกวน ป้อมปราการทางบกเพียงหนึ่งเดียว  ที่สามารถเดินทัพเข้าจ๊กก๊กได้

เมืองเก่าจาวฮว่า สมรภูมิรบ ยอดขุนศึก “ม้าเฉียว” และ “เตียวหุย”

เมืองล่างจง หรือชื่อเดิม “ลองจิ๋ว” ในสมัยสามก๊ก เตียวหุยเคยปกครองเมืองนี้อยู่ถึง 7 ปี

 วัดหวงเจ๋อซื่อ วัดหลวงประจำพระนางบูเช็คเทียนจักพรรดินีเพียงพระองค์เดียวของราชวงศ์จีน

 วังสวรรค์เทียนกง ชมภาพหินพยากรณ์ของ “หลี่ฉุนเฟิง” ฉายา “นอสตราดามุส” แห่งแผ่นดินจีน

 โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ที่มีชื่อเสียงประจำมณฑลเสฉวน

 พักโรงแรม ระดับ 4-5  ดาว

 ลิ้มรส! เมนูเต้าหู้เจี้ยนเหมิน ที่มาจากตำนานสามก๊ก

 ลิ้มลอง! สุกี้เห็ด สไตล์เมืองล่างจง และเมนูอาหารเสฉวนต้นตำรับ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–เฉิงตู – เดินทางสู่เมืองเต๋อหยาง – ศาลเจ้าบังทอง – เส้นทางโบราณวัวทอง – เมืองเหมียนหยาง  (-/ -/D) 
07:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:15 น เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 618
14.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำทุกท่าน เริ่มต้นการย้อนรอยเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ จากวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก…เมืองเต๋อหยาง ที่ตั้ง ศาลเจ้าบังทอง สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงกุนซือคนสนิทของท่านเล่าปี่ บังทอง 庞统กุนซือคนสำคัญของจกก๊กบังทองมาสิ้นชีวิตที่ เนินหงส์ร่วง (เนินหงส์ตก) ด้วยลูกธนู ระหว่างเดินทางเข้าเสฉวนพร้อมกับเล่าปี่ บังทองเร่งรีบและไม่ฟังคำเตือนของขงเบ้ง และกลัวขงเบ้งจะแย่งผลงานของตน จึงเร่งให้เล่าปี่ให้รีบบุกยึดเมืองเสฉวนบังทองบัญชาการทหารให้เดินทัพอย่างเร่งรีบ จึงทำให้บังทองตกจากม้าที่นั่ง เล่าปี่เห็นบังทองขี่ม้าเร็ว จึงสละม้าสีขาวของตนให้บังทองขี่ บังทองขอบคุณเล่าปี่ และเคลื่อนทัพไปในทันที ครั้งมาถึงทางแคบผาชัน บางทองหยุดม้าเงยหน้า เห็นอักษร 3 ตัว “ลั่ว เฟิ่ง พอ” ซึ่งมีความหมายว่า “เนินหงส์ร่วง” ซึ่งฉายาของบังทองคือ หงส์น้อย บังทองตกใจ คาดว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่สู้ดีเกิดขึ้นจึงรีบถอยทัพ แต่ข้าศึกที่สุ่มอยู่บนเขาสองข้างต่างยิงธนู และตะโกนว่า “ระดมยิงผู้ขี่ม้าขาว นั้นคือเล่าปี่” ธนูนับร้อยนับพันจึงพุ่งเป้าไปที่ผู้ขี่ม้าขาว น่าสงสาร บังทองต้องตกม้าตายคาที่ เพราะศัตรูคิดว่า ผู้ที่ขี่ม้าขาวนั้น คือ เล่าปี่
จากนั้น นำทุกท่านชม เส้นทางโบราณในอดีต เส้นทางวัวทอง (金牛古道) ซึ่งเป็นถนนโบราณฉินหรือ สู๋ (จ๊ก) (秦蜀古道) สร้างในราชวงศ์ตอนปลายของสมัย ชุนชิว(เลียดก๊ก)-春秋列国 แบ่งเป็นสองตอน(ตอนเหนือ)  สร้างโดยเจ้าเมือง ฉิน “ฮุ้ยเต้”-秦惠王 และ(ตอนใต้) สร้างโดยเจ้าเมือง สู่(จ๊ก) 蜀王ประมาณ ปี 676-650 ก่อน ค.ศ.(ไล่เลี่ยกันกับถนนโรมันโบราณ-Roman Road ปี583-476 ก่อน ค.ศ.) ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง ก๊กสู่กับก๊กฉิน โดยเริ่มต้นจาก เมืองเฉิงตู(มณฑลเสฉวน) ผ่านป้อมปราการ เจี่ยนเก๋อเข้าสู่ ก๊กฉิน(มณฑลส่านซี) จรด เมืองเสียนหยาง ระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร  โดยตำนาน  ทางพงศาวดาร《蜀王本纪》(สูหวางเปินจี้-จดบันทึกเจ้าเมืองสู่)เล่ากันว่า สมัยฮุ้ยเต้(ฮ่องเต้)แห่งก๊กฉิน  รู้ว่าเจ้าเมืองสูเป็นผู้โลภมาก จึงจัดงานเลี้ยง พร้อมทั้งสร้างวัวไม้โดยในท้องวัวทำเป็นเฟือง และป้อนก้อน ทองคำเข้าไป เมื่อเจ้าเมืองสู่มาในงานเลี้ยง เจ้าเมืองฉินก็ลากวัวออกมาโชว์ วัววิ่งไปรอบหนึ่งก็อึก้อนทองคำ  ออกมา ลากไปก็อึไป เจ้าเมืองสู่บอกว่า เมืองฉินคงรวยด้วยวัวนี้ ไม่ทราบว่ามีวัวเช่นนี้มากเพียงไร เจ้าเมืองฉิน บอกว่า บ้านเรามีมากนัก หากท่านอยากได้ ก็สร้างถนน เจ้าเมืองสู่สั่งให้ อู่ติง ทำทหารนับพัน ไปสร้างถนนหลังจากถนนสร้างเสร็จ วัวไม้ได้ไปแต่ทหารฉินก็บุกเข้ายึดเมืองสู่ ในทันใด ถนนสายนี้จึงขนานนามว่า “ถนนวัวทอง” นั้นก็คือ “ถนนฉิน-สู่โบราณ”อันลือชื่อ ควบคู่กับถนนโรมันโบราณ-Roman Road
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเหมียนหยาง เมืองใหญ่เป็นอันดับสอง ของมณฑลเสฉวน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเบาของจีน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, จำพวกใบพัดเรือ และประตูกันน้ำ (เดินทางประมาน 1 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mianzhou Hotel, Mianyang (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เหมียนหยาง –  เป่ยชวน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวเป่ยชวน – ด่านเจี้ยนเหมินกวน – เมืองกว่างหยวน  (B/L/D)
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่าน เดินทางสู่ อำเภอเป่ยชวน (ใช้เวลาประมาน 45 นาที)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เมืองเป่ยชวน ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ ในวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2008 ภัยแผ่นดินไหวส่งผลให้ตัวอำเภอเมืองเก่าเป่ยชวนพังราบเป็นหน้ากลอง ในวันนี้ซึ่งแม้เวลาผ่านไปหลายปี แต่ผู้คนจำนวนมากก็ยังทยอยกันเดินทางมาที่นี่เพื่อร่วมไว้อาลัย กับเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ แต่จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น เราจะได้พบว่า อำเภอเป่ยชวนได้ฟื้นคืนสู่ชีวิตใหม่ จากความร่วมมือของหลายฝ่ายรวมถึงชาวจีนโพ้นทะเล ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โครงการก่อสร้างและฟื้นฟูเขตประสบภัยมณฑลเสฉวนเป็นไปด้วยความสำเร็จ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบหน้ามือเป็นหลังมือ ชาวเมืองมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น มาตรฐานด้านสาธารณะบริการมีการปรับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาไปไกลกว่าเมื่อก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำทุกท่าน มุ่งหน้าสู่เส้นทางโบราณสามก๊ก เส้นทางสายใต้-จ๊กก๊กเพื่อไปยังจงหงวนอุ้ยก๊ก บริเวณนี้คือที่ตั้งของ ด่านเจี้ยนเหมินกวน เป็นทางเก่าแก่โบราณมากว่า4,000 ปี เก่ากว่าทางโรมันเสียอีกด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เชื่อมระหว่าง มณฑลเสฉวนกับมณฑลซานซี ด่านเจียนเหมินกวนสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมค่าย ด้วยภูมิประเทศที่มีเทือกเขาล้อมรอบด้วยอย่างหนาแน่นภูเขา จึงถือได้ว่าบริเวณนี้เป็นชัยภูมิทางยุทธศาสตร์ที่ดี ตัวด่านตั้งอยู่กลางช่องเขา มีทางน้ำไหลผ่าน ฝั่งตรงข้ามมีทิวเขาทอดยาวต่ำลงไป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นข้าศึกยกทัพมาได้แต่ไกล จากนั้นนำท่านชม ภาพยนตร์ 4 D หรือ หนัง 4 มิติ ซึ่งจำลองฉาก และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ณ บริเวณด่านเจียนเหมินกวนในอดีต
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Guang Yuan Inter Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 กว่างหยวน – วัดพระนางบูเชคเทียน – ผาพระพุทธรูป 1,000 องค์ – เมืองจวาฮว่า – เมืองเก่าจวาฮว่า  เมืองล่างจง  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำทุกท่านเดินทางชม วัดหวงเจ๋อซื่อ หรือ วัดประจำองค์จักพรรดินีพระนางบูเช็คเทียน ตั้งอยู่บริเวณเมืองกว่างหยวน ริมแม่น้ำเจียหลิงเจียง วัดสร้างในสมัยเป่ยเว่ย โดยชนเผ่า ทอปา ปี ค.ศ. 420-510 หลังจากบูเช็คเทียนตั้งตนเป็นจักพรรดินี พระนางได้มีการบูรณะ ขยายให้เป็นวัดประจำของพระนาง จุดเด่นของวัดคือถ้ำผาแกะสลักพระพุทธเจ้าในปรางค์ต่างๆ เช่นวิหารเสาหิน เป็นการแกะสลักแบบสุดยอด เสาหินคือเจดีย์คาถาองค์หนึ่ง ค้ำจุนวิหารที่เป็นถ้ำหิน
จากนั้น นำท่านเดินทางชม ผาพระพุทธรูป 1000 องค์ สร้างสมัยเป่ยเว่ย โดยชนเผ่าทอปา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.  420-510 ยุคเดียวกับวัดหวงเจ๋อซื่อ และมีการบูรณะมาตลอดประมาณ ปีค.ศ.1931 รัฐบาลเจียงไคเช็ค ได้ตัดถนนผ่านบริเวณวัดพระถ้ำ จึงมีบางส่วนของผาถ้ำถูกทำลายไป ปัจจุบันบริเวณผาพระถ้ำพระพันองค์ได้ทำการสร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อรักษาผาพระถ้ำ รวมถึงรักษาถนนโบราณวัวทอง และถนนในยุคสมัย ปีค.ศ.1931(ที่เจียงไคเช็คเคยสร้างไว้) ทำให้ยังรักษาความงามของผาพระถ้ำ และสะดวกแก่การเที่ยวชม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเก่าจวาฮว่า เมืองเก่าจวาฮว่า ห่างจากด่านเจียนเหมินกวนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่ข้างทางถนนวัวทอง มีแม่น้ำชิงเจียง เจียหลิงเจียง และไป๋หลงเจียง ไหลผ่านมีท่าเรือโบราณ “จี๋ป่ายตู้” เป็นเมืองเก่าโบราณที่สร้างมากว่า 4,000 ปี และมีการจัดตั้งเป็นอำเภอมากว่า 2244 ปี สมัยก๊กฉิน ซึ่งเดิมเป็นชุมทางทางบก และทางน้ำที่สำคัญเมืองหนึ่ง (เนื่องจากมีแม่น้ำ ชิงเจียง แม่น้ำเจีย หลิงเจียง  และไป๋หลงเจียง เครือข่ายสามสายของแม่น้ำแยงซีไหลผ่าน มีท่าเรือโบราณ “จี๋ป่ายตู้” เจริญด้วยเป็นเมืองพาณิชย์ ท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่สำคัญ) โดยเฉพาะมีชาวบ้านพื้นเพดั้งเดิม ที่อาศัยกันมาอย่างต่อเนื่องนับพันปีจนถึงทุกวันนี้ ในเมืองมีถนน  4 สาย 5ซอย และคงยังรักษาโบราณสถานต่างๆ  เช่นที่ว่าการ ตำบล สถานที่สอบจองหงวนชั้นต้น(ขั้นสอบในระดับตำบล) กำแพงเมือง สถานที่ที่ “เตียวหุย” จุดคบเพลิงรบกับ “ม้าเฉียว” และท่าเรือ “จี๋ป๋อตู้”เป็นต้น
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองล่างจง เป็นเมืองรักษาป้องกันด่านเจียนเหมินกวนที่สำคัญ มีประวัติมากว่า 4,000 ปี ในประวัติศาสตร์เคยเป็นที่ตั้งของ มณฑล จังหวัด อำเภอ ตามความต้องการของการปกครองในยุคนั้นๆ เป็นเมืองทางการพาณิชย์ การเมือง การคมนาคม การทหารและยุทศาสตร์ที่สำคัญของเสฉวนด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมรดกวัฒนธรรม ทางการปกครอง ศาสนา การสอบเข้ารับราชการ (จองหงวน)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Jingyuan Zhangfei Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เมืองโบราณล่างจง (ครึ่งวัน) – วังสวรรค์เทียนกง – ชมภาพพยากรณ์เซียวจินกัง (ภาพหิน 60 ภาพ)  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ เมืองโบราณล่างจง ถือ เป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งแผ่นดินจีน ร่วมกับ เมืองโบราณผิงเหยา มณฑลซานซี เมืองโบราณอันฮุยซีเซี่ยน มณฑลอันฮุย และ เมืองโบราณลี่เจียง มณฑลยูนนาน ภายในเมืองโบราณ ทำให้รู้สึกถึงความคลาสสิคของเสน่ห์แผ่นดินมังกร ไม่ว่าจะเป็น ชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้คนยังเป็นคนพื้นที่ดั้งเดิม อาคารบ้านเรือนที่เป็นแบบจีนโบราณแท้ๆ การวางก้อนอิฐแต่ละก้อนเพื่อประกอบเป็นหลังคาบ้าน ยังคงความเป็นแบบสมัยก่อนไม่เปลี่ยน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   นำท่านเดินทางสู่ วังสวรรค์เทียนกง เป็นสถานที่ระลึกถึงนักดาราศาสตร์ที่ลือชื่อในสมัยต้นราชวงศ์ถัง หยวนเทียนกัง袁天罡และ หลี่ฉุนเฟิง李淳风หน้าวังสวรรค์มีเครื่องมือที่ใช้ในการดูฮวงจุ้ยที่เรียกว่า โป้กว่า八卦 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 33 เมตร ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือดูฮวงจุ้ยได้อย่างแม่นยำ
จากนั้นนำท่านเดินทางชมภาพหินพยากรณ์ ซึ่งมีอยู่ถึง 60 ภาพ ที่นักดาราศาสตร์ หยวนเทียนกัง ซึ่งเคยเข้ารับราชการช่วงสั้นๆในสมัยพระนางบูเชคเทียน เป็นผู้พยากรณ์     ทั้งเขียนภาพแต่งกวี ไว้เมื่อ 1,400 ปีก่อน ในสมัยต้นราชวงศ์ถัง และในบางภาพนั้นยังถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่ถูกต้องแล้วตามเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในสมัยประวัติกาลที่ผ่านมา
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Jingyuan Zhangfei Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เมืองล่างจง – เฉิงตู – ศาลเจ้าขงเบ้ง – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านผ้าไหม – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่าน เดินทางสู่ เมืองเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน (ประมาณ 3 ช.ม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ “ศาลเจ้าขงเบ้ง” สร้างขึ้นในสมัยซีจิ้นปี ค.ศ.395 เพื่อระลึกถึงมหาอุปราชของจ๊กก๊กในสมัยสามก๊ก ด้านในมีตู้แสดงรูปปั้นขุนนาง ขุนศึก ของเล่าปี่หลายสิบนาย อาทิ ม้าเฉียว ม้าเจ๊ก เกียงกุย อุยกาย จูล่ง เป็นต้น รวมถึงเป็นที่ตั้งสุสานของเล่าปี่ และ สวนท้อที่เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย สามพี่น้องสาบานกัน
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก พร้อมชมบ้านเรือนรูปทรงโบราณในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเลือกชมอาหารและสินค้าพื้นเมือง
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้คุณภาพนดี นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีนเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล “เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน ไม่ว่าใครๆที่ได้มาดูโชว์นี้ ก็ยังไม่สามารถจับผิดหรือรู้วิธีการเปลี่ยนหน้ากากนี้ได้
   นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Hotel Chengdu Oriental Plaza (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 6  เฉิงตู – ถนนคนเดินควานจ๋าย – สนามบิน – กรุงเทพฯ   (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเป็นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาว ถนนคนเดินแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งถนนกว้าง และถนนแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเสฉวนต้นตำหรับ
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเฉิงตู
15:30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ !