ทัวร์ญี่ปุ่น┃คิวชู ชิโกกุ ชูโกกุ คันไซ 7 วัน 5 คืน JP007C

เส้นทางใหม่ เสน่ห์ความงาม 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เที่ยวครบ 4 ภูมิภาค
ปราสาทฮิเมจิ (นกกระสาขาว) ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นในปี2536
 นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ ชมออนเซ็นเก่าแก่กว่า3000ปี ที่โดโกะออนเซ็น
 เส้นทางชิมานะมิ ไคโดทิวทัศน์งดงามสะพานทั้ง 7 ที่ใช้เชื่อม 6 เกาะ เข้าไว้ด้วยกัน
 เที่ยวเมืองคุราชิกิ ชมคลองโบราณ และสวนโคระคุเอน สวนที่สวยติดอันดับ1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะ
หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือ
จิโกกุ เมกุริ บ่อน้านรกสีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา

 

เมนูแนะนำ

เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ชาบูชาบู ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆ
♦ ลิ้มรส สตรอเบอร์รี่สดๆจากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ ( TG 648 : 00.50 – 08.00 น.) D
2 กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-จิโกกุ เมกุริ–เบปปุ
** ที่พัก BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
B L D
3 เบปปุ–นั่งเรือเฟอร์รี่-ท่าเรือยาวะทาฮามะ-ปราสาทมัตสึยามะ-รถไฟหัวจักรไอน้าโบราณBotchan train (ถ่ายรูป) –โดโกะออนเซ็น
** ที่พัก OKU DOGO ICHIYU NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
4 โดโกะออนเซ็น-พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูอิชิฮิโระ-เส้นทางชิมานะมิ ไคโด–ยอดเขาคิโระ–สวนโคระคุเอน-คลองคุราชิกิ-คุราชิกิ ** ที่พัก KURASHIKI KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า  B L D
5 คุราชิกิ-ปราสาทฮิเมจิ-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า
** ที่พัก NISHITETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
6 โอซาก้า-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio
** ที่พัก VISCHIO OSAKA BY GRANVIA หรือเทียบเท่า
 B
7 โอซาก้า-ตลาดคุโรมอน-สวนสตรอเบอร์รี่-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ ( TG 673 : 17.35 – 21.25 น. ) B

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ 

21.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย

วันที่ 2 ของการเดินทาง  (-/L/D)

กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-จิโกกุ เมกุริ–เบปปุ

00.50 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648
00.50 ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการคมนาคมของเกาะคิวชิวเกาะที่อยู่ตอนปลายสุดของประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดใส

ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทาให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด

หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้านรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา

เข้าที่พัก เบปปุBEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการแช่ออนเซ็นแช่น้้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้าแร่เหมือนว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)

เบปปุ–นั่งเรือเฟอร์รี่-ท่าเรือยาวะทาฮามะ-ปราสาทมัตสึยามะ-รถไฟหัวจักรไอน้าโบราณBotchan train (ถ่ายรูป)-โดโกะออนเซ็น

ท่าเรือเบปปุ เปลี่ยนบรรยากาศเดินทางโดยนารถลงเฟอร์รี่ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้นับสิบคันข้ามทะเล ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับการให้อาหารฝูงนกนางนวลจานวนมากและบินตามมาส่งท่านจนถึงบริเวณ ท่าเรือยาวะทาฮามะ

ปราสาทมัตสึยามะ ปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 สูง 5 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองอย่างงดงามบนยอดเขาสูง 132 เมตร สร้างโดย Kato Yoshiaki เมื่อปีค.ศ.1603 ด้านบนยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามของเมืองมัตสึยามะ
ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ รถไฟหัวจักรไอน้าย้อนยุค ที่เคยเอ่ยถึงในผลงานวรรณกรรมที่โด่งดังเรื่อง Botchan ของ Natsume Soseki ( บุคคลสาคัญของญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่บนธนบัตร 1000 เยน) ที่สถานีโดโกะออนเซ็น ระหว่างนั่นท่านสามารถซึมซับบรรยากาศเมืองเก่า เล็กๆน่ารักของตัวเมืองมัตสึยามะ

โดโกะออนเซ็น แหล่งน้าพุร้อนที่เก่าแก่มากกว่า3,000ปีและปรากฎในตานานเก่าแก่ของญี่ปุ่น“ตานานนกกระยาง” ที่เล่าขานกันว่าเคยมารักษาตัวที่แหล่งน้าแห่งนี้ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1894 เพื่อเป็นที่รับรองขององค์จักรพรรดิ และราชวงศ์

เข้าที่พัก OKU DOGO ICHIYU NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

โดโกะออนเซ็น-พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูอิชิฮิโระ-เส้นทางชิมานะมิ ไคโด–ยอดเขาคิโระ สวนโคระคุเอน-คลองคุราชิกิ-คุราชิกิ

พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูอิชิฮิโระ (Towel Museum Ichihiro) พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติและวัฒนธรรมของผ้าขนหนู พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขานอกเมืองอิมะบะริ จังหวัดเอะฮิเมะ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ อันได้แก่ ส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกระบวนการทาผ้าขนหนู,งานศิลปะที่ทาจากผ้าขนหนู หรือคอเลคชั่นผ้าขนหนูแบบต่างๆ มีการจัดแสดงขั้นตอนการทาผ้าขนหนูตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากฝ้ายดิบนาไปกรอ และทอด้วยเครื่องทอผ้าอัตโนมัติ และผลงานศิลปะมากมายซึ่งถูกสร้างขึ้นมาด้วยผ้าขนหนู หรือถูกทอลงไปบนตัวผ้า

เส้นทางชิมานะมิ ไคโด เส้นทางระยะทาง 60 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อ 1 พ.ค. 1999 เพื่อใช้เชื่อมต่อเกาะฮอนชู กับเกาะชิโกะกุ โดยใช้สะพาน 7 สะพานที่ใช้ข้ามเกาะทั้ง 6 เกาะ บนทะเลเซโตะ ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์อันงดงามและน่าประทับใจ

ยอดเขาคิโระหอสังเกตุการณ์แห่งนี้สร้างขึ้นให้กลมกลืนกับสภาพภูมิภาพแวดล้อมมากที่สุดจึงวาดถอดตามแนวไหล่ของภูเขาที่ความสูง 308 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ท่านสามารถชมวิวแบบ360องศาที่ยอดเขาคิโระทั้งยังเห็นวิวของสะพานคุรุชิม่า ไคเคียว

สวนโคระโคเอน สวนสวยติดอันดับ1ใน3ของสวนในญี่ปุ่นสร้างขึ้นเมื่อปี 1687 เสร็จปี 1700 ใช้เวลา 13 ปีในการก่อสร้าง โดย ไดเมียว Ikeda Tsunamasa ให้ท่านเพลิดเพลินกับสวนสวยจากการตกแต่งด้วยสไตล์ เอโดะ ญี่ปุ่นแท้ๆ

คลองคุราชิกิ ( Kurashiki canal ) คลองโบราณที่อนุรักษ์ความเก่าแก่มายาวนาน กว่า 100 ปี ในช่วงสมัยเอโดะ คลองนี้เป็นจุดสาคัญของการกระจายสินค้าที่สาคัญที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะการค้าข้าว ข้าวปริมาณมากถูกนามารวมไว้ที่นี้ ก่อนจะส่งต่อไปยังจังหวัดต่างๆ เยี่ยมชมเมืองเก่า ที่อนุรักษ์ไว้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้าตลอดเวลาไม่เคยแห้ง สองฝั่งคลองมีแต่ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านห้อยระย้า สลับกับสะพานหินทอดข้ามคลองอีก 2-3 แห่ง กับฝูงปลาคาร์ปและเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจนาออกมาแจวให้นักท่องเที่ยวได้ชม ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝั่ง มีอาคารมุงกระเบื้องสลับกับฉางข้าวอายุเก่าแก่ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์น่าชมอีกหลายแห่ง

เข้าที่พัก คุราชิกิKURASHIKI KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/D)

คุราชิกิ-ปราสาทฮิเมจิ-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า

ปราสาทฮิเมจิ มีชื่อเรียกแบบชาวบ้านแตกต่างกันไปหลายชื่อ อาทิ ปราสาทนกกระยางขาว เป็นเพราะมีฝูงนกกระยางขาวอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เป็นจานวนมาก บ้างก็เรียกว่า ปราสาทหงษ์ขาว,ปราสาทนกกระสา ผู้ที่สร้างปราสาทขึ้นเป็นคนแรกคือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ เมื่อ ปี ค.ศ. 1580กระทั่งในปีค.ศ. 1681 อิเคดะ เทรุมาสะ บุตรเขยของ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยาสุ ได้บูรณะต่อเติมปราสาทออกไปให้ยิ่งใหญ่อลังการซึ่งแต่เดิมใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเมืองศูนย์กลางบัญชาการทางทหารแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

เนื่องจากไม่มีศัตรูรุกรานตัวปราสาทเลย แม้แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เมืองฮิเมจิเป็นส่วนหนึ่งในสมรภูมิที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักแต่ตัวปราสาทก็ไม่ได้รับความเสียหายหรือโดนแตะต้องทาลายจากฝ่ายพันธมิตรแต่อย่างใดสภาพของปราสาทยังคงสมบูรณ์สวยงามมากกว่าปราสาทอื่นๆ ในญี่ปุ่นความยิ่งใหญ่ของการก่อสร้างปราสาทหลังนี้อยู่ที่ก้อนหินใหญ่ๆขนย้ายมาเป็นฐานรองรับตัวปราสาทที่อยู่บนยอดเขาสูง 45 เมตร การก่อสร้างแต่แรกตั้งใจจะให้เป็นป้อมปราการ จึงทาให้ทางเดินขึ้นสู่ปราสาทมีเส้นทางที่วกวนสลับซับซ้อน มีกำแพงที่ล้อมรอบด้วยคูน้าขนาดใหญ่ มีหอสังเกตการณ์มีช่องยิงธนู-ช่องยิงปืน บนยอดปราสาทโด่ดเด่นด้วยรูปปั้นปลาตัวปราสาททาสีขาวนวลสวยงามแผงด้วยมนต์เสน่ห์แสนคลาสสิคสมคาล่าลือต่อกันมาว่าเป็นปราสาทที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสาอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

เข้าที่พัก โอซาก้าVISCHIO OSAKA HOTEL BY GRANVIA หรือเทียบเท่า

วันที่  ของการเดินทาง         (B/-/-)

โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal Studio Japan เดินทางโดยรถไฟ ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800.-บาท – เด็กต่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,000.- หมายเหตุ ราคานี้ ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่า, และค่าเดินทาง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่า ในย่าน สรรพสินค้าทันสมัยชั้นนามากมาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า ( Kaiyukan Aquarium )
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าซึ่งมีขนาดใหญ่ของโลก จัดแสดงโดยใช้หัวข้อว่า วงแหวนแห่งไฟ และ วงแหวนแห่งชีวิต ซึ่งมีพื้นฐานแนวความคิดที่ว่าโลกที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟประทุกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนโลกเป็นระบบสิ่งชีวิตหนึ่งที่ต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเข้าชมในไคยูคังจะเริ่มต้นจาก “ถ้าทะเลประตูน้า” จากนั้นต่อไปที่ “ป่าญี่ปุ่น” ที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมา แล้วเดินวนเป็นวงกลมจากชั้นบนลงมาจนถึงด้านล่าง ซึ่งการเดินลงมานี้จะเป็นการเดินวนรอบแทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของพิพิธภัณฑ์เป็นจานวน2รอบ แทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” นี้มีปริมาณน้า 5,400 ตันและมีปลาฉลามวาฬซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแหวกว่ายอยู่ ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า, สัตว์เลื่อยคลาน, นก, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 580 ชนิด 30,000 ชิ้น เพื่อจาลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก (ราคาเข้าชมต่อท่านประมาณ 2,000 เยน)

ย่านอุเมดะ
ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั่นที่กาลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน นอกจากนั้นมีทั้งตึกสูงของโรงแรม 5 ดาว ภัตตาคาร ร้านเกมปาจิง โกะ ผับ บาร์ นับได้ว่ามาที่เดียวก็เต็มอิ่มเลยทีเดียว

ฮิปไฟว์ ( HEP FIVE )
ศูนย์การค้าที่รวมแฟชั่นสาหรับหนุ่มสาวสุดฮิป ใจกลางเมืองโอซาก้า บริเวณหน้าสถานี Umeda ฝั่งตะวันออกสัญลักษณ์ของที่นี่คือชิงช้า สวรรค์ขนาดยักษ์สีแดงสดบนดาดฟ้า ภายในตัวอาคารประกอบด้วยชั้นสาหรับเครื่องแต่งตัวทั้งหญิงและชาย ตั้งแต่ชั้นใต้ดินชั้นที่ 1 ถึงชั้นบน 6 ชั้น ชั้นใต้ดินชั้นที่ 2 และชั้นบนที่ 8 และ 9 เป็นเครื่องเล่น นอกจากนั้น ที่ชั้นล่างจนถึงชั้นที่ 6 เป็นห้องโถงโล่ง ซึ่งเมื่อแหงนมองไป  ด้านบน จะพบปลาวาฬสีแดงยาว 20 เมตร ด้านข้างตึกยังมี Est อาร์เคดช้อปปิ้งของวัยรุ่น แหล่งรวมของเด็กแนว ซึ่งเป็นที่ถูกใจผู้หญิงที่  ชอบแต่งตัวแนวเป็นที่สุด หากอยากเห็นว่าวัยรุ่นโอซาก้าแนวแค่ไหน ห้ามพลาดที่นี้เด็ดขาด รับรองไม่แพ้ย่านชิบูย่า ฮาราจูกุที่โตเกียวอย่างแน่นอน

ย่านนัมบะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้า เป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละครถนนสายแบรนด์เนม Midosujiถนนสายหลัก เป็นหน้าเป็นตาสาคัญของเมืองโอซาก้า เริ่มตั้งแต่ Umeda ไปจนถึง Namba ระยะทางราว 4 กิโลเมตร ต้นแปะก๋วยจานวน  800 ต้นถูกปลูกเรียงรายตามสองข้างทาง อาคารร้านค้าสองข้างถนนถูกจากัดความสูงไม่ให้เกิน 30 เมตร ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม  และธรรมชาติอันสวยงามของถนนไว้ สองข้างทางยังคงพรั่งพร้อมไปด้วยอาคาร บริษัทห้างร้าน และร้านแบรนด์เนมชื่อดังนอกจากจะมี  บริษัทห้างร้านเรียงรายอยู่ดังหมากรุกแล้ว ยังมีย่านแฟชั่นวัยรุ่นเช่น America-mura อยู่ใกล้ๆอีกด้วย จึงทาให้สองข้างถนนคึกคักตลอด  ทั้งปี หลายปีมาสองข้างถนน ยังมีประติมากรรมของ Henry Spencer Moore , François-Auguste-René Rodin และ Takamura  Kotaro  จานวนรวม 27 ชิ้นจัดวางไว้ตามจุดต่างๆตลอดเส้นทาง NAMBA Nan NanNamba Nan Nan เป็นศูนย์การค้าใต้ดินแห่งแรกของโอซาก้า ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินหน้าสถานี Namba ภายในศูนย์การค้า แบ่งเป็น 3 โซน   ได้แก่  โซนเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ โซนเครื่องสาอางค์และร้านขายยา และโซนร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในช่วงกลาง ศูนย์การค้า มีเครื่องพ่นไอกลิ่นดอกไม้ตามฤดูกาลที่เพดาน สร้างบรรยากาศสดชื่น
Dotombori เป็นอาเขตการค้าที่สาคัญของย่าน Minami ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าทางด้านทิศใต้ มีทั้งโรงละคร ร้านปู ซึ่งมีปูยักษ์จาลองเป็นเครื่องหมายร้าน ป้ายกูลิโกะที่มีแสงไฟกระพริบหยิบยับยามค่าคืน ล้วนเป็นสัญญลักษณ์ของ Dotombori ที่เลื่องลือไปทั่วโลก ชื่อ   ของ Dotombori (คลองโดทม) มาจากชื่อของนาย Yasui Dotom เศรษฐีพ่อค้าชาวเมืองโอซาก้าคนหนึ่งที่บริจาคทรัพย์ส่วนตัวขุดคลอง   ขึ้นเมื่อ ค.ศ.1612 ต่อมา ในสมัยเอะโดทางการได้ปรับปรุงเมืองใหม่ ทาให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมา  ด้วยโรงน้าชาเปิดบริการกว่า 47 โรง ทาให้ Dotombori กลายเป็นย่านที่คึกคักไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่พากันมาชมการแสดง ต่อมาจึง  มีร้านอาหารทยอยเปิดขึ้นดังดอกเห็ด ปัจจุบันนี้ โรงละครคงเหลือเพียง โรงละคร Shochiku-za ที่เชิงสะพาน Ebizu-bashi แห่งเดียว  เท่านั้น แต่ก็ยังมีร้านอาหารสารพัดประเภทกระจุกกันอยู่โดยเฉพาะบริเวณทิศเหนือ ที่นี่จะครึกครื้นไปด้วยเสียงเพลงและผู้คนตลอดทั้งปี

เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> โดยรถไฟ ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กต่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสร้างมหาศาลและใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มีขนาดใหญ่กว่าใน   สหรัฐอเมริกา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในโรงถ่ายแห่งนี้ กับเครื่องเล่นต่างๆทั้ง 9 โซน … พบกับโซนใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ที่ให้ท่านได้เปิดโลกแห่งจินตนาการไปกับแฮร์รี่และผองเพื่อน ท่านจะพบกับหมู่บ้านฮอกมี้ดส์ และตรอกไดแอ   กอน โรงเรียนพ่อมดแม่มดและเวทย์มนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ สนุกสนานไปกับเครื่องเล่น Harry Potter and the Forbidden Journey ที่จะ พาท่านขี่ไม้กวาดผจญภัยในโลกเวทย์มนต์ไปกับแฮร์รี่ ล้า
ยุคด้วยเทคโนโลยี 4D เสมือนท่านได้อยู่ในโลกแห่งเวทย์มนต์จริงๆ ต่อด้วยเครื่องเล่นยอดฮิต! The Amazing Adventures of Spider-Man เมื่อท่านล่วงรู้แผนการลับของเหล่าวายร้ายและถูกตามล่า สไปเดอร์แมนจะมาช่วยท่านได้ทันหรือไม่ เร้าใจกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี 4KHDx3D ที่สมจริงยิ่งขึ้นกว่าเดิม

สนุกสุดเหวี่ยงกันต่อกับรถไฟเหาะ Hollywood Dream และ Back Drop รถไฟเหาะที่ให้ท่านนั่งกลับหลัง Space Fantasy – The Ride รถไฟเหาะที่พาท่านตะลุยไปท่ามกลางอวกาศ นอกจากนี้ยังมีฉากจาลองของเมืองซานฟรานซิสโกขณะอยู่ที่โอซาก้า Back to the Future – The Ride หรือจะสัมผัสบรรยากาศไฟไฟม้แบบสมจริงใน Backdraft นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นเร้าใจอื่นๆอีก อาทิ Jurassic Park The Ride, Jaws
หรือโซนสาหรับคุณหนูๆใน Sesame Street Fun Zone , Snoopy Studios , Hello Kitty Fashion Avenue เป็นต้น ให้ท่านได้ปลดปล่อยความสนุกเต็มที่ตามอัธยาศัย ( ไม่รวมอาหารกลางวัน และอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวันไม่จากัดจานวนครั้ง )

                       เข้าที่พัก โอซาก้าVISCHIO OSAKA HOTEL BY GRANVIA หรือเทียบเท่า

วันที่ 7  ของการเดินทาง         (B/-/-)

โอซาก้า-ตลาดคุโรมอน-สวนสตรอเบอร์รี่-อิออน พลาซ่า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

ตลาดคุโรมอนตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลายกินอาณาเขตตั้งแต่แถว Sennichimae ไปทางใต้ราว 580 เมตร สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบ อาหาร ประวัติของตลาดเริ่มจากราวค.ศ.1822-1823ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดวาคายาม่าและเมืองซาไกนาปลาสดมาขายที่ประตูดา (Kuromon) ของวัด Enmei-ji จนกระทั่งถึงราวปี 1912 ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ผู้คนยังคง เรียกตลาดดังกล่าวว่า ตลาด Enmeiji อยู่ ต่อมา เมืองโอซาก้าทั้งเมืองต้องเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามเสร็จสิ้นลง ผู้คนจึงร่วมกันปฏิรูปเมืองและตลาด เปลี่ยนชื่อมาเป็นตลาด Kuromon เช่นทุกวันนี้

สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ สตรอเบอรี่ ที่มีรสหวานฉ่าชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตรอเบอรี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง สนุกกับการเก็บผลสตรอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่าน

อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 YEN สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

เองสมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

1135

ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-649

1455 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และ มีความสุข