ทัวร์เกาหลี┃Busan-Seoul Ski Winter 7D 5N KBSSWT705

สกีรีสอร์ท เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนลานสกี 

ปูซานล่องขึ้นโซล เมืองท่าใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ 

เขาพัลกงซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของคนเกาหลี

ชายหาดแฮอุนแด อันดับ 1 ของเกาหลี + เอเปคเฮาส์, นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด ชื่อดัง+เดินสกายวอล์ค

หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน กัมชอน “ซาโตรินี่ตะวันออก

วัดแฮดงยงกุงซา และวัดดองฮวาซา วัดสำคัญทางภาคใต้

ปูซานทาวเวอร์, Seoul Sky Tower, หอคอย 83 ทาวเวอร์ และโซลทาวเวอร์ เต็มอิ่มกับวิวมุมสูงของสามเมืองใหญ่, สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์, ช้อปปิ้งจุใจ! เมียงดง, ฮงแด, ทงซองโน และนัมโปดง

เมนูแนะนำ

-เมนูพิเศษ แฮมุลทัง, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว, จิมดัล, ทัคคาลบี, โอซัมบูลโกกิ, คาลบี้, ชาบูชาบู, ซัมเคทัง, ชาบูชาบู, บุฟเฟ่ตนานาชาติ+ขาปูยักษ์!

วันที่ รายการ อาหาร
1 นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-สนามบินปูซาน  (TG 650  BKK-PUS : 00:05-07:10 น.)-วัดแฮดงยงกุงซา-ชายหาดแฮอุนแด+เอเปคเฮาส์+ชมสะพานควางอัน–สวนยงดูซาน(ปูซานทาวเวอร์)-ถนนสายบันเทิงPIFF Street+ถนนคนเดินนัมโปดง+แวะชมตลาดปลาจากัลชี

** ที่พัก Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า

Box
3 ปูซาน–ชายหาดซองโด(นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด/สกายวอล์ค)-หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน-เมืองแทกู –หอคอย 83 ทาวเวอร์ (รวมลิฟต์)–ถนนศิลปะคิมกวังซอก–ถนนทงซองโน
** ที่พัก Daegu Grand Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
4 ปูซาน–เมืองแทกู-เขาพัลกงซาน(โดยกระเช้า)–วัดดองฮวาซา–สกีรีสอร์ท
** ที่พัก Oak Valley Ski Resort หรือเทียบเท่า
5 รีสอร์ท-เมืองยงอินสวนสตรอเบอรี่กรุงโซล–ศูนย์เครื่องสำอาง–สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์+Seoul Sky Tower (ชมวิวชั้น118)  ** ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul (4*) หรือเทียบเท่า
6 โซล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–ศูนย์โสม-ย่านฮงแด (พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick Eye+Ice Museum)-ย่านเมียงดง  ** ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul (4*) หรือเทียบเท่า
7 โซล-ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง–สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (TG 689  ICN-BKK : 11:20-15:15 น.)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. Korea คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ 2

สนามบินอินชอน สนามบินปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ชายหาดแฮอุนแด+เอเปคเฮาส์+ชมสะพานควางอัน – สวนยงดูซาน (ปูซานทาวเวอร์) – ถนนสายบันเทิง PIFF Street+ถนนคนเดินนัมโปดง+แวะชมตลาดปลาจากัลชี

00.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 650
07.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้
และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก กรุงโซล นำท่านผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า คิมบับ+นมกล้วย (ข้าวห่อสาหร่ายสไตส์เกาหลี+นมรสกล้วยชื่อดัง)

พาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปีค.ศ. 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปีค.ศ. 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูแฮมุลทัง (ซุปรวมมิตรทะเล)

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ชายหาดแฮอุนแด ซึ่งเปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นแวะชม Nurimaru APEC House ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดการประชุม APEC เมื่อปี 2005 มีภูมิทัศน์ที่ สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี  พาท่านชมสะพาน ควางอัน หรือสะพานเพชร ในบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก สะพานนี้เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน ทั้งยังเป็นจุดชมวิวท่าเรือยอร์ช, เกาะชื่อดังอย่าง Oryukdo Island, Dongbaekseom Island, Hwangnyeongsan, ชายหาด Gwangalli Beach และเนินเขา Dalmaji Hill

นำท่านเดินทางสู่ สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด บริเวณของอุททยานมีพื้นที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีพรรณไม้กว่า 70 สายพันธุ์ ตามฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) (ไม่รวมลิฟต์) ซึ่งเป็นสถานที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของปูซาน ในการขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปูซาน ทั้งในยามกลางวัน และยามค่ำคืน

ต่อกันที่ ถนนสายบันเทิง หรือ PIFF Street (Pusan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังพูซาน เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละครนัมโปดงและเวทีกลางแจ้งบริเวณ อ่าว Suyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบำและดนตรีมากมาย ในบริเวณหาด Gwangalli  ต่อด้วยถนนที่ติดกัน ถนนนัมโปดง ถนนสายช้อปปิ้งสำคัญของเมืองปูซาน เปรียบเสมือนย่านเมียงดงในกรุงโซล ย่านที่หนุ่ม สาววัยรุ่นชาวปูซานจะออกมาจับจ่าย ซื้อของแฟชั่นต่างๆ ทั้ง เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยี่ห้อดังมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ  จากนั้นนำท่าน แวะชมตลาดปลาจัลกัลชิ ตลาดอาหารทะเลใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลที่แปรรูป สามารถนำกลับมาเป็นของฝาก

เย็น รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3

ปูซาน – ชายหาดซองโด (นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด/สกายวอล์ค) – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – เมืองแทกู – หอคอย 83 ทาวเวอร์ (รวมลิฟต์) – ถนนศิลปะคิมกวังซอก – ถนนทงซองโน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นพาท่านสู่ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) “ซองโด” นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดบริเวณนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด ให้ท่านเพลิดเพลินกับ นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด (Songdo Cable Car) จากปลายฝั่งฟากหนึ่งของชายหาด ไปอีกปลายฝั่งอีกฟากหนึ่ง เห็นวิวทั้งชายหาด และตัวเมือง โดยที่กระเช้าลอยอยู่บนทะเล ส่วนสะพานเดินทะเล (Sky Walkway) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็นน้ำทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำรายการ เช่น We Got Married ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนเกาหลี

นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน บ้านหลากหลายสีสันตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขา ดั่ง “ซาโตรินี่ตะวันออก” สถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้าน ที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกัน ปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม พร้อมทั้งยังสามารถมองเห็นวิวน้ำทะเลอันกว้างไกลสุดสายตา (อดีตเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี หลังสงครามเกาหลีสงบลง ที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอดีต)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทกู เมืองใหญ่อันดับสี่ของประเทศ เป็นศูนย์กลางการทอผ้า และศูนย์การค้าพืชสมุนไพรของประเทศ (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

พิเศษสุดๆนำทุกท่านขึ้น หอคอย 83 ทาวเวอร์ (E-World 83 Tower/รวมลิฟต์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู ดั่งเช่น โซล ทาวเวอร์ของกรุงโซล ชมวิวพาโนรามา 360 องศา ของเมืองแทกู

จากนั้นพาท่านไปยัง ถนนศิลปะคิมกวังซอก ถนนที่เต็มไปด้วยภาพวาดตามผนัง และรูปปั้นเพื่อรำลึกถึงนักร้องเพลงโฟลค์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเกาหลี นั้นคือ “คิมกวังซอก” ท่านจะได้เห็นผลงานศิลปะบนกำแพงที่เล่าเรื่องราวของ “คิมกวังซอก” ทอดยาวตามซอกซอยตลอดเส้นทาง ที่นี่มีร้านกาแฟ และร้านอาหารมากมายในราคาไม่แพงให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำทุกท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนทงซองโน (Daegu Dongseongno Street) ตลาดเสื้อผ้าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมของเกาหลี กับคอลเลคชันใหม่ล่าสุดให้เลือกซื้อกันอย่างเต็มอิ่ม ว่ากันว่าแฟชั่นที่นี่อาจจะล้ำหน้ากว่าที่กรุงโซล และราคาไม่แพงอีกด้วย พร้อมทั้งเลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี เช่น Etude, Skin Food, Face Shop ในราคาถูกว่าเมืองไทยถึง 4 เท่า

เย็น รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัล (ไก่ผัดวุ้นเส้นเกาหลี)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Daegu Grand Hotel (4*) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4 แทกู – เขาพัลกงซาน (โดยกระเช้า) – วัดดองฮวาซา – สกีรีสอร์ท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เขาพัลกงซาน (โดยกระเช้า) ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองแทกู เป็นเทือกเขาที่มียอดเขาอยู่หลายยอด มีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อว่าภูเขาพัลกงซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เพราะภูเขามีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์ ภูเขาลูกนี้เกิดจากการก่อตัวของหินแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับหิน และป่าไม้ที่หนาแน่น จึงเป็นสถานที่ๆน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และจะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

พาท่านสู่ วัดดองฮวาซา (Donghwasa Temple) วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย เจดีย์หินสามชั้นในปีกด้านตะวันออก ส่วนตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) นมัสการองค์พระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ รวมถึงจุดเด่นที่องค์พระใหญ่สีขาว และภาพแกะสลักพระพุทธบนก้อนหิน ทำให้วัดนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคาลบี (ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Oak Valley Ski Resort หรือเทียบเท่า 
จากนั้นให้ท่านได้เพลินเพลิดกับการ เล่นสกี กิจกรรมบนลานสกี หรือจะเลือกมุมสวยๆ ที่มีหิมะปกคลุมขาวโพลน ถ่ายรูปร่วมกัน ให้ท่านอิสระภายในบริเวณลานสกี (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี)
เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูโอซัมบูลโกกิ (หมูและปลาหมึก ผัดซอสเกาหลี)
วันที่ 5 รีสอร์ท – เมืองยงอิน สวนสตรอเบอรี่ – กรุงโซล – ศูนย์เครื่องสำอาง – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์+Seoul Sky Tower (ชมวิวชั้น118)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี เป็นเมืองสำคัญใกล้กรุงโซล มีประชากรเกือบ 1 ล้านคน เมืองมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 วัดได้จากการที่เมืองนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเกาหลีใต้ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเอเวอร์แลนด์และสวนน้ำแคริปเบี่ยนเบย์ ซึ่งเป็นสวนน้ำและสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้ และยังมีหมู่บ้านเกาหลีโบราณที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ด้วย (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอรี่ ให้ท่านได้เลือกชิมสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉ่ำและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากให้คนทางบ้านได้อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูคาลบี้ (หมูย่างสไตส์เกาหลี)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก และมีประชากร 1 ใน 4 ของประเทศ ชื่นชมความสวยงามของ แม่น้ำฮัน เส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ กับทัศนียภาพความงามของบ้านเรือนตึกรามอาคาร อันทันสมัยผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

จากนั้นช้อปกันต่อที่ ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี ของใช้ขึ้นชื่อของเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของหนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย…

สนุกสนานไปกับ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Adventure) ตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงโซล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น สวนสนุกในร่ม มีทั้งหมด 4 ชั้น มีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากมาย เช่น The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride, The French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh’s Fury เป็นต้น เครื่องเล่นที่นี่จะมีบัตรคิวให้ เพียงแค่นักท่องเที่ยวกดบัตรจองไว้ ถึงเวลาก็มาเล่นได้เลยไม่ต้องต่อแถวรอ เรียกว่า Magic Pass บัตรนี้ทำให้บริหารเวลาได้ดีมากเลย อีกทั้งยังมีลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่ และบ้านผีสิง Tumb of Horror ส่วนที่สองจะเป็น สวนสนุกกลางแจ้งขนาดเล็ก หรือที่เรียกกว่า Magic Island บริเวณรอบๆจะมีน้ำล้อมรอบ เครื่องเล่นส่วนใหญ่ ออกแนวหวาดเสียวและตื่นเต้นความท้าทายมากกว่าเครื่องเล่นที่อยู่ในร่ม เครื่องเล่นที่ฮิตๆติดอันดับและมีคนต่อคิวกันเยอะเลย ก็จะเป็นพวก Comet Express พวกรถไฟเหาะ ตีลังกา 360 องศา, ล่องแก่ง, Free Floor (Gyro Drop), Atiantis, Bungee Drop, Gyro Swing และขาดไม่ได้เลยสำหรับสวนสนุกคือขบวนพาเหรดเอาใจพวกน้องๆ หนูๆ หรือจะเป็นโชว์ “World Carnival” ที่มีให้ชมทุกวัน และ Laser Show (เริ่มแสดง 21.30 น.) ซึ่งเป็นการแสดงแสงสีเลเซอร์ประกอบดนตรี สวยงามมากๆ ถือเป็นจุดเด่นของที่นี่เลย (หมายเหตุ: บางเครื่องเล่นอาจจะต้องเสียเงินเพิ่ม) และยังมี Seoul Sky Tower หรือ Lotte Tower (ชมวิวชั้น118) ตึกสูงที่มีสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน นับเป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น แล้วพาท่านขึ้นไปยังชั้นที่ 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูง ด้านบนชั้นที่ 118 มีพื้นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองลงมาเห็นพื้นด้านล่างได้ และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง

เย็น รับประทานอาหารเย็น อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติและซีฟู้ด พิเศษ! ขาปูยักษ์ 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul (4*) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6 โซล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – ศูนย์โสม – ย่านฮงแด (พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick Eye+Ice Museum) – ย่านเมียงดง 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรงว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มี ศูนย์โสมโลก และยังตั้งอยู่ในเขตที่เป็นแหล่งปลูก โสมที่เหมาะสม ทำให้โสมเกาหลีมีคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลก และเป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนซื้อเป็นของฝาก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ซัมเคทัง (ไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง)

นำท่านสู่บริเวณแถวมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ย่านฮงแด แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมากของวัยรุ่นเกาหลี เนื่องด้วยใกล้มหาวิทยาลัย ราคาจึงไม่แพง สัมผัสร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นน่ารักๆ ของกิฟท์ช๊อปแบบเกาหลี, ร้านกระเป๋า, รองเท้า ฯลฯ และย่านนี้ยังมีอาหารอร่อยแบบสตรีทฟู้ดให้เลือกชิมอีกมากมาย  ต่อด้วยการสัมผัสงานศิลปะสมัยใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick eye + Ice Museum ซึ่งใช้เทคนิคการวาดภาพเสมือนจริงแต่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับภาพวาดโดยการถ่ายภาพคู่กับภาพนั้นๆ และเหมือนว่าภาพนั้นมีชีวิต

นำท่านเดินทางสู่ บริเวณย่านแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีใต้ ตลาดเมียงดง (Myeong Dong) เปรียบเสมือน สยามสแควร์ของเมืองไทย ศูนย์รวมผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน, นักศึกษา, หนุ่มสาว, คนทำงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาเพื่อเลือกหาซื้อสินค้า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าล็อตเต้, เมโทรมิโดป้า รวมไปถึงร้าน Line Shop, Kakao Shop

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูชาบู
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 โซล – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Additional Information

month