ทัวร์เกาหลี┃KOREA ABSOLUTE SKI WINTER 6D 3N KRASWDOC

ป้อมปราการฮวาซอง ป้อมมรดกโลก 

 พระราชวังชางด๊อกกุง 1ใน5 พระราชวังที่สาคัญของเกาหลี + สวมชุดฮันบก 

 วัดวาวูจองซา วัดเก่าแก่กลางหุบเขา นมัสการพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 8 ม. และพระนอนขนาดใหญ่

โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia โรงถ่ายละครชื่อดัง จำลองแบบบ้านเรือนเกาหลีที่ใกล้เคียงเสมือนยุคนั้นจริงๆ

Ansan Starlight Village หมู่บ้านในธีมสไตส์ฝรั่งเศส ประดับไฟหลากหลายสีสัน ในบรรยากาศโรแมนติก

 สกีรีสอร์ท เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนลานสกี, สวนสตรอเบอรี่ ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากต้น

 สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ + Seoul Sky Tower 

 ช้อปปิ้งสุดมันส์! ย่านเมียงดง และย่านฮงแด

เมนูแนะนำ

-เมนูพิเศษ คัดสรรมาเพื่อคุณ!คิมบับ+นมกล้วย, ทัคคาลบี, ชาบูชาบู, คาลบี้, โอซัมบูลโกกิ, ซัมเคทัง, จิมดัล,และบุฟเฟ่ต์นานาชาติและซีฟู้ด+ขาปูยักษ์!

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติอินชอน   (TG 656  BKK-ICN : 23:30-06:55(+1) น.) 
2  สนามบินอินชอน–สวนสตรอเบอรี่-สกีรีสอร์ท
** ที่พัก Welli Hilli Ski Resort หรือเทียบเท่า
Box
3 รีสอร์ท-เมืองซูวอน–ป้อมปราการฮวาซอง–โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia(รวมรถกอล์ฟ)-
วัดวาวูจองซา-เมืองอันซัน-Ansan Starlight Village
** ที่พัก Royal Heritage Hotel Ansan (4*) หรือเทียบเท่า
4 อันซัน–กรุงโซล–ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู–ศูนย์เครื่องสำอาง-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์+Seoul Sky Tower (ขึ้นลิฟท์)-ย่านเมียงดง
** ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul (4*) หรือเทียบเท่า
5 โซล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–พระราชวังชางด๊อกกุง (สวมชุดฮันบก)-ย่านฮงแด (พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick Eye+Ice Museum)-ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง–สนามบินอินชอน  (TG 655  ICN-BKK : 21:25-1:20(+1) น.)
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เดินทางสู่สนามบินอินชอน
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. Korea คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 656
 
วันที่ 2 สนามบินอินชอน – สวนสตรอเบอรี่ – สกีรีสอร์ท  (Box/L/D)  
06.55 น. อันยองฮาเซโย! ถึงสนามนานาชาติบินอินชอน บนเกาะยองจองโด…ผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า คิมบับ+นมกล้วย (ข้าวห่อสาหร่ายสไตส์เกาหลี+นมรสกล้วยชื่อดัง)
  นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอรี่ ให้ท่านได้เลือกชิมสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉ่ำและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากให้คนทางบ้านได้อีกด้วย
กลางวัน  บริการความอิ่มอร่อยท่านด้วย ทัคคาลบี (ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Welli Hilli Ski Resort หรือเทียบเท่า
  จากนั้นให้ท่านได้เพลินเพลิดกับ สกีรีสอร์ท กิจกรรมบนลานสกี (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี) หรือจะเลือกมุมสวยๆที่มีหิมะปกคลุมขาวโพลน ถ่ายรูปร่วมกัน ให้ท่านอิสระภายในบริเวณสกีรีสอร์ท
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบู
 
วันที่ 3 รีสอร์ท – เมืองซูวอน – ป้อมปราการฮวาซอง – โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia (รวมรถกอล์ฟ) – วัดวาวูจองซา – เมืองอันซัน – Ansan Starlight Village PhotoLand  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ เมืองซูวอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ กรุงโซล ห่างจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเมืองเอกของจังหวัดคย็องกี ในปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมที่สาคัญของเกาหลีใต้ และเป็นที่ตั้งของโรงงาน ใหญ่ของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
  นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ของ ยุคโชซอน สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วย ป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดี สำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 อีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูคาลบี้ (หมูย่างสไตส์เกาหลี)
  นำท่านสู่ โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia หรือ ยงอินแดจังกึมพาร์ค (Yongin Daejanggeum Park) (รวมรถกอล์ฟ) ตั้งอยู่ในเขตชออิน จังหวัดคย็องกี เป็นฉากกึ่งถาวรกลางแจ้ง สำหรับถ่ายทำละครหรือภาพยนตร์มีละครแนว ประวัติศาสตร์เกาหลีจำนวนมากถ่ายทำที่นี่ เช่น จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์, ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน และทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ เป็นต้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเอ็มบีซีกับเมืองยงอินที่ตกลงกันสร้างฉากกลางแจ้ง เพื่อใชในการถ่ายทำละคร เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 2005 และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งแรกในปีค.ศ. 2011 มีพื้นที่ขนาด 2,500,000 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ที่จำลองมาจาก ยุคสามราชอาณาจักรเกาหลี, ราชวงศโครยอ และราชวงศโชซ็อน
  นำท่านสู่ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ตั้งอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดคยองกีโด เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา จุดไฮไลต์ของวัดนี้คือ พระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมา สูง 8 เมตร เศียรพระพุทธรูปนี้ยังได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊ค ให้เป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านในของสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระน้ำจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988
  นำท่านสู่ เมืองอันซัน เมืองหนึ่งในจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตปริมณฑลของโซล ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลเหลือง สถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของเกาหลี ได้ตั้งอยู่ ณ เมืองแห่งนี้ และด้วยจำนวนชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น เมืองได้รับการกำหนดเป็นเขตความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วย เมนูโอซัมบูลโกกิ (หมูและปลาหมึก ผัดซอสเกาหลี)
  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Ansan Starlight Village PhotoLand สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ มีบรรยากาศแบบฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ หรือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และงานศิลปะในโปรวองซ์ ที่อยู่ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส อาทิรูปภาพสไตส์ศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างแวนโก๊ะ รวมถึงที่นี่ยังเต็มไปด้วยโซนสำหรับถ่ายรูปตามชื่อที่ว่า Photo Land จัดในธีมประดับไฟไว้มากมาย เช่น สวนแห่งแสงสี Forest of Light, อุโมงค์ Tunnel of Light, เขากระจกวงกต เป็นต้น ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมในโซน Mirror Maze)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Royal Heritage Hotel Ansan (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 อันซัน – กรุงโซล – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอาง – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์+Seoul Sky Tower (ขึ้นลิฟท์) – ย่านเมียงดง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก และมีประชากร 1 ใน 4 ของประเทศ ชื่นชมความสวยงามของ แม่น้ำฮัน เส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์กับทัศนียภาพความงามของบ้านเรือน ตึกรามอาคารอัน ทันสมัยผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
  นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย
  จากนั้นช้อปกันต่อที่ ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซัมเคทัง (ไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง)
  สนุกสนานไปกับ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Adventure) ตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงโซล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น สวนสนุกในร่ม มีทั้งหมด 4 ชั้น มีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากมาย เช่น The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride, The French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh’s Fury เป็นต้น เครื่องเล่นที่นี่จะมีบัตรคิวให้ เพียงแค่นักท่องเที่ยวกดบัตรจองไว้ ถึงเวลาก็มาเล่นได้เลยไม่ต้องต่อแถวรอ เรียกว่า Magic Pass บัตรนี้ทำให้บริหารเวลาได้ดีมากเลย อีกทั้งยังมีลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่ และบ้านผีสิง Tumb of Horror ส่วนที่สองจะเป็น สวนสนุกกลางแจ้งขนาดเล็ก หรือที่เรียกกว่า Magic Island บริเวณรอบๆจะมีน้ำล้อมรอบ เครื่องเล่นส่วนใหญ่ ออกแนวหวาดเสียวและตื่นเต้นความท้าทายมากกว่าเครื่องเล่นที่อยู่ในร่ม เครื่องเล่นที่ฮิตๆติดอันดับและมีคนต่อคิวกันเยอะเลย ก็จะเป็นพวก Comet Express พวกรถไฟเหาะ ตีลังกา 360 องศา, ล่องแก่ง, Free Floor (Gyro Drop), Atiantis, Bungee Drop, Gyro Swing และขาดไม่ได้เลยสำหรับสวนสนุกคือขบวนพาเหรดเอาใจพวกน้องๆ หนูๆ หรือจะเป็นโชว์ “World Carnival” ที่มีให้ชมทุกวัน และ Laser Show (เริ่มแสดง 21.30 น.) ซึ่งเป็นการแสดงแสงสีเลเซอร์ประกอบดนตรี สวยงามมากๆ ถือเป็นจุดเด่นของที่นี่เลย (หมายเหตุ: บางเครื่องเล่นอาจจะต้องเสียเงินเพิ่ม) และยังมี Seoul Sky Tower หรือ Lotte Tower (รวมขึ้นลิฟท์) ตึกสูงที่มีสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน นับเป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น แล้วพาท่านขึ้นไปยังชั้นที่ 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูง ด้านบนชั้นที่ 118 มีพื้นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองลงมาเห็นพื้นด้านล่างได้ และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติและซีฟู้ด พิเศษ! ขาปูยักษ์
  นำท่านเดินทางสู่บริเวณย่านแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีใต้ ตลาดเมียงดง (Myeong Dong) เปรียบเสมือน สยามสแควร์ของเมืองไทย ศูนย์รวมผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน, นักศึกษา, หนุ่มสาว, คนทำงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาเพื่อเลือกหาซื้อสินค้า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าล็อตเต้, เมโทรมิโดป้า รวมไปถึงร้าน Line Shop, Kakao Shop
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5  โซล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังชางด๊อกกุง (สวมชุดฮันบก) – ย่านฮงแด (พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick Eye+Ice Museum) – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินอินชอน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี
  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวังลำดับที่สองทึ่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปีค.ศ.1405 และมีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ ที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำพระราชวังแห่งนี้ (ไม่รวมค่าเข้าสวนด้านหลัง) เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงค์โชซอน ในปีค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผาทำลายโดยประชาชนที่โกรธแค้นต่อการหนีจากการพำนักในพระราชวังของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ในระหว่างที่ถูกรุกรานโดยชาวญี่ปุ่น และได้รับการบูรณะอีกครั้งในปีค.ศ. 1611 ทำให้ในปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนัก Injeongjeon, พระตำหนัก Daejojeon, พระตำหนัก Seonjeongjeon, และพระตำหนัก Nakseonjae  พิเศษ! ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมแต่งกายในชุดประจำชาติพื้นเมืองเกาหลี ’’ฮันบก’’”เก็บภาพเป็นที่ระลึกกลับเมืองไทย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัล (ไก่ผัดวุ้นเส้นเกาหลี)
  นำท่านสู่บริเวณแถวมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ย่านฮงแด แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมากของวัยรุ่นเกาหลี เนื่องด้วยใกล้มหาวิทยาลัย ราคาจึงไม่แพง สัมผัสร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นน่ารักๆ ของกิฟท์ช๊อปแบบเกาหลี ร้านกระเป๋า รองเท้า ฯลฯ และย่านนี้ยังมีอาหารอร่อยแบบสตรีทฟู้ดให้เลือกชิมอีกมากมาย  ต่อด้วยการสัมผัสงานศิลปะสมัยใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick eye + Ice Museum ซึ่งใช้เทคนิคการวาดภาพเสมือนจริงแต่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับภาพวาดโดยการถ่ายภาพคู่กับภาพนั้นๆ และเหมือนว่าภาพนั้นมีชีวิตก่อนกลับไทยแวะละลายเงินวอนที่ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย, คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ, ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินซอน
21.25 น. ออกเดินทางจาก กรุงโซล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 655
 
วันที่ 6  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
01.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

Additional Information

month