ทัวร์เกาหลี┃KOREA ABSOLUTE SKI WINTER 6 DAYS 3 NIGHTS KR011

  สกีรีสอร์ท เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนลานสกี

  หมู่บ้านวัฒนธรรมโอเอม หมู่บ้านเก่าแก่ อายุ 500 ปี

สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ + Seoul Sky Tower

พระราชวังชางด๊อกกุง 1ใน5 พระราชวังที่สาคัญของเกาหลี

แช่น้ำแร่ธรรมชาติ 1,300 ปี เมืองอาซาน

ย่านเมียงดง, ทงแดมุน และฮงแด

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติและซีฟู้ด พิเศษ! ขาปูยักษ์

คิมบับ+นมกล้วย, เมนูแฮมุลทัง, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว, เมนูจิมดัล,

ชาบูชาบู, ซัมเคทัง ร้านโครยอ ดาวมิชลิน, หมูตุ๋นซอสเปรี้ยวหวานสไตล์เกาหลี

วันแรก  กรุงเทพฯ – อินชอน
20.00 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A.KOREA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริเวณ Row D17–19
23.10 ออกเดินทางสู่กรุงโซลประเทศเกาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 658 (ใช้ระยะเวลาในเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
วันที่ 2 สนามบินอินชอน – เมืองอาซาน – สวนพฤกษศาสตร์เมืองอาซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมหมู่บ้านโอเอม – ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน – พักโรงแรมแช่น้ำแร่(B/L/D)
6.35 ถึงสนามบินอินชอน สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของเกาหลี บนเกาะยองจองโด
ผ่านพิธีศุลกากร และ ตรวจคนเข้าเมือง
 เมืองอาซาน เป็นเมืองที่โดดเด่นเรื่องน้ำแร่ โดยมีบ่อน้ำแร่ อนยัง (Onyang Hot Springs) เป็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเกาหลี นอกจากนี้ก็มีน้ำพุร้อนอาซาน (Asan) และโทโก (Dogo) ปัจจุบันอาซานมีที่อาบน้ำแร่และโรงแรมที่มีบริการสปามากมายหลายแห่ง อาซานจึงถือเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างแท้จริง (เดินทางประมาณ 3 ชม.)

จากนั้นนำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน (Asan Botanical Garden) เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2547 ที่เมืองอาซาน เรือนกระจกที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่มีดอกประมาณ 1,000 ชนิด ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีการเพาะปลูกดอกไม้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองในรูปแบบต่างๆที่ตั้งขึ้นทั่วทั้งอุทยานเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่

นำท่านหลงยุคเข้าไปใน หมู่บ้านวัฒนธรรมโอเอม (Oeam Folk Village) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา บ้านเก่าแก่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จะมีทั้งบ้านแบบก่ออิฐมาอย่างดี กับแบบบ้านที่ทำจากฟาง ส่วนด้านในตัวบ้านสิ่งของโบราณยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และตรอกซอกซอย ที่กำแพงทั้ง2ข้างเป็นหินวางทับซ้อน คงความเป็นเอกลักษณ์และกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ เหมือนหลงยุคกลับไปในอดีตวันวาน

นำท่านสู่ ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน (Gokgyochon Road) เป็นถนนเลียบคลองเคียวกีชอน บริเวณริมคลองจะเต็มไปด้วยต้น Ginkgo หรือ ต้นแปะก๊วย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Asan Onyang Hot Spring Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าหลังการเดินทางท่องเที่ยวและเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ด้วยน้ำแร่ร้อน Onchon ของอนยาง Onyang Hot Spring เป็นแหล่งอาบน้ำแร่ธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลี มีมานานมากว่า 1,300 ปี ราชวงศ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์เกาหลี

วันที่ 3  อาซาน – เมืองซูวอน – ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสตรอเบอรี่ – สกีรีสอร์ท  (B/L/D)
นำท่านสู่ เมืองซูวอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ กรุงโซล ห่างจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเมืองเอกของ จังหวัดคย็องกี ในปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมที่สาคัญของเกาหลีใต้ และเป็นที่ตั้งของโรงงาน ใหญ่ของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ของ ยุคโชซอน สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เพื่อเป็นรากฐานสาหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กาแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วย ป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสาหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 อีกด้วยสวนสตรอเบอรี่ ให้ท่านได้เลือกชิมสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉ่ำ และมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากให้คนทางบ้านได้อีกด้วย                                                                               จากนั้นให้ท่านได้เพลินเพลิดกับ สกีรีสอร์ท กิจกรรมบนลานสกี (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี)หรือจะเลือกมุมสวยๆที่มีหิมะปกคลุมขาวโพลน ถ่ายรูปร่วมกัน ให้ท่านอิสระภายในบริเวณสกีรีสอร์ท

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Yangji Pine Ski Resort (4*) หรือเทียบเท่า  www.pineresort.com
 วันที่ 4       รีสอร์ท – กรุงโซล – ศูนย์โสม – ศูนย์เครื่องสำอาง – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์+Seoul Sky Tower (ขึ้นลิฟท์) – ย่านเมียงดง (B/L/D)
กรุงโซล เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก และมีประชากร 1 ใน 4 ของประเทศ ชื่นชมความสวยงามของ แม่น้ำฮัน เส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์กับทัศนียภาพความงามของบ้านเรือน ตึกรามอาคารอัน ทันสมัยผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรงว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มี ศูนย์โสมโลก และยังตั้งอยู่ในเขตที่เป็นแหล่งปลูกโสมที่เหมาะสม ทำให้โสมเกาหลีมีคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลก และเป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนซื้อเป็นของฝาก

นย์เครื่องสำอางเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของ               หนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย

สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Adventure) ตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงโซล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น สวนสนุกในร่ม มีทั้งหมด 4 ชั้น มีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากมาย เช่น The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride, The French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh’s Fury เป็นต้น เครื่องเล่นที่นี่จะมีบัตรคิวให้ เพียงแค่นักท่องเที่ยวกดบัตรจองไว้ ถึงเวลาก็มาเล่นได้เลยไม่ต้องต่อแถวรอ เรียกว่า Magic Pass บัตรนี้ทำให้บริหารเวลาได้ดีมากเลย อีกทั้งยังมีลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่ และบ้านผีสิง Tumb of Horror ส่วนที่สองจะเป็น สวนสนุกกลางแจ้งขนาดเล็ก หรือที่เรียกกว่า Magic Island 

Seoul Sky Tower หรือ Lotte Tower (รวมขึ้นลิฟท์) ตึกสูงที่มีสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน นับเป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น แล้วพาท่านขึ้นไปยังชั้นที่ 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูง ด้านบนชั้นที่ 118 มีพื้นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองลงมาเห็นพื้นด้านล่างได้ และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง

ตลาดเมียงดง (Myeong Dong) เปรียบเสมือน สยามสแควร์ของเมืองไทย ศูนย์รวมผู้คนมากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong (4*) หรือเทียบเท่า  https://seoulmyeong-dong.splaisir.com
วันที่ 5        โซล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (สวมชุดฮันบก) – ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินอินชอน (B/L/..)
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย

พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวังลำดับที่สองทึ่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปีค.ศ.1405 และมีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ ที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำพระราชวังแห่งนี้

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ให้ท่านรู้จักประวัติความเป็นมาของสาหร่ายทะเลเกาหลี และทดลอง ชิมสาหร่ายรสชาติต่างๆ และสนุกสนานกับกิจกรรมให้ท่านแต่งกายในชุดประจำชาติพื้นเมืองเกาหลี ’’ฮันบก’’”เก็บภาพเป็นที่ระลึกกลับเมืองไทย

ตลาดฮงแด แถวมหาวิทยาลัยฮงอิก แหล่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากของวัยรุ่นเกาหลี สัมผัสร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นน่ารักๆ ของกิฟท์ช๊อปแบบเกาหลี ร้านกระเป๋า รองเท้า ฯลฯ

ก่อนกลับไทยแวะละลายเงินวอนที่  ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินซอน
21.20 ออกเดินทางจากกรุงโซล โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 657
วันที่ 6 กรุงเทพฯ
01.10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข