ทัวร์ไทย | เที่ยวเกาะสมุย ตะลุยหมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน

สักการะพระใหญ่ เกาะฟาน วัดชื่อดังของเกาะสมุย

ทริปดำน้ำหมู่เกาะอ่างทอง และ ชมทะเลใน (BLUE LAGOON)

ชมหินตา หินยาย ที่โด่งดังไปทั่วโลก

เยือน COCO TAM’S X PEPPINA คาเฟ่สุดชิค

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาะสมุย – วัดปลายแหลม – วัดพระใหญ่เกาะฟาน – โรงแรม – COCO TAM’S x PEPPINA CAFÉ  – ถนนคนเดินบ่อผุด
09:30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ F พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
11:00 น ท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี ประเทศไทย โดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส (BANGKOK AIRWAYS) เที่ยวบินที่ PG 131
12.05 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทาง สู่ วัดปลายแหลม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของเกาะสมุย ภายในวัดมีรูปปั้นพระสังกัจจายน์ คนส่วนใหญ่รู้จักในนาม “พระอ้วน”หรือ“พระมีความสุข” โดยพระสังกัจจายน์หมายถึง ความสุข ความรัก พระที่เต็มไปด้วยความรัก เป็นผู้ซึ่งให้ความรักและความสุขมาสู่ปวงชน ปกติชาวจีนกราบไหว้เพื่อขอให้ร่ำรวยและมีความสุข บางคนเชื่อว่าจะสามารถขอบุตรได้ด้วย นอกจากนี้แล้ววัดปลายแหลมยังมีเจ้าแม่กวนอิมพันมืออยู่กลางสระน้ำ สีขาวสวยงาม สูง 20 เมตร แขนแต่ละแขนของท่านแสดงถึงแต่ละด้านของศาสนาพุทธ สามารถเดินไปที่รูปปั้นได้ ข้ามหินและสะพานหินอ่อนไปยังรูปปั้นที่อยู่กลางสระน้ำ บริเวณโบสถ์ตามมุมต่าง ๆ มีสระเลี้ยงปลาสำหรับให้ผู้มาวัดได้ทำบุญให้อาหารปลาหรือปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์

.. จากนั้นนำท่านเข้าสักการะ วัดพระใหญ่เกาะฟาน เดิมทีเกาะฟานนี้จะมีน้ำทะเลล้อมรอบ แต่ก่อนชาวบ้านใช้วิธีสร้างสะพานไม้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเกาะฟานกับเกาะสมุย แต่การสร้างสะพานไม้แต่ละครั้งนั้นจะมีอายุการใช้งานได้เพียง 2-3 ปีเท่านั้น ภายหลังชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างเป็นแนวสันเขื่อนหินขึ้นมาเป็นถนนอย่างถาวร ถึงแม้ “พระใหญ่” หรือ “พระพุทธโคดม” จะไม่ใช่พระพุทธรูปโบราณ แต่พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีเหลืองทองขนาดใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีขนาดหน้าตักกว้างถึง 5 วา 9 นิ้ว และสูง 6 วา นับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวสมุย รวมถึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

.. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ IBIS SAMUI BOPHUT HOTEL หรือเทียบเท่า

.. นำท่านเดินทางสู่ COCO TAM’S X PEPPINA คาเฟ่สุดหรูริมชายหาดสีขาว ตกแต่งดีไซน์ให้รู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศ มีทั้งโซน INDOOR และ OUTDOOR และยังมีเปลตาข่ายกับเบาะนุ่มๆ ไว้เป็นมุมให้ท่านถ่ายรูปกันแบบชิคๆ คู่กับหาดทรายสีขาวและทะเลสีครามสดใส พร้อมกับจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ท่านจะเพลิดเพลินจนหายเหนื่อยเลยทีเดียว

.. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินบ่อผุด (FISHERMAN VILLAGE) เป็นชุมชนชาวประมงเก่าแก่ของเกาะสมุย ปัจจุบันเปิดเป็นถนนคนเดินที่คึกคักไปด้วยร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ร้านขายของที่ระลึก มากมายให้ท่านเลือกซื้อเลือกหา รวมไปถึงคอมมูนิตี้มอลล์เปิดใหม่ และโซนเดินเล่นน่ารักๆ หลายจุด บนถนนเลียบชายหาดแห่งนี้ และที่สำคัญถนนคนเดินแห่งนี้เปิดให้บริการเฉพาะคืนวันศุกร์เท่านั้น

ค่ำ (อิสระรับประทานอาหารค่ำ)

เพื่อให้ท่านสัมผัสบรรยากาศและลิ้มลองอาหารแนว STEERT FOOD ที่ขึ้นชื่อของเกาะสมุย

วันที่ 2 โรงแรม – กิจกรรมดำน้ำตื้นหมู่เกาะอ่างทอง และทะเลใน (BLUE LAGOON) – โรงแรม
เช้า บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน เพื่อทำกิจกรรมดำน้ำตื้น ให้ท่านเช็คอินเพื่อรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น นอกจากนี้ยังมีอาหารว่าง ชา กาแฟ บริการด้วย นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะอ่างทอง ( SPEED BOAT ) ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ ได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุดและเกาะท้ายเพลาฯลฯสภาพของเกาะ ส่วนมากเป็นเขาหินปูนสูงชัน หมู่เกาะอ่างทองขึ้นชื่อได้ว่ามีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ช่วงเช้าให้ท่านทำกิจกรรมดำน้ำตื้นและเล่นน้ำตามจุดไฮไลท์ ของหมู่เกาะอ่างทอง และน้ำท่านชม ทะเลใน (BLUE LAGOON) มีลักษณะเป็นทะเลสาบซึ่งเกิดอยู่ใน แอ่งยุบขนาดใหญ่ของภูเขาหินปูนมีรูปเป็นวงรีล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน เนื่องจากทะเลในมีทางเข้าออกของน้ำทะเล ทางด้านทิศตะวันออกทำให้ระดับน้ำของทะเลในเท่ากับระดับน้ำทะเลภายนอกแต่สีของน้ำทะเลในแตกต่างจากทะเลภายนอกเพราะท้องน้ำตื้นและมีพื้นส่วนใหญ่เป็นทราย
กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์บนเกาะวัวตาหลับ
บ่าย

อิสระให้ท่านเล่นกิจกรรมทางน้ำบริเวณ เกาะวัวตาหลับ ไม่ว่าจะเป็นเดินเล่นริมชายหาด ดำน้ำตื้น หรือพายเรือคายัก และที่พลาดไม่ได้เลยคือ การขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาหินปูน ที่สามารถมองเห็นวิวของท้องทะเลอ่างทองได้ถึง 360 องศาเลยทีเดียว

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย

.. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ IBIS SAMUI BOPHUT HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
วันที่ 3 โรงแรม – ร้านกะละแมโบราณแม่ธัญญา – หินตาหินยาย – ศาลเจ้ากวนอู – สนามบินเกาะสมุย – กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น เก็บภาพความประทับใจบริเวณหน้าหาดของโรงแรม

จากนั้นเช็คเอ้าท์ และนำท่านเดินทางสู่ร้านกะละแมโบราณแม่ธัญญาให้ท่านเลือกซื้อกะละแมโบราณและของฝากกลับไปฝาก ญาติสนิท มิตรสหาย

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 บ่าย นำท่านเดินเข้าชม หินตาหินยาย เป็นโขดหินรูปร่างประหลาด โดยหินตาเป็นหินแกรนิตที่มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศชายที่เกิดจากการกัดเซาะโดยน้ำทะเล สายลม และแสงแดด ส่วนหินยายมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศหญิง เกิดจากการผุกร่อนของหน้าผาชายฝั่งทะเลเนื่องจากถูกคลื่นกัดเซาะ ด้วยความที่รูปร่างประหลาดแบบนี้ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นจุดไฮไลหลักของเกาะสมุยอีก 1 แห่งเลยก็ว่าได้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของเกาะสมุย มีอายุกว่า 145 ปี โดยได้รับการดูแลบูรณะเป็นอย่างดีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือรูปปั้นเนื้อสำริดของเทพเจ้ากวนอูขนาด 16 เมตร จนทำให้เป็นศูนย์รวมของชาวไทยเชื้อสายจีนและจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะแวะเวียนมาสักการะบูชาเทพเจ้ากวนอูตลอดทั้งวัน

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี
 18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 168
19.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Additional Information

month

,