ทัวร์ญี่ปุ่น┃KIRORO SKI DAY (Gurume) 6D4N JP6D060320

สัมผัสความนุ่มของ Snow Powder ที่ Kiroro Resort กับกิจกรรมหลากหลาย

โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟเกิดใหม่ที่สุดของญี่ปุ่น กับหมีสีน้ำตาลหายาก

Marine park nixe ชมโชว์แมวน้ำและปลาโลมา เพลิดเพลินกับปลาซาร์ดีนนับหมื่นว่ายวนอยู่ในแท็งก์กระจก

ดื่มด่ำความโรแมนติกที่เมืองโอตารุ
ชมคลอง , นาฬิกาไอน้ำโบราณ

 ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตที่คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข

 พักโรงแรมใหม่กลางย่านช้อปปิ้ง   ซัปโปโร 2 คืนเต็ม

เมนูแนะนำ

-ร้านอาหารดัง ซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด
-ลิ้มรส อาหารทะเลสดๆ บนเกาะฮอกไกโด อร่อยระดับพรีเมี่ยม

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
โรงแรม : 3 ดาว
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซ่ ( TG 670 : 23.45 – 08.30 น.)
2 สนามบินชิโตเซ่-ดาเตะจิไดมุระNixe Marine Park-โนโบริเบทสึ
** ที่พัก  NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 
3 โนโบริเบทสึ-จิโกกุดานิเม้าท์โชวะ-ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-คิโรโระ รีสอร์ท
** ที่พัก  KIRORO  RESORT หรือเทียบเท่า
 
4 คิโรโระ รีสอร์ท– Snow Activity 90นาทีเต็ม (Snow Sled+Snow Tube+Mini Snow Mobile+Snow Banana Boat) – คลองโอตารุ–นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ(ด้านนอก)–ซับโปโร
** ที่พัก  KARAKSA SAPPORO ** หรือเทียบเท่า
 
5 ซับโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโดเนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of Buddha-Mitsui Outlet ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซึซึกิโนะ–ซับโปโร

** ที่พัก  KARAKSA SAPPORO ** หรือเทียบเท่า

6 ซัปโปโร-สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ  ( TG 671 : 10.00 – 15.50 น. )  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3   Row D 17-19 
23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่-ดาเตะจิไดมุระ-Nixe Marine Park-โนโบริเบทสึ
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  นำท่านเดินทางสู่ ดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบันชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ Marine park nixe ซึ่งก่อสร้างตามแบบแปลน Jassko ประเทศเดนมาร์ค เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ พบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม ชมโชว์แมวน้ำและปลาโลมา นอกจากนั้นท่านยังจะได้รับความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดีนนับหมื่นตัวที่ว่ายวนอยู่ในแท็งก์กระจกพร้อมเสียงเพลงที่แสนไพเราะ โดยความสวยงามอยู่ตรงที่สีเงินเลื่อมของปลาตัดกับน้ำสีน้ำเงิน ซึ่งการว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนั้น หาดูได้ยากในอควาเรี่ยมทั่วไป โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอน ท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ำเพื่อดูปลาฉลามและสัตว์น้ำทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้าน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โนโบริเบทสึ NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม : อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 โนโบริเบทสึ-จิโกกุดานิ-เม้าท์โชวะ-ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-KIRORO RESORT
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นพาท่านชม จิโกกุดานิ  มีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรก แห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด  อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่บริเวณ โชวะ ซินซัน ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณ ปี ค.ศ. 19441945  ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก เดินทางสู่บริเวณเชิงเขาชิโฮเรอิ สัมผัสบรรยากาศใหม่ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์กว้างไกล …

จากนั้นนำท่านชมแหล่งอนุรักษ์  หมีสีน้ำตาล ที่มีเหลืออยู่ประมาณ 200 ตัว เป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบก็แต่ที่ เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และเกาะคูริน เท่านั้น

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก คิโรโระ รีสอร์ท KIRORO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม : อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 4 KIRORO RESORT– Snow Activity 90นาทีเต็ม (Snow Sled+Snow Tube+Mini Snow Mobile+Snow Banana Boat) – คลองโอตารุ–นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ(ด้านนอก)-ซับโปโร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำเข้าสู่ช่วงเวลาที่รอคอย ลานสกีคิโรโระ ลานสกีติดอันดับเรื่องหิมะนุ่มฟูเหมือนผงแป้ง จนได้ชื่อว่า Powder Snow เลยทีเดียว รีสอร์ทนี้นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกี  ให้ท่านใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างจุใจมากมายตามอัธยาศัย สัมผัสความแปลกใหม่สนุกสนานด้วยการเล่น Snow Sled, Snow Tube, Mini Snow Mobile และ Snow Banana Boat  (ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมที่แจ้งรวมในราคาทัวร์แล้ว ระดับหิมะที่สามารถเล่นได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ  เมืองโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ  ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู  คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว  ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ  15 นาที

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น โรงงานช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อลังการกับร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังของซัปโปโร “ Nanda “  บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง
  อาหารที่นี่จะวางเป็นไลน์บุฟเฟต์ไฮไลท์อยู่มีปู 5 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูฮานาซากิ ปูสุไว ปูวาตาริ และ ปูขน ที่ให้ท่านรับประทานได้อย่างไม่อั้น  ทั้งหอยเชลล์  หอยนางรม เนื้อวัวหลายส่วน หมู ไส้กรอก ฯลฯ สำหรับปิ้งย่าง และยังมีซูชิ อาหารแนวทอดๆ ตบท้ายด้วยของหวานที่มีทั้งเค้ก ชูครีม ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และ ไอศกรีมกับซอฟท์ครีม
นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโรKARAKSA SAPPORO HOTEL   หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ซับโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด-เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of Buddha-Mitsui Outlet-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซึซึกิโนะ–ซับโปโร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร ” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด  ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ  ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นำท่านเดินทางสู่ Hill of Buddha เนินแห่งพระพุทธเจ้า แห่งเมืองซัปโปโร เป็นผลงานชิ้นเอกของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) อลังการด้วยรูปแบบการสร้างที่งดงามตระกรานตา โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 13.5 เมตร และ   มีน้ำหนักถึง 1,500 ตัน ล้อมรอบไปด้วยอาคารรูปทรงเนินเขาเป็นขั้นบันไดเล็กๆ หิมะปกคลุมทั่วทั้งลาน และมีอุโมงค์ให้ท่านได้เดินลอดเข้าไปจนถึงองค์พระพุทธรูปซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 40 เมตร โดยผู้สร้างมีความตั้งใจให้ผู้ที่เดินเข้ามาตื่นเต้นกับเส้นทางที่มุ่งไปไกลลิบจะพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นเข้าสู่ช่วงเวลาที่รอคอย Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับจ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย

 19.00 น. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า
นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโรKARAKSA SAPPORO HOTEL   หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัว          เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671  
 15.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจและมีความสุข