ทัวร์ไทย┃กาญจนบุรี-สังขละบุรี

จุดชมวิวทิวทัศน์เหมืองปิล็อก ถ่ายรูปวิวภูเขาที่มีความสลับซับซ้อนตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี

น้ำตกจ๊อกกระดิ่ง น้ำตกกลางหุบเขาบรรยากาศร่มรื่น โดยน้ำตกแห่งนี้มีความสวยงามด้วยความสูงกว่า 34 เมตร

สะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมวิธีชีวิตของชาวสังขละบุรี ที่แปลกตาแปลกใจ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ – บ้านอีต่อง  
06.00 น. เชิญท่าน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ S.B.A. รอต้อนรับ และดูแลสัมภาระให้ท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี
นำท่านเดินทางสู่ ร้านหอมคะน้า ร้านกาแฟวิวสวนที่ไม่เหมือนใคร เพราะวิวทีท่านจะได้เห็นคือวิวสวนคะน้า  ถือเป็นความแปลกใหม่และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ของคาเฟ่กันเลยทีเดียว นอกจากวิวที่แปลกตาแล้ว ร้านกาแฟแห่งนี้ยังมีโรงคั่วกาแฟอีกด้วย จึ่งมั่นใจได้เลยว่าทุกท่านจะได้ทานกาแฟสดใหม่อย่างแน่นอน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย แวะ จุดชมวิวทิวทัศน์เหมืองปิล็อก
พาท่านถ่ายรูปวิวภูเขาที่มีความสลับซับซ้อนตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ บ้านมหัตกีรติ หรือเทียบเท่า

จากนั้นพาท่านเดินชมวัดเหมืองปิล็อก พาท่านเดินขึ้นไหว้พระธาตุ ตัววัดมีศิลปะแบบพม่า ที่ดูสวยงามในอีกรูปแบบ
เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น

เดินทางสู่ จุดชมวิวเนินช้างศึก เพื่อชมวิว 2 แผ่นดิน ไทย-พม่า แบบพาโนรามา

จากนั้นพาท่านกลับที่พัก เดินถ่ายรูปบริเวณ บ่อน้ำกลางหมู่บ้าน ในช่วงเช้าจะมีหมอกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ระเบียงป้ายไม้ ให้ท่านได้ซื้อป้ายไม้ และเขียนข้อความโดนๆ หรือความในใจ และแขวนที่ระเบียงไม้ สะพานเหมืองแร่ ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2482 ตลาดปิล็อก เดินซื้อของฝากของที่ระลึก

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก
วันที่ 2 รีสอร์ท – เหมืองปิล็อกเก่า – สังขละบุรี – วัดหลวงพ่ออุตตะมะ – เจดีย์พุทธคยา – นั่งเรือชมวัดกลางน้ำ – สะพานมอญ
พาท่านใส่บาตรเช้า บริเวณตลาดปิล็อก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
เดินถ่ายรูปเที่ยวชม เหมืองปิล็อกเก่า ชมซากเครื่องมือในการทำเหมืองในอดีต
นำท่านแวะชม น้ำตกจ๊อกกระดิ่ง น้ำตกกลางหุบเขาบรรยากาศร่มรื่น ให้ทุกท่านได้คลายร้อนกับการเล่นน้ำ โดยน้ำตกแห่งนี้มีความสวยงามด้วยความสูงกว่า 34 เมตร ชื่อจ๊อกกระดิ่งนี้เพี้ยนมาจากภาษาพม่า ที่เรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า ก๊อกกระด่าน ที่แปลว่าหิน และน้ำตก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตะมะ
เป็นวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสังขละกราบไหว้ โดยวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ซึ่งทุกท่านจะได้ชม วัดวังก์วิเวการาม (ตัวแทนวัดทอญ) วัดสมเด็จ (ตัวแทนวันไทย) และวัดศรีสุวรรณ (ตัวแทนวัดกระเหรี่ยง)

นำทุกท่านเดินทางสู่ เจดีย์พุทธคยา เจดีย์จำลองลักษณะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความสวยงาม ศิลปะแบบมอญ ภายในยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่ออุตตะมะ ไว้ให้ทุกท่านได้กราบไหว้ขอพรกันนั่นเอง

นำทุกท่าน นั่งเรือชมวัดกลางน้ำ ให้ทุกท่านได้เปิดประสบการณ์ นั่งเรือชมวัดบาดาลหรือวัดที่จมอยู่ใต้น้ำ เป็นเวลานานและได้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ

นำทุกท่านแวะชม สะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมวิธีชีวิตของชาวสังขละบุรี ที่แปลกตาแปลกใจ เช่น การเทินหม้อของชาวมอญ ที่แบกของใว้บนหัวอย่างน่าอัศจรรย์

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก ณ สามประสบ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 โรงแรม – เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองกาญจนบุรีแวะเที่ยวชมเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ เมืองมัลลิกา
แวะถ่ายรูปสะพานข้ามแม่น้ำแควแวะซื้อของฝากเมืองกาญจนบุรี
18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ