ทัวร์ญี่ปุ่น┃สโนว์มังกี้ คุซัทสึ ออนเซ็น 6วัน4คืน JP012

 อลังการใบไม้เปลี่ยนสี กิฟุ-นากาโน่-กุนมะ

 ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลกสไตล์กัสโซ หลังคาเหมือนสองมือพนม

 สัมผัสเสน่ห์ใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นที่คามิโคจิ

 ชมลิงหน้าแดงแช่ออนเซ็นที่ Jikokudani Monkey Park 

คุซัทสึ เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น พร้อมพัก 1 คืนเต็ม

 ตื่นตาตื่นใจ น้ำตกฟุคิวาเระ 1 ใน น้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

 พักโตเกียวกลางย่านชินจูกุ 2 คืนเต็ม!

เมนูแนะนำ

  พิเศษ !! อาหารญี่ปุ่นรสดั้งเดิม

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ  ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 นาโงย่า–หุบเขาคิโซะ-ย่านเมืองเก่าเมืองนาราอิ-ปราสาทมัตสึโมโต้-นากาโน่

** ที่พัก OYAL NAGANO HOTEL  หรือเทียบเท่า

L D
3 นากาโน่- Jikokudani Monkey Park -ยูบาทาเกะ-คุซัทสึ

** ที่พัก  KUSATSU NOW RESORT  หรือเทียบเท่า

 B L D
4 คุซัทสึ-น้ำตกฟุคิวาเระ-อิคาโฮะ-สะพานคาจิคะบาชิ-โตเกียว

** ที่พัก TOKYO DOME HOTEL   หรือเทียบเท่า

 B L D
5 โตเกียว-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Tokyo Disneyland หรือ Tokyo DisneySea

** ที่พัก TOKYO DOME HOTEL    หรือเทียบเท่า

 B L D
6  โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ ( TG 677 : 17.25 – 21.55 น.)  B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownloadDownload Program Tour
20 พ.ย. 6125 พ.ย. 6158,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  (-/-/-)

20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D1719 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ Row D 17–19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย
       วันที่ 2 ของการเดินทาง         (-/L/D)    

      นาโงย่า–หุบเขาคิโซะ-ย่านเมืองเก่าเมืองนาราอิ-ปราสาทมัตสึโมโต้-นากาโน่

00.05

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-644                   

08.00

ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

หุบเขาคิโซะ (Kiso Valley) ตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโน่ ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์กลาง เดิมเป็นเส้นทางการค้าโบราณ ยาว 70 กิโลเมตร เรียกว่า คิโซจิ (Kisoji) ต่อมาได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ทางการค้าที่สำคัญตั้งแต่เริ่มสมัยเอโดะ เข้าสู่ ย่านเมืองเก่าเมืองนาราอิ เป็นย่านเมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะ เคยเป็นเมืองทางผ่านของเส้นทางเกียวโตกับเอโดะ หรือโตเกียวในปัจจุบัน และเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในหุบเขาคิโซะ จึงทำให้ปัจจุบันมีบ้านเรือนดั้งเดิมหลายหลังยังคงสภาพดีอยู่ในเมืองนาราอิแห่งนี้มากกว่าเมืองอื่นๆ ทำให้มีความสวยงาม เหมาะกับการเดินเล่น ถ่ายรูปชมเมืองแบบญี่ปุ่นโบราณ

ย่านเมืองเก่าเมืองนาราอิ เป็นย่านเมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะเคยเป็นเมืองทางผ่านของเส้นทางเกียวโตกับเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบันและเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในหุบเขาคิโซะ จึงทำให้ปัจจุบันมีบ้านเรือนดั้งเดิมหลายหลังยังคงสภาพดีอยู่ในเมืองนาราอิแห่งนี้มากกว่าเมืองอื่นๆ ทำให้มีความสวยงาม เหมาะกับการเดินเล่น ถ่ายรูปชมเมืองแบบญี่ปุ่นโบราณ

เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นปี 1504 เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิง และการถูกทำลายจากสงครามมาได้จนปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังทาสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกา

เข้าที่พักที่ นากาโน่ ROYAL NAGANO HOTEL  หรือเทียบเท่า

พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

 วันที่ 3 ของการเดินทาง          (B/L/D)   

 นากาโน่- Jikokudani Monkey Park -ยูบาทาเกะ-คุซัทสึ

Jikokudani Monkey Park สวนแห่งนี้ตั้งอยูบนหุบเขา ในอุทยานแห่งชาติ โจชิเนสึ-โคเง็น ทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโนะ เป็นที่เดียวในโลกที่ท่านจะได้ ชมลิงแม็คแคก หรือลิงกังหน้าแดงที่ชื่นชอบการแช่ออนเซ็น ลงมาอวดโฉมแช่ออนเซ็นเป็นประจำ เพื่อรักษาความอบอุ่นในร่างกาย  ลิงเหล่านี้ใช้ชีวิตอิสระตามธรรมชาติ แต่เชื่องและน่ารักมาก

คุซัทสึ เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อเป็น 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นและเป็นที่นิยมที่สุด อีกทั้งเก่าแก่กว่า 120 ปีเนื่องจากตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเชิงเขา Kusatsu น้ำแร่ในแหล่งนี้จึงมีคุณสมบัติพิเศษหลายหลาก และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูง ในการจัดอันดับบ่อน้ำพุร้อนของสมัยเอโดะ คุซัทสึเป็นบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังที่ได้ครองตำแหน่งสูงสุดในสมัยนั้น และมีความภาคภูมิใจในปริมาณน้ำพุรัอนที่ไหลออกมาว่าเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นโดยทุกๆ นาทีจะมีน้ำแร่ไหลออกมามากกว่า 32,300 ลิตร ใน 1 วันจะนำปริมาณน้ำทั้งหมดมาใส่ในกระป๋องอะลูมิเนียมได้ประมาณ 230,000 กระป๋อง นอกจากนี้ สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือคุณภาพของน้ำมีความเป็นกรด ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็น น้ำแร่ยาของน้ำพุร้อนคุซัทสึ และการใช้น้ำพุร้อนรักษาโรคนี้ก็เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ประเพณีของ คุซัทสึ ออนเซ็น คือ เน็ตซูโนยุ (Netsunoyu) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของคุซัทสึ ออนเซ็นที่ร้อนมากๆ มีอุณหภูมิประมาณ 51-95 องศาเซลเซียส ซึ่งร้อนเกินไปสำหรับการอาบน้ำ อย่างไรก็ตาม การใส่น้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิก็ทำให้ประโยชน์ทางธรรมชาติของน้ำพุร้อนลดลง ดังนั้น การที่จะทำให้อุณหภูมิลดลงโดยธรรมชาติ เรียกว่า
ยูโมมิ ซึ่งจะทำโดยการกวนน้ำด้วยไม้กระดานจนอุณหภูมิของน้ำลดลงถึงจุดหนึ่ง โดยการแสดง ยูโมมิ โอโดริ นั้นจะแสดงเวลา 9.30, 10.00, 10.30, 15.30, 16.00, 16.30 น. เท่านั้น

เข้าที่พัก คุซัทสึ KUSATSU NOW RESORT  หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

คุซัทสึ- น้ำตกฟุคิวาเระ-อิคาโฮะ-สะพานคาจิคะบาชิ-โตเกียว

น้ำตกฟุคิวาเระ น้ำตกที่ได้รับเลือกให้เป็น 1ใน 100 ของน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในลำธารคาตะชินะที่ไหลมาจากแม่น้ำคาตะชินะคาว่า ซึ่งไหลผ่านภูเขาต่างๆที่อยู่ล้อมรอบริมด้านตะวันออกของเมืองนุมาตะ จังหวัดกุนมะ น้ำตกมีความสูง 7 เมตร กว้างกว่า 30 เมตร และบริเวณปากน้ำตกมีหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เป็นสิ่งที่ทำให้สายน้ำแยกออกจากกัน จึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกฟุคิวาเระ

สะพานคะจิคะบาชิ อีกจุดชมธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ประกอบกับสะพานโค้งสีแดงสไตล์ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำของบ่อพุร้อนอิคาโฮะ บ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดกุนมะ สะพานนี้จึงเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของอิคาโฮะ

โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก

เข้าที่พัก โตเกียว TOKYO DOME HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่  ของการเดินทาง         (B/-/-)

มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันหรือท่านเลือกซื้อทัวร์เที่ยวTokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea เดินทางโดยรถไฟผู้ใหญ่ท่านละ   2,800.-บาท – เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000.-บาท (รวมค่ารถไฟ)
หมายเหตุ  ราคานี้ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่ำ, และค่าเดินทาง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนำมากมาย

ชินจูกุ   ย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบัน

อะคิฮาบาร่า หรืออีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า,กล้องดิจิตอล,เกมส์ต่างๆ

ชิบูย่า    ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ

กินซ่า   ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่  แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮคลาสญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือนที่ดูดีมีระดับ

ฮาราจูกุ ย่านขายของกิน–ของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่น–วัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นั้นละแวกบริเวณ

ทาเคะชิตะโดริ
ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มีที่หายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนำท่านให้เข้าไปชม  ศาลเจ้าเมจิย์

โอไดบะ เมก้า เวบ  ( MEGA WEB )  สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้าทุ่มทุนมหาศาลสร้างขึ้นบนเกาะถมใหม่กลางอ่าวโตเกียว  เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนแปลกตาไม่เหมือนใคร ซึ่งภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น ที่ท่านจะพบกับรถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่างๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์ โชว์ อิสระให้ท่านได้เดินชมความอลังการโดยรอบหรือท่านจะเลือกใช้บริการของE-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติ พาท่านชมรอบอาคารหลัก (ค่าตั๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนที่ตกแต่งย้อนยุคได้อย่างลงตัว สำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น ซีลิก้า MRS ท่านสามารถซื้อตั๋วในราคาท่านละ 200 เยน เพื่อทดลองขับได้ ภายนอกอาคารหลักจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและส่วนจัดแสดงรถยนต์ยุคปี 50 –70 ของญี่ปุ่น อเมริกาและยุโรป

เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ==>ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท

นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ Westernland ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน Pirates of the caribbean สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า Jungle cruise กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ Big thunder mountain เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ Buzz light year’s astro blaster ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง Toy story

หรือนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่  โตเกียวดิสนีย์ซี ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตำนานจินตนาการของการผจญภัย ทางทะเล การออกเรือเพื่อสำรวจ และค้นพบน่าทึ่งน่าตื่นเต้นนานับประการเป็น แห่งเดียวในโลก กับ ท่าเรือทั้ง 7 เป็นดั่งโลกแห่ง ความฝันและเวทมนต์บนผืนน้ำกว้าง ท่านจะได้พบกับเอเรียล และบรรดาเพื่อน ๆ จากเรื่อง เดอะ  ลิตเติ้ล เมอร์เมด ณ เมอร์เมด ลากูน พร้อมการแสดงอันอลังการ

( ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวัน)

เข้าที่พัก โตเกียว  TOKYO DOME HOTEL  หรือเทียบเท่า

      วันที่ 6 ของการเดินทาง           (B/-/-)

      โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอ สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชมเช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

จากนั้นพาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ  ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

(ไม่รวมอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

17.25 ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
21.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month

11-พฤศจิกายน