ทัวร์ญี่ปุ่น┃สโนว์ มังกี้-คุซัทสึ ออนเซ็น 7วัน5คืน JP005A

 ชมลิงหน้าแดงแช่ออนเซ็นที่ Jikokudani Monkey Park 

 คุซัทสึ เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น พร้อมพัก 1 คืนเต็ม

 ตื่นตาตื่นใจ น้ำตกฟุคิวาเระ 1 ใน น้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

 ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 5 ปราสาทที่รอดพ้นจากเพลิงและการถูกทำลายจากสงคราม

 

 

แช่ออนเซ็นเต็มอิ่ม 2 คืน

 พักโตเกียว 2 คืนเต็ม! 

 เต็มอิ่ม สนุกสนาน ประทับใจหรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยว Tokyo Disneyland  หรือ Tokyo Disney Sea

เมนูแนะนำ

เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ ร้านดังโตเกียว

 ลิ้มรส สตรอเบอร์รี่ สดๆจากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ  ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 นาโงย่า–Lego Land–Jazz Dream Outlet–Nabana No Sato–กิฟุ

** ที่พัก GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า

L D
3 กิฟุ–หุบเขาคิโซะ–ย่านเมืองเก่าเมืองนาราอิ–ปราสาทมัตสึโมโต้–นากาโน่

** ที่พัก AMBIENT AZUMINO HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
4 นากาโน่-สวนสตรอเบอร์รี่ – Jikokudani Monkey Park – ยูนาทาเกะ-คุซัทสึ

** ที่พัก HOTEL ICHII หรือเทียบเท่า

 B L D
5 คุซัทสึ- น้ำตกฟุคิวาเระ-อิคาโฮะ-สะพานคาจิคะบาชิ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว

** ที่พัก ROYAL PARK HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า

 B L D
6 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – โตเกียว

** ที่พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL   หรือเทียบเท่า

B
7  โตเกียว-วัดนาริตะซัน-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ  ( TG 677 : 17.25 – 21.55 น.)  B

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  (-/-/-)

2030 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D1719 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

นาโงย่า–Lego Land–Jazz Dream Outlet–Nabana No Sato–กิฟุ

0005

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-644                   

0800

ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

 Lego Land Nagoya ที่เพิ่งเปิดตัวในปี 2017 เป็นสวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่ 8 ของโลก และเป็นแห่งที่ 2 ของเอเชีย ภายในสวนสนุกมีเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิดที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์เลโก้บล็อก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน และสนุกสนาน

Mitsui Outlet Jazz Dream ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับ

Nabana No Sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ สลับสับเปลี่ยนดอกไม้ตามแต่ละฤดูกาล ซึ่งจุดเด่นในฤดูหนาวของสวนดอกไม้นี่คือ ไฟประดับหลากสีกว่าแสนดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ละปีธีมที่ใช้ประดับตกแต่งจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งในปี 2017-2018 จะเป็นธีม คุมะมง จ.คุมาโมโต้

( ไม่รวมอาหารค่ำ  เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการเก็บภาพประทับใจอย่างคุ้มค่า )

เข้าที่พัก กิฟุ ณ GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)

กิฟุ–หุบเขาคิโซะ–ย่านเมืองเก่าเมืองนาราอิ–ปราสาทมัตสึโมโต้–นากาโน่

หุบเขาคิโซะ (Kiso Valley) ตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโน่ ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์กลาง เดิมเป็นเส้นทางการค้าโบราณ ยาว 70 กิโลเมตร เรียกว่า คิโซจิ (Kisoji) ต่อมาได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ทางการค้าที่สาคัญตั้งแต่เริ่มสมัยเอโดะ เข้าสู่ ย่านเมืองเก่าเมืองนาราอิ เป็นย่านเมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะ เคยเป็นเมืองทางผ่านของเส้นทางเกียวโตกับเอโดะ หรือโตเกียวในปัจจุบัน และเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในหุบเขาคิโซะ จึงทาให้ปัจจุบันมีบ้านเรือนดั้งเดิมหลายหลังยังคงสภาพดีอยู่ในเมืองนาราอิแห่งนี้มากกว่าเมืองอื่นๆ ทาให้มีความสวยงาม เหมาะกับการเดินเล่น ถ่ายรูปชมเมืองแบบญี่ปุ่นโบราณ

ย่านเมืองเก่าเมืองนาราอิ เป็นย่านเมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะ เคยเป็นเมืองทางผ่านของเส้นทางเกียวโตกับเอโดะ หรือโตเกียวในปัจจุบัน และเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในหุบเขาคิโซะ จึงทาให้ปัจจุบันมีบ้านเรือนดั้งเดิมหลายหลังยังคงสภาพดีอยู่ในเมืองนาราอิแห่งนี้มากกว่าเมืองอื่นๆ ทาให้มีความสวยงาม เหมาะกับการเดินเล่น ถ่ายรูปชมเมืองแบบญี่ปุ่นโบราณ

เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นปี 1504 เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิง และการถูกทาลายจากสงครามมาได้จนปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังทาสีดำสนิททาให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกา

เข้าที่พัก นากาโน่ AMBIENT AZUMINO HOTEL หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

นากาโน่-สวนสตรอเบอร์รี่-Jikokudani Monkey Park-ยูบาทาเกะ-คุซัทสึ

สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ สตรอเบอรี่ ที่มีรสหวานฉํ่าชื่นใจ ผลใหญ่และมีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตรอเบอรี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง สนุกกับการเก็บผลสตรอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง

Jikokudani Monkey Park สวนแห่งนี้ตั้งอยูบนหุบเขา ในอุทยานแห่งชาติ โจชิเนสึ-โคเง็น ทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโนะ เป็นที่เดียวในโลกที่ท่านจะได้ ชมลิงแม็คแคก หรือลิงกังหน้าแดงที่ชื่นชอบการแช่ออนเซ็น ลงมาอวดโฉมแช่ออนเซ็นเป็นประจำ เพื่อรักษาความอบอุ่นในร่างกาย ลิงเหล่านี้ใช้ชีวิตอิสระตามธรรมชาติ แต่เชื่องและน่ารักมาก

คุซัทสึ เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อเป็น 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นและเป็นที่นิยมที่สุด อีกทั้งเก่าแก่กว่า 120 ปีเนื่องจากตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเชิงเขา Kusatsu น้ำแร่ในแหล่งนี้จึงมีคุณสมบัติพิเศษหลายหลาก และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูง ในการจัดอันดับบ่อน้ำพุร้อนของสมัยเอโดะ คุซัทสึเป็นบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังที่ได้ครองตาแหน่งสูงสุดในสมัยนั้น และมีความภาคภูมิใจในปริมาณน้ำพุรัอนที่ไหลออกมาว่าเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นโดยทุกๆ นาทีจะมีน้ำแร่ไหลออกมามากกว่า 32,300 ลิตร ใน 1 วันจะนำปริมาณน้ำทั้งหมดมาใส่ในกระป๋องอะลูมิเนียมได้ประมาณ 230,000 กระป๋อง นอกจากนี้ สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือคุณภาพของน้ามีความเป็นกรด ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็น น้ำแร่ยาของน้ำพุร้อนคุซัทสึ และการใช้น้ำพุร้อนรักษาโรคนี้ก็เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

หากมีเวลา นำท่านชม ประเพณีของ คุซัทสึ ออนเซ็น คือ เน็ตซูโนยุ (Netsunoyu) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของคุซัทสึ ออนเซ็นที่ร้อนมากๆ มีอุณหภูมิประมาณ 51-95 องศาเซลเซียส ซึ่งร้อนเกินไปสำหรับการอาบน้ำ อย่างไรก็ตาม การใส่น้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิก็ทำให้ประโยชน์ทางธรรมชาติของน้ำพุร้อนลดลง ดังนั้น การที่จะทำให้อุณหภูมิลดลงโดยธรรมชาติ เรียกว่า ยูโมมิ ซึ่งจะทำโดยการกวนน้ำด้วยไม้กระดานจนอุณหภูมิของน้ำลดลงถึงจุดหนึ่ง โดยการแสดง ยูโมมิ โอโดริ นั้นจะแสดงเวลา 9.30, 10.00, 10.30, 15.30, 16.00, 16.30 น. เท่านั้น

เข้าที่พัก คุซัทสึ HOTEL ICHII หรือเทียบเท่า

พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกาย ให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/D)

คุซัทสึ- น้ำตกฟุคิวาเระ-อิคาโฮะ-สะพานคาจิคะบาชิ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว

น้ำตกฟุคิวาเระ น้ำตกที่ได้รับเลือกให้เป็น 1ใน 100 ของน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในลำธารคาตะชินะที่ไหลมาจากแม่น้ำคาตะชินะคาว่า ซึ่งไหลผ่านภูเขาต่างๆที่อยู่ล้อมรอบริมด้านตะวันออกของเมืองนุมาตะ จังหวัดกุนมะ น้ำตกมีความสูง 7 เมตร กว้างกว่า 30 เมตร และบริเวณปากน้ำตกมีหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เป็นสิ่งที่ทำให้สายน้ำแยกออกจากกัน จึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกฟุคิวาเระ

สะพานคะจิคะบาชิ อีกจุดชมธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ประกอบกับสะพานโค้งสีแดงสไตล์ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำของบ่อพุร้อนอิคาโฮะ บ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดกุนมะ สะพานนี้จึงเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของอิคาโฮะ

โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก

เข้าที่พัก โตเกียว ROYAL PARK HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า

วันที่ 6  ของการเดินทาง         (B/-/-)

มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวTokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนำมากมาย

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบัน

อะคิฮาบาร่า หรืออีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า,กล้องดิจิตอล,เกมส์ต่างๆ

ชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ

กินซ่า ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่  แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮคลาสญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือนที่ดูดีมีระดับ

ฮาราจูกุ ย่านขายของกิน–ของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่น–วัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นั้นละแวกบริเวณ
ทาเคะชิตะโดริ
ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มีที่หายใจ ถ้ามีเวลา    ขอแนะนำท่านให้เข้าไปชม  ศาลเจ้าเมจิย์

โอไดบะ เมก้า เวบ  ( MEGA WEB )  สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้าทุ่มทุนมหาศาลสร้างขึ้นบนเกาะถมใหม่กลางอ่าวโตเกียว  เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนแปลกตาไม่เหมือนใคร ซึ่งภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น ที่ท่านจะพบกับรถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่างๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์ โชว์ อิสระให้ท่านได้เดินชมความอลังการโดยรอบหรือท่านจะเลือกใช้บริการของ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติ พาท่านชมรอบอาคารหลัก (ค่าตั๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนที่ตกแต่งย้อนยุคได้อย่างลงตัว สำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น ซีลิก้า MRS ท่านสามารถ ซื้อตั๋วในราคาท่านละ 200 เยน เพื่อทดลองขับได้ ภายนอกอาคารหลักจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและส่วนจัดแสดงรถยนต์ยุคปี 50 –70 ของญี่ปุ่น อเมริกาและยุโรป

เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ==>

  ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท

นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ Westernland ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน Pirates of the caribbean สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า Jungle cruise กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ Big thunder mountain เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ Buzz light year’s astro blaster ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง Toy story

หรือนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่  โตเกียวดิสนีย์ซี ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตำนานจินตนาการของการผจญภัย ทางทะเล การออกเรือเพื่อสำรวจ และค้นพบน่าทึ่งน่าตื่นเต้นนานับประการเป็น แห่งเดียวในโลก กับ ท่าเรือทั้ง 7 เป็นดั่งโลกแห่ง ความฝันและเวทมนต์บนผืนน้ำกว้าง ท่านจะได้พบกับเอเรียล และบรรดาเพื่อน ๆ จากเรื่อง เดอะ  ลิตเติ้ล เมอร์เมด ณ เมอร์เมด ลากูน พร้อมการแสดงอันอลังการ

( ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวัน)

เข้าที่พัก โตเกียว  ROYAL PARK HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า

      วันที่ 7 ของการเดินทาง           (B/-/-)

โตเกียว-วัดนาริตะซัน-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

 วัดนาริตะซัน วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของ “โรงเรียนสอนศาสนา”ของลัทธิชินกอน  สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ “เทวรูป ฟุโดเมียวโอ”  ซึ่งเป็นเทพขั้นสูงของลัทธินี้และตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะรวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้น

อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

(ไม่รวมอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

1725 ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
2155 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข