ทัวร์ญี่ปุ่น┃ชิราคาวาโกะ วินเทอร์ ไลท์อัพ 6วันคืน JP004E

 เทศกาลประดับไฟ
Shirakawago Winter Light-Up  ณ หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ  1 ปี จะจัดขึ้นเพียง 6 วัน

 สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมบนลานหิมะ SNOW RAFTING,SNOW TUBE SLIDER,SLED

 อลังการงานประดับไฟกว่าแสนดวง
 นาบานะ โนะ ซาโตะ

 สัมผัสความประณีตเหมือนจริง
ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร ด้วยตัวท่านเอง

 ชมพิพิธภัณฑ์รถแห่ มัตสึริโนะโมริ
เทศกาลที่มีชื่อเสียงของทาคายาม่า

 ซันมาชิ ซูจิ เขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์บ้านเมืองในสมัยเอโดะ
พิเศษ พัก ชิรากาวา TOUSEKE NO YU FUJIYA HOTEL

เมนูแนะนำ

พบกับเมนูขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่า“ หมูย่างมิโสะบนใบโฮบะ “
มิโซะคัตซึ
อาหารขึ้นชื่อนาโงย่า มีประวัตินานกว่า 60 ปี

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ  ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 นาโงย่า – กุจโจ ฮาจิมัง – ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร – หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ – Winter Light up – ชิรากาว
** ที่พัก TOUSUKE NO YU FUJIYA HOTEL
L D
3 ชิรากาวา – ตลาดเช้าทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – มัสสึริโนะโมริ – *Bokka No Sato – กุจโจ ฮาจิมัง
** ที่พัก GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
4 กุจโจ ฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ – Jazz Dream Outlets – Nabana No Sato – นาโงย่า
** ที่พัก  NAGOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
5 นาโงย่า –ศาลเจ้าอัตสึตะ-ย่านซาคาเอะ-อิออนพลาซ่า–สนามบินนาโงย่า  B L
6  นาโงย่า–กรุงเทพฯ ( TG 647 : 00.30 – 04.30 น. )  –

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  (-/-/-)

21.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

นาโงย่า – กุจโจ ฮาจิมัง – ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร – หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ – Winter Light up – ชิรากาวา

00.05

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 644

08.00

ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อย

กุจโจ ฮาจิมัง สมญา เมืองแห่งสายน้ำ เมืองเล็กน่ารักสงบร่มรื่นท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติที่แสนโรแมนติค เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเมืองสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้น้ำในชีวิตประจำวันจากแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ ชมวิถีชีวิตผูกพันกับน้ำสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือทางน้ำที่สร้างขึ้นมามีอยู่ทั่วเมืองโดยที่น้ำไหลไปตามทางน้ำนี้ชาวบ้านสามารถนำมาอุปโภค-บริโภคได้เลยและยังให้ความร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดของน้ำได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว และมีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นก็คือ ตาน้ำ คนญี่ปุ่นเรียกว่า วะกิมิสุ บริเวณนี้ยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนบทกวีระหว่าง นักกวีโชงิ และ ขุนนางโทะทซึนะ โยริ ด้วย  สัญญลักษณ์อันโด่ดเด่นคือ ตาน้ำโซกิซุย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่มีน้ำสะอาด และบริสุทธิ์อันดันหนึ่งของประเทศอีกทั้งได้รับการรับรองจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมด้วย เมืองนี้ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงมากด้วย ทีเดียว

ตัวอย่างอาหาร  (Replica Food) สัมผัสความปราณีตเหมือนจริงที่สวยงามของการประดิษฐ์ชิ้นงาน ที่สามารถทำอาหารตัวอย่างด้วยตัวท่านเองซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในงานประดิษฐ์ชิ้นงานอาหารตัวอย่างที่มีชื่อเสียงสุดในญี่ปุ่น

หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซสึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี

พิเศษกว่าใคร นอกจากชมความสวยงามยามกลางวันแล้ว ท่านจะได้ชมเทศกาลประดับไฟ Shirakawago Winter Light-Up ช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกยามค่ำคืน ที่หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ ซึ่งใน 1 ปี จะจัดขึ้นเพียง 6 วันและต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น  จัดเป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด! (เรื่มตั้งแต่ 17.30 – 19.30 นาฬิกา)

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ชิรากาวา ณ  TOUSUKE NO YU FUJIYA HOTEL

**เนื่องจากทางโรงแรมไม่มีห้องอาบน้ำส่วนตัว ท่านสามารถใช้อ่างล้างมือและห้องน้ำในห้องนอน และใช้บริการห้องอาบน้ำร่วมกัน ขออภัยในความไม่สะดวก**   พักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)

        ชิรากาวา – ตลาดเช้าทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – มัสสึริโนะโมริ – *Bokka No Sato – กุจโจ ฮาจิมัง

ตลาดเช้าทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเกษตรกรย้อนอดีตเมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี โดยเกษตรกรและชาวบ้านแต่งกายแบบพื้นเมืองดั้งเดิม นำสินค้า ผลิตผลพืชไร่-ไม้ดอก-ผัก-ผลไม้ อาหารพื้นเมืองปรุงสด ๆ รสยอดเยี่ยมรวมถึงของที่ระลึกของเมืองทาคายาม่านำมาจำหน่ายโดยตรงในราคาถูกเป็นกันเองเรียกกันในแบบชาวบ้านว่า แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ (เริ่มตั้งแต่ 07:0012:00 นาฬิกา)

ทาคายาม่า จินยะ-จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า เป็นทั้งสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ นานกว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ ซึ่งยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เดิมสร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาดูแลและได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริงลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดูแข็งแกร่ง สามารถเข้าสู่ตัวอาคารด้วยประตูอันโอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องโถงอเนกประสงค์ แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชัดเจน

ซันมาชิซูจิ-เขตเมืองเก่า ที่อนุรักษ์บ้านเรือน สมัยเอโดะ ได้เป็นอย่างดีชมความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจแน่นอน

มัสสึริโนะโมริ – พิพิธภัณฑ์รถแห่  สถานที่ที่รวบรวมรถแห่ในเทศกาลสำคัญที่มีชื่อเสียงของเมืองทาคายาม่า ชมความสวยงามของรถแห่ในรูปแบบต่างๆ

Bokka No Sato ลานสกีอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน ให้ท่านใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างจุใจมากมายตามอัธยาศัย ไม่ได้ว่าจะเป็นสัมผัสความแปลกใหม่สนุกสนานด้วยการเล่น Snow Rafting, Snow Tube Slider, Sled   (ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมที่แจ้ง รวมในราคาทัวร์แล้ว)

เข้าที่พัก กุจโจ GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/-)

กุจโจ ฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ – Jazz Dream Outlets – Nabana No Sato – นาโงย่า

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ ที่มีชื่อเสียงในการตีดาบแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งในญี่ปุ่นมีวิทยาการการตีดาบญี่ปุ่นโบราณหลากหลาย และการตีดาบตำรับเซกิเป็นหนึ่งในการตีดาบที่สืบทอดกันมานานกว่า 700 ปียังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันยังคงมีการผลิตดาบตามตำรับเซกิเรื่อยมา  ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะมีการจัดประเพณีการตีดาบตำรับเซกิขึ้นในบางครั้ง และมีการจัดแสดงภาพ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีดาบและเรื่องราวของดาบตำรับเซกิ ให้ท่านได้ชม

นางาชิม่าเอ้าท์เล็ต Nagashima Jazz Dream Outlets อยู่ในส่วนของนางาชิม่า รีสอร์ท ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจากเมืองนาโงย่า จึงทำให้นางาชิม่าเป็นที่นิยมสำหรับชาวญี่ปุ่นที่พักในบริเวณส่วนกลางของประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้ากว่า 240 ร้าน ซึ่งเป็น Outlet Mall ที่มีร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่น และยังมีทั้งสวนน้ำขนาดใหญ่ สำหรับวัยรุ่นญี่ปุ่นในฤดูร้อน และ ออนเซ็น(บ่อน้ำร้อนสำหรับแช่ตัวเพื่อสุขภาพ) สำหรับครอบครัวในฤดูหนาว และสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมาย ที่เปิดให้เล่นตลอดทั้งปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น)

Nabana no sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ สลับสับเปลี่ยนดอกไม้ตามแต่ละฤดูกาล ซึ่งจุดเด่นในฤดูหนาวของสวนดอกไม้นี่คือ ไฟประดับหลากสีกว่าแสนดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ละปีธีมที่ใช้ประดับตกแต่งจะแตกต่างกันออกไป

( ไม่รวมอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการเก็บภาพประทับใจอย่างคุ้มค่า )

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า ณ  NAGOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/-)

นาโงย่า –ศาลเจ้าอัตสึตะ-ย่านซาคาเอะ-อิออนพลาซ่า–สนามบินนาโงย่า

ศาลเจ้าอัตสึตะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชินเมซูคุริ (Shinmei-zukuri) เป็นที่ประดิษฐานของเทพแห่งพระอาทิตย์ Amaterasu และเป็นที่ประดิษฐานของดาบคุซานางิอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์จากจำนวนสามชิ้นของญี่ปุ่น ชมกำแพงที่โชกุนโอดะ โนบุนางะถวายให้ศาลเจ้าตามที่เคยได้อธิษฐานขอพรให้ได้รับชัยชนะในปีค.ศ 1560 ในพิพิธภัณฑ์วัดอัตสึตะ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของซึ่งมีประวัติความเป็นมารวมทั้งสิ้นกว่า 6,000 ชิ้น

ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า

อิออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ (ไม่รวมอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 6  ของการเดินทาง         (-/-/-)

นาโงย่า–กรุงเทพฯ

00.30 ออกเดินทางจากนาโงย่า โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-647
04.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข