ทัวร์ญี่ปุ่น┃คามิโคจิ สโนว์ มังกี้-คุซัทสึ 7วัน5คืน JP005A

 อลังการใบไม้เปลี่ยนสี กิฟุ-นากาโน่-กุนมะ

 ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลกสไตล์กัสโซ หลังคาเหมือนสองมือพนม

 สัมผัสเสน่ห์ใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นที่คามิโคจิ

 ชมลิงหน้าแดงแช่ออนเซ็นที่ Jikokudani Monkey Park 

คุซัทสึ เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น พร้อมพัก 1 คืนเต็ม

 ตื่นตาตื่นใจ น้ำตกฟุคิวาเระ 1 ใน น้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

 พักโตเกียวกลางย่านชินจูกุ 2 คืนเต็ม!

เมนูแนะนำ

 พบกับเมนูขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่า “ หมูย่างมิโสะบนใบโฮบะ “

 ลิ้มรส แอปเปิ้ลสดๆจากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ  ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 นาโงย่า–กุจโจ ฮาจิมัง-ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร-หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ-ซันมาชิ ซูจิ-ทาคายาม่า

** ที่พัก TAKAYAMA KANKO HOTEL   หรือเทียบเท่า

L D
3 นาโงย่า-หมู่บ้านคามิโคจิ-ปราสาทมัตสึโมโต้-นากาโน่

** ที่พัก  EMBIENT TATESHINA HOTEL  หรือเทียบเท่า

 B L D
4 นากาโน่-สวนผลไม้- Jikokudani Monkey Park – ยูนาทาเกะ-คุซัทสึ

** ที่พัก KUSATSU NOW RESORT  หรือเทียบเท่า

 B L D
5 คุซัทสึ- น้ำตกฟุคิวาเระ-อิคาโฮะ-สะพานคาจิคะบาชิ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว

** ที่พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL   หรือเทียบเท่า

 B L D
6 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – โตเกียว

** ที่พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL   หรือเทียบเท่า

B
7  โตเกียว-วัดนาริตะซัน-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ ( TG 677 : 17.25 – 21.55 น.)  B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownloadDownload Program Tour
12 ต.ค. 6118 ต.ค. 6170,900฿Download PDF
19 ต.ค. 6125 ต.ค. 6170,900฿Download PDF
26 ต.ค. 611 พ.ย. 6169,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  (-/-/-)

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D1719 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ Row D 17–19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

นาโงย่า–กุจโจ ฮาจิมัง-ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร-หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ-ซันมาชิ ซูจิ-ทาคายาม่า

0005

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-644                   

0800

ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

กุจโจ ฮาจิมัง สมญา เมืองแห่งสายน้ำ เมืองเล็กน่ารักสงบร่มรื่นท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติที่แสนจะโรแมนติคและเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเมืองสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้น้ำในชีวิตประจำวันจากแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ ชมวิถีชีวิตผูกพันกับน้ำสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือทางน้ำที่สร้างขึ้นมามีอยู่ทั่วเมือง โดยที่น้ำไหลไปตามทางน้ำนี้ชาวบ้านสามารถนำมาอุปโภค-บริโภคได้เลยและยังให้ความร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดของน้ำได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว และมีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นก็คือ ตาน้ำ คนญี่ปุ่นเรียกว่า วะกิมิสุ บริเวณนี้ยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนบทกวีระหว่าง นักกวีโชงิ และ ขุนนางโทะทซึนะ โยริ ด้วย  สัญญลักษณ์อันโด่ดเด่นคือ ตาน้ำโซกิซุย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่มีน้ำสะอาด และบริสุทธิ์อันดันหนึ่งของประเทศอีกทั้งได้รับการรับรองจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมด้วย เมืองนี้ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงมากด้วยทีเดียว

ตัวอย่างอาหาร  ( Replica Food ) ที่ท่านสามารถทำอาหารตัวอย่างด้วยตัวท่านเองซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีชือเสียงในงานประดิษฐ์ชิ้นงานอาหารตัวอย่างที่มีชื่อเสียงสุดในญี่ปุ่น

หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี

ซันมาชิซูจิ-เขตเมืองเก่า ที่อนุรักษ์บ้านเรือน สมัยเอโดะ ได้เป็นอย่างดีชมความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจแน่นอน

เข้าที่พัก ทาคายาม่า TAKAYAMA KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า

พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)

นาโงย่า-หมู่บ้านคามิโคจิ-ปราสาทมัตสึโมโต้-นากาโน่

ทาเทยาม่า Kamikochi Village หมู่บ้านพื้นเมืองที่ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ หนาแน่นด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ วนอุทยานแห่งชาติ แจแปน แอลป์ เดินเล่นชมธรรมชาติ พร้อมถ่ายรูปคู่กับ Kappa Bridge  สะพานไม้แขวน  เป็นสัญลักษณ์โด่ดเด่นของที่นี้  ช่วงเดือนตุลาคม–ต้นพฤศจิกายน ณ บริเวณนี้ท่านจะได้สัมผัสความงามมหัศจรรย์ของ ใบไม้เปลี่ยนสี ความเขียวชอุ่มของเหล่าใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง > ทอง > ส้ม >แดง > น้ำตาล ท่านจะประทับใจกับความงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สมบูรณ์

เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นปี 1504 เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิง และการถูกทำลายจากสงครามมาได้จนปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังทาสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกา

เข้าที่พัก นากาโน่ EMBIENT TATESHINA HOTEL หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

นากาโน่-สวนผลไม้- Jikokudani Monkey Park – ยูนาทาเกะ-คุซัทสึ

สวนแอปเปิ้ล เพลิดเพลินกับการชิมและเลือกชมแอปเปิ้ลของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ทำให้ผลของแอปเปิ้ลนั้นมีรสชาติ หวานกรอบ ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บแอปเปิ้ลและที่สำคัญท่านยัง สามารถชิมแอปเปิ้ลในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย

Jikokudani Monkey Park สวนแห่งนี้ตั้งอยูบนหุบเขา ในอุทยานแห่งชาติ โจชิเนสึ-โคเง็น ทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโนะ เป็นที่เดียวในโลกที่ท่านจะได้ ชมลิงแม็คแคก หรือลิงกังหน้าแดงที่ชื่นชอบการแช่ออนเซ็น ลงมาอวดโฉมแช่ออนเซ็นเป็นประจำ เพื่อรักษาความอบอุ่นในร่างกาย  ลิงเหล่านี้ใช้ชีวิตอิสระตามธรรมชาติ แต่เชื่องและน่ารักมาก

คุซัทสึ เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อเป็น 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นและเป็นที่นิยมที่สุด อีกทั้งเก่าแก่กว่า 120 ปีเนื่องจากตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเชิงเขา Kusatsu น้ำแร่ในแหล่งนี้จึงมีคุณสมบัติพิเศษหลายหลาก และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูง ในการจัดอันดับบ่อน้ำพุร้อนของสมัยเอโดะ คุซัทสึเป็นบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังที่ได้ครองตำแหน่งสูงสุดในสมัยนั้น และมีความภาคภูมิใจในปริมาณน้ำพุรัอนที่ไหลออกมาว่าเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นโดยทุกๆ นาทีจะมีน้ำแร่ไหลออกมามากกว่า 32,300 ลิตร ใน 1 วันจะนำปริมาณน้ำทั้งหมดมาใส่ในกระป๋องอะลูมิเนียมได้ประมาณ 230,000 กระป๋อง นอกจากนี้ สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือคุณภาพของน้ำมีความเป็นกรด ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็น น้ำแร่ยาของน้ำพุร้อนคุซัทสึ และการใช้น้ำพุร้อนรักษาโรคนี้ก็เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

หากมีเวลา นำท่านชม ประเพณีของ คุซัทสึ ออนเซ็น คือ เน็ตซูโนยุ (Netsunoyu) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของคุซัทสึ ออนเซ็นที่ร้อนมากๆ มีอุณหภูมิประมาณ 51-95 องศาเซลเซียส ซึ่งร้อนเกินไปสำหรับการอาบน้ำ อย่างไรก็ตาม การใส่น้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิก็ทำให้ประโยชน์ทางธรรมชาติของน้ำพุร้อนลดลง ดังนั้น การที่จะทำให้อุณหภูมิลดลงโดยธรรมชาติ เรียกว่า ยูโมมิ ซึ่งจะทำโดยการกวนน้ำด้วยไม้กระดานจนอุณหภูมิของน้ำลดลงถึงจุดหนึ่ง โดยการแสดง ยูโมมิ โอโดริ นั้นจะแสดงเวลา 9.30, 10.00, 10.30, 15.30, 16.00, 16.30 น. เท่านั้น

เข้าที่พัก คุซัทสึ KUSATSU NOW RESORT หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/D)

คุซัทสึ- น้ำตกฟุคิวาเระ-อิคาโฮะ-สะพานคาจิคะบาชิ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว

น้ำตกฟุคิวาเระ น้ำตกที่ได้รับเลือกให้เป็น 1ใน 100 ของน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในลำธารคาตะชินะที่ไหลมาจากแม่น้ำคาตะชินะคาว่า ซึ่งไหลผ่านภูเขาต่างๆที่อยู่ล้อมรอบริมด้านตะวันออกของเมืองนุมาตะ จังหวัดกุนมะ น้ำตกมีความสูง 7 เมตร กว้างกว่า 30 เมตร และบริเวณปากน้ำตกมีหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เป็นสิ่งที่ทำให้สายน้ำแยกออกจากกัน จึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกฟุคิวาเระ

สะพานคะจิคะบาชิ อีกจุดชมธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ประกอบกับสะพานโค้งสีแดงสไตล์ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำของบ่อพุร้อนอิคาโฮะ บ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดกุนมะ สะพานนี้จึงเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของอิคาโฮะ

โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก

เข้าที่พัก โตเกียว SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6  ของการเดินทาง         (B/-/-)

มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันหรือท่านเลือกซื้อทัวร์เที่ยวTokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea เดินทางโดยรถไฟผู้ใหญ่ท่านละ   2,800.-บาท – เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000.-บาท (รวมค่ารถไฟ)
หมายเหตุ  ราคานี้ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่ำ, และค่าเดินทาง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนำมากมาย

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบัน

อะคิฮาบาร่า หรืออีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า,กล้องดิจิตอล,เกมส์ต่างๆ

ชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ

กินซ่า ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่  แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮคลาสญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือนที่ดูดีมีระดับ

ฮาราจูกุ ย่านขายของกิน–ของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่น–วัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นั้นละแวกบริเวณ
ทาเคะชิตะโดริ
ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มีที่หายใจ ถ้ามีเวลา    ขอแนะนำท่านให้เข้าไปชม  ศาลเจ้าเมจิย์

โอไดบะ เมก้า เวบ  ( MEGA WEB )  สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้าทุ่มทุนมหาศาลสร้างขึ้นบนเกาะถมใหม่กลางอ่าวโตเกียว  เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนแปลกตาไม่เหมือนใคร ซึ่งภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น ที่ท่านจะพบกับรถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่างๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์ โชว์ อิสระให้ท่านได้เดินชมความอลังการโดยรอบหรือท่านจะเลือกใช้บริการของ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติ พาท่านชมรอบอาคารหลัก (ค่าตั๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนที่ตกแต่งย้อนยุคได้อย่างลงตัว สำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น ซีลิก้า MRS ท่านสามารถ ซื้อตั๋วในราคาท่านละ 200 เยน เพื่อทดลองขับได้ ภายนอกอาคารหลักจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและส่วนจัดแสดงรถยนต์ยุคปี 50 –70 ของญี่ปุ่น อเมริกาและยุโรป

เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ==>

  ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท

นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ Westernland ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน Pirates of the caribbean สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า Jungle cruise กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ Big thunder mountain เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ Buzz light year’s astro blaster ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง Toy story

หรือนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่  โตเกียวดิสนีย์ซี ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตำนานจินตนาการของการผจญภัย ทางทะเล การออกเรือเพื่อสำรวจ และค้นพบน่าทึ่งน่าตื่นเต้นนานับประการเป็น แห่งเดียวในโลก กับ ท่าเรือทั้ง 7 เป็นดั่งโลกแห่ง ความฝันและเวทมนต์บนผืนน้ำกว้าง ท่านจะได้พบกับเอเรียล และบรรดาเพื่อน ๆ จากเรื่อง เดอะ  ลิตเติ้ล เมอร์เมด ณ เมอร์เมด ลากูน พร้อมการแสดงอันอลังการ

( ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวัน)

เข้าที่พัก โตเกียว SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

      วันที่ 7 ของการเดินทาง           (B/-/-)

โตเกียว-วัดนาริตะซัน-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

 วัดนาริตะซัน วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของ “โรงเรียนสอนศาสนา”ของลัทธิชินกอน  สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ “เทวรูป ฟุโดเมียวโอ”  ซึ่งเป็นเทพขั้นสูงของลัทธินี้และตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะรวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้นอิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

(ไม่รวมอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

1725 ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
2155 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month

10-ตุลาคม