ทัวร์ญี่ปุ่น┃HOKKAIDO WINTER FESTIVAL 6D4N JP6D20220

#Sapporo Snow Festival

#Asahikawa Snow Festival

ท้าทายความหนาว สัมผัสความนุ่มของ Snow Powder ที่ ลานสกี ฟุราโน่ พร้อมพัก 1 คืนเต็ม

ชมความน่ารักของพาเหรดนกแพนกวิน และสัตว์ทั้งหลายในช่วงฤดูหนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า

 ชมความสวยงามของบ่อน้้าสีฟ้า ท่ามกลางหิมะขาวโพลน

 ดื่มด่้าความโรแมนติกที่โอตาร

 ช้อปปิ้งจุใจ มิตซุย เอ้าเล็ท – ทานุกิโคจิ ซูซุกิโนะ

เมนูแนะนำ

-ร้านอาหารดัง ซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด
-ลิ้มรส ต้นตำรับราเมน อาซาฮีกาว่า ณ หมู่บ้านราเมน

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
โรงแรม : 4-5 ดาว
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซ่ ( TG 670 : 23.55 – 08.20 น.)
2 สนามบินชิโตเซ่–หมู่บ้านราเมนอาซาฮีกาว่าสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า Sounkyo Festival โซอุนเคียว

** ที่พัก SOUNKYO TAISETSU HOTEL  หรือเทียบเท่า

 
3
โซอุนเคียว-บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond–สนุกสนานกิจกรรมWakuwaku Snow Land Furano Prince (Snow Mobile, Banana boat, Snow Rafting, Snow Sled ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)-ฟุราโน่ **ที่พัก  SHIN FURANO HOTEL     หรือเทียบเท่า
 
4 ฟุราโน่-Mitsui Outlet – เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of Buddha Sapporo Snow Festivalซัปโปโร

** ที่พัก IBIS SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า

 
5 ซัปโปโร-คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-ศาลเจ้าฮอกไกโดอิสระช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซุกิโนะ
ชิโตเสะ** ที่พัก ANA CROWNE PLAZA CHITOSE HOTEL  หรือเทียบเท่า
6 ชิโตเสะ-สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ  ( TG 671 : 10.00 – 15.50 น. )  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3   Row D 17-19 
23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ –หมู่บ้านราเมนอาซาฮีกาว่า– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-Sounkyo Festival โซอุนเคียว
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  เดินทางไปยัง เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม และมากด้วยศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยเฉพาะศิลปะการปั้นแขนงต่าง ๆ

นำท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) สถานที่รวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมือง     อาซาฮิคาว่า กว่า 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียวหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 เพื่อเป็นที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของราเมนอาซาฮิคาว่า ซึ่งมีประวัติมายาวนาน ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ โดยมีการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีนจนกลายมาเป็นราเมนขึ้นชื่อที่ได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนาน อีกทั้งที่นี่ยังมีศาลเจ้า Ramen Village Shrine เป็นศาลเจ้าที่คู่สมรสสามารถมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่รักกันยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่จากเทพเจ้าอีกด้วย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : ลิ้มรสราเมน ร้านดังในอาซาฮิคาว่า
  นำท่านเยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก อุโมงค์ใต้น้ำ      และที่สำคัญท่านจะได้เพลิดเพลินกับเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา

จากนั้นนำเดินทางไปยัง เมืองโซอุนเคียว เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีอายุกว่าร้อยปี นอกจากนี้ที่นี่ ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซันอีกด้วย

สู่ช่วงเวลาแห่งความวิจิตรตระการตาของ เทศกาลน้ำแข็ง หรือ  Sounkyo Ice Festival ภายในงานมีการประดับประดาแสงไฟหลากสีสัน ณ บริเวณน้ำแข็งแกะสลัก ริมฝั่งแม่น้ำอิชิคะริ

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว   SOUNKYO CHOYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม : อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 โซอุนเคียว-บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond–สนุกสนานกิจกรรม Wakuwaku Snow Land Furano Prince(Snow Mobile, Banana boat, Snow Rafting, Snow Sled ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)-ฟุราโน่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ Blue Pond บ่อน้ำสีฟ้าสวยงามชวนพิศวงที่จะสะท้อนเงาของป่าไม้บริเวณรอบๆลงบนผิวน้ำสีโคบอลต์บลู ฤดูที่เหมาะแก่การมาเที่ยวชมมากที่สุดคือช่วงต้นฤดูร้อนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ลานสกี Furano Prince เข้าสู่ช่วงเวลาที่รอคอย กิจกรรมท้าความหนาว ลานสกีติดอันดับเรื่องหิมะนุ่มฟูเหมือนผงแป้ง จนได้ชื่อว่า Powder Snow เลยทีเดียว ที่รีสอร์ทแห่งนี้นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีกันอย่างมาก  ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างจุใจมากมายตามอัธยาศัย สัมผัสความแปลกใหม่สนุกสนานไปกับ Wakuwaku Snow Land, Snow Rafting, Snow Mobile, Snow Banana Boat, Snow Sled จุใจแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง  (ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมที่แจ้งรวมในราคาทัวร์แล้ว)
จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ฟุราโน่SHIN FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล
 
วันที่ 4 ฟุราโน่-เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of Buddha- Sapporo Snow Festival อิสระช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซุกิโนะ – ซัปโปโร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ Hill of Buddha เนินแห่งพระพุทธเจ้า แห่งเมืองซัปโปโร เป็นผลงานชิ้นเอกของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) อลังการด้วยรูปแบบการสร้างที่งดงามตระกรานตา โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 13.5 เมตร และ   มีน้ำหนักถึง 1,500 ตัน ล้อมรอบไปด้วยอาคารรูปทรงเนินเขาเป็นขั้นบันไดเล็กๆ หิมะปกคลุมทั่วทั้งลาน และมีอุโมงค์ให้ท่านได้เดินลอดเข้าไปจนถึงองค์พระพุทธรูปซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 40 เมตร โดยผู้สร้างมีความตั้งใจให้ผู้ที่เดินเข้ามาตื่นเต้นกับเส้นทางที่มุ่งไปไกลลิบจะพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  สู่ช่วงเวลาที่ท่านรอคอย Sapporo Snow Festival ครั้งที่ 71 จัดขึ้นที่ โอโดริปาร์ค สวนสาธารณะกลางเมืองซัปโปโร ให้ท่านสัมผัสเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งจัดขึ้นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี ในงานมีการจัดแสดงประติมากรรมที่สร้างจากหิมะ และน้ำแข็งเป็นจำนวนนับร้อยชิ้น เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านคนทุกปี

อิสระท่านช้อปปิ้ง ณ ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : อลังการกับร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังของซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง
  อาหารที่นี่จะวางเป็นไลน์บุฟเฟต์ไฮไลท์อยู่มีปู 5 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูฮานาซากิ ปูสุไว ปูวาตาริ และ ปูขน ที่ให้ท่านรับประทานได้อย่างไม่อั้น ทั้งหอยเชลล์ หอยนางรม เนื้อวัวหลายส่วน หมู ไส้กรอก ฯลฯ สำหรับปิ้งย่าง และยังมีซูชิ อาหารแนวทอดๆ ตบท้ายด้วยของหวานที่มีทั้งเค้ก ชูครีม ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และ ไอศกรีมกับซอฟท์ครีม
จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร IBIS SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด-คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำโบราณ- Mitsui Outletชิโตเสะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร ” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด  ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ  ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นำท่านเดินทางสู่โอตารุเมืองโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชมคลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ  ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู  คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว  ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ  15 นาที

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  ช่วงเวลาที่รอคอย Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้เลือกซื้ออย่างถูกใจ

 (อิสระอาหารค่ำเพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า)

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ชิโตเสะ  ANA CROWNE PLAZA CHITOSE HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ชิโตเสะ – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัว          เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671  
 15.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจและมีความสุข