ทัวร์ญี่ปุ่น┃ฮอกไกโด อาซาฮิดาเกะ 6 วัน 4 คืน JP008SND

ท้าทายความหนาว สัมผัสความนุ่มกับหลากหลายกิจกรรม พร้อมเข้าพัก 1 คืนเต็ม
Asahidake Ropeway ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 ลานสกีฟุราโน่ สัมผัส Snow Powder
เยี่ยมชมความน่ารักของพาเหรดเหล่านกแพนกวิน และสัตว์ทั้งหลายในช่วงฤดูหนาวที่สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
ดื่มด่่าความโรแมนติกที่เมืองโอตารุ#ชมคลอง #นาฬิกาไอน้ำโบราณ#พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิเศษสุดท่ากล่องดนตรีด้วยท่านตัวเอง
ประสบการณ์ใหม่ท่าไอศครีมจากนม ฮอกไกโดแท้ ที่ลงมือท่าด้วยตนเอง
พักโรงแรมเปิดใหม่ ใจกลางเมืองย่านช้อปปิ้งซัปโปโร 2 คืนเต็ม

 

เมนูแนะนำ

 ร้านอาหารดัง ซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด

ราเมนอะซาฮิคาว่า ต้นต่ารับญี่ปุ่นแท้

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซ่  ( TG 670 : 23.55 – 08.20 น.)
2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-อาซาฮิคาว่า
** ที่พัก ASAHIDAKE BEARMONTE HOTEL หรือเทียบเท่า
L D
3 อาซาฮิคาว่า-Asahidake Ropeway-โรงงานชีสฟุราโน่ (ทาไอศกรีม)–เต็มอิ่มกับกิจกรรมบนลานหิมะ – ฟุราโน่
** ที่พัก SHIN FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
4 ฟุราโน่- Mitsui Outlet-Hill of Buddha-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซุกิโนะ-ซัปโปโร
** ที่พัก KARAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า*
 B L D
5 ซัปโปโร–คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้าโบราณ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-อิสระช้อปปิ้ง-ซัปโปโร
** ที่พัก KARAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า*
 B L
6 ซัปโปโร-สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ ( TG 671 : 10.45 – 15.45 น. ) B

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่  (-/-/-)

20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3   Row D 17-19
23.55 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670

วันที่ 2

สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-อาซาฮิคาว่า (-/L/D)

08.30 เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อยนำท่าน

เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม และมากด้วยศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยเฉพาะศิลปะการปั้นแขนงต่าง ๆ

หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) สถานที่รวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่า กว่า 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียวหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 เพื่อเป็นที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของราเมนอาซาฮิคาว่า ซึ่งมีประวัติมายาวนาน ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ โดยมีการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีนจนกลายมาเป็นราเมนขึ้นชื่อที่ได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนาน อีกทั้งที่นี่ยังมีศาลเจ้า Ramen Village Shrine เป็นศาลเจ้าที่คู่สมรสสามารถมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่รักกันยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่จากเทพเจ้าอีกด้วย

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก อุโมงค์ใต้น้ำ และที่สาคัญท่านจะได้เพลิดเพลินกับเพนกวินว่ายน้าได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา

เข้าสู่ที่พัก อาซาฮิคาว่า ณ ASAHIDAKE BEARMONTE HOTEL หรือเทียบเท่า

พักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น  เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 3   

อาซาฮิคาว่า-Asahidake Ropeway-โรงงานชีสฟุราโน่ (ทำไอศกรีม) เต็มอิ่มกับกิจกรรมบนลานหิมะ – ฟุราโน่  (B/L/D) 

ยอดภูเขาอาซาฮิดาเกะ (Asahidake Ropeway) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ด้วยที่มีความสูงถึง 2,291 เมตร นั่งกระเช้าจากสถานีในหมู่บ้านอาซาฮิดาเกะออนเซ็นมุ่งสู่สถานีสุคาทามิด้านบนของยอดเขามี2เส้นทางให้เลือกสัมผัสธรรมชาติเส้นทางเดินตัดผ่านระหว่างทั้งสองบึง คือ บึงคากะมิลักษณะเป็นรูปหัวใจกับ บึงสุริบาจิเป็นจุดชมวิวที่สวยงามทีเดียวและอีกหนึ่งเส้นทางเน้นชมวิวธรรมชาติและลาธาร ทั้งสองเส้นทางจะบรรจบกันที่ปากปล่องภูเขาไฟอาซาฮิดาเกะที่มีควันพวยพุ่งตลอดเวลา

โรงงานชีส ชมกระบวนการผลิตตลอดจนลองลิ้มชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดต่างๆกันโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดา (Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึกในโรงงานนี้ยังมีส่วนที่ให้ท่านสามารถทดลองทาไอศครีมได้ด้วยตัวท่านเองท่านจะได้ประสบการณ์การทาไอศครีมและได้ชิมไอศครีมที่ท่านลงมือทาด้วยตนเองอีกด้วย นับเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

นำท่านเข้าที่พัก ฟุราโน่ ณ SHIN FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
เชิญท่านพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการแช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล

วันที่ 4   

ฟุราโน่- Mitsui Outlet-Hill of Buddha-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซุกิโนะ-ซัปโปโร  (B/L/D)

Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรนด์ นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับจ่าย

Hill of Buddha เนินแห่งพระพุทธเจ้า แห่งเมืองซัปโปโร เป็นผลงานชิ้นเอกของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) อลังการด้วยรูปแบบการสร้างที่งดงามตระกรานตา โดดเด่นด้วยพระพุทธองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้าหนักถึง 1,500 ตัน ล้อมรอบไปด้วยอาคารรูปทรงเนินเขาเป็นขั้นบันไดเล็กๆเพิ่มความเป็นธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม่เล็กๆเรียงรายซึ่งช่วงฤดูร้อนที่แห่งนี้ก็จะถูกรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์กว่า 150,000 ต้น และมีอุโมงค์ให้ท่านได้เดินลอดเข้าไปจนถึงองค์พระพุทธรูปซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 40 เมตร โดยผู้สร้างมีความตั้งใจให้ผู้ที่เดินเข้ามาตื่นเต้นกับเส้นทางที่มุ่งไปไกลลิบจะพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

เมืองซัปโปโร ณ ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่าคืน ที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหารภัตตาคารสถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า4,000ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย

อลังการกับร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังของซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง อาหารที่นี่จะวางเป็นไลน์บุฟเฟต์ไฮไลท์อยู่มีปู 5 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูฮานาซากิ ปูสุไว ปูวาตาริ และ ปูขน ที่ให้ท่านรับประทานได้อย่างไม่อั้น ทั้งหอยเชลล์ หอยนางรม เนื้อวัวหลายส่วน หมู ไส้กรอก ฯลฯ สาหรับปิ้งย่าง และยังมีซูชิ อาหารแนวทอดๆ ตบท้ายด้วยของหวานที่มีทั้งเค้ก ชูครีม ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และ ไอศกรีมกับซอฟท์ครีมบเท่า

นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร ณ KARAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

เข้าที่พัก ซัปโปโร ณ SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า (เฉพาะวันที่ 12-17 APR 19 )

วันที่ 5   

ซัปโปโร–คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้าโบราณ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-อิสระช้อปปิ้ง-ซัปโปโร  (B/L/D)

โอตารุ เมืองโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสาคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ ให้ท่านได้ประดิษฐ์กล่องดนตรีด้วยตัวท่านเอง ( ค่าอุปกรณ์ รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว )

เมืองซัปโปโร ณ ซูซุกิโนะ ทานุกิโคจิ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างจุใจ

เข้าที่พัก ซัปโปโร ณ KARAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

เข้าที่พัก ซัปโปโร ณ SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า (เฉพาะวันที่ 12-17 APR 19 )

วันที่ 6

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  (B/-/-)

 06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัว เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.40 ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 681 
15.40 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ