ทัวร์ญี่ปุ่น┃HOKKAIDO ASAHIDAKE 6D 4N JP6D170320

 ท้าทายความหนาว กับหลากหลายกิจกรรม

 #Asahidake Ropeway ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

 #สนุกสนานกิจกรรมหิมะ (มี.ค.)

#ประสบการณ์ใหม่ทำไอศครีมจากนม ฮอกไกโดแท้ ที่ลงมือทำด้วยตนเอง (เม.ย.)

#เยี่ยมชมความน่ารักของพาเหรดเหล่านกแพนกวิน (17-22 มี.ค. / 3-8 เม.ย.) และสัตว์ทั้งหลายในช่วงฤดูหนาวที่สวนสัตว์อาซาฮียาม่า

 #พิเศษสุดทำกล่องดนตรีด้วยท่านตัวเอง

 ดื่มด่ำความโรแมนติกที่เมืองโอตารุ ชมคลอง , นาฬิกาไอน้ำโบราณ

 ชมความอลังการเนินแห่งพระพุทธเจ้า

 พักโรงแรมใจกลางย่านช้อปปิ้งซัปโปรโร 2 คืนเต็ม

เมนูแนะนำ

-ร้านอาหารดัง ซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด -ลิ้มรส ราเมนอะซาฮิคาว่าต้นตำรับญี่ปุ่นแท้
1
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
1
โรงแรม : 4-5 ดาว: ออนเซ็น : 2 คืน
1
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซ่  [wp-svg-icons icon="airplane" wrap="i"] ( TG 670 : 23.45 - 08.30 น.) - - -
2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-อาซาฮิดาเกะ ** ที่พัก  ASAHIDAKE BEARMONTE HOTEL หรือเทียบเท่า - [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"]  [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"]
3 อาซาฮิดาเกะ-Asahidake Ropewayเต็มอิ่มกับกิจกรรมหิมะ Shikisai No Oka(มี.ค.) / ทำไอศครีม โรงงานชีสฟุราโน่ (เม.ย.) – ยูบาริ ** ที่พัก   YUBARI MOUNT RACEY HOTEL   หรือเทียบเท่า  [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"]
4 ยูบาริ- Mitsui Outlet-เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of Buddha-พิพิธภัณฑ์โรงงานกลั่นสาเก ซัปโปโร** ที่พัก  KARAKSA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า  [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"]
5 ซัปโปโร–คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (ทำกล่องดนตรี)-อิสระช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซุกิโนะ-ซัปโปโร ** ที่พัก  KARAKSA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] -
6 ซัปโปโร-สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ  [wp-svg-icons icon="airplane" wrap="i"] ( TG 671 : 10.45 – 15.45 น. )  [wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] - -
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3   Row D 17-19 
23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-อาซาฮิคาว่า
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  นำท่าน  เดินทางไปยัง เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม และมากด้วยศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยเฉพาะศิลปะการปั้นแขนงต่าง ๆ นำท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) สถานที่รวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่า กว่า 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียวหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 เพื่อเป็นที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของราเมนอาซาฮิคาว่า ซึ่งมีประวัติมายาวนาน ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ โดยมีการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีนจนกลายมาเป็นราเมนขึ้นชื่อที่ได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนาน อีกทั้งที่นี่ยังมีศาลเจ้า Ramen Village Shrine เป็นศาลเจ้าที่คู่สมรสสามารถมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่รักกันยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่จากเทพเจ้าอีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : ลิ้มรสราเมน ร้านดังในอาซาฮิคาว่า
  นำท่านเยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก อุโมงค์ใต้น้ำและที่สำคัญท่านจะได้เพลิดเพลินกับเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก อาซาฮิคาว่า   ASAHIDAKE BEARMONTE HOTEL หรือเทียบเท่า
 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม : อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 อาซาฮิดาเกะ-Asahidake Ropeway–เต็มอิ่มกับกิจกรรมหิมะ Shikisai No Oka(มี.ค.) / ทำไอศครีม โรงงานชีสฟุราโน่ (เม.ย.) – ยูบาริ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้ามุ่งสู่ ยอดภูเขาอาซาฮิดาเกะ (Asahidake Ropeway) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ด้วยที่มีความสูงถึง 2,291 เมตร  นั่งกระเช้าจากสถานีในหมู่บ้านอาซาฮิดาเกะออนเซ็น มุ่งสู่สถานี สุคาทามิ ด้านบนของยอดเขา

มี 2 เส้นทางให้เลือกสัมผัสธรรมชาติ เส้นทางเดินตัดผ่านระหว่างทั้งสองบึง คือ บึงคากะมิ มีลักษณะเป็นรูปหัวใจกับ        บึงสุริบาจิ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามทีเดียว และอีกหนึ่งเส้นทาง เน้นชมวิวธรรมชาติและลำธาร ทั้งสองเส้นทางจะบรรจบกันที่ปากปล่องภูเขาไฟอาซาฮิดาเกะที่มีควันพวยพุ่งตลอดเวลา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  (เฉพาะ มี.ค.) นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี Shikisai No Oka กิจกรรมท้าความหนาว ลานสกีที่ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นกิจกรรมหิมะกันอย่างมาก  ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างจุใจมากมายตามอัธยาศัย Snow Rafting, Snow Tube, Snow Sled จุใจแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง  (ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมที่แจ้งรวมในราคาทัวร์แล้ว)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(เฉพาะ เม.ย.) จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานชีส ท่านจะได้ชมกระบวนการผลิตตลอดจนลองลิ้มชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดต่างๆ กันโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดำ (Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก ในโรงงานนี้ยังมีส่วนที่ให้ท่านสามารถทดลองทำไอศครีมได้ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะได้ประสบการณ์การทำไอศครีมและได้ชิมไอศครีมที่ท่านลงมือทำด้วยตนเองอีกด้วย นับเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ยูบาริYUBARI MOUNT RACEY HOTEL หรือเทียบเท่า 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล
 
วันที่ 4 ยูบาริ – พิพิธภัณฑ์โรงกลั่นสาเก – เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of Buddha – Mitsui Outlet – ซัปโปโร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ Chitosetsuru Sake Museum โรงหมักเหล้าแห่งแรกของ Sapporo ข้าวที่ใช้ในการหมักเลือกสรรจากข้าวคุณภาพดีที่ปลูกในฮอกไกโด น้ำที่ใช้ในการผลิตก็เป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาด เหล้าที่ผลิตจากโรงกลั่นแห่งนี้ได้รางวัลเหรียญทองในการประกวดเหล้าทั่วญี่ปุ่น 2 ปีซ้อน จึงเป็นการการันตีคุณภาพและรสชาติได้เป็นอย่างดี

พิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มลอง ซอฟท์ครีมรสสาเก ที่ทำจากกากเหล้า ที่เต็มไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งโปรตีน และวิตามิน แถมยังลดคอเลสเตอรอลในเลือด บำรุงผิว ดีต่อสุขภาพและผิวพรรณดังนั้นห้ามพลาดชิมเมนูเด็ดนี้เด็ดขาด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ Hill of Buddha เนินแห่งพระพุทธเจ้า แห่งเมืองซัปโปโร เป็นผลงานชิ้นเอกของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) อลังการด้วยรูปแบบการสร้างที่งดงามตระกรานตา โดดเด่นด้วยพระพุทธองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนักถึง 1,500 ตัน ล้อมรอบไปด้วยอาคารรูปทรงเนินเขาเป็นขั้นบันไดเล็กๆ เพิ่มความเป็นธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม่เล็กๆเรียงรายทั่วบริเวณ ซึ่งช่วงฤดูร้อนที่แห่งนี้ก็จะถูกรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์กว่า 150,000 ต้น และมีอุโมงค์ให้ท่านได้เดินลอดเข้าไปจนถึงองค์พระพุทธรูปซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 40 เมตร โดยผู้สร้างมีความตั้งใจให้ผู้ที่เดินเข้ามาตื่นเต้นกับเส้นทางที่มุ่งไปไกลลิบจะพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

สู่ช่วงเวลาที่รอคอย Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรนด์ นอกจากนี้    ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า         พร้อมให้ทุกท่านได้จับจ่าย

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อลังการกับร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังของซัปโปโร
  บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง อาหารที่นี่จะวางเป็นไลน์บุฟเฟต์ไฮไลท์อยู่มีปู 5 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูฮานาซากิ ปูสุไว ปูวาตาริ และ ปูขน ที่ให้ท่านรับประทานได้อย่างไม่อั้น ทั้งหอยเชลล์ หอยนางรม เนื้อวัวหลายส่วน หมู ไส้กรอก ฯลฯ สำหรับปิ้งย่าง และยังมีซูชิ อาหารแนวทอดๆ ตบท้ายด้วยของหวานที่มีทั้งเค้ก ชูครีม ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และ ไอศกรีมกับซอฟท์ครีม
จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร  ณ  KARAKSA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ซัปโปโร–คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-อิสระช้อปปิ้ง-ซัปโปโร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ  เมืองโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม  คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ  ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู  คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว  ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ  15 นาที

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ ให้ท่านได้ประดิษฐ์กล่องดนตรีด้วยตัวท่านเอง ( ค่าอุปกรณ์ รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว )

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับ เซ็ตอาหารทะเลสดๆ
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ณ ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย

(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างคุ้มค่า)

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร KARAKSA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาจเสิร์ฟ Box Set เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางไปสนามบิน)
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัว          เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
 15.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจและมีความสุข