ทัวร์ญี่ปุ่น┃BEST OF WINTER (SENDAI-HOKKAIDO) 7D5N JP7D200220

 เส้นทางใหม่ เซนได – ฮอกไกโด สัมผัสเสน่ห์สุดโรแมนติก

#Ginzan Onsen  

#กระเช้าฮาโกดาเตะชมวิวกลางคืนสวยที่สุด 1ใน3 ของญี่ปุ่น

 พิพิธภัณฑ์โคมเนบุตะวารัสเซ  1ใน3 เทศกาลที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

 อลังการปีศาจหิมะ Zao

เมนูแนะนำ

ร้านอาหารดัง ซัปโปโร
 บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
แช่ออนเซ็น 2 คืน
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินเซนได  ( TG 626 : 23.59 – 07.40 น.)
2 สนามบินเซนได-Zao Fox Village-Zao Snow Monster-ยามากะตะ

** ที่พัก  METROPOLITAN YAMAGATA HOTEL  หรือเทียบเท่า

 
3 ยามากะตะ-สวนสตรอเบอร์รี่กินซัง ออนเซ็น-ฮานามากิ ออนเซ็น
 **
ที่พัก    HANAMAKI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 ฮานามากิ ออนเซ็น-สนุกสนานกิจกรรมหิมะ Appi KogenLake Towada Festivalอาโอโมริ

** ที่พัก JAL CITY AOMORI HOTEL หรือเทียบเท่า

 
5

อาโอโมริ-พิพิธภัณฑ์โคมเนบูตะวารัสเซ-A Factory-นั่งชินคันเซ็น(อาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ)- Red Brick Warehouse–Hakodate Ropeway-ฮาโกดาเตะ

** ที่พัก  ONUMA PRINCE หรือเทียบเท่า

6 ฮาโกดาเตะ-หอชมวิวไซโล-อิสระช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซุกิโนะ-ซัปโปโร
 ** ที่พัก  SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
   
7 ซัปโปโร-สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ   ( TG 671 : 10.00 – 15.50 น. )  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินเซนได 
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3   Row D 17-19 
23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-626
 
วันที่ 2 สนามบินเซนได-Zao Fox Village-Zao Snow Monster-ยามากะตะ
08.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เซนได ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ้งจอก ( Zao Kitsune Mura) แห่งจังหวัดมิยางิ เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหิมะโปรยปรายทั่วทั้งพื้นที่ สุนัขจิ้งจอกขนฟูและปุกปุย วิ่งท้าลมหนาวท่ามกลางกองหิมะหนานุ่มกันอย่างร่าเริง ทำให้ฤดูหนาวของที่นี่ดูอบอุ่นขึ้นมาทันที หมู่บ้านจิ้งจอก ซาโอะแห่งนี้มีการจัดการอย่างดี ภายในบริเวณเป็นพื้นที่เปิดซึ่งเต็มไปด้วยสุนัขจิ้งจอกที่เลี้ยงไว้เกือบ 100 ตัว วิ่งไปมาอย่างอิสระ รวมถึงจิ้งจอกพันธุ์หายากอย่างเช่น จิ้งจอกแดง และจิ้งจอกขาว นอกจากนี้ท่านยังสามารถอุ้มสุนัขจิ้งจอกเพื่อถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด และป้อนอาหารให้กับสุนัขจิ้งจอกกับมือได้โดยตรงอีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟซาโอะ ที่เป็นจุดชมวิวอันมีชื่อเสียงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมความงามของ Snow Monster  (ต้นไม้นานาพรรณที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ มีรูปร่างแตกต่างกันไป) แบบพาโนราม่า ทอดยาวคาบเกี่ยวจังหวัดยามางาตะ  ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามอย่างยิ่ง  ประกอบกับภูเขาไฟที่มีปากปล่องกว้างกว่า 300 เมตร  ทะเลสาบใกล้กับปากปล่องมีน้ำใสนิ่งสงบ ที่เปลี่ยนสีสันได้หลากหลายไปตามสภาพอากาศ   ในช่วงฤดูหนาวมีลานสกีที่เป็นที่นิยมของนักเล่นสกีและเต็มไปด้วย Snow Monster  (นั่งกระเช้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  เข้าสู่ที่พัก ยามากาตะ ณ  METROPOLITAN YAMAGATA HOTEL หรือเทียบเท่า
หากมีเวลาท่านสามารถช้อปปิ้งได้บริเวณห้างที่เชื่อมต่อกับโรงแรม
 
วันที่ 3 ยามากะตะ-สวนสตรอเบอร์รี่-กินซัง ออนเซ็น-ฮานามากิ ออนเซ็น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สวนสตอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการชิมและเลือกชมสตอเบอร์รี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตอเบอร์รี่นั้นมีรสชาติ หวานกรอบ ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตอเบอร์รี่และที่สำคัญท่านยัง สามารถชิมสตอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านสู่ กินซัง ออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุด ใจกลางเมืองกินซังออนเซน ถูกจัดให้เป็นเขตเดินเท้าเท่านั้น เนื่องจากถนนแคบ และไม่มีที่สำหรับจอดรถ จึงทำให้เมืองแห่งนี้เงียบสงบมากขึ้น  และในช่วงฤดูหนาวทัศนียภาพก็จะดูสวยงามขึ้นด้วยหิมะตามทางเดินและหลังคา อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมความงดงามของเมือง
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮานามากิ ออนเซ็น HANAMAKI ONSEN HOTEL   หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น            เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 4 ฮานามากิ ออนเซ็น-สนุกสนานกิจกรรมหิมะ Appi Kogen – Lake Towada Festival – อาโอโมริ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสัมผัสหิมะนุ่มฟู ณ ลานสกี Appi Kogen ลานสกีอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน ให้ท่านใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างจุใจมากมายที่โซน Appi happy Snow Park ตามอัธยาศัย สัมผัสความแปลกใหม่สนุกสนานด้วยการเล่น Snow Sled และ Snow Tube (การเล่นกิจกรรมหิมะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านชมเทศกาลฤดูหนาวแห่งทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada Winter Story) ที่จัดขึ้นริมทะเลสาบโทวาดะ ในจังหวัดอะโอโมริ (Aomori) ยิ่งใหญ่อลังการน่าตื่นตาตื่นใจด้วยประติมากรรมหิมะชิ้นหลักของงาน อีกทั้งในตอนกลางคืนจะมีการประดับไฟไลท์อัพเป็นอุโมงค์แสงไฟและมีโคมไฟหิมะประดับประดาสวยงามสุดโรแมนติก และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือดอกไม้ไฟฤดูหนาวที่จัดแสดงทุกคืนตลอดช่วงเทศกาลนั่นเอง (การจุดดอกไม้ไฟ ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก อาโอโมริ JAL CITY AOMORI HOTELหรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 อาโอโมริ-พิพิธภัณฑ์โคมเนบูตะวารัสเซ-A Factory-นั่งชินคันเซ็น(อาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ)- Red Brick Warehouse–Hakodate Ropeway-ฮาโกดาเตะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โคมเนบุตะวารัสเซ ( Nebuta Warasse Museum ) อาคารภายนอกปกคลุมด้วยแผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ภายในได้มีจำลองและนำโคมไฟที่ใช้ในเทศกาลเนบุตะมาจัดแสดงไว้ มีตั้งแต่ตัวที่นำไปแห่จริงๆขนาดใหญ่ยักษ์น้ำหนักถึงสี่ตัน ไปจนถึงขนาดจำลองที่ย่อส่วนมาให้เราได้สัมผัสใกล้ๆได้อีกด้วย โดยปกติแล้วเทศกาลสุดอลังการนี้จะจัดในช่วงเดือนสิงหาคม ทั้งเมืองในจังหวัดอาโอโมริจะมีงานเฉลิมฉลองแห่ขบวนโคมเนบุตะ ซึ่งประดิษฐ์ด้วยโครงลวดปิดกระดาษระบายสีเป็นเรื่องราวจากตำนานนักรบผู้กล้า มีการประกวดประชันกันทุกปี มีโคมที่ชนะเพียง 5 ชุดเท่านั้น จะถูกนำไปตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมตลอดปี ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโคมที่ชนะในปีถัดไป ส่วนโคมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะต้องถูกเผาทิ้งตามประเพณีความเชื่อแต่โบราณ ห้องแรกของพิพิธภัณฑ์โคมเนบุตะวารัสเซ ท่านจะได้เห็นรูปแบบจำลองการจัดขบวน ซึ่งประกอบไปด้วยรถนำขบวน ตามด้วยนักเต้น ซึ่งเรียกว่า ‘ฮาเนะโตะ’ นับร้อยคน ก่อนจะเป็นโคมยักษ์สว่างเรืองรอง และปิดท้ายด้วยนักดนตรีหรือ ‘ฮายาชิ’ ซึ่งเด็กๆ จะได้สนุกกับการทดลองออกแบบลวดลายลงบนโครงรูปหน้า โดยใช้เครื่องมือออกแบบดิจิตอลทัชสกรีน เมื่อเข้าสู่ภายในห้องนิทรรศการโคมที่ชนะการประกวด พร้อมป้ายอธิบายแนวคิดที่มาของโคมชิ้นนั้น

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากและสินค้าขึ้นชื่อของเมืองอาโอโมริที่ A Factory โดดเด่นด้วยแอปเปิ้ลสด และขนมที่แปรรูปมาจากแอปเปิ้ล เช่น น้ำแอปเปิ้ล พายแอปเปิ้ล และอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เลือกสรรตามใจชอบ  หากท่านมาที่อาโอโมริแล้ว พลาดไม่ได้ที่จะแวะเวียนมาซื้อของฝากที่นี่อย่างแน่นอน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความเร็วสูงโดย ชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูง 240 กิโลเมตร / ชั่วโมง => เต็มอิ่มกับการสัมผัสจริง เข้าสู่ สถานีรถไฟชินอาโอโมริ (9.35-10.37) กระเป๋าสัมภาระของท่าน จะถูกลำเลียงด้วยเรือเฟอร์รี่และรถบรรทุกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย

พาท่านเดินเล่น Red Brick Warehouse หรือ โกดังคะเนะโมะริ  ซึ่งเป็นย่านที่คู่รักมักจะมาเดินกันมากที่สุด โกดังแห่งนี้เป็นตึกอิฐสีแดงที่เคยใช้เป็นโกดังอยู่บริเวณท่าเรือ สร้างขึ้นในสมัยเมย์จิ ภายในจัดแต่งใหม่เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแหล่งช้อปปิ้งทันสมัย

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า (Hakodate   Ropeway) เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความตระการตาด้วยกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่บรรจุได้ 125 ท่าน กับรายการ Night Panorama View ท่านสามารถเห็นวิวได้รอบทิศทางโดยกระเช้านี้จะนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate สมญา City of Light อันตระการด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบนมหาสมุทร และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น

  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮาโกดาเตะHAKODATE-ONUMA PRINCE HOTEL   หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 6 ฮาโกดาเตะ-หอชมวิวไซโล-อิสระช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซุกิโนะ-ซัปโปโร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ หอชมวิวไซโล สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็น และปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก รวมถึงเขารุซุตสึชิริเบ็ตสึ เทือกเขานิเซโกะ เขาคอมบุ และภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆ ได้อีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ณ ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืน ที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร  สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร: อลังการกับร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังของซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง
อาหารที่นี่จะวางเป็นไลน์บุฟเฟต์ไฮไลท์อยู่มีปู 5 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูฮานาซากิ ปูสุไว ปูวาตาริ และ ปูขน ที่ให้ท่านรับประทานได้อย่างไม่อั้น ทั้งหอยเชลล์ หอยนางรม เนื้อวัวหลายส่วน หมู ไส้กรอก ฯลฯ สำหรับปิ้งย่าง และยังมีซูชิ อาหารแนวทอดๆ ตบท้ายด้วยของหวานที่มีทั้งเค้ก ชูครีม ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และ ไอศกรีมกับซอฟท์ครีม
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 7 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า เป็น Box set ( เนื่องจากไฟลท์เดินทางเช้ามาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเช็คอิน )
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัว เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671            
15.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจและมีความสุข