ทัวร์ญี่ปุ่น┃INSIDE FUJI IN SAKURA 5D 3N JP6D2529IS

เจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ

ถนน Fuji-michi สองฟากฝั่งเป็นบ้านเรือนญี่ปุ่นที่ผสมผสานทั้งรูปแบบใหม่และเก่า

ตลาดปลาซึกิจิ เป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นมัสการขอพรองค์พระเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดแห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนา ลัทธิชินกอน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ 
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า หมายเลข 3 แถว D 17-19
ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการ เดินทางบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ของ สายการบินไทย
23.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-642
 
วันที่ 2 ฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด – อิสระช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เลท – ทะเลสาบยามานะกะ
07.40 น. ถึง สนามบินนาริตะ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
พาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบฮาโกเน่ เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความงดงามราวกับภาพวาดกับการ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ราชินีแห่งทะเลสาบ โดยเรือสุดคลาสสิค และในวันที่อากาศแจ่มใสบนผืนน้ำท่าน สามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของเม้าท์ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ ล่องเรือสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ณ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) มุ่งสู่ ท่าเรือโทเง็นได  (Togendai Port) ทัศนาจรโดย เรือรอยัล เป็นเรือโจรสลัดอันโด่งดัง และจากบนเรือท่านสามารถดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แห่งฮาโกเน่ อีกไฮไลท์ที่ห้ามพลาดก็คือการตกแต่งภายในเรืออันเลิศหรูที่ใช้เรือรบของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซ็ทอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลิน

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานากะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ โอบล้อม เม้าท์  ฟูจีFUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น สุดสุด!  กับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น !  
  ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองใน ชุดยูกะตะ ที่ทางโรงแรมจัดสำหรับทุกท่าน และพักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 เจดีย์แดงชูเรโตะ – ถนนฟูจิมิชิ เมืองฟูจิโยชิดะ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ– ชินจูกุ – โตเกียว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
  พาท่านชม เจดีย์ชูเรโตะ (Chureito Pagoda) เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม … นำท่านเดินทางสู่ ถนน Fuji-michi ถนนเส้นเล็ก ๆ ที่อยู่ใน เมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida) จังหวัดยามานาชิ (Yamanashi) ติดกับเชิงภูเขาไฟฟูจิ ถนนเส้นนี้มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร กว้างเพียงแค่ราว ๆ 5 เมตร สองฟากฝั่งเป็นบ้านเรือนญี่ปุ่นที่ผสมผสานทั้งรูปแบบใหม่และเก่า มีเสาไฟที่มีโคมไฟประดับแบบโบราณตั้งทอดยาวไปตลอดแนวถนน โดยมีจุดรวมสายตาอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิขนาดใหญ่อยู่ด้านหลัง บางฤดูกาลจะเป็นภูเขาสีขาวทั้งลูก บางฤดูกาลก็มีสีเขียว/น้ำตาลสลับคั่นกับสีขาวของหิมะบนยอดเขา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เซ็ทอาหารญี่ปุ่น ณ ภัตตาคาร Houraiya
  บริการท่านด้วยเซ็ทปลาฮกเกะ อาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ พร้อมรับชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิและเป็นอีกหนึ่งสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้ งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็ นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น KOSE, SHISEDO,KANEBO, SK–II

(อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้า)

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาริตะ ANA CROWNE NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 4 ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาซากุซะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – โตเกียว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
  นำท่านเข้าสู่ ตลาดเก่าแก่แห่งโตเกียว ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Shijō) นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ความที่มีสินค้าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม้ จึงทำให้ตลาดแห่งนี้คึกคักคนเยอะกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันการประมูลปลาได้ถูกย้ายไปอยู่ที่ ตลาดปลาแห่งใหม่ชื่อ “โทโยสุ” (Toyosu) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะโอไดบะ (Odaiba) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2018 แต่ที่แห่งนี้ผู้คนก็ยังนิยมมาเที่ยวอยู่เช่นเดิม ไม่ลดจำนวนลงเลย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง  5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชมเช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น หากมีเวลา นำท่านแวะ ชมความงามซากุระ ทางเดินริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นอีกจุดเช็คอินที่ท่านไม่ควรพลาด

12.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ทเท็มปุระ หม้อไฟหมูอาหารชื่อดังของย่านอาซากุสะ
  นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ สตรอเบอร์รี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และมีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตรอเบอรี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง สนุกกับการเก็บผลสตรอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง หมู/เนื้อ และ Soft Drink ไม่อั้น 90นาที!!
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาริตะ ANA CROWNE NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 วัดนาริตะ อิออนมอลล์ สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
  นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ นมัสการขอพรองค์พระเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดแห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนา ลัทธิชินกอน สร้างขึ้นโดย เจ้าคณะคันโจ ใน ปีค.ศ. 940 เป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต ที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับ เทพเจ้าฟูโดเมียวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจ้าแห่งไฟ จุดเด่นของวัดถือเป็นเทพชั้นสูงสุดของลัทธิ   ชินกอน แกะสลัก และถวายโดย โคโบไดจิ ตามราชโองการของ จักรพรรดิ์ซากะ วัดแห่งนี้มีผู้แวะเวียนเข้าสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ทางวัดได้จัดศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอยู่ทางขวาด้านหลังตึกฮอนโด และมี สวนนาริตะซัง ในพื้นที่กว่า 165,000 ตารางเมตร เป็นสถานพักผ่อนที่สวยงามร่มรื่น และอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้ง 4 ฤดู
12.00 น. มอบคูปองเงินสด อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า
  จากนั้น พาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 YEN สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

สมควรแก่เวลาทุกท่านกรุณาตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อย  เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว โดยเที่ยวบิน    TG-677
 22.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ และมีความสุข