ทัวร์ยุโรป ┃แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน EU016

สัมผัสเส้นทาง..โรแมนติคโรด  ดิ อัลไพน์โรด
♦ เลือกเมืองเด่น ให้ท่านเที่ยวอย่างคุ้มค่า  ในเวลาที่พอเหมาะ
♦ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ศิลปะแบบโกธิคผสมเรนาซองส์ใช้เวลาก่อสร้างร่วม 600 ปี
♦ พระราชวังซานซุสซี่
เข้าชมพระที่นั่งราชอุทยานหลวง ตกแต่งเป็นสวนน้าพุลดหลั่นกันเป็นชั้นเชิงอย่างงดงาม
♦ พระราชวังสวิงเกอร์
ศิลปะบารอคที่งดงามและรอดพ้นจากการทำลาย
♦ ยอดเขาซุกพิทเซ่ Top of Germany  นั่งรถไฟไต่เขา ต่อด้วย เคเบิ้ลคาร์
♦ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
ปราสาทดิสนีย์แลนด์แห่งเจ้าหญิงนิทรา
♦  Ingolstadt Village Outlet แวะช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

เมนูแนะนำ

 อาหารคุณภาพ ฝรั่ง-ไทย-จีน

เที่ยวเส้นทางที่คุ้มค่า ในเวลาที่พอเพียง
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน
บินตรงไป-กลับ
คณะละประมาณ 25 ท่าน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
12 เม.ย. 6221 เม.ย. 62109,000฿Download PDF
28 เม.ย. 627 พ.ค. 62109,000฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพฯ – แฟร้งค์เฟิร์ท
21:30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เค้าท์เตอร์  Group การบินไทย   แถว D  (เข้าประตู 3)
  พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23:45  ออกเดินทาง โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 920  สู่เมืองแฟร้งค์เฟิร์ท โดยเครื่อง AirBus A380
วันที่สอง แฟร้งค์เฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก – โรเทนบวร์ก – วูรซ์บวร์ก     ( -/L/D )
06:00 เดินทางถึงสนามบินแฟร้งค์เฟิร์ท
07:15 หลังผ่านพิธีการเข้าเมือง รถโค้ชมาตรฐานสูงของยุโรปรอรับคณะ
เส้นทางโรแมนติคโรด ของเยอรมันดังไปทั่วโลกมีความยาวตลอดเส้นทางท่องเที่ยวกว่า300กม.ผ่านเมืองเล็กเมืองน้อยกว่า 30 เมือง แต่ละเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำและเนินเขาเป็นที่ตั้งของปราสาทแสนสวย

เมืองไฮเดลเบิร์ก(Heidelburg) เมืองที่มีบรรยากาศคลาสสิคริมแม่น้ำเนคก้าเป็นเมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 และเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมันปัจจุบันเป็นเมืองผลิตเครื่องพิมพ์และแท่นพิมพ์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนำชมความงามของเมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก มีอายุนับพันปีเนื่องจากรอดพ้นไม่ถูกทำลายจากสงครามโลก ครั้งที่ 2

ปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยู่บนเนินเขาสร้างโดยศิลปแบบกอธิคผสมเรอนาซองส์ที่เริ่มสร้างราวค.ศ.1300และใช้เวลาก่อสร้างร่วม 600 ปี จากตัวปราสาทสามารถ มองเห็นตัวเมืองได้โดยรอบ ชมถังไวน์โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกและประตูปราสาทที่สร้างขึ้นในคืนเดียว

เมืองโรเทนบวร์ก (Rothenburg) เมืองคลาสสิคที่สุดเมืองหนึ่งในภาคกลางตั้งอยู่ในกำแพงเมืองและป้อมโบราณซึ่งภายในเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายรวมทั้งจัตุรัสมาร์เก็ตปลาสซึ่งเป็นกลางใจเมืองในอดีต พาท่านถ่ายรูป ณ จุดถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง ที่นักถ่ายภาพจากทุกมุมโลกใฝ่ฝันอยากมาเก็บภาพนี้มากที่สุดจุดหนึ่ง

เมืองวูร์ซบวร์ก ( Wurzburg ) ริมฝั่งแม่น้าไมน์ชมย่านเมืองเก่าอายุกว่า1,300ปีมีการสร้างโบสถ์วิหารขึ้นมากมายเนื่องจากเป็นศูนย์กลางคริสต์ศาสนาในยุคที่มีปรินซ์บริช็อปครองเมืองเสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้าไมน์ ที่มีสะพานเก่าทอดตัวข้าม บนเนินเขาเบื้องหน้าอีกฝั่งหนึ่งคือ “ป้อมปราการมาเรียนแบร์ก”ตั้งเด่นสง่าให้ท่านถ่ายภาพที่แสนโรแมนติคบนสะพานเก่า แล้วเดินเข้าย่านเมืองเก่า ชมศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์มาเรียน มาร์เก็ตสแควร์ ที่มีร้านค้าเรียงราย เลือกซื้อหาของพื้นเมือง โดยเฉพาะไวน์ขาว ที่ขึ้นชื่อของแคว้นฟรางโคเนีย

เข้าสู่ที่พัก  MARTIM WURZBURG  HOTEL  / หรือเทียบเท่า  4 ดาว

วันที่สาม วูรซ์บวร์ก  – ไลป์ซิก – พอตสดัม  – เบอร์ลิน    ( B/L/D )
เมืองไลป์ซิก (LEIPZIG) เมืองสำคัญในอดีตอีกเมืองหนึ่งที่ชาวเยอรมันเรียกว่าเมืองแห่งวีรบุรุษไลป์ซิกได้ชื่อนี้มาเนื่องจากประชากรในเมืองมีส่วนร่วมที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนนำไปสู่การรวมเยอรมันในปี 1989 ด้วยการออกมาชุมนุมตามท้องถนนเพื่อต่อต้านการปกครองระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตหนุนหลังอีกทั้ง “โยฮันน์ วูล์ฟกัง วัน เกอเธ่” นักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเมืองไลป์ซิกว่าเป็น “ปารีสน้อย” เนื่องจากเป็นเมืองที่สวยงามและเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมของยุโรปสมัยกลางอีกด้วยชมย่านเมืองเก่าของเมืองไลป์ชิกเมืองศูนย์กลางการค้าสมัยโบราณ เป็นที่ชุมนุมของปัญญาชน นักเรียน นักศึกษาจากทั่วสารทิศ เป็นแหล่งรวมสินค้าอย่างดีเลิศ ทำให้เมืองไลป์ซิกมีความหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมืองที่ร่ำรวยสถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในยุคบารอค โดยผสมผสานเข้ากับความทันสมัยแบบศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัว

เมืองพอทสดัม (Potsdam) เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบรนเดนเบิร์กเมืองที่เหล่าบรรดาเจ้าเมืองแม่ทัพเสนาบดีต่างโปรดปรานที่จะสร้างพระตำหนักแปรพระราชฐานเพราะได้สมญานามว่าเป็น“อุทยานนคร” นำเข้าชมภายใน พระราชวัง “ซานซุสซี่”Sanssouciซึ่งแปลว่า“วังไกลกังวล”นำชมพระที่นั่งห้องหับต่างๆ ราชอุทยานหลวงซึ่งตกแต่งเป็นสวนน้ำพุลดหลั่นกันเป็นชั้นเชิงอย่างงดงาม

เมืองหลวง “กรุงเบอร์ลิน” BERLIN
เข้าสู่ที่พัก  COURTYARD BERLIN MITTE HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ เบอร์ลิน     ( B/L/D )
เมืองหลวงใหม่  BERLIN  ที่แฝงไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์แห่งรูปแบบการปกครอง

ประตูชัย  Brandenburg Gate  สัญลักษณ์ของนครเบอร์ลิน ชมอาคารรัฐสภา Reichstag สร้างด้วยศิลปะอิตาเลียนเรอนาซองส์ในปี1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งเยอรมนีนี้เมื่อหลังสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคาร โดยสถาปนิกชื่อก้องโลกชาวอังกฤษ“เซอร์ นอร์แมน ฟอสเตอร์”หามคนไม่เยอะและมีเวลาพอพาท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเบอร์ลินบนโดมแก้ว ที่คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มายืน รอคิวกันจากทั่วทุกมุมโลก

อีสต์ไซด์แกลลอรี่”รวบรวมร่องรอย“กำแพงเบอร์ลิน”ฉากต่างๆเกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที่13สิงหาคม1961เป็นวันเริ่มสร้างกำแพงกั้นเยอรมันตะวันตก-ออกยาวกว่า100ไมล์สูง4เมตร(ปัจจุบันเหลือเพียง1.3กม. ถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปิน 118 ท่านบนซากกำแพงกว่า1,200หลาที่จะบ่งบอกเรื่องราวต่างๆในอดีตแทนคำพูดได้และได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพเขียนศิลปที่ยาวที่สุดในโลก
เช๊คพอยท์ชาลี” ด่านตรวจคนฝั่งตะวันตก-ออก ในช่วงสงครามเย็น จตุรัส Alexander Platz
หอคอย Telepargel หรือหอคอย “ไม้จิ้มฟัน” สูงถึง 365 เมตร

มหาวิหารเบอร์ลิน Berliner Dome  มหาวิหารนิกายโปแตสแตนท์ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน
จัตุรัสโพสเดมเมอร์สร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปใช้เงินทุนมากกว่า4พันล้านเหรียญยูโรภายในประกอบด้วยที่ทำการของบริษัทนานาชาติและแวะห้าง“คูดัม”ช้อปปิ้งมอลล์อันทันสมัยและแหล่งศูนย์รวมความบันเทิงต่างๆ

วันที่ห้า เบอร์ลิน – เดรสเดน – นูเรมเบิร์ก     ( B/L/D )
ชมเมืองเดรสเดน (Dresden) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่เมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุด รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนได้รับฉายาว่านครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ

พระราชวังสวิงเกอร์
อาคารศิลปะแบบบาร็อคและรอดพ้นจาการทำลายของฝ่ายสัมพันธมิตรผ่านชมโรงละครโอเปร่าที่สวยงามเมือง“นูเรมเบิร์ก” (Nuremberg) เมืองใหญ่อันเป็นที่ตั้งของพรรคนาซีตั้งแต่ปีค.ศ.1935 จัตุรัสกลางเมือง THE SITE OF NAZI PARTY TRAILS ที่ชุมนุมสวนสนามของพรรคนาซีที่ยิ่งใหญ่ของจอมเผด็จการ “ฮิตเลอร์” เขตเมืองเก่ามีอายุกว่า 950 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากกองทหารสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิมเข้าสู่ที่พัก  HILTON NUREMBERG HOTEL  หรือเทียบเท่า  4 ดาว
วันที่หก นูเรมเบิร์ก – อิงโกลสตัท วิลเลจเอ้าท์เล็ต – การ์มิซ พาร์เท่นเคอเช่น     ( B/L/D )
เมือง“อิงโกลสตัด” INGOLSTADT
Ingolstadt Village Outlet เอ้าท์เลตชื่อดัง ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ COACH, CALVIN KLINE, ESCADA, FOSSIL, GEOX, GANT, GUESS,  BOSS,  LACOAST, LIEVI’S, MICHEL KROS, SOMESONITE, TIMBERLAND, ETC.“ดิอัลไพน์โรด”ที่มีชื่อเสียงของเยอรมันในด้านทัศนียภาพงดงามลัดเลาะเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวยาวมาจากเขตประเทศออสเตรีย ยาวถึงสวิสเซอร์แลนด์เมืองการมิช-พาร์เท่นเคอร์เช่น(Garmisch-Partenkirchen) เมืองตากอากาศคู่แฝดในเขตดิอัลไพน์โรด เมืองที่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิคฤดูหนาว บรรยากาศแสนดีเข้าสู่ที่พัก  MERCURE GARMISH HOTEL  / หรือเทียยบเท่า  4 ดาว
วันที่เจ็ด การ์มิชพาร์เท่นเคอร์เช่น – ยอดเขาซุกพิซเซ่ – โอบารามาเกาว์ – ฟุสเซ่น     ( B/L/D )     
นั่งรถรถไฟไต่เขาต่อด้วยเคเบิลคาร์ ขึ้นสู่ยอดเขา“ซุกพิทเซ่”อันเป็นยอดเขาสูงที่สุดในประเทศเยอรมัน สัมผัสหิมะบนแหล่งสกีที่มีชื่อเสียงถ่ายรูปที่สถานีบนยอดเขาซึ่งถ้าอากาศดีจะสามารถมองเห็นเขตฝั่งแดนประเทศออสเตรีย-อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์เก็บภาพประทับใจสุดสายตา

เมือง“โอเบอร์รัมมาเกาว์” (Oberammagau) ชมเมืองสวยคลาสสิคแบบเยอรมันบาวาเรียแท้ๆที่บ้านเรือนสร้างมาราวอายุประมาณ300ปีที่รอบๆบ้านจะวาดเป็นรูปสีน้ำมันเรื่องราวในเทพนิยายเทพยาดาฟ้าดินที่งดงามมีเสน่ห์จากนั้นเดินทางลงใต้สุดของประเทศปลายเส้นทางสายโรแมนติคโรดที่

เมืองฟูสเซ้นท์(Fussen) ติดกับพรมแดนออสเตรีย
เช็คอินเข้าที่พัก  LUITPOLDPARK HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่แปด โฮฮานชวาน์เกาว์ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค     ( B/L/D )
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทที่ราชาการ์ตูน“วอลท์ดิสนีย์” นำรูปแบบไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกเป็น 1 ในปราสาท 3 หลัง ของเจ้าชายนักฝันพระเจ้าลุดวิกที่ 2 บนยอดเขาสูงชมความงดงามและเรื่องราวของเจ้าชายลุดวิกรายล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบกว้างไกลงดงามจับใจ เที่ยวขากลับลงจากเขาท่านสามารถนั่งรถม้าลงสู่เบื้องล่างเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ หรือเดินชมวิวลงเขาระยะทางประมาณ 800เมตร(การนั่งรถม้าลงเขาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอาจมีบริการไม่พอเพียงในฤดูการท่องเที่ยวหรือใช้เวลารอนานเกินเวลากำหนดนัดหมาย)

พระราชวังนิมเฟนบวร์ก Nymphenburg Palace พระตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนสำหรับกษัตริย์แห่งแคว้นบาวาเรีย ที่สร้างในสมัยปลายยุคบารอคศตวรรษที่ 18 งดงามเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

มิวนิคMunich เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ในอดีตและเป็นหัวเมืองใหญ่และเจริญที่สุดทางตอนใต้ของประเทศ

จัตุรัสมาร์เรียนปลาซ ชมเมืองเก่าที่มีอาคารรูปทรงสวยงามคลาสสิคศาลาว่าการเมืองมหาวิหารหรือโดมประจำเมือง
ช้อปปิ้งสินค้าในย่านจัตุรัสกลางเมือง เช่น มีด กรรไกรตราตุ๊กตาคู่ ที่ขึ้นชื่อของเยอรมัน

โรงเบียร์ชื่อดัง HOFBRAUHAUS ขาหมูเยอรมันและเบียร์เยอรมันพร้อมแสดงพื้นเมืองสไตล์บาวาเรียอย่างเพลิดเพลิน

เข้าที่พัก  LEONARDO HOTEL MUNCHEN  หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า          มิวนิค – สุวรรณภูมิ     ( B/-/- )
พระราชวังนิมเฟนบวร์ก ที่ประทับของกษัตริย์แห่งแคว้นบาวาเรีย และเป็นสถานที่พระ ราชสมภพของเจ้าชายลุดวิค

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์รถยนต์ BMW ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท BMW  ให้ท่านได้ชมประวัติความเป็นมาของรถยนต์ยี่ห้องดัง และการจัดแสดงรถยนต์รุ่นต่างๆ ในอดีต ถึงอนาคต ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก

11:00 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินมิวนิค
14:25 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG 925   (บินตรง 10 ชม.)
วันที่สิบ สนามบินสุวรรณภูมิ 
06:05 คณะเดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

Additional Information

month

04-เมษายน