ทัวร์ยุโรป┃ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน EU001P

เส้นทางที่ดีทีสุดครบทุกเมืองเด่น ออสเตรี่ยนแอร์ไลน์ บินตรงสู่เวียนนา

 พระราชวังเชินบรุนน์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง

 สวนมิราเบล ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันหน้าพระราชวัง และเยี่ยมชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกนาม “โมซาร์ท”

 “ฮอลสตัท” HALLSTATT  เมืองชนบทที่แสนโรแมนติคริมฝั่งทะเลสาบสงบเงียบ และได้รับประกาศเป็นเมือง “มรดกโลก”

 บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มได้ โดยมีวิธีการดื่มน้ำแร่ที่พิเศษ

 ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์สเน่ห์ไม่เสื่อมคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่โดดเด่น

PRANDOF FASION OUTLET สินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านช็อปปิ้งอย่างจุใจ

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
9 พ.ย. 6116 พ.ย. 6185,900฿Download PDF
4 ธ.ค. 6111 ธ.ค. 6188,900฿Download PDF
27 ธ.ค. 613 ม.ค. 6298,900฿Download PDF
วันแรก สุวรรณภูมิ – เวียนนา  
21.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เค้าท์เตอร์เช๊คอิน แถว G  (เข้าประตู 4)  สายการบินออสเตรียน
  พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช๊คอิน
23.55 ออกเดินทาง โดยออสเตรียนแอร์ไลน์   เที่ยวบิน  OS 026  บินตรงสู่กรุงเวียนนา   (10.30 ชม.)
วันสอง กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์  (- / L / D )
05.35 เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา   หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮัปสเบิร์กถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของพระนางมาเรียเทเรซ่าจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆกว่า20ห้องอาทิ ห้องทรงงาน,ห้องบรรทม,ห้องแกลลอรี่,ห้องบิลเลียด,ไชนีสรูม ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นและงดงาม

สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเต้าส์จูเนียร์เจ้าของบทเพลงอมตะ “By The Beautiful Blue Danube”  เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อยืนยันการมาถึงเวียนนา

กรุงเวียนนา อันมีบรรยากาศแสนโรแมนติคและคลาสสิคสมกับเป็นมหานครเก่าแก่ที่ผ่านหลายยุคหลายสมัยเข้าสู่ถนนสายริงสตราเซ่ถนนสายสำคัญเป็นวงแหวนผ่านสถานที่สำคัญและน่าชมมากมาย อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ พระราชวังฮอฟบรูคส์ อาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ มหาวิทยาลัย โบสถ์เมือง ศาลสูง อุทยาน ฯ

ถนนคาร์ทเน่อร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมายชม วิหารเซนต์สเตฟานซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาเชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน,คริสตัล ของที่ระลึกต่างๆนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนา ตามอัธยาศัย
นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  :  AUSTRIA TREND ANANAS VIENNA HOTEL  /หรือเทียบเท่า 4 ดาว

หมู่บ้านกรินซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่น่ารักและมีชื่อเสียงเรื่องการทำไวน์สด ชิมไวน์รสเยี่ยมพร้อมอาหารค่ำแบบพื้นเมือง“ขาหมู-เวียนนา”เคล้าเสียงเพลงวอลซ์สไตล์“บูลดานูบ”ต้นกำเนิดจากลำน้ำดานูบอันแสนโรแมนติค

วันที่สาม เวียนนา –  ซาลบวร์ก – ฮอลสตัท– เซ้นท์วูล์ฟกัง  (B / L / D )
เมืองซาลบวร์ก SALZBURG เมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญโดยเฉพาะการค้าเกลือทั่วยุโรปจนเป็นเมืองมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบบารอค-อิตาเลียนให้ชมอย่างงดงามมีเสน่ห์ด้วยความโรแมนติคของเมืองที่มีโบสถ์วิหารและป้อมปราการโฮฮานซาลบวร์ก ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจนกลายเป็นฉากสวยในภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวน์ ออฟ มิวซิค”

สวนมิราเบล ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันหน้าพระราชวังและเยี่ยมชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกนาม “โมซาร์ท”ปราสาทโฮเฮนซาลเบิร์ก บนเนินเขาแสนคลาสสิคและเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองหลากหลายชนิด

เมืองฮอลสตัท HALLSTATT เมืองสุดโรแมนติคริมฝั่งทะเลสาบไเป็นเมืองมรดกโลก”ด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่ย้อนหลังกว่า4,000ปีเนื่องจากตัวเมืองเก่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบเดินเท้าลัดเลาะถนนริมทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตรัซ” ผ่านบ้านเรือนแบบพื้นเมืองที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ประดับประดาด้วยของเก่าดอกไม้เมืองหนาวห้อยระย้าริมทะเลสาบตลอดจนถึงเนินเขาลานหินจตุรัสน้ำพุกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึกน่ารัก

ทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกัง ลัดเลาะเรียบชายฝั่งผ่านเมืองเล็กๆ ริมเชิงเขาตลอดสู่ เมืองเซนต์วูล์ฟกัง (ST. WOLFGANG)เมืองรีสอร์ทเล็กๆในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทะเลสาบสวยและทุ่งหญ้าเขียวขจี
เช๊คอินเข้าที่พักบรรยากาศริมทะเลสาบแสนสวย   :  SCARALIA HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ เซ้นท์วูล์ฟกัง – เชสกี้ครุมลอฟ (เชค) – คาร์โลวีวารี (B / L / D )
เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) มรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชคเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปีค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989   ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่ ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชมจากประวัติศาสตร์ที่ความสำคัญโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็น เมืองมรดกโลก ในปีค.ศ.1992

ปราสาทครุมลอฟ (ชมภายนอก) ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อย หลังคาสีส้ม เรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก

เมืองคาร์โลวีวารี่ KarlovyVary เมืองตุ๊กตาในหุบเขาทั่วเมืองเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำเท็ปลา ไหลหล่อเลี้ยงเมือง ตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ใน ค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จออกล่าสัตว์ และสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน นับตั้งแต่นั้นมาเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีแหล่งน้ำพุร้อน น้ำแร่ธรรมชาติที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 42 – 72 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง สปาในเมืองนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ มีเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน อาทิเช่น จักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าแห่งออสเตรีย,พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียและพระเจ้าเฟรเดอริกที่1แห่งปรัสเซียทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้คาร์โลวีวารี่ ยังมีชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกอเธ่, บีโธเฟ่นหรือริชาร์ด วากเนอร์ ฯลฯ
เข้าสู่ที่พัก  GRAND HOTEL PUPP  / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า คาร์โลวีวารี – กรุงปราก – ปราสาทปราก (B / L / D )
บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มได้ โดยมีวิธีการดื่มน้ำแร่ที่พิเศษ คือต้องใช้แก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็น แก้วพอร์ชเลน ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าดีต่อระบบย่อยอาหาร ทดลองดื่มและเก็บแก้วกลับเป็นของที่ระลึก

ชมกรุงปราก เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเมือง “ปราสาทร้อยยอด“เข้าชมปราสาทปราก ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาทและ มหาวิหารเซนต์วิตัส มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด จนทำให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมุมมองสวยๆหน้าที่ทำการรัฐบาล และเดินชมย่าน Golden Lane ย่านค้าทองในอดีต  ชมโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี

สะพานชาร์ลส์สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่14ด้วยสถาปัตย-กรรมแบบโกธิคตลอดราวสะพานประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ

ย่านเมืองเก่าแห่งกรุงปราก เริ่มที่ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเร เมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ป็นมรดกโลก ชม อนุสาวรีย์ยาน ฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค

หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
แล้วเข้าสู่ที่พัก  :NH PRAGUE HOTEL  / หรือเทียบเท่า  4 ดาว

วันที่หก กรุงปราก – กรุงบราติสลาวา/สโลวัค – บูดาเปสต์ (B / L / D )
ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง80เมตรทั้ง4ด้านผสมผสานด้วยศิลปะแบบกอธิคเรอเนสซองส์และบาร็อคชมเมืองเก่าจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีรัฐสภา มหาวิทยาลัยฯถ่ายรูปและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก

กรุงบูดาเปสท์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่ากลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ของฝั่ง“บูดา”และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการของ“เปสท์”อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้

เนินเขาเกลเลิร์ทชมทัศนียภาพโดยรอบของกรุงบูดาเปสท์และคุ้งแม่น้ำดานูบจุดชมวิวสวยที่สุด
นำคณะเช๊คอินเข้าที่พัก :   COURTYARD MARRIOT HOTEL BUDAPEST / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ – เวียนนา – OUTLET –  สุวรรณภูมิ (B / L / – )
ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายสำคัญแสนโรแมนติคมนต์สเน่ห์ไม่เสื่อมคลายกับทิวทัศน์ของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทีตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำ

Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์และโบราณสถานซึ่งยังมีร่องรอยถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ซึ่งอดีตสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับป้องกันข้าศึกบนฝั่งเหนือของแม่น้ำดานูบผ่านอาคารรัฐสภา เป็นอาคารแบบนิโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

ช้อปปิ้งกันที่ PRANDROF FASION OUTLET สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายยี่ห้อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย

23.55 ออกเดินทางกลับ โดออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน  OS 025  บินตรงสู่สุวรรณภูมิ
วันที่แปด สุวรรณภูมิ
14.20 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และประทับใจ……
************************************************************************************
หมายเหตุ      กำหนดการเดินทางและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

Additional Information

month

11-พฤศจิกายน, 12-ธันวาคม