ทัวร์ยุโรป┃ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน EU001P

เส้นทางที่ดีทีสุดครบทุกเมืองเด่น ออสเตรี่ยนแอร์ไลน์ บินตรงสู่เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องกว่า 20 ห้อง
สวนมิราเบล ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันหน้าพระราชวัง และเยี่ยมชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกนาม “โมซาร์ท”
ฮอลสตัท เมืองชนบทที่แสนโรแมนติคริมฝั่งทะเลสาบสงบเงียบ และได้รับประกาศเป็นเมือง “มรดกโลก”

เมนูแนะนำ

 อาหารคุณภาพ ฝรั่ง-ไทย-จีน
 ไวร์รสละมุน ขาหมู กรีนซิ่ง

เที่ยวเส้นทางที่คุ้มค่า ในเวลาที่พอเพียง
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน
บินตรงไป-กลับ
คณะละประมาณ 25 ท่าน
วันแรก สุวรรณภูมิ – เวียนนา  
21.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เค้าท์เตอร์เช๊คอิน แถว G  (เข้าประตู 4)  สายการบินออสเตรียน
  พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช๊คอิน
23.45 ออกเดินทาง โดยออสเตรียนแอร์ไลน์   เที่ยวบิน  OS 026  บินตรงสู่กรุงเวียนนา   (10.30 ชม.)
วันสอง กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์  (- / L / D )
05.35 เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา   หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮัปสเบิร์กถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของพระนางมาเรียเทเรซ่าจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆกว่า20ห้องอาทิ ห้องทรงงาน,ห้องบรรทม,ห้องแกลลอรี่,ห้องบิลเลียด,ไชนีสรูม ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นและงดงาม

สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเต้าส์จูเนียร์เจ้าของบทเพลงอมตะ “By The Beautiful Blue Danube”  เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อยืนยันการมาถึงเวียนนา

กรุงเวียนนา อันมีบรรยากาศแสนโรแมนติคและคลาสสิคสมกับเป็นมหานครเก่าแก่ที่ผ่านหลายยุคหลายสมัยเข้าสู่ถนนสายริงสตราเซ่ถนนสายสำคัญเป็นวงแหวนผ่านสถานที่สำคัญและน่าชมมากมาย อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ พระราชวังฮอฟบรูคส์ อาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ มหาวิทยาลัย โบสถ์เมือง ศาลสูง อุทยาน ฯ

ถนนคาร์ทเน่อร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมายชม วิหารเซนต์สเตฟานซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาเชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน,คริสตัล ของที่ระลึกต่างๆนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนา ตามอัธยาศัย
นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  :  AUSTRIA TREND ANANAS VIENNA HOTEL  /หรือเทียบเท่า 4 ดาว

หมู่บ้านกรินซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่น่ารักและมีชื่อเสียงเรื่องการทำไวน์สด ชิมไวน์รสเยี่ยมพร้อมอาหารค่ำแบบพื้นเมือง“ขาหมู-เวียนนา”เคล้าเสียงเพลงวอลซ์สไตล์“บูลดานูบ”ต้นกำเนิดจากลำน้ำดานูบอันแสนโรแมนติค

เข้าสู่ที่พัก NH DANUBE CITY HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม เวียนนา –  ซาลบวร์ก – ฮอลสตัท– เซ้นท์วูล์ฟกัง  (B / L / D )
 

เมืองซาลบวร์ก SALZBURG เมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญโดยเฉพาะการค้าเกลือทั่วยุโรปจนเป็นเมืองมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบบารอค-อิตาเลียนให้ชมอย่างงดงามมีเสน่ห์ด้วยความโรแมนติคของเมืองที่มีโบสถ์วิหารและป้อมปราการโฮฮานซาลบวร์ก ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจนกลายเป็นฉากสวยในภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวน์ ออฟ มิวซิค”

สวนมิราเบล ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันหน้าพระราชวังและเยี่ยมชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกนาม “โมซาร์ท”

เมืองฮอลสตัท HALLSTATT เมืองสุดโรแมนติคริมฝั่งทะเลสาบเป็นเมืองมรดกโลก”ด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่ย้อนหลังกว่า 4,000 ปี เนื่องจากตัวเมืองเก่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบเดินเท้าลัดเลาะถนนริมทะเลสาบ ที่เรียกว่า“ซี สตรัซ” ผ่านบ้านเรือนแบบพื้นเมืองที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ประดับประดาด้วยของเก่าดอกไม้เมืองหนาวห้อยระย้าริมทะเลสาบตลอดจนถึงเนินเขาลานหินจตุรัสน้ำพุกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึกน่ารัก

ทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกัง ลัดเลาะเรียบชายฝั่งผ่านเมืองเล็กๆ ริมเชิงเขาตลอดสู่ เมืองเซนต์วูล์ฟกัง (ST. WOLFGANG)เมืองรีสอร์ทเล็กๆในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทะเลสาบสวยและทุ่งหญ้าเขียวขจี
เข้าที่พักบรรยากาศริมทะเลสาบแสนสวย   :  SCARALIA HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ เซ้นท์วูล์ฟกัง – เชสกี้ครุมลอฟ (เชค) – คาร์โลวีวารี (B / L / D )
เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)  มรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชคเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปีค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็น เมืองที่ ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989   ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่ ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชมจากประวัติศาสตร์ที่ความสำคัญโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็น เมืองมรดกโลก ในปีค.ศ.1992

ปราสาทครุมลอฟ (ชมภายนอก) ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อย หลังคาสีส้ม เรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก

เมืองคาร์โลวีวารี่ KarlovyVary เมืองตุ๊กตาในหุบเขาทั่วเมืองเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำเท็ปลา ไหลหล่อเลี้ยงเมือง ตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ใน ค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จออกล่าสัตว์ และสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน นับตั้งแต่นั้นมาเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีแหล่งน้ำพุร้อน น้ำแร่ธรรมชาติที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 42 – 72 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง สปาในเมืองนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ มีเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน อาทิเช่น จักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าแห่งออสเตรีย,พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียและพระเจ้าเฟรเดอริกที่1แห่งปรัสเซียทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้คาร์โลวีวารี่ ยังมีชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกอเธ่, บีโธเฟ่นหรือริชาร์ด วากเนอร์ ฯลฯ

เข้าสู่ที่พัก  GRAND HOTEL PUPP KARLOVY  VARY  / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า คาร์โลวีวารี – กรุงปราก – ปราสาทปราก (B / L / D )
บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มได้ โดยมีวิธีการดื่มน้ำแร่ที่พิเศษ คือต้องใช้แก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็น แก้วพอร์ชเลน ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าดีต่อระบบย่อยอาหาร ทดลองดื่มและเก็บแก้วกลับเป็นของที่ระลึก

ชมกรุงปราก เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเมือง “ปราสาทร้อยยอด“เข้าชมปราสาทปราก ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาทและ มหาวิหารเซนต์วิตัส มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด จนทำให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมุมมองสวยๆหน้าที่ทำการรัฐบาล และเดินชมย่าน Golden Lane ย่านค้าทองในอดีต  ชมโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี

สะพานชาร์ลส์สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่14ด้วยสถาปัตย-กรรมแบบโกธิคตลอดราวสะพานประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ

ย่านเมืองเก่าแห่งกรุงปราก เริ่มที่ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเร เมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ป็นมรดกโลก ชม อนุสาวรีย์ยาน ฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค

หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

แล้วเข้าสู่ที่พัก  CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE / หรือเทียบเท่า  4 ดาว

วันที่หก กรุงปราก – กรุงบราติสลาวา/สโลวัค – บูดาเปสต์ (B / L / D )
ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง80เมตรทั้ง4ด้านผสมผสานด้วยศิลปะแบบกอธิคเรอเนสซองส์และบาร็อคชมเมืองเก่าจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีรัฐสภา มหาวิทยาลัยฯถ่ายรูปและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก

กรุงบูดาเปสท์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่ากลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ของฝั่ง“บูดา”และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการของ“เปสท์”อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้

เนินเขาเกลเลิร์ทชมทัศนียภาพโดยรอบของกรุงบูดาเปสท์และคุ้งแม่น้ำดานูบจุดชมวิวสวยที่สุด
นำคณะเช๊คอินเข้าที่พัก   NH BUDAPEST CITY HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ – เวียนนา – OUTLET –  สุวรรณภูมิ (B / L / – )
ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายสำคัญแสนโรแมนติคมนต์สเน่ห์ไม่เสื่อมคลายกับทิวทัศน์ของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทีตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำ

Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์และโบราณสถานซึ่งยังมีร่องรอยถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ซึ่งอดีตสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับป้องกันข้าศึกบนฝั่งเหนือของแม่น้ำดานูบผ่านอาคารรัฐสภา เป็นอาคารแบบนิโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

ช้อปปิ้งกันที่ PRANDROF FASION OUTLET สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายยี่ห้อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย

23.55 ออกเดินทางกลับ โดออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน  OS 025  บินตรงสู่สุวรรณภูมิ
วันที่แปด สุวรรณภูมิ
14.20 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และประทับใจ……
************************************************************************************
หมายเหตุ กำหนดการเดินทางและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

Additional Information

month