ทัวร์ไทย┃เที่ยวชิลๆ กับ ต้น สุชาติ 12th @ นครปฐม

ลงเรือล่องคลองมหาสวัสดิ์ ล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ คลองที่ไหลกั้นระหว่างอำเภอบางกรวย

เจษฏา เทคนิค มิวเซียม พิพิธภัณฑ์รถเก่า ที่คุณเจษฎาสะสมไว้ทั้งรถยนต์เก่า  รถสามล้อ มอเตอร์ไซค์ รถใหญ่ เครื่องบิน จนปัจจุบันมีรถกว่า 500 คัน

สวนส้มโอไทยทวี ชมวิธีการปลูกส้มโอ ถ่ายรูปในสวนส้มโอ พร้อมเลือกซื้อส้มโอในหลายสายพันธุ์

วัดอ้อน้อย อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน อาทิ ต้นไม้ ผัก ผลไม้ ขนม ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง อุๆ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นครปฐม 
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ หน้าโรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
07.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่จังหวัดนครปฐม (บริการอาหารเช้าบนรถ)
08.30 น. ถึงจุดลงเรือล่องคลองมหาสวัสดิ์ หรือคลองชัยพฤกษ์
พาท่านลงเรือ ลำละ 6 ท่าน เพื่อล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองที่ไหลกั้นระหว่างอำเภอบางกรวย และเขตตลิ่งชัน และทวีวัฒนา ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และเสร็จสิ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  เพื่อย่นระยะทางการเดินทางไปพระปฐมเจดีย์ และเป็นคลองที่กว้างที่สุดในสมัยนั้น และได้มีการสร้างศาลาขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนพักตามรายทางมีทั้งหมด 7 ศาลา คือ ศาลาที่ 1-4 เป็นศาลาเขียนตำรายารักษาโรคต่าง ๆ ติดไว้เป็นการกุศาล เรียกว่า ศาลายา ศาลาที่ 5 คือศาลาทำศพ ปัจจุบันกลายเป็นศาลาธรรมสพน์ ศาลา 6-7 เรียกว่า ศาลาดิน

แวะชมสาธิตการทำข้าวตังไรท์เบอร์รี่ ณ บ้านข้าวตังศาลาดิน เป็นการำข้าวตัง จากข้าวกล้องและข้าวไรท์เบอร์รี่ตากแห้ง เป็นสินค้า OTOP 5 ดาว พร้อมกับชิมข้าวตังแบบไม่อั้น

นาบัวลุงแจ่ม แวะนั่งพักผ่อนบริเวณศาลากลางน้ำ ท่ามกลางบัวหลวงชมพูซ้อน และบัวขาวซ้อน พิเศษให้ท่านได้ลองพายเรือในนาบัว และกิจกรรมพับดอกบัว ที่ท่านจะได้ลองทำด้วยตัวท่านเอง

บ้านฟักข้าวขนิษฐา ชิมน้ำฟักข้าวเย็น ๆ ดับร้อน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว  อาทิ หมี่กรอบคุ้กกี้ น้ำเย็นตาโฟฟักข้าว รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ จากฟักข้าว อาทิ สบู่ล้างหน้า โลชั่นบำรุงผิว

ฟาร์มกล้วยไม้คุณสร้อย จุดเด่นคือ กล้วยไม้พันธุ์ทัศนีย์ ที่มีดอกสีชมพูอมม่วงสด  ผิวกลีบคล้ายกำมะหยี่สะท้อนแสงสวยงาม

เดินเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์บ้านศาลาดิน ซึ่งเป็นตลาดเล็กที่มีของกินและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาวบ้านมาวางจำหน่าย

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ
บ่าย แวะชม เจษฏา เทคนิค มิวเซียม พิพิธภัณฑ์รถเก่า ที่คุณเจษฎาสะสมไว้ทั้งรถยนต์เก่า  รถสามล้อ มอเตอร์ไซค์ รถใหญ่ เครื่องบิน จนปัจจุบันมีรถกว่า 500 คัน
นำท่านเดินทางสู่ สวนส้มโอไทยทวี พาท่านชมสวนส้มโอ ชมวิธีการปลูกส้มโอ

ถ่ายรูปในสวนส้มโอ พร้อมเลือกซื้อส้มโอในหลายสายพันธุ์ อาทิ ส้มโอขาวผึ้งส้มโอทองดี ส้มโอทับทิมสยาม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom หรือเทียบเท่า
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ
พาท่านสักการะ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ-ราชบูชนิยบพิตรวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ และด้านหลังองค์พระร่วงเป็นที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเวียนเทียนเพื่อประกาศเกียรติคุณ เทิดทูนพระคุณสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สมกับที่พระองค์เป็นพระศาสดาของเทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นการเตือนใจพุทธศาสนิกชนให้ซาบซึ้งในพระคุณสมบัติของพระองค์และพระรัตนตรัย เจริญภาวนามัยกุศลอีกส่วนหนึ่ง

พาท่านเดินเล่น แวะชิมสตรีทฟู้ด กับร้านดังๆมากมายบริเวณ ถนนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ อาทิ ตี๋คาเฟ่ ขนมปังโบราณ,  บัวลอยแต้จิ๋ว, ช.หอยทอด ออส่วน, ไอศกรีมลอยฟ้า, วุ้นคุณอุ๊, ขนมครกเจ๊แขกแหกปาก ฯลฯ(ตามอัทธยาศัย)

20.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2 นครปฐม – กรุงเทพฯ
07.00 น. อาหารเช้า (กรณีต้องการใส่บาตรเช้ากรุณาแจ้งล่วงหน้า)
08.30 น. เดินทางสู่ วัดอ้อน้อย
  พาท่านอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน อาทิ ต้นไม้ ผัก ผลไม้ ขนม ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ (ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมชุดสังฆทานกลางไว้ 1 ชุด ท่านใดมีความประสงค์จะถวายของพระ จะจัดเตรียมภาชนะที่ใส่ของถวายร่วมกันไว้ จัดเตรียมมาได้เลย)

นำท่านเข้า วัดประชาราษฎร์บำรุง ชมความงดงามของวิหารอายุยืน ลักษณะปูนปั้นสีขาว เต็มไปด้วยเทวดาที่คุ้มครอง ภายในสักการะหลวงปู่แผ้ว ปวโร เกจิชื่อดังแห่งอำเภอกำแพงแสน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ
 บ่าย นำท่านเข้าชม วัดพระประโทณ จุดเด่นคือเจดีย์สมัยทวารวดี ในบริเวณวัดมี ศาลยายหอม ที่เกี่ยวข้องกับตำนาน “พระยากง-พระยาพาน”
นำท่านเดินทางสู่ วัดมังกรสามพราน เป็นวัดจีน ที่สร้างตึกมังกรตะกายฟ้า ที่ยิ่ งใหญ่อลังการ ให้ท่านได้เดินเข้าตัวมังกร ขึ้นไปสู่หัวมังกร (บริเวณยอดตึก) บนหัวมังกรเป็นจุดชมวิวสามพรานแบบพาโนรามา นอกจากนี้ยังมี เจ้าแม่กวนอิม และพญาเต่าเรือนยักษ์ อยู่ในบริเวณวัดให้ท่านได้สักการะอีกด้วย
18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุขใจ