ทัวร์ไทย┃เที่ยวชิลๆ กับ ต้น สุชาติ 11th นครพนม ไหว้พระ 7 วัน 8 พระธาตุวันเกิด ร่วมทำพิธีห่มผ้าพระธาตุทุกวันเกิด

พระธาตุพนม เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง
ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี

ถนนคนเดิน พบกับของกินเยอะแยะ อาทิ ข้าวจี่พื้นเมือง, ข้าวโพดปิ้ง, ข้าวเกรียบปากหม้อ, ไข่หงส์  รวมถึงของที่ระลึกต่าง ๆ

พระธาตุมหาชัย เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิตจะเป็นนักประสานสิบทิศโอภาปราศรัยดีค้าขายคล่องพูดจามีคนเชื่อถือ

พระธาตุศรีคูณ ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้ มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง ตรงกับลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งจะเป็นนักต่อสู้

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ปทุมธานี-วัดโบสถ์-พระนครศรีอยุธยา-วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดพนัญเชิง-วัดม่วง-วัดขุนอินทประมูล-วัดพิกุลทอง-โรงแรมไชยแสงวิลล่ากรุงเทพฯ – นครพนม – อิ่มบุญอิ่มใจไหว้พระธาตุประจำวันเกิด –
ชมหมู่บ้าน OTOP บ้านนาถ่อน
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
07.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3398
09.15 น. เดินทางถึงสนามบิน นครพนม พบกับเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
09.35 เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุพนม (วัดพระธาตุพนม)
อ.ธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอกและ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาว วันอาทิตย์ ด้วยเชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง
ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ ร่วมทำพิธีห่มผ้าพระธาตุ
11.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ชนเผ่าไทกวน บ้านนาถ่อน
เดินทางถึงชุมชนเผ่าไทกวน ชมประเพณีการต้อนรับของชนเผ่าไทกวน
เชิญท่านเข้าร่วม พิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง บายศรีสู่ขวัญ
12.30 น. บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน
บ่าย ชมกิจกรรมการตีมีดโบราณของชนเผ่าไทกวน
ชมกิจกรรมจักสานของผู้สูงอายุ
และพาท่านนวดเท้าสปาเกลือ (ท่านละ 30 นาที)
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุมรุกขนคร
วัดมรุกขนคร) อ.ธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน ร่วมทำพิธีห่มผ้าพระธาตุ
16.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง โรงแรมที่มีห้องพักดีที่สุดในนครพนม ณ ขณะนี้
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พิเศษ พักห้องวิวแม่น้ำโขงทุกห้อง (Deluxe River View)
17.30 น. พาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน
โดยเริ่มตั้งแต่ท่าเรือท่องเที่ยว จนไปถึงหอนาฬิกาประวัติศาสตร์ ท่านจะได้พบกับของกินเยอะแยะ อาทิ ข้าวจี่พื้นเมือง, ข้าวโพดปิ้ง, ข้าวเกรียบปากหม้อ, ไข่หงส์ เป็นต้น รวมถึงของที่ระลึกต่าง ๆ อาทิ ผ้าถุงลาว ผืนละ 100 บาท, ผ้าพันคอ, เสื้อผ้าที่ระลึก, เสื้อผ้ามือสอง, สินค้าทำมือ เป็นต้น
18.30 น. บริการอาหารค่ำ
20.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว – อิ่มบุญอิ่มใจไหว้พระธาตุประจำวันเกิด – นครพนม
05.45 น. ทำบุญตักบาตร จิบกาแฟยามเช้าและใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้าริมฝั่งโขง
บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ รับอรุณยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมโขง งดงามที่สุดทิวทัศน์นครพนม สามารถออกกำลังกายโดยมีลู่วิ่งริมโขงและเลนจักรยานที่งดงาม และมองเห็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. นำท่านสู่ พระธาตุมหาชัย (วัดพระธาตุมหาชัย)
อ.ปลาปาก พระธาตุของผู้เกิด วันพุธ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิตจะเป็นนักประสานสิบทิศโอภาปราศรัยดีค้าขายคล่องพูดจามีคนเชื่อถือ ร่วมทำพิธีห่มผ้าพระธาตุ
นำท่านสู่ พระธาตุเรณูนคร (วัดพระธาตุเรณู) อ.เรณูนคร เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิด วันจันทร์ พระคู่บ้านของชาวเรณูนคร เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์ ร่วมทำพิธีห่มผ้าพระธาตุ
นำท่านเดินทางสู่ อ.นาแก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีคูณ (วัดพระธาตุศรีคูณ)
อ.นาแก เป็นพระธาตุคู่บุญของชาวเกิด วันอังคาร ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้ มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง ตรงกับลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งจะเป็นนักต่อสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น ร่วมทำพิธีห่มผ้าพระธาตุ

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุประสิทธิ์ (วัดธาตุประสิทธิ์) อ.นาหว้า พระธาตุวันเกิดของชาว วันพฤหัสบดี มีตำนานบอกไว้ว่าพระธาตุแห่งนี้มีพระเป็นผู้สร้าง ที่สำคัญพระประธานของวัดอยู่ประจำทิศตะวันตก ตรงกับพระพฤหัสบดีที่อยู่ทิศตะวันตกเช่นกัน เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน ร่วมทำพิธีห่มผ้าพระธาตุ
นำท่านเดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. พาท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
บริการอาหารค่ำ พร้อมเครื่องดื่ม (ไม่รวมแอลกอฮอล์)
รับฟัง รับชม Mini Concert แบบ Private จาก ต้น สุชาติ ชวางกูร
จบปาร์ตี้ เดินทางกลับที่พัก
วันที่ 3 นครพนม – อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ – อิ่มบุญอิ่มใจไหว้พระธาตุประจำวันเกิด – นั่งสกายแลปทัวร์เมือง – พญาสัตตนาคราช ลอยกระทงบูชาพญานาค – นครพนม – กรุงเทพฯ
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
สถานที่ที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลเวียดนาม ได้มอบเงินจำนวนประมาณ 45 ล้านบาท เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ประธานโฮจิมินห์ ในพื้นที่มีหลายอาคาร อาทิ อาคารรูปปั้นเคารพประธานโฮจิมินห์ ภายในเปิดให้ประชาชนเข้าไปเคารพท่าน อาคารจัดแสดงภาพชีวประวัติและหุ่นขี้ผึ้งจำลองประธานโฮจิมินห์ ชั้นล่างจัดเป็นห้องประชุม ชั้นที่สองจัดแสดงภาพและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเส้นทางการต่อสู้กอบกู้เอกราชของอดีตประธานโฮจิมินห์
***ชุดอ่าวหญ่าย มีบริการให้เช่าที่อนุสรณ์ประธานโฮจิมินห์ ชุดละ 100 บาท
ชุดสำเร็จรูป ชุดละ 500 บาท (ไซส์เล็กแบบฉบับสาวเวียดนาม)
ชุดสั่งตัด ชุดละ 1,500 บาท (ส่งสัดส่วนของท่านเพื่อสั่งตัดล่วงหน้า 3 อาทิตย์)
นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุท่าอุเทน (วัดท่าอุเทน) อ.ท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของชาว วันศุกร์ อยู่ติดริมฝั่งโขงพระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงามผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่ง ร่วมทำพิธีห่มผ้าพระธาตุ
นำท่านสู่ พระธาตุนคร (วัดมหาธาตุ) อ.เมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิด วันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน ร่วมทำพิธีห่มผ้าพระธาตุ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
บ่าย City tour by สกายแลปทัวร์ เมืองแห่งความสุข “สุขที่สุด@นครพนม” บนถนนสุนทรวิจิตร
เวียดนามอนุสรณ์ และบ้านเก่า “ไทยสามัคคี” หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองนครพนม
นมัสการพระติ้วพระเทียมที่ วัดโอกาสศรีบัวบาน ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ
บริเวณกลางวัดมีหอประดิษฐานพระติ้วกับพระเทียมอยู่คู่กัน พระติ้วประทับอยู่ด้านขวาของพระเทียม พระติ้วเป็นพระพุทธรูปปางเพชรมารวิชัย ทำด้วยไม้ติ้วบุทองคำ ขนาดหน้าตักกว้าง 30 ซม. สูง 60 ซม. สร้างโดยเจ้าผู้ครองนครศรีโคตลบรู เมื่อ พ.ศ.1328 ส่วนพระเทียมมีลักษณะและขนาดเดียวกับพระติ้วสร้างในสมัยพระเจ้าขัตติยวงศา และมีการสมโภชให้พระติ้วและเทียม เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงปัจจุบัน
ชม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า อาคารเก่าแบบเฟรนซ์โคโลเนียล ที่ยังคงความสวยงาม และรวบรวมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของนครพนม ภาพเก่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรจังหวัดนครพนม และชมเฮือนเรือไฟ ชมประวัติความเป็นมาเรื่องราวของการทำเรือไฟในประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครพนม
นำท่านชม วัดนักบุญอันนา หนองแสง สร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1926 โดยคุณพ่อเอทัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์วัดนักบุญอันนาหนองแสง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ สถาปัตยกรรมสวยงามแปลกตา ในช่วงก่อนวันคริสมาสต์ ชาวคริสต์แต่ละชุมชนและประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่างๆแล้วแห่งมารวมกันที่นี่
แวะพักดื่มกาแฟ ร้าน76A ตึกคลาสสิคสไตล์โคโรเนียล ร้านกาแฟอร่อยพร้อมเค้กรสชาติเยี่ยม พร้อมมุมถ่ายภาพสวยงามมากมาย
ชม แลนด์มาร์คนครพนม สักการะองค์ พญาศรีสัตตนาคราช สร้างขึ้นตามความเชื่อ ความศรัทธาของชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีประวัติและเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของพญาศรีสัตตนาคราชที่คอยดูแลปกปักษ์รักษาผู้คนแถบลุ่มแม่น้ำโขงและพระธาตุพนม กิจกรรมลอยกระทงบูชาพญานาค
17.30 น. บริการอาหารค่ำ
19.00 น. เดินทางสู่สนามบินนครพนม
20.55 น. . นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3343
22.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ