ทัวร์ไทย┃เที่ยวชิลๆ กับ ต้น สุชาติ

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ภายในจัดแสดงผลงานที่โดดเด่นจากงานฝีมือของช่างในสถาบันสิริกิติ์

วัดม่วง สักการะพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือหลวงพ่อใหญ่ ชมความยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีความสูงถึง 95 เมตร

วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นวัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทย

วัดถ้ำเขาวง ตัววัดถ้ำเขาวง สร้างเป็นอาคารทรงไทยโบราณ อยู่บริเวณตีนเขา ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 กรุงเทพฯ-ปทมธานี-วัดโบสถ์-พระนครศรีอยุธยา-พิพิธภันฑ์              ศิลป์แผ่นดิน-วัดม่วง-อินทร์โต ฟาร์ม-โรงแรมไชยแสงวิลล่า
07.30 น. ทีมงาน S.B.A. รอต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ…
08.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ปทุมธานี
09.00 น. นำท่านเข้าชมวัดโบสถ์ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ หลวงพ่อเหลือ และชมรูปเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ พร้อมชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา
09.45 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา
10.00 น. นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ภายในจัดแสดงผลงานที่โดดเด่นจากงานฝีมือของช่างใน
สถาบันสิริกิติ์ อาทิ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลอง บุษบกมาลา ตรีพิธพรรณบุษบก โคมระย้าขนาดยักษ์ภายในห้องปีกแมลงทับให้ทุกท่านได้ชื่นชมกับงานวิจิตรศิลป์ที่สวยงามตระการตา
11.30 น. ออกเดินทางต่อ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านสู่วัดม่วง สักการะพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือหลวงพ่อใหญ่ ชมความยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีความสูงถึง 95 เมตร พร้อมให้ท่านได้สัมผัสปลายพระหัตถ์พระใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่า ท่านประทานพรให้เติบโตยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานวัดขุนอินทประมูล ชมพระนอนองค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

นำท่านสัมผัสธรรมชาติ ณ อินทร์โตฟาร์ม ชมฟาร์มเมล่อนที่ใส่ใจในการปลูกอย่างพิถีพิถัน พิเศษ ให้ท่านลองไอศกรีมเมล่อน หรือ เครื่องดื่มเมล่อน เพิ่มความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า

17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ไชยแสง วิลล่า หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
อิ่มอร่อยกับเมนูปลาช่อนเผาขึ้นชื่อของเมืองสิงห์บุรี
 
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 สิงห์บุรี-วัดพระนอนจักรสีห์-ล่องเรือแม่น้ำสแกกรัง-วัดท่าซุง             ศูนย์ทอผ้าลายโบราณผาทั่ง-อวาตารมิราเคิล
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านกราบไหว้พระ ณ วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นวัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวทั้งสิ้น 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ และอีก 7 นิ้ว (47.40เมตร) ลักษณะพระพักต์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระกรขวายื่นไปด้านหน้า ไม่งอพระกรเหมือนแบบไทย
 เที่ยง สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง โดยเรือริเวอร์ครูยส์ ฟังการเล่าวิถีชีวิต
ชาวริมน้ำสะแกกรัง โดยวิทยากรพิเศษ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดท่าซุง เข้าชมวิหารแก้ว 100 เมตร ภายในตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆ ทั้งวิหารทำให้ดูวิจิตรงดงามเมื่อต้องกับแสงไฟ มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานในวิหาร สักการะสังขารหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

16.30 น.  นำทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง เป็นศูนย์ทอผ้าของชาวบ้านผาทั่ง
ผลิตผ้าทอลายโบราณ โดยมีจุดเด่นคือ ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์ ชมและเลือกซื้อผ้าทอที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงอันเป็นเอกลักษณ์ อาทิ เสื้อ กระโปรง ชุดผ้าปูที่นอน ผ้าขาวม้า ฯลฯ

นำทุกท่านเข้าพัก ณ อวตาร มิราเคิล หรือเทียบเท่า

ถึงที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อน

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
“ฟังดนตรี กลางแสงดาว กับ ต้น สุชาติ” ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น เป็นกันเอง
 
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ถ้ำเขาวง-ตลาดสามชุก-กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.  ท่านชม วัดถ้ำเขาวง ตัววัดถ้ำเขาวง สร้างเป็นอาคารทรงไทยโบราณ
อยู่บริเวณตีนเขา ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ถ่ายรูปบริเวณสะพานไม้ข้ามบ่อน้ำ พร้อมฉากหลังเป็นตัวอาคารวัดที่สวยงาม สมกับคำว่า “สวรรค์บนดิน”
12.00 น. ชรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกุ้งเป็น
บริการท่านด้วยเมนูกุ้งเผา และเมนูปลาม้า ของเมืองสุพรรณบุรี
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปีโบราณ
ให้ท่านได้เดินชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงค์ จีนารักษ์ ร้านบ้านโค้ก ที่สะสมสินค้าเกี่ยวกับโค้กมากที่สุดในประเทศไทย ร้านกาแฟท่าเรือส่ง พร้อมชมซื้อของฝาก ของกินอร่อยๆ อาทิ ลูกชิ้นยักษ์ ข้าวห่อใบบัว บะหมี่ลิ้นชัก เป็ดย่าง และขนมไทยโบราณ
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ