ทัวร์ไทย┃เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ท่าขี้เหล็ก 3 วัน 2 คืน บินนกแอร์

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ บ้านแต่ละหลังเป็นศิลปะล้านนา

ดอยแม่สลอง ดอยที่เต็มไปด้วยบรรยากาศชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบชาวจีนยูนนาน

ไร่ชาฉุยฟง กว้างใหญ่บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันได

ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดห้วยปลากั้ง – พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – ดอยแม่สลอง
05.00 น. คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3
เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง

นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ

07.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าหากได้มาเยี่ยมชมก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ ภายในวัดมี พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาศิลปะจีนผสมล้านนา และยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ที่ภายในมี 23 ชั้น สามารถขึ้นลิฟท์ไปชมวิวของจังหวัดเชียงรายได้แบบพาโนราม่า
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ บ้านแต่ละหลังเป็นศิลปะล้านนา หลังคาสีดำ ประดับด้วยเขาสัตว์และไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม ภายในเป็นที่สะสมสิ่งของต่างๆของอาจารย์ ดังคำเปรียบเทียบที่ว่า อาจารย์เฉลิมชัยสร้างสวรรค์ อาจารย์ถวัลย์สร้างนรก

นำท่านสู่ ดอยแม่สลอง ดอยที่เต็มไปด้วยบรรยากาศชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบชาวจีนยูนนาน มีการปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว ท่ามกลางทิวทัศน์หุบเขาที่งดงาม อากาศเย็นสบาย ให้ท่านแวะชิมชาอู่หลง พืชเศรษฐกิจของชาวบ้านสันติคีรี ซึ่งมีกลิ่นหอมพิเศษและมีวิธีการดื่มเฉพาะแบบชาไต้หวัน ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามของหมู่บ้าน จากนั้นนำท่านสู่ สุสานนายพลต้วน ผู้นำทัพทหารจีนกองพล 93 มาตั้งรากฐานอยู่ที่ดอยแม่สลอง ประเทศไทย สุสานแห่งนี้เป็นศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ ที่ภายในมีแท่นหินอ่อนบรรจุร่างของนายพลต้วนซีเหวิน สุสานแห่งนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่งดงามแห่งหนึ่งของดอยแม่สลอง และนำท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ พระบรมธาตุแห่งนี้ถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยมอีกหนึ่งแห่ง เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของดอยแม่สลอง จึงสามารถชมทิวทัศน์ได้อย่างกว้างไกล

ค่ำ บริการอาหารเย็น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก บ้านหอมหมื่นลี้ หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ดอยแม่สลอง – ไร่ชาฉุยฟง – อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน – ท่าขี้เหล็ก – ไร่บุญรอด-วัดร่องขุ่น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความสวยงามของ ไร่ชาฉุยฟง ที่กว้างใหญ่บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันไดและที่นี่ยังมีคาเฟ่ Chouifong Tea House มีเครื่องดื่มและเมนูขนมต่าง ๆ ที่เป็นผลผลิตจากไร่ชาเช่น ชาเขียวเย็น เครปเค้กชาเขียว

นำท่านเยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของ อ.แม่สาย ที่นักท่องเที่ยวจะแวะเวียนไปเที่ยวชมตลอดทั้งปี ด้วยตัวถ้ำที่มีขนาดใหญ่และยาวถึง 7 กิโลเมตร ถือเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ลักษณะเป็นถ้ำหินปูน มีความสวยงามของหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน
  นำท่านข้ามฝั่งไปยัง เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก นอกจากสินค้าทั่วไปแล้ว ที่ท่าขี้เหล็กยังมีสินค้าอื่นๆอีกมาก เช่นสินค้าประเภทอัญมณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทับทิม พลอยสี หรือหยก และสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ เครื่องทองเหลือง ตะกร้าสาน สินค้าพื้นเมืองอื่นๆอีกมากมาย

นำท่านสู่ ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิด รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน ผักผลไม้เมืองหนาวและภายในกิจกรรมต่างๆ ทั้งบริการเช่าจักรยาน, หน้าผาจำลองและเครื่องเล่นซิปไลน์ ด้วยความยาวกว่า 1,400 เมตร ผ่านไร่ชา ระหว่างทางมองเห็นวิวในไร่ได้ 180 องศา

นำท่านสู่ วัดร่องขุ่น วัดแห่งนี้มีความสวยงามโดดเด่นต่างจากวัดอื่นๆ ด้วยฝีมือการออกแบบ และก่อสร้างของอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ ตัวอุโบสถขนาดกะทัดรัดเป็นสีขาวสว่างแทนพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า มีการประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นอ่อนช้อยคดโค้งอันเป็นเอกลักษณ์ เพิ่มความแววด้วยกระจกชิ้นเล็กๆ ที่สะท้อนแสงแดดงามจับตา มีการประดับไฟตกแต่งในยามเย็นอย่างสวยงามอลังการ

ค่ำ บริการอาหารเย็น
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Phowadol Resort & Spa หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 โรงแรม – วัดพระแก้ว – อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช – Café ชีวิตธรรมดา – วัดร่องเสือเต้น-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – กรุงเทพมหานคร (สนามบินดอนเมือง)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดพระแก้ว วัดแห่งนี้เป็นที่ค้นพบพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ภายในมีพระเจดีย์ที่เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ พระอุโบสถ หอพระหยกที่ประดิษฐานพระหยกเชียงรายและประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต

นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาเมืองเชียงรายเป็นราชธานีแห่งแรก อนุเสาวรีย์แห่งนี้ถูกสร้างโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์กนก วิศวกุล

กลางวัน บริการกลางวัน
  นำท่านแวะจิบกาแฟยามบ่าย ณ ร้านคาเฟ่ชีวิตธรรมดา ที่บรรยากาศไม่ธรรมดา ร่มรื่นด้วยสวนสไตล์อังกฤษ และโซนห้องกระจก ห้องสมุด และโซนริมน้ำ

นำท่านสู่ วัดร่องเสือเต้น ไฮไลท์คือ พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ มีความงดงามแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ เน้นใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง และประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงเขี้ยวของพญานาคที่มีความพลิ้วไหว อ่อนช้อย โดยพระวิหารแห่งนี้ให้นิยามว่าเป็นทิพยสถาน คือ เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งในรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม เมื่อคนเข้าไปมีจิตใจดีก็จะรักษาศีลก่อให้เกิดสมาธิ และปัญญาตามมา

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

18.25 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8723
19.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ