ทัวร์จีน┃เฉิงตู ชื่อสุ่ย เทสกาลแห่งโคมไฟ 5วัน 4คืน CN006B

“เทศกาลโคมไฟเมืองจื้อก้ง ในหนึ่งปี มีแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้น! “

ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ“เมืองชื่อสุ่ย อัศจรรย์สายน้ำสีแดง

อุทยานน้ำตกชื่อสุ่ย มองวิวน้ำตกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในจีน

สะพานแขวนกระจกไป๋หม๋าซี่ สัมผัสความสูงเสียวของสะพานกระจก ตัดกับสายน้ำตก และกิจกรรมวัดใจสุดสนุก   

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ตื่นตาตื่นใจกับฟอสซิลสัตว์โลกดึกดําบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุด

สวนป่าเฟิร์นยักษ์ ดึกดำบรรพ์ สัมผัสต้นเฟิร์นยักษ์ดึกดําบรรพ์ของจริง ที่ไดโนเสาร์กิน

 พักโรงแรม ระดับ 4 – 5 ดาว

 ซุปไก่ตุ๋นเยื่อไผ่ อาหารสมุนไพรจีน และสุกี้เห็ด

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเฉิงตู – เมืองชื่อสุ่ย (-/-/D)
07:00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย  โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:05 น. เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 618
14:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานานนาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชื่อสุ่ย เขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ มณฑลกุ้ยโจว ตั้งอยู่ระหว่างชายขอบของ 3 มณฑลได้แก่ กุ้ยโจว, เฉิงตู, และฉงชิ่ง มีชื่อเสียงจากน้ำตกหลายระดับชั้นและผาหินสีแดงที่มีสีสันงดงาม และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และเป็นพื้นที่สำคัญในยุคจูราสสิคอีกด้วย (เดินทาง 340 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช.ม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jinqian Jiahua International Hotel  (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เมืองชื่อสุ่ย – อุทยานผาแสงพระพุทธ (ผาหินแดง) – สะพานแขวนกระจกไป๋หม๋าซี่ (รวมบัตรทุกอย่างแล้ว) – หมู่บ้านโบราณปิ่งอาน  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานผาแสงพระพุทธ (ผาหินแดง) นำท่านเดินชมขุนเขาสายน้ำที่อุดมไปด้วยต้นไม้หลากชนิด, ผาหินสีแดง แบบธรณีตันเสีย และยังมีต้นเฟิร์นป่าดึกดำบรรพ์ ในยุคที่มีไดโนเสาร์ครองโลก กล่าวกันว่าเฟิร์นที่ขึ้นบริเวณป่าแห่งนี้เป็นเฟิร์นชนิดเดียวกันกับที่ไดโนเสาร์กินเป็นอาหารเมื่อหลายล้านปีที่แล้วมา ถึงน้ำตก อุทยานผาหินแดง (แสงพระพุทธ) หน้าผาแห่งนี้มีความสูง 360 เมตร ความยาว 1,000 เมตร ด้านบนหน้าผามีน้ำตกไหลตกลงมาด้านล่างสวยงามยิ่งนัก เมื่อตกกระทบกับแสงพระอาทิตย์จะเกิดประกายรุ้งเป็นรัศมีที่สวยงาม กล่าวกันว่าหน้าผาแห่งนี้มีตัวหนังสือภาษาจีนที่ตรงกับคำว่า 佛 (Fo) ที่แปลว่าพระพุทธนั้นเอง
นำท่านเที่ยวชม สะพานแขวนกระจกไป๋หม๋าซี่ (รวมบัตรทุกอย่างแล้ว) วัดความกล้าด้วยสะพานกระจกที่พาดผ่านขุนเขาสูงชัน ด้วยสลิงที่แข็งแกร่งหลายเส้น พื้นเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้ พร้อมกับประดับด้วยกังหันที่หมุนวนยามลมพัดผ่าน ด้านบนภูเขามีน้ำตก 1 สายที่ไหลจากเบื้องบนสู่พื้นด้านล่างสร้างความสวยงามให้ท่านพิสูจน์ จากนั้นนำท่านลงจากเขาด้วย สไลเดอร์แห้ง และล่องเรือยางน้ำ (รวมบัตรเครื่องเล่น) ตื่นเต้นสุดมันส์กับกิจกรรมลงจากเขา พร้อมความประทับใจด้วยด้วยเสียงเฮฮาแสนสนุก (**หากท่านที่ไม่สามารถ สไลเดอร์ลงจากเขาได้ เรามีบริการรถรับ-ส่งลงจากเขา**)
(**หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากท่านงดกิจกรรมลงจากเขาโดยการสไลเดอร์แห้ง และสไลเดอร์น้ำ เพราะเป็นตั๋วชนิดแพ็ครวมเป็นเซ็ต)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินข้ามแม่น้ำชื่อสุ่ย โดยสะพานแขวนดาวแดงสู่ หมู่บ้านโบราณปิ่งอาน อายุกว่าร้อยปี ที่ยังมีผู้คนอาศัยใช้ชีวิตจริงๆอยู่ สัมผัสความเก่าแก่ของบ้านเรือน และวิถีชีวิตของชาวบ้าน สองข้างทางที่เดินผ่าน บวกกับภาพวิวทิวทัศน์ยามเย็นของหมู่บ้านริมน้ำผสมผสานกันได้อย่าลงตัว เฉกเช่นเดียวกับทหารแดงของพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต ที่ได้ข้ามแม่น้ำสายน้ำ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jinqian Jiahua International Hotel  (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตกชื่อสุ่ย (รวมรถกอล์ฟ+ลิฟท์) – อุทยานน้ำตกสี่ถ้ำ (รวมรถกอล์ฟ) – เมืองจื้อก้ง – เทศกาลโคมไฟ   (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำตกชื่อสุ่ย (รวมรถกอล์ฟ+ลิฟท์พบเจอกับความงามจุดแรกที่ น้ำตกหวีงาม สายน้ำที่ไหลลง ดั่งหวีงามที่นางในวรรณคดีได้สางผมอันลื่นสลวย สู่จุดไฮไลต์ต่อไปโดยการนั่งลิฟต์สุดมหัศจรรย์ของวิศวกรสมัยใหม่ ที่เจาะเขาตรงกลาง แล้วใส่ลิฟต์ลงไปจากยอดเขาจนถึงพื้นที่ระดับความสูง 116 เมตร ใช้เวลาแค่ 40วินาที จากนั้นเดินอีกนิดหน่อย ท่านจะเจอภาพแห่งความอลังการงานสร้างโดยธรรมชาติ น้ำตกใหญ่ชื่อสุ่ย อยู่เบื้องหน้าความสูง 76 เมตร กว้าง 81 เมตร ถือว่าสูงที่สุดในจีนแล้ว จำนวนน้ำมหาศาลที่ไหลลงมาสร้างเสียงกึกก้อง สวยงามด้วย ท้องฟ้า ภูเขา และม่านน้ำตกที่ไหลลงมาไม่ขาดสาย ละอองน้ำเย็นชุ่มช่ำไปทั่วผืนป่า สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี เต็มอิ่มชมความงามของทิวทัศน์ที่ธรรมชาติแต่งแต้มอย่างสวยงาม
(*หมายเหตุแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าไม่ปลอยภัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่พาท่านไปเพื่อความปลอยภัยของตัวท่านเอง )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานน้ำตกสี่ถ้ำ (รวมรถกอล์ฟอุทยานที่มีน้ำตกถึง 4 แห่งในอุทยานเดียว 1.น้ำตกผ้าม่าน 2.น้ำตกซุนหงอคง 3.น้ำตกกบบิน 4.น้ำตกม้าขาว นักท่องเที่ยวนิยมมาเป็นครอบครัวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยสายน้ำที่เย็นช่ำ อากาศที่ร่มรื่นตลอดทั้งปี เดินชมพืชพรรณธรรมชาติที่หาชมที่อื่นไม่ได้ เช่น ต้นเฟิร์นป่าดึกดำบรรพ์ และพืชท้องถิ่นที่แปลกตา ให้ท่านผ่อนคลายพร้อมกับถ่ายรูปกับธรรมชาติที่สวยตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจื้อก้ง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งไดโนเสาร์ตะวันออก (ประมาร 1.30 ช.ม.)

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมความงดงามของ เทศกาลโคมไฟเมืองจื้อก้ง (自贡灯会) หนึ่งในเทศกาลโคมไฟ ชื่อดังที่สุดของจีน เป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของจีนในวันที่ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ หรือที่เรียกอีกชื่อว่า เทศกาลหยวนเซียว (元宵节) ย้อนความเทศกาลที่มีมากนานกว่า 2,000 ปี คืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังฉลองวันปีใหม่ตามประเพณีจีน คนในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากัน ฉลองวันปีใหม่แห่งความสุข ด้วยการกินบัวลอยร่วมกัน และออกไปชมโคมไฟที่ประดับประดาตามแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ โคมไฟที่ผ่านกาลเวลา มีวิวัฒนาการตามแต่ละยุคสมัย แสงที่ผ่านออกมาจากโคมไฟสีสันรูปร่างต่างๆ ช่างงดงามยิ่งนัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Tanmulin Celebrity City Hotel (5*) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4 จื้อก้ง – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ – เฉิงตู – ร้านผ้าไหม – ศูนย์สมุนไพรจีน – ซอยควานจ๋าย   (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จื้อก้ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ค้นพบไดโนเสาร์แห่งแรกในประเทศจีน และยังติดอันดับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 1 ใน 3 ของโลกที่ใหญ่ที่สุด มีพื้นที่กว่า 6.6 หมื่นตารางเมตร สร้างขึ้นในปี เมษายน ค.ศ.1984 เปิดให้เข้าชม วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1987 พื้นที่ที่ขุดพบมากที่สุดมีซากฟอสซิลไดโนเสาร์หลายหมื่นตัว ไดโนเสาร์บางตัวมีความสมบูรณ์ของซากฟอสซิล 99 เปอร์เซ็นถ้าเทียบกับกาลเวลาที่ผ่านมาหลายล้านปี  ให้ท่านได้เข้าใจถึงโลกไดโนเสาร์เมื่อหลายล้านปีการเกิด และการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ ชมซากฟอสซิลไดโนเสาร์ขนาดเล็กเท่าแมลงวัน จนถึงขนามใหญ่เท่าตึก 2 ชั้นก็มีให่ท่านได้สัมผัสซากฟอสซิลไดโนเสาร์ด้วยมือของท่านเอง (เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เดียวที่สามารถสัมผัสซากฟอสซิลได้) เที่ยวชมซากฟอสซิลไดโนเสาร์อีกมากมาย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามตามอัธยาศัย (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช.ม.)
นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
นำท่านเดินทางสู่ ซอยควานจ๋าย (ซอยแคบ-กว้างได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Hotel Chengdu Oriental Plaza (4*) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5 เฉิงตู – ศาลเจ้าขงเบ้ง (สามก๊ก) – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบิน – กรุงเทพฯ  (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านสู่ “ศาลเจ้าขงเบ้ง หรือศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นในสมัยซีจิ้น ปีค.ศ.395 เพื่อระลึกถึงมหาอุปราชของจ๊กก๊กในสมัยสามก๊ก ด้านในมีตู้แสดงรูปปั้นขุนนาง ขุนศึก ของเล่าปี่หลายสิบนาย อาทิ ม้าเฉียว ม้าเจ๊ก เกียงกุย อุยกาย จูล่ง เป็นต้น รวมถึงเป็นที่ตั้งสุสานของเล่าปี่ และสวนท้อที่เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย สามพี่น้องสาบานกัน
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก พร้อมชมบ้านเรือนรูปทรงโบราณในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเลือกชมอาหารและสินค้าพื้นเมือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานานนาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู
15:05 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17:20 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ !