ทัวร์จีน┃จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 3คืน CN002A2

 สะพานแก้วแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ยาวและสูงที่สุดในโลก 

 เทียนจื่อซาน ความงดงามของสะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้าและภูเขาลอยฟ้า ในภาพยนตร์ “อวตาร”

 เขาเทียนเหมินซาน นั่งกอนโดล่ายาวที่สุดในโลกถึง 7.5 กิโลเมตร สัมผัสความงามของภูเขาสูงเสียดฟ้า

 เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองสมัยราชวงศ์หมิง ล่องเรือชมความงามบ้านเรือนโบราณและประเพณีวิถีชีวิต สองฝั่งแม่น้ำถั๊วเจียง

 โชว์จิ้งจอกขาว โชว์ตามตำนานพื้นบ้านด้วยฉากและแสงสี สุดอลังการ โดย ผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว

 ถนนคนเดินซีปู้ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองดีๆ ราคาย่อมเยา 

 พักโรงแรม ระดับ  5 ดาว

จัดเต็ม! อาหารชาวเผ่าเมี้ยว, ซีฟู้ด+ไวน์แดง,พระกระโดดกำแพง, สุกี้เห็ด, บาร์บีคิวเกาหลี และบุฟเฟ่ต์โรงแรม

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง – เมืองโบราณริมแม่น้ำเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถั๊วเจียง – สะพานไม้โบราณหง – อิสระให้ท่านได้เดินชมวิวเมืองโบราณเฟิ่งหวง  ( – /L/D)  
04:00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06:25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดย China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 606
10:35 น. ถึง สนามบินนานาชาติเหฮวา เมืองจางเจียเจี้ย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านสู่ เมืองโบราณริมแม่น้ำเฟิ่งหวง (เดินทางประมาณ 4 ชม.) บ้านไม้และบ้านหินโบราณ มีมา      ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ทอดยาวตลอด 2 ฝั่ง ของแม่น้ำถั๊วเจียง สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของโบราณสถาน โบราณวัตถุอันล้ำค่า รวมไปถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งคือ กำแพงเมืองโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทอดยาวริมแม่น้ำ เพื่อปกป้องเมืองที่สวยงามนี้ จากศัตรูที่มาทางน้ำ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถั๊วเจียง เรือไม้ทรงยาว เหมือนโบราณทุกประการ พายเรือโดยการใช้ไม้ไผ่ยาวดันไปกับพื้นน้ำ โดยชาวบ้านท้องถิ่น ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ 2 ฟากฝั่งของเมืองโบราณที่สวยงามดังภาพวาด ชม สะพานไม้โบราณหง หรือ สะพานสายรุ้ง ลักษณะสถาปัตยกรรมและความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ที่มีหลังคาคลุม สร้างจากไม้และหิน สวยเฉกเช่นเดียวกับ สะพานข้ามคลองในเวนีส

อิสระให้ท่านได้เดินชมวิวเมืองโบราณเฟิ่งหวง ที่แสนงดงาม

คำแนะนำ – จุดเด่นของเมืองโบราณเฟิ่งหวง

  1. 1. บ้านสไตล์โบราณ กำแพงเมืองสมัยราชวงศ์หมิง แม่น้ำคู่เมือง สะพานที่เชื่อม 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน รวมไปถึง ถนนคนเดินโบราณ นับว่าเป็นวิวที่สวยงามยิ่งนัก เหมาะแก่การเก็บภาพประทับใจ สักครั้งในชีวิต
  2. 2. ถนนคนเดิน-แหล่งช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก แต่ละฝั่งมีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร
  3. 3. เดินชมเมืองและช้อปปิ้ง ตอนกลางคืน จุดนี้เป็นไฮไลต์มาก อยากให้ท่านได้ลองเดิน ลองชม เพราะตอนกลางคืน ร้านค้าแต่ละร้าน จะเปิดไฟสว่างสไว เต็ม 2 ฝั่งของแม่น้ำถั๊วเจียง เป็นไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มา อยากจะสัมผัสเมืองนี้ในยามค่ำคืน จุดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทางเราได้เลือกโรงแรม เพื่อให้ทุกท่านมีเวลาเต็มที่กับการเดินชมวิวเมืองนี้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sunshine Jisou Hotel Fenghuang (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน/ระเบียงลอยเมฆ/ถ้ำประตูสวรรค์) – โชว์จิ้งจอกขาว  (B/L/D)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (เดินทางประมาน 4 ชม.) เมืองอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนที่มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1992 จากองค์การ UNESCO
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นชมความงามของภูเขานับร้อยนับพันยอด ณ เทือกเขาเทียนเหมินซาน โดยขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเป็นกระเช้าโดยสารบนภูเขายาวที่สุดในโลก (7.5 ก.ม.) และสร้างสูงจากพื้นดินถึง 1,279 เมตร นำท่านเดินตามทางริมหน้าผา กับวิวของยอดเขาทรงแปลกตา ตัดกันเป็นภาพที่วิจิตรงดงาม วิวแต่ละมุมทำให้เห็นถึงภาพอันมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เดินต่อไปด้วย ระเบียงลอยเมฆ (ระเบียงแก้ว) ที่มีความยาวประมาณ 60 เมตร โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความงามเหนือเมฆที่ล่องลอยอยู่บนอากาศ ที่มีทัศนียภาพงดงามยิ่งใหญ่ ลงจากบนเขาด้วยบันไดเลื่อนเจ็ดขั้น จะได้พบเจอกับ ถ้ำประตูสวรรค์เทียน

เหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือชั้นเยี่ยมของนักบินในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้

หมายเหตุ : การเข้าชมสถานที่นี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ถ้าไม่สามารถเข้าชมได้ ทางเราจะเปลี่ยนให้ไปเที่ยวที่อื่น และถ้ากระเช้าหรือบันไดเลื่อน อย่างใดอย่างหนึ่งปิด เราจะขึ้น-ลงภูเขา ด้วยวิธีเดียวกัน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารเย็น ชมโชว์จิ้งจอกขาว สุดอลังการ ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอี้โหมว” จัดท่ามกลางภูเขาเทียนเหมินซาน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของมนุษย์และจิ้งจอกขาว ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคจนได้ครองรักกันในที่สุด พร้อมชมฉากธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ และรับเสียงร้องอันไพเราะของเหล่านักแสดง กว่า 300 ชีวิต

หมายเหตุ : ถ้าโชว์จิ้งจอกขาว ไม่สามารถจัดแสดงได้เนื่องจากสภาพอากาศหรือสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัท จะจัดให้ท่านเข้าชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี แทน

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Hotel Wulingyuan (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนย่อนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง –  ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้  (B/L/D)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง ชมความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปีค.ศ. 1992 จากองค์การ UNESCO หลังจากนั้นนำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงสูงเพียงแค่ 718 ฟุต

หมายเหตุ : ในกรณีที่ สะพานแก้วปิด เนื่องจากกับสภาวะอากาศ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง ของท่านหลี่ จวิน เซิง เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศจีน วาดภาพศิลปะ โดยใช้ทรายและวัสดุจากธรรมชาติในการสร้างสรรค์ภาพศิลปะ

จากนั้นนำท่านชม ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลาหลายรูปแบบ เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปู้ (溪布) ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนเป็นถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เป็นแหล่งสินค้าพื้นเมืองเพื่อให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ จำหน่ายสินค้าที่ระลึก และสินค้าเสื้อผ้าของพื้นเมืองต่างๆ ในราคาถูก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Hotel Wulingyuan (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – ภูเขาอวตาร เทียนจื่อซาน (ลิฟต์แก้ว+กระเช้า/สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า) – ศูนย์สมุนไพรจีน – สนามบินจางเจียเจี้ย  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เขต “หยวนเจียเจี้ย” ในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย สู่เทือกเขาเทียนจื่อซาน หรือภูเขาเจ้าฟ้า (ลิฟต์แก้ว+กระเช้า) นำท่านขึ้นสู่ยอดภูเขาด้านบนด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วบนหน้าผาแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร ด้านบนมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามตระการตา อาทิ เขาพู่กันจักรพรรดิ และเขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมความมหัศจรรย์ของ สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า ซึ่งเป็นลักษณะของทางเดินเชื่อมภูเขาขนาดยักษ์สองลูกเข้าด้วยกัน โดยเกิดจากการรังสรรค์ขึ้นตามธรรมชาติ ขาลงจากภูเขาด้วยกระเช้า ครั้งหนึ่งภาพยนตร์ชื่อดังจากฮอลลีวูด เรื่อง อวตาร (Avatar) ได้ใช้สถานที่และรูปร่างของภูเขา และยอดเขาเหล่านี้ เป็นต้นแบบในการสร้างเอฟเฟคภูเขาลอยฟ้า ที่เห็นกันในภาพยนตร์ตลอดทั้งเรื่อง

หมายเหตุ : การเข้าชมสถานที่นี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ถ้าไม่สามารถเข้าชมได้ ทางเราจะเปลี่ยนให้ไปเที่ยวที่อื่น และถ้าลิฟต์แก้วหรือกระเช้า อย่างใดอย่างหนึ่งปิด เราจะขึ้น-ลงภูเขา ด้วยวิธีเดียวกัน

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ชมสรรพคุณของยาจีนที่ขึ้นชื่อทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะบัวหิมะ สามารถใช้ทาผิวหนังเมื่อถูกน้ำร้อนลวก หรืออาการผื่น คัน จากการถูกแมลง กัด ต่อย ได้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเหอฮวา เมืองจางเจียเจี้ย
 21:50 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 605
วันที่ 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (-/-/-)
00:15 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ !

Additional Information

month