ทัวร์เกาหลี┃ BUSAN SEOUL SKI WINTER 8D 5N(NY2019) KR003

    เมืองปูซาน  เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้

   สวนสตรอเบอรี่ ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากต้น

    กระเช้าซองโด, 83 ทาวเวอร์ และโซลทาวเวอร์ ชมวิวมุมสูงของ 3 เมืองดัง 

   เขาพัลกงซาน (โดยกระเช้า) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของคนเกาหลี

   หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน  “ซาโตรินี่ตะวันออก”

  ป้อมปราการฮวาซอง ป้อมมรดกโลก

  พระราชวังชางด๊อกกุง 1 ใน 5 พระราชวังที่สำคัญของเกาหลี  

   เมียงดง, ย่านฮงแด, ทงแดมุน, นัมโปดง และถนนทงซองโน

   พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว

 บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ขาปูยักษ์!, ฮันจองชิก, แฮมุลทัง, บุฟเฟ่ต์บาร์บิคิว,

  บูลโกกิ, เมนูบุฟเฟต์ซัมเคทัง ร้านโครยอ ดาวมิชลิน, เมนูคาลบี้+ไก่, ชาบูชาบูเห็ด

   ฮันจองชิก ,เมนูบุฟเฟต์ซัมเคทัง ร้านโครยอ ดาวมิชลินคิมบับ+นมกล้วย

 

 

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
28 ธ.ค. 614 ม.ค. 6248,900฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินกิมแฮ
21.00 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A.KOREA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ 2 สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ชายหาดแฮอุนแด+เอเปคเฮาส์ – สะพานควางอัน    (../L/D)
00.05   ออกเดินทางสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 650
07.10 ถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก กรุงโซล
ผ่านพิธีศุลกากร และ ตรวจคนเข้าเมือง   บริการท่านด้วย  คิมบับ+นมกล้วย (ข้าวห่อสาหร่ายสไตส์เกาหลี+นมรสกล้วยชื่อดัง)
วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปีค.ศ. 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปีค.ศ. 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม ชายหาดแฮอุนแด ซึ่งเปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นแวะชม Nurimaru APEC House ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดการประชุม APEC เมื่อปี 2005

ชายหาดแฮอุนแด ซึ่งเปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นแวะชม Nurimaru APEC House ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดการประชุม APEC เมื่อปี 2005 มีภูมิทัศน์ที่ สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี

สะพานควางอัน หรือสะพานเพชร ในยามค่ำคืนสะพานแห่งนี้ สว่างสไวไปด้วยไฟ ในบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก  สะพานนี้เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี  ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003  จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า
 วันที่ 3      ปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ชายหาดซองโด (นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด/สกายวอล์ค) – สวนยงดูซาน (ปูซานทาวเวอร์) – ถนนสายบันเทิง PIFF Street+ถนนคนเดินนัมโปดง(B/L/D)
   นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน บ้านหลากหลายสีสันตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขา ดั่ง “ซาโตรินี่ตะวันออก”  สถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้าน ที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกัน ปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม พร้อมทั้งยังสามารถมองเห็นวิวน้ำทะเลอันกว้างไกลสุดสายตา (อดีตเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี หลังสงครามเกาหลีสงบลง ที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอดีต) ชายหาดซองโด (Songdo Beach) “ซองโด” นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดบริเวณนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด ให้ท่านเพลิดเพลินกับ นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด (Songdo Cable Car) จากปลายฝั่งฟากหนึ่งของชายหาด ไปอีกปลายฝั่งอีกฟากหนึ่ง เห็นวิวทั้งชายหาด และตัวเมือง โดยที่กระเช้าลอยอยู่บนทะเล ส่วนสะพานเดินทะเล (Sky Walkway) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล

สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด บริเวณของอุททยานมีพื้นที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีพรรณไม้กว่า 70 สายพันธุ์ ตามฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower(ไม่รวมลิฟต์ซึ่งเป็นสถานที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของปูซาน ในการขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปูซาน ทั้งในยามกลางวัน และยามค่ำคืน

ถนนสายบันเทิง หรือ PIFF Street (Pusan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังพูซาน เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ถนนนัมโปดง ถนนสายช้อปปิ้งสำคัญของเมืองปูซาน เปรียบเสมือนย่านเมียงดงในกรุงโซล ย่านที่หนุ่ม สาววัยรุ่นชาวปูซานจะออกมาจับจ่าย ซื้อของแฟชั่นต่างๆ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Daegu Grand Hotel (4*) หรือเทียบเท่า  www.daegugrand.co.kr
วันที่ 4      ปูซาน – เมืองแทกู – เขาพัลกงซาน (โดยกระเช้า) – วัดดองฮวาซา – เมืองจอนจู – หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู (B/L/D)
 เมืองแทกู เมืองใหญ่อันดับสี่ของประเทศ เป็นศูนย์กลางการทอผ้า และศูนย์การค้าพืชสมุนไพรของประเทศ (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ เขาพัลกงซาน (โดยกระเช้า) ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองแทกู เป็นเทือกเขาที่มียอดเขาอยู่หลายยอด มีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อว่าภูเขาพัลกงซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะภูเขามีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์ ภูเขาลูกนี้เกิดจากการก่อตัวของหินแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับหินและป่าไม้ที่หนาแน่น จึงเป็นสถานที่ทีน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

ดดองฮวาซา (Donghwasa Temple) วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย เจดีย์หินสามชั้นในปีกด้านตะวันออก ส่วนตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) นมัสการองค์พระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ รวมถึงองค์พระใหญ่สีขาว

เมืองจอนจู เมืองต้องห้ามพลาด! อดีตเมืองหลวงเก่ายุคอาณาจักรหลังแพ็คเจ(ค.ศ.892–936) มีชื่อเสียงในเรื่องของประวัติศาสตร์, สถาปัตยกรรม, อาหาร และงานหัตถกรรมท้องถิ่น ปัจจุบันเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ อาทิ หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู ทำให้เป็นที่ถ่ายทำซีรีส์พีเรียดของเกาหลีหลากหลายเรื่องดัง จอนจูยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับวัฒนธรรม (Gastronomy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (เดินทางประมาณ 3 ชม.)  หลงยุคโบราณ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู มีอายุกว่า 800 ปี บ้านกว่า 800 หลัง ที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในเกาหลีก็ว่าได้ ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้และได้ทำเป็นจุดท่องเที่ยวขึ้น ลักษณะบ้านเรือนต่างๆภายในหมู่บ้านนั้น จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อันแช(Anchae) และซารังแช(Sarangchae) ปกติแล้วผู้หญิงและผู้ชายจะอยู่แยกบ้านกัน ซึ่งอันแชจะเป็นบ้านสำหรับผู้หญิง เพราะอยู่ด้านในและเงียบสงบกว่า ส่วนซารังแชเป็นบ้านสำหรับผู้ชาย นอกจากนี้บ้านฮันอกยังมีความพิเศษในเรื่องของการให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวอีกด้วย หรือเรียกว่า “อนดอล”

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Ramada Hotel Yongin (4*) หรือเทียบเท่า  www.wyndhamhotels.com
วันที่ 5 จอนจู – เมืองยงอิน สวนสตรอเบอรี่ – ลานสกี กรุงโซล ศูนย์เครื่องสำอาง – ย่านเมียงดง    (B/L/D)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี เป็นเมืองสำคัญใกล้กรุงโซล มีประชากรเกือบ 1 ล้านคน เมืองมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 วัดได้จากการที่เมืองนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเกาหลีใต้ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเอเวอร์แลนด์และสวนน้ำแคริปเบี่ยนเบย์ ซึ่งเป็นสวนน้ำและสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้ และยังมีหมู่บ้านเกาหลีโบราณที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ด้วย (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) สู่ สวนสตรอเบอรี่ ให้ท่านได้เลือกชิมสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉ่ำ  จากนั้นให้ท่านได้เพลินเพลิดกับ ลานสกี ให้ท่านอิสระภายในบริเวณลานสกี กิจกรรมเล่นหิมะต่างๆ หรือจะเลือกมุมสวยๆที่มีหิมะปกคลุมขาวโพลน ถ่ายรูปร่วมกัน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี)

เดินทางเข้าสู่ กรุงโซล  (เดินทางประมาณ 1 ชม.) จากนั้นช้อปกันต่อที่ ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี ของใช้ขึ้นชื่อของเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของหนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย…  ตลาดเมียงดง (Myeong Dong) เปรียบเสมือน   สยามสแควร์ของเมืองไทย

 นำท่านเข้าสู่ที่พักNine Tree Premier Hotel Myeongdong 2 (4*) หรือเทียบเท่า  www.ninetreehotel.com
วันที่ 6       โซล – ศูนย์โสม พระราชวังเคียงบ๊อก(สวมชุดฮันบก) หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน – ศูนย์สมุนไพสนเข็มแดง – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์+Seoul Sky Tower (ขึ้นลิฟท์)      (B/L/D)
นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี  นำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อก (Kyong Bok Palace) เป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ปีค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน ใช้เป็นศูนย์กลางบัญชาการ และที่ประทับของกษัตริย์เมื่อ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารในอดีต ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ นำท่านเข้าชม โดยสวมชุดฮันบก ถ่ายรูปสวยๆพร้อมความรู้ทางประวัติศาสตร์

นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน (Bukchon Hanok Village) มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบก, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้อย่างลงตัวกว่า 100 หลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมือง, พิพิธภัณฑ์ และบรรดาร้านค้ามากมาย

ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

สนุกสนานไปกับ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Adventure) ตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงโซล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น สวนสนุกในร่ม มีทั้งหมด 4 ชั้น มีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากมาย เช่น The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride, The French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh’s Fury เป็นต้น เครื่องเล่นที่นี่จะมีบัตรคิวให้ เพียงแค่นักท่องเที่ยวกดบัตรจองไว้ ถึงเวลาก็มาเล่นได้เลยไม่ต้องต่อแถวรอ เรียกว่า Magic Pass บัตรนี้ทำให้บริหารเวลาได้ดีมากเลย อีกทั้งยังมีลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่ และบ้านผีสิง Tumb of Horror ส่วนที่สองจะเป็น สวนสนุกกลางแจ้งขนาดเล็ก หรือที่เรียกกว่า Magic Island บริเวณรอบๆจะมีน้ำล้อมรอบ และยังมี Seoul Sky Tower หรือ Lotte Tower (รวมขึ้นลิฟท์) ตึกสูงที่มีสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน นับเป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น แล้วพาท่านขึ้นไปยังชั้นที่ 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูง ด้านบนชั้นที่ 118 มีพื้นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองลงมาเห็นพื้นด้านล่างได้ และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง

นำท่านเข้าสู่ที่พักNine Tree Premier Hotel Myeongdong 2 (4*) หรือเทียบเท่า  www.ninetreehotel.com
วันที่ 7 โซล – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – หอคอย N Seoul Tower – ย่านฮงแด(พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick Eye+Ice Museum) – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (B/L/D)
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย

นำท่านขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวกรุงโซล ณ เขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล มีความสูง 274 เมตร โซลทาวเวอร์ หรือ N Tower (ไม่รวมลิฟท์) หอคอย 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่มีความสูงระดับต้นๆของโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถมองเห็นได้จากตัวเมืองโซลหากอากาศดี บนหอคอย ประกอบไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ และท่านไม่ควรพลาดการล็อค กุญแจแห่งรัก (ความเชื่อ : การล็อคแม่กุญแจคู่รักเพื่อความรักที่ยืนยง ณ เขานัมซาน)

ย่านฮงแด แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมากของวัยรุ่นเกาหลี สัมผัสร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นน่ารักๆ ของกิฟท์ช๊อปแบบเกาหลี ร้านกระเป๋า รองเท้า ฯลฯ จากนั้นนาท่าน สัมผัสงานศิลปะสมัยใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick eye + Ice Museum ซึ่งใช้เทคนิคการวาดภาพเสมือนจริงแต่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับภาพวาดโดยการถ่ายภาพคู่กับภาพนั้นๆ และเหมือนว่าภาพนั้นมีชีวิต

ก่อนกลับไทยแวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินซอน
21.20 ออกเดินทางจากกรุงโซล โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 657
วันที่ 8    กรุงเทพฯ
 01.10  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

 

Additional Information

month

12-ธันวาคม