ทัวร์ยุโรป┃อังกฤษ เวลล์ สก็อตแลนด์ EU003

เข้าชมภายใน 2 ปราสาทคลาสสิค “คาร์ดิ๊ฟ-เอดินเบิร์ก”  และ “ลอนดอน ทาวเวอร์”
แวะชมเมืองสไตล์ชนบท คันทรีไซด์ที่แสนน่ารักมีเสน่ห์ “บาร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์”
เข้าชมสนามฟุตบอลดัง “โอล์ด แทรฟฟอร์ด” ของ “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด”
นังรถไฟกลับจากสก๊อตแลนด์ สู่เมืองยอร์ก (2.30 ชม.) ประหยัดเวลาเดินทางโดยรถโค้ชร่วม 5 ชั่วโมง
รวมขึ้นชิงช้าสวรรค์ “ลอนดอน อายส์”
มีเวลาพอเพียงในการช้อปปิ้งที่เอ้าท์เล็ต และย่านการค้ากลางกรุงลอนดอน
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน อาหารอร่อย ฝรั่ง-ไทย-จีน มัคคุเทศก์ชำนาญบริการอย่างเน้นความเป็นกันเอง
กรุงลอนดอน พักโรงแรมกลางเมืองในย่านถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด ถนนแห่งการช้อปปิ้ง

เมนูแนะนำ

 อาหารคุณภาพ ฝรั่ง-ไทย-จีน
กุ้งมังกร-เป็ดย่าง  Four Season

เยือนสหราชอาณาจักรแบบทั่วถึงและมีเวลาพอเพียง
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน
บินตรงไป-กลับ โดยการบินไทย
คณะละประมาณ 25 ท่าน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
28 เม.ย. 627 พ.ค. 62125,000฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพฯ – ลอนดอน
22.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  (เข้าประตู 3)   เค้าท์เตอร์เช๊คอินแถว D   (การบินไทย Group)
  พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและตั๋วเครื่องบิน
วันที่สอง ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดิ๊ฟ (เวลล์)  ( -/L/D )
01.10 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910 (12 ชม.)
07.15 น. ถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) กองหินหรือแนวแท่งหินประหลาดกลางทุ่งกว้างที่วางเรียงเป็นรูปทรงกลมที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์และถือเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยังรอการพิสูจน์ถึงความมหัศจรรย์ว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเพื่ออะไร

เมืองบาธ BATH ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่ครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ ทำให้เมืองบาธได้รับการประกาศเป็น“เมืองมรดกโลก”จากองค์การยูเนสโกปีค.ศ1987
พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ในส่วนบริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองได้ใช้บริการ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ /บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน ห้องอบไอน้ำและTurkishBath

เมืองบริสตอล(Bristol)มีพรมแดนติดประเทศเวลส์เพียงแค่ช่องแคบกั้นข้ามสะพานชเวิร์นผ่านช่องแคบบริสตอล
เมืองคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ อีกประเทศหนึ่งในทัวร์จักรภพ

เช๊คอินเข้าที่พัก  :   MERCURE HOLLAND HOUSE CARDIFF  HOTEL  /  หรือเทียบเท่า  4 ดาว

วันที่สาม ปราสาทคาร์ดิฟ  – บาร์ตัน ออน เดอะเวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด –  แมนเชสเตอร์   ( B/L/D )
ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมืองแต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์,ชมศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่คลาสสิค

เมือง“บาร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” Bourton on The Water หมู่บ้านเล็กๆต้นแบบของคำเรียกที่ว่า “VILLAGE” ที่มีบ้านเรือนเป็นเอกลักษณ์แสนคลาสสิค ริมฝั่งแม่น้ำ Windrush River ที่ไหลเอื่อยผ่านกลางหมู่บ้าน มีสะพานหินแบบโบราณเป็นจุดแต้มเติมเสน่ห์ ร้านค้าร้านขายเรียงรายไปทั่วเชิญเดินถ่ายรูปประทับใจตามอัธยาศัย

เมือง“สแตรทฟอร์ด อัพออน เอวอน”(Startford upon Avon) เมืองสวยโรแมนติคที่มีบ้านเรือนจัดวางอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติที่ริมแม่น้ำเอวอนเตียงข้าง ให้ความรู้สึกความเป็นบ้านสไตล์อังกฤษ์แบบทิวดอร์อย่างแท้จริง ถ่ายรูปด้านหน้าบ้านเกิดของเชคสเปียร์ กวีเอกชื่อก้องโลก

เข้าสู่ที่พัก  :  DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL  / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ แมนเชสเตอร์  – วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบิร์ก   (สก๊อตแลนด์)  ( B/L/D )
เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองใหญ่ที่เป็นแหล่อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของอังกฤษและเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่ 2 แห่ง คือ“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” และ “แมนเชสเตอร์ ซิตี้”

สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯชมสนามชมพิพิภัณฑ์,ห้องแต่งตัว,ห้องประชุมทีม(การเข้าชมสนามและซื้อของจากร้านขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในวันนั้นๆ ว่ามีรายการแข่งขันหรือไม่ หากตรงกับการแข่งขัน สนามจะปิดไม่ให้เข้าชมภายใน-ถ่ายรูปได้เฉพาะภายนอก  โดยบริษัทฯ จะคืนค่าเข้าชมให้แก่ทุกท่าน)
เมือง วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ไดรับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบถึง 16 แห่ง และเป็นสถานที่พัก ตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดของคนอังกฤษ  ให้ท่านได้เก็บภาพงดงามของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแนวฝั่งที่เรียงรายด้วยแนวต้นไม้เขียวชอุ่มและเกาะเล็กๆ ที่เงียบสงบ

เข้าสู่ที่พัก  :   HOLIDAY INN  EDINBURGH HOTEL  / หรือเทียบเท่า  4 ดาว

วันที่ห้า เอดินเบิร์ก  – นั่งรถไฟสู่เมืองยอร์ค  ( B/L/D )
เมืองเอดินเบิร์กเข้าสู่ ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมระหว่าง พระตำหนักโฮลี่รู๊ดเฮาส์ กับปราสาทเอดินเบิร์ก ซึ่งสองข้างทางเป็นที่ตั้งของรัฐสภาและสถานที่สำคัญ  ชมพระตำหนักโฮลีรู๊ดเฮ้าส์ (Palace of Holyrood house) ที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์และเคยเป็นที่ประทับของ พระนางแมรีแห่งสก็อต
ปราสาทเอดินเบิร์ก ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงมองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมืองเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อตและเคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสวยงามโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลแตอร์ สก็อต นักปราชญ์ชาวสก็อต พร้อมเข้าชมห้องต่างๆ ภายใน อาทิเช่น หุ่นจำลอง ห้องแสดงมหามงกุฎที่ แสดงเหตุการณ์นับตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของปฐมกษัตริย์ ห้องเครื่องราชกุธภัณฑ์, อันแสดงถึงราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ห้องเกรทฮอลล์ ที่ยังคงใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์บ็อบบี้ สุนัขพันธุ์สกายเทอเรียร์ ที่โด่งดังจากความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้าของที่สุดตัวหนึ่งของโลก ชมปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตThe Scoth Whisky Heritage Centre ซึ่งเป็นศูนย์จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาแห่งวิสกี้ ชมกรรมวิธีในการ / การบ่ม / การกลั่น การชิม การบรรจุขวด ด้วยภาพจำลอง หุ่นแสดง และวีดีโอ,รถโค้ชนำคณะส่งที่สถานีรถไฟ EDI WAVERLEY เตรียมตัวขึ้นขบวนรถไฟ (กระเป๋าใหญ่ไปกับรถโค้ช)
ถนนรอยัลไมล์ ที่ทอดตัวยาว สองข้างทางเต็มไปด้วยกิจกรรม ต่างๆ ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก อาคารที่สวยงามคลาสสิค
สถานีรถไฟ EDI WAVERLEY เตรียมตัวขึ้นขบวนรถไฟ (กระเป๋าใหญ่ไปกับรถโค้ช)เมืองยอร์ค YORK (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ถ้านั่งรถโค้ชใช้เวลาร่วม 5 ชั่วโมง) ข้ามกลับลงสู่ประเทศอังกฤษ ผ่านเขตเทือกเขาซีเวียต อุทยานแห่งชาตินอร์ทเทมเบอร์แลนด์ ผ่านเมืองนิวคลาสเซิล สู่ เมืองยอร์ค  YORKแล้วเข้าสู่ที่พัก  :  MERCURE FAIRFIELD MANOR  YORK HOTEL  / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก ยอร์ค – เอ้าท์เลท – อ๊อกซ์ฟอร์ด   ( B/L/D )
เมือง“ยอร์ค”YORK เขตแดนที่ครั้งหนึ่งกองทัพโรมันได้สร้างแนวกำแพงป้องกันการบุกรุกของข้าศึกเป็นเมืองศูนย์กลางระบบรถไฟฟ้าของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ค.ศ.ที่19 บรรยากาศที่งดงามคลาสสิคบันทึกภาพ

มหาวิหารยอร์ค (YorkMinster) มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรมีอายุเก่าแก่กว่า250ปี ภายในประดับประดาด้วยกระจกสีรูปดอกไม้ขนาดใหญ่อันเป็นที่มาของชื่อ“สงครามดอกกุหลาบ” (War of The Roses) ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์การแย่งชิงอำนาจราชสมบัติของราชวงศ์อังกฤษ

เข้าสู่ที่พัก  :  HOLIDAY INN OXFORD HOTEL  /  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด อ๊อกซ์ฟอร์ด – ลอนดอน – ลอนดอนทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอต  ( B/L/D )     
มหาวิทยาลัยชื่อดัง OXFORD UNIVERSITY ที่ประกอบไปด้วย CAMBUS ต่างๆหลายแห่ง  ในรูปแบบอาคารที่สวยงามคลาสสิค เรียงรายไปทั่วเมือง

มหานครลอนดอน เข้าสู่“หอคอยแห่งลอนดอน” London Tower ที่มีอายุเก่าแก่กว่า900ปี สถานที่เกิดเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ทั้งนองเลือดซับซ้อนซ่อนเงื่อนเคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง รวมทั้งคุกในปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลังชมมหามงกุฎอิมพีเรียลซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ชื่อดาราแห่งอาฟริกา 2 หรือคัลลินัน 2 และมงกุฎของราชินีอลิซาเบธประดับด้วยเพชร โคอนูร์ ที่เคยเป็นเพรชที่ใหญ่ที่สุดในโลกและคทาประดับด้วยเพชรเม็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกดาราแห่งอาฟริกา1หรือคัลลินัน1และถ่ายภาพคู่กับสัญลักษณ์ของลอนดอนอีกอย่างคือ TowerBridge ชมธนาคารแห่งอังกฤษ ศูนย์กลางการเงินการธนาคารที่สำคัญที่สุด แห่งหนึ่งของโลก, ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน, เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่

ถนนไวน์ฮอลล์ ผ่านชมที่ทำการรัฐในปัจจุบัน,บ้านเลขที่10ถนนดาวน์นิ่งบ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ,อนุสาวรีย์ที่ระลึกทหารหาญ

“พิคคาดิลลี่เซอร์คัส” เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นเทพอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรัก

จัตุรัสทราฟัลก้าร์ ศูนย์กลางนครลอนดอนที่รายลอบไปด้วยอาคาร อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เนชั่นแนล แกลเลอรี่ โบสถ์เซนต์มาร์ติน อินเดอะฟินด์

เข้าสู่ที่พัก  :  THE CUMBERLAND HOTEL   / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่แปด ลอนดอนอาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซฟอร์ด ( B/L/D )
LONDON EYES ชิงช้าสวรรค์แห่งสหัสวรรษใหม่ให้ท่านได้ชมวิว ทิวทัศน์ของมหานครลอนดอนได้โดยรอบ
โบสถ์เวสต์มินสเตอร์  สถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์  แห่งอังกฤษมากกว่า 900 ปีคู่กับ
หอนาฬิกา Big Ben Tower (ถ่ายรูปหน้าด้านหน้า) มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกชั่วโมง และมีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม ถ่ายรูปด้านหน้า  ที่ประทับของพระนางเจ้าอลิซาเบธที่  2(การสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หรือมีการงดด้วยสาเหตุอื่นๆ)
ห้าง HARROD เชิญท่านช้อปปิ้งแบรนด์เนม และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย อย่างจุใจทั้งวัน กลับสู่ที่พักแห่งเดิม
วันที่เก้า ลอนดอน  – กรุงเทพฯ   ( B/-/- )
ถนนอ็อกฟอร์ด ถนนช้อปปิ้งขึ้นชื่อ ให้ท่านเลือกซื้อของแบรนด์เนมของที่ระลึก อย่างจุใจตามอัธยาศัยตลอดช่วงบ่าย
18.00 น. พร้อมกันเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ  (อาหารค่ำตามอัธยาศัยที่สนามบิน)
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่   TG 917
วันที่สิบ สนามบินสุวรรณภูมิ 
15.00 น. คณะเดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

Additional Information

month

04-เมษายน