AYUTTHAYA 1 Day Trip ชมราชธานีเก่า 3 วัดดัง 2 คาเฟ่สุดชิค

S.B.A. ATTRACTION

พิเศษ! เดินทางด้วยรถตู้ VIP ส่วนตัวออกเดินทางทันทีเมื่อครบ 6 ท่าน พร้อมไกด์ชำนาญเส้นทางดูแลท่านตลอดทริป

วัดพระศรีสรรเพชญ์และราชวังโบราณ สัมผัสประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไทยในอดีต

สักการะ 3 วัดดัง! วัดไชยวัฒนาราม วัดราชบรูณะ และวัดพระงาม 

ชิม แชะ ชิล 2คาเฟ่สุดชิคพระนครแซ่บ กับ Ayutthaya Retreat (พิเศษ! ทั้ง2ร้าน รับเครื่องดื่มและขนมท่านล่ะ 1 ชุด)

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – วัดพระงาม – คาเฟ่พระนครแซ่บ – วัดราชบรูณะ – ร้านอาหาร – วิหารพระมงคลบพิตร และพระราชวังโบราณ – คาเฟ่ร้าน Ayutthaya Retreat – วัดไชยวัฒนาราม – กรุงเทพฯ  (Box/-/-)
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายปั้มน้ำมัน ปตท.ถนนวิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกหรือท่านสามารถเลือกจุดนัดพบในพื้นที่กรุงเทพได้ (บ้างพื้นที่เท่านั้น)
08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP พร้อมไกด์ดูแลตลอดเส้นทาง พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ
  เดินทางถึงจังหวัดพระนครศีอยุทธยา อยุธยาหรือพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงราชธานีเก่าแก่ยาวนานราว 417 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจมากมาย ซึ่งเมืองอณาจักรแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1893 โดยปฐมกษัตริย์ของอยุธยาคือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ จนอาณาจักรถูกตีแตกพ่ายโดยพม่าในปี พ.ศ. 2310
  เข้าชม วัดพระงาม (ประตูกาลเวลา) วัดพระงามแห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และถูกทิ้งร้างหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปีพ.ศ. 2310 ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ทางด้านทิศเหนือตัววัดหันไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัด ด้านหน้าเป็นอุโบสถ มีกำแพงแก้วและคูน้ำล้อมรอบวัด สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดมีร่องรอยกาบูรณปฏิสังขรณ์มาแล้วหลายครั้ง ปัจุบันเป็นเพียงวัดร้าง แต่กลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากภาพซุ้มประตูทางเข้าวัดที่ยังคงเหลือให้เห็นเค้าโครงอยู่ เมื่อกาลเวลาผ่านไปมีต้นไม้ปกคลุม เกิดเป็นซุ้มประตูที่มองจากด้านหน้าวัด เหมือนได้มองเห็นอดีตราชธานีเก่าผ่านประตูกาลเวลาแห่งนี้
  แวะพักทานกาแฟและขนมที่ คาเฟ่สุดเก๋แห่งใหม่พระนครแซ่บ คาเฟ่เปิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย กับการตกแต่งแปลกแหวกแนวในสไตล์ตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือขนมก็นำเข้าจากประเทศตุรกีมาให้ทุกท่านได้ลองทานกันถึงเมืองไทย การตกแต่งร้านที่เหมือนอยู่ในตะวันออกกลางเรียกได้ว่าไม่บอกไม่รู้ว่าอยู่ในประเทศไทย และทางร้านยังมีเครื่องประดับให้ทุกท่านได้ใช้ถ่ายรูปฟรี โดยจะเน้นเป็นเครื่องหัว อย่างเช่น สร้อย และผ้าโพกหัว  (รับเครื่องดื่มและขนมท่านล่ะ 1 ชุด) จากนั้นให้ทุกท่านได้หามุมถ่ายรูปอวดเพื่อนๆกันอย่างจุใจ
  เยี่ยมชม วัดราชบรูณะ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ พระเจ้าสามพระยาในบริเวณพื้นที่และตำแหน่งเดิมที่พระองค์ได้ทรงถวายพระเพลิงศพให้กับเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา พระเชษฐาทั้งสองพระองค์ที่ปี พ.ศ.2499 วัดราชบูรณะได้เกิดเป็นข่าวครึกโครม เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งลักลอบเข้าไปขุดกรุใต้พระปรางค์  และขนสมบัติล้ำค่าออกไป ต่างพากันขึ้นไปที่ห้องใต้พระปรางค์ จากนั้นคนร้ายก็ตกตะลึงแทบช็อกเมื่อเห็นทรัพย์สมบัติล้ำค่ามากมาย โดยทุกอย่าง ล้วนทำด้วยทองคำเหลืองอร่ามไปหมด ขณะเดียวกันมีชาวบ้านที่รู้เรื่องดังกล่าวมากมายได้มาขอแบ่ง โดยเอาผ้าขาวม้ามาห่อและขนกลับไปบ้านกันคนละห่อสองห่อทั้งนี้จากบันทึกในอดีตระบุว่า จำนวนเครื่องทองราชูปโภคที่กลุ่มคนร้ายลักลอบขุดจาก กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ นั้นมีน้ำหนักถึงกว่า 100กิโลกรัม ในปัจุบันนับว่าประเมินค่าไม่ได้
  อิสระทานอาหารกลางวัน  ก๋วยเตี๋ยวเรือริมน้ำ by Blue River (ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาที่วิวดีที่สุดในอยุธยา)
  เข้าสักการะพระพุทธรูปสำคัญเมืองอยุธยา ณ วิหารพระมังคลบพิตร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่ตำบลประตูชัย เป็นที่ประดิษฐานของพระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระนครศรีอยุธยา และเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพียงองค์เดียวในประเทศไทยที่หล่อด้วยสัมฤทธิ์มีการบรูณะอีกหลายครั้งจนถึงปัจุบัน นับเป็นพระพุธทรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวอยุทธยาที่สำคัญอย่างมาก
  จากนั้นพาทุกท่านเดินชม วัดพระศรีสรรเพชญ์และราชวังโบราณ  บรรดาวัดนับร้อยนับพันทั่วอยุธยา วัดที่มีความสำคัญที่สุดวัดหนึ่งในยุคโบราณคือวัดพระศรีสรรเพชญ์แห่งนี้ เพราะมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างให้เป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานโดย ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมาย รวมถึงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาปีละ 2 ครั้ง เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์ จึงกล่าวได้ว่าสำคัญเทียบเท่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัยเลยทีเดียว  ใจกลางวัดเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่ศิลปะลังกา 3 องค์ มีมณฑป 3 หลังคั่นกลางสร้างในสมัยกษัตรย์อธุยาทั้งสิ้น ซึ่งมองเพียงในปัจุบันก็มองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ เรืองรองของพระพุทธศาสนา ในสมัยอุยธาที่เป็นราชธานียาวนานถึง 417 ปี
  คาเฟ่ Ayutthaya Retreat  คาเฟ่ย้อนยุค บ้านเรือนไทยที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ให้ทุกท่านได้พักผ่อนยามบ่ายริมสระบัวทานเครื่องดื่มน้ำผลไม้ หรือชาพร้อมขนมไทยขึ้นชื่อของที่นี้ การันตีบรรยากาศด้วยฉากถ่ายทำหนังหลายๆเรื่องที่นิยมมาถ่ายทำที่นี้ การตกแต่งแบบไทยทั้งในส่วนของร้าน หรือแม้แต่การตกแต่งขนม เอาใจสายอยากพักผ่อน นั่งริมสระบัวย้อนบรรยากาศ พร้อมทานขนมไทยอร่อยๆ ขึ้นชื่อของอยุทธยา แถมมุมถ่ายรูปก็มีให้เลือกหลายจุดเอาใจลูกค้าทุนท่าน  (รับเครื่องดื่มและขนมท่านล่ะ 1 ชุด พิเศษเค้กมะพร้าวอ่อนซิกเนเจอร์ของทางร้าน)
  เยี่ยมชม วัดไชยวัฒนาราม พระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นในปี พ.ศ.2173 เพื่ออุทิศวายให้เป็นอนุสรณ์สถาน ณ บ้านเดิมของพระราชมารดาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จขึ้นครองราชย์ด้วยทรงมีพระราชนิยมศิลปะแบบขอมวัดนี้จึงมีสถาปัตย กรรมรูปปรางค์ ประกอบด้วยพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นองค์ประธานสูงเด่นอยู่ท่ามกลางปรางค์ทิศและปรางค์รายทั้ง 8 ทิศ สันนิษฐานว่าแต่เดิมในคูหาปรางค์ประธาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หรือสิ่งอันควรบูชาอื่น ๆ พระอุโบสถวัดอยู่ทางด้านตะวันออกของพระปรางค์ มีซากพระประธานเป็นพระพุทธรูปปรางค์มารวิชัย สร้างด้วยหินทราย และที่ฐานประทักษิณด้านทิศเหนือมีฐานรากของเจดีย์ 3 องค์ ตั้งเรียงกันสันนิษฐานว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง รัตนกวีแห่งกรุงศรีอยุธยา) เจ้าสังวาลย์ และเจ้าฟ้านิ่มพระสนมเอก ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปัจจุบันเป็นวัดร้าง แต่ยังมีพระปรางค์ใหญ่และเจดีย์รายตามมุมคงเหลืออยู่และรูปทรงยังสมบูรณ์ดีเป็นส่วนมาก
เย็น เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

Additional Information

month

,