SMART┃ทัวร์ญี่ปุ่น┃ออทัมน์ อิน โอซาก้า-โตเกียว 7วัน 4คืน

  ทัวร์มาตรฐานคุณภาพ กับราคาที่คุ้มค่า สุดคุ้ม ใบไม้เปลี่ยนสี  7วัน 4คืน
♣ ปราสาทโอซาก้า อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
♣ โครังเค เสน่ห์ของต้นโมโมจิหรือใบเมเปิ้ลญี่ปุ่นจำนวนถึง 4,000 ต้น
♣ เทศกาลต้นแปะก๊วย โตเกียว ณ สวนเมย์จิจิงูไกเอ็น เหลืองอร่ามสวยงดงาม
♣ ซันชู อะซุเกะ ยาชิกิ หมู่บ้านเก่าแก่สะท้อนความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 
♣ ศาลเจ้าคิบูเนะ อายุกว่า 1,600 ปี บูชาเทพทาคาโอะ เทพมังกรแห่งฝน
♣ ฟูชิมิอินาริ ชายส์ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว  สัมผัสความสง่างาม โทริอิ
♣ ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น
 ♣ ขึ้นเม้าท์ฟูจิชั้น 5 มรดกล่ำค่าของชาวอาทิตย์อุทัย
 ♣ พักโรงแรมริมทะเลสาบ พร้อมแช่ออนเซ็น 1 คืนเต็ม
 ♣ อลังการงานประดับไฟ กว่าแสนดวง นาบานะ โนะซาโตะ

ด่วน!! ราคาพิเศษสุดคุ้ม! จองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ตุลาคม 61  เท่านั้น!!

เมนูแนะนำ

เต็มอิ่ม! บุฟเฟต์ 3 มื้อ ขาปูยักษ์ – ชาบู ชาบู – ปิ้งย่าง

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพ – สนามบินสิงคโปร์  ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 สนามบินสิงคโปร์ – สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า

** ที่พัก  KARAKSA OSAKA NAMBA HOTEL  หรือเทียบเท่า

B L D
3 โอซาก้า – ศาลเจ้าคิบูเนะ – ฟูชิมิ อินาริ ชายส์– นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโงย่า

** ที่พัก  TOKYO DAIICHI NISHIKI HOTEL  หรือเทียบเท่า

 B L
4 นาโงย่า – โครังเค – ซันชู อะซูเกะ ยาชิกิ – ทะเลสาบฮามานะ – โอชิโนะ ฮัคไค

** ที่พัก  LAKE YAMANAKA SUN PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า

 B L D
5 ทะเลสาบยามานะกะ –เม้าท์ไฟฟูจิ ชั้น5 – ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

** ที่พัก  MOXY TOKYO KINSHICHO HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
6 โตเกียว – วัดอะซากุซ่า – เทศกาลต้นแปะก๊วย– ศาลเจ้าเมจิ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ B L
7 สนามบินสิงคโปร์ – กรุงเทพ  ( TG 673 : 17.35 – 21.25 น. )  –

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
13 พ.ย. 6119 พ.ย. 6149,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินสิงคโปร์  (-/-/-)

18.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5   Row K 17-19
21.10 ออกเดินทางจาก โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 981

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

สนามบินสิงคโปร์ -สนามบินคันไซ-นารา-วัดโทไดจิ-ปราสาทโอซาก้า-ชินไซบาชิ-โอซาก้า

00.40

เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ แวะพักอิริยาบถเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

01.30

ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 618

 08.45 ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.710 ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นยังไม่มีเมืองหลวงเป็นหลักแหล่ง ตามความเชื่อของลัทธิชินโตจะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งที่จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ กระทั่งญี่ปุ่นได้รับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจากจีนมาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่นารา เมื่อสามารถกลมกลื่นกับลัทธิชินโต ซึ่งเป็นความเชื่อแบบเก่าได้ดีและแผ่กระจายไปทั่วประเทศต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเริ่มมีอิทธิพลด้านการเมืองการปกครองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พระจักรพรรดิคัมมูจึงทรงย้ายเมืองหลวงไปที่เกียวโต ดังนั้น นารา จึงเป็นเมืองหลวงอยู่เพียง 75 ปีเท่านั้น แต่ช่วง เวลาสั้นๆ นี้ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อและระบบการปกครองกลับหยั่งรากลึกเป็นรากฐานสำคัญของประเทศญี่ปุ่นตราบจนกระทั่งปัจจุบัน  แต่เมื่อนาราหมดความสำคัญทางการเมือง  กลับเป็นผลดีช่วยให้เมืองนี้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งสงครามกลางเมืองและสงครามโลก ทำให้เมืองนี้รักษาวัฒนธรรม ประเพณีและสถาปัตยกรรมได้สมบูรณ์เท่าที่ควร เมืองเงียบสงบแห่งนี้ยังมีแหล่งมรดกโลกถึง 8 แห่งวัดโทไดจิ เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็น วัดที่สำคัญที่สุดของเมืองนารา ทางเข้าวัดมีซุ้มประตูใหญ่มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงาม สมัยคามาคูระ วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 743  เข้านมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วยสำริดสูง 16.2 เมตรและหนัก 500 ตัน เป็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานในไดบุตสึเต็ง หรือที่เรียกกันว่า วิหารหลวงพ่อโต หลังเดิมถูกไฟไหม้ และ สร้างขึ้นใหม่ถึง 2 ครั้ง  วิหารปัจจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิมแต่ก็ยังได้ชื่อว่าเป็น  วิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ด้านกว้าง 57 เมตร ความลึก 51 เมตร ความสูง 49 เมตร จุดเด่นนั้นอยู่ที่การใช้ซุงขนาดใหญ่รวมกันเป็นเสาค้ำ ด้านหลังของวัดปลูกต้น เมเปิ้ล เป็นจำนวนมาก บริเวณสวนของวัดจะได้เพลิดเพลินกับ กวางแสนเชื่อง จำนวนมากกว่า 4,000 ตัวอาศัยอยู่บริเวณสวนของวัดนี้เชื่อว่า กวางเหล่านี้เป็นบริวารขององค์เทพเจ้า

ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสร้างเสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและมหัศจรรย์ยิ่ง ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า พอมีเวลาให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

บุฟเฟต์ปิ้งย่าง YAKINIKU ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ให้ท่านอิ่มอร่อยทั้งอาหารและเครื่องเคียงมากมาย

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า  ณ  KARAKSA OSAKA NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)   

โอซาก้า – ศาลเจ้าคิบูเนะ – ฟูชิมิ อินาริ ชายส์– นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโงย่า

เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาเปลี่ยนเป็นเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน)  เพื่อเข้าสู่ ศาลเจ้าคิบุเนะ ว่ากันว่าเป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่มากกว่า 1,600 ปี สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อบูชาเทพทาคาโอะ กามิ ซึ่งเป็นเทพมังกรแห่งฝน ผู้คนขอพรให้พืชผลการเกษตรได้ผลผลิตงาม รวมถึงขอให้เดินทางทางน้ำอย่างปลอดภัย ปีใดที่ฝนแล้งองค์จักรพรรดิจะทำพิธีขอฝนที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เมื่อเข้ามาในเขตวัด ทุกท่านจะได้พบกับรูปสลักม้าตัวใหญ่สีขาวและสีดำ 2 ตัว รูปปั้นทั้ง 2 นี้ ในอดีตใช้เป็นสัญลักษณ์ในการขอฝน ม้าดำ เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาเพื่อขนฝนโดยม้าดำใช้เรียกฝนในปีที่ฝนแล้ง ส่วน ม้าขาว ใช้ไล่ฝนเวลาที่ฝนตกหนักหรือเกิดอุทกภัย จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ ทางขึ้นศาลเจ้าที่เรียงรายไปด้วยโคมไฟ และใบเซียมซีที่ต้องนำไปจุ่มน้ำก่อนถึงจะอ่านคำทำนายได้ และว่ากันว่าหากดวงของเราดีให้นำไปผูกกับลวดที่ทำจากต้นสน

ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทรอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรสชาติความอร่อย

Nabana No Sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ สลับสับเปลี่ยนดอกไม้ตามแต่ละฤดูกาล ซึ่งจุดเด่นในฤดูหนาวของสวนดอกไม้นี่คือ ไฟประดับหลากสีกว่าแสนดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ละปีธีมที่ใช้ประดับตกแต่งจะแตกต่างกันออกไป มีทั้งธีมทะเล และธีมภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น

(อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพความประทับใจได้อย่างคุ้มค่า)

เข้าที่พัก นาโงย่า ณ TOKYO DAIICHI NISHIKI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

นาโงย่า – โครังเค – ซันชู อะซูเกะ ยาชิกิ – ทะเลสาบฮามานะ – โอชิโนะ ฮัค

โครังเค หนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของภูมิภาคชูบุสําหรับเสน่ห์ขอโครังเค อยู่ที่เหล่าต้นโมมิจิหรือใบเมเปิ้ลญี่ปุ่นจํานวนถึง 4,000 ต้น ซึ่งทําให้บริเวณโครังเคถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของต้นโมมิจิที่เปลี่ยนสีใบไม้เป็นสีแดงสีส้มและสีเหลือง อย่างงดงามอลังการ  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจสีสันแห่งฤดูกาลที่มีฉากหลังเป็นสายนํ้าเล็กๆ พร้อมกับสะพานไทเก็ตทสึเคียว ( Taigetsukyo ) สีแดงสดเอกลักษณ์อีกแห่งของโครังเค หรือ จะเดินลอดผ่านอุโมงค์ใบไม้แดง ส้ม เหลือง ตามอัธยาศัย ( Momiji Tunnel )

ซันชู อะซูเกะ ยาชิกิ หมู่บ้านเก่าแก่ที่ยังคงเก็บรักษาสภาพบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนครั้นอดีต และยังเป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ อีกทั้งกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชม เช่น การทำกระดาษแบบโบราณ การจักสานจากไม้ไผ่ การทำสีย้อมผ้า การทำถ่าน ทำร่ม รวมทั้งการทอผ้า และบริเวณด้านหน้าทางเข้า ยังมีร้านขายเครื่องดื่ม ซึ่งมีที่นั่งอยู่ติดกับลำธาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเชื่อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะทำให้เพิ่มพลังได้ที่นี่นอกจากท่านจะได้ชมแหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ท่านยังสามารถเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้อีกด้วย  เช่น พายปลาไหล  หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับปลาไหล

โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

เข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานากะ  LAKE YAMANAKA SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

บริการด้วยบุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น สุดสุด ! กับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น !

พักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น
หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/D)

   ทะเลสาบยามานะกะ –เม้าท์ไฟฟูจิ ชั้น5 – ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว 

เม้าท์ ฟูจี ภูเขาไฟรูปทรงกรวยแสนสง่างามที่ยังคุ-กรุ่นไม่ดับสนิทมีหิมะปกคลุมตลอดปี และมีความสูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) เป็นภูเขาไฟที่สวยงามที่สุดในโลกไม่มีภูเขา ลูกใดมาเทียมเทียบได้ สัญลักษณ์มรดกล้ำค่าของชาวอาทิตย์อุทัยสัมผัสความงามมหัศจรรย์ธรรมชาติสรรค์สร้างของ เม้าท์ฟูจี     บนสถานีชั้น 5 ในระดับความสูงถึง 3,025 เมตร เป็นชั้นสูงสุดที่รถสามารถขึ้นไปได้ (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจีชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย)

ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น ตั้งอยู่บริเวณ เชิงเม้าท์ฟูจิ ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเคโคะในปี 110 ในส่วนของประตูทางเข้าศาลเจ้า เป็น ประตูไม้ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในญี่ปุ่น ความสูงกว่า 18 เมตร บริเวณด้านบนของประตูมีคำจารึกว่า ซันโกะโคะ ไดอิจิซัน ความหมายว่า ภูเขา (รูปทรงกรวย) ที่สูงที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศทั้งสาม นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็น โกะชินโบะคุ 1 ใน 3 ของ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ยัง คงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นอายุกว่า 1,000 ปี วัดเส้นรอบวงได้ถึง 24 เมตร

โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก

เต็มอิ่มกับร้านบุฟเฟต์ชาบูชื่อดังในโตเกียว ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาบูต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ ได้ไม่อั้น

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โตเกียว MOXY TOKYO KINSHICHO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการเดินทาง           (B/-/D)

 โตเกียว – วัดอะซากุซ่า – เทศกาลต้นแปะก๊วย– ศาลเจ้าเมจิ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง  5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชมเช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

เทศกาลต้นแปะก๊วย ณ สวนเมย์จิจินงูไกเอ็น (MEIJI JINGU GEIEN) ชมสุดยอดความงดงามของต้นแปะก๊วยกลางมหานครโตเกียวที่เรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง ณ  ถนนอิโจนามิกิ (ICHO NAMIKI) หรือ GINKGO AVENUE พอเข้าสู่ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีต้นแปะก๊วยจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวจนกลางเป็นสีเหลืองอร่าม ปลายกิ่งก้านของต้นจะโค้งรับเข้าหากันมองเห็นได้เป็นลักษณะคล้ายอุโมงค์ ซึ่งเป็นจุดที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาชมความงดงามกันอย่างคับคลั่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยอัธยาศัย (การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าชินโตที่ทำจากไม้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของพระจักรพรรดิเมจิที่สวรรคต เมื่อปี ค.ศ. 1912 และจักรพรรดินีโซเคนที่สวรรคต เมื่อปี ค.ศ. 1914 มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 700,000 ตร.ม. พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขามีต้นไม้ที่ต่างสายพันธุ์เป็นร้อยๆชนิดและมีมากกว่าแสนต้น ทางเข้าศาลเจ้าจะมีประตูโทริอิขนาดยักษ์ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การแบ่งเขตศักดิ์สิทธิ์ ตลอดสองข้างทางจะมีต้นไม้สูงใหญ่รอบล้อม สมัยก่อนยังเป็นที่ยอดนิยมสำหรับคู่บ่าวสาวที่ชอบจัดงานแต่งงานแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญคือเป็น หลักแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของชาวญี่ปุ่น มีผู้คนเข้ามาขอพรในแต่ละวันมากมายนับไม่ถ้วน และโดยเฉพาะใน ช่วงวันขึ้นปีใหม่ แรงศรัทธาไม่น้อยกว่าล้านคนที่มาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มชีวิตใหม่ที่สดใส มีเวลาให้ท่านเดินเล่นสัมผัสโดยรอบบริเวณสวนที่แสนร่ม

โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่นี้ท่านจะพบกับสวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ รถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์โชว์ หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย หรือไป DIVER CITY สถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่ ซึ่งภายในมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีร้านขายสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับกันดั้มและกันดั้มคาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟและขนมต่างๆ ที่ตกแต่งเป็นกันดั้ม (อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า)

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

 22.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 635

วันที่ 7  ของการเดินทาง         (B/-/-)

สนามบินสิงคโปร์ – กรุงเทพ

 05.25

ถึง สนามบินสิงคโปร์ แวะพักอิริยาบทรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ

07.15  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 970
08.40  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month

11-พฤศจิกายน