ทัวร์อลาสก้า┃อลาสก้า อเมริกา แคนาดา ล่องเรือสำราญรูบี้ ปริ้นเซส 11 วัน 8 คืน AL001

ท่องเที่ยวและพักบนเรือสำราญหรูระดับโลกในเครือ “ปริ๊นเซส” ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงที่สุด
สุดโอ่อ่าอลังการ  ด้วยความสูง 19 ชั้น ห้องพักร่วมกว่า 1,500 ห้อง บรรจุผู้โดยสารกว่า 3,000 คน
ระวางขับน้ำ 113,000 ตัน  ระดับความเร็ว 25 นอต  ลูกเรือ 1,200 คน ขนาด 2 เท่าสนามฟุตบอล
ไม่มีเหงา..กับสิ่งอำนวยความสะดวกและสารพันบันเทิงหลากหลาย ในระดับโรงแรมหรูหราห้าดาว
อิ่มอร่อยกับหลายรูปแบบอาหารชั้นยอดที่พร้อมเสริฟตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมโชว์ตระการตาทุกค่ำคืน
รวมทัวร์พิเศษ 3 รายการ ที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่เมือง จูโน,สแก๊กเวย์ และเกาะวิคตอเรีย
ให้บริการอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์การเดินทางกับเรือสำราญอย่างแท้จริง
♥♥♥ หมายเหตุ ราคาทัวร์มี 2 ราคาขาย ห้องไม่มีหน้าต่าง / Inside Cabin ราคาเริ่มต้น  164,000 บาท
ราคาขาย ห้องมีหน้าต่าง+ระเบียงส่วนตัว / Balcony Cabin ราคาเริ่มต้น 189,000 บาท

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
26 ก.ค. 625 ส.ค. 62169,000฿Download PDF
9 ส.ค. 6219 ส.ค. 62164,000฿Download PDF
6 ก.ย. 6216 ก.ย. 62164,000฿Download PDF
วันแรก  กรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเติ้ล /อเมริกาตะวันตก ( – / – / D )
13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าประตู 7-8)  เค้าท์เตอร์แถว Q  สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
16.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่  BR 068   สู่กรุงไทเป-ไต้หวัน (โบอิ้ง 777 / 3.30 ชม. )
**ผ่านไทเป-ไม่อนุญาตซื้อเครื่องสำอางค์-น้ำหอม-สุราและอื่นๆ ที่เป็นของเหลวจากดิวตี้ฟรี ถือผ่านต่อขึ้นเครื่อง**
21.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน-กรุงไทเป  > พักผ่อนอริยบถ-เปลี่ยนเครื่อง
23.40 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน  EVA AIR เที่ยวบิน BR  026  สู่เมืองซีแอตเติ้ล  (โบอิ้ง 777 / 11 ชม.)
** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล  ถึงปลายทางวันที่เดียวกัน ***
19.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติทาโคม่า เมืองซีแอ็ตเติล SEATTLE รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก  HYATT REGENCY BELLEVUE HOTEL  / หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง ซีแอทเติ้ล – ลงเรือสำราญล่องมหาสมุทรแปซิฟิค ( ฺB / L / D )
  เชิญท่านพักผ่อน ปรับเวลาสบายๆ ไม่ต้องรีบร้อน  หลังจากรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเดินเล่นรอบๆโรงแรม ชมบรรยากาศเมืองที่ได้ชื่อว่า The Emerald City ซีแอตเติ้ล เมืองหลวงของรัฐวอชิงตัน
เช็ค-เอาท์ออกจากที่พัก และนำท่าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือ Pier 91. Smith Cove Cruise Terminal.
ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน Cruise Check – Inโปรดเตรียมเอกสารดังนี้
1. Passport 2. E-Ticket Boarding Pass 3. บัตรเครดิต 4. Public Health Questionnaire
จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร Horizon Court (อยู่ชั้น 14 ท้ายเรือ)  เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
หมายเหตุ !!! ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการทำ Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) เมื่อได้รับการประกาศขอให้ทุกท่านนำเสื้อชูชีพภายในห้องพักของท่านมาร่วมฟังการสาธิตระบบรักษาความปลอดภัย
ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร Horizon Court (อยู่ชั้น 14 ท้ายเรือ)  เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เชิญร่วมนับถอยหลัง ฉลองการออกเดินทาง  BON VOYAGE COUNTDOWN”
วันที่สาม ล่องมหาสมุทรแปซิฟิค ( ฺB / L / D )
เชิญท่านพักผ่อนกับหลากหลายสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือสำราญเชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันกับเมนูอันหลากหลายบนเรือ หลังอาหารสำหรับท่านที่พลาดกิจกรรมในช่วงบ่ายกันต่อ เช่น ดูสาธิตการทำอาหาร การแกะสลักน้ำแข็ง เป็นต้น
วันที่สี่  เมืองจูโน  JUNEAU ( ฺB / L / D )
  เรือเทียบท่าจูโน  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.30 น.
เรือเทียบท่าเมืองจูโนเมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้าเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและมหาสมุทรแปซิฟิคอันงดงามจึงทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบกในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่ง

ทัวร์พิเศษรวมในรายการ  >>  Mendenhall Glacier Helicopter Tour   (JNU-810)
(รอบเวลา จะกำหนดและแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันเดินทาง // ในกรณีที่อากาศไม่อำนวย ฝนตกหนัก ลมแรง หรืออากาศปิด จนเครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ในส่วนนี้เต็มจำนวนให้กับท่าน ผ่านบัตรเครดิตที่ได้บันทึกข้อมูลไว้ 329 USD./คน) ฟังกฏกติกามารญาทการเตรียมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ (ลำละประมาณ 5-6 ท่าน) บินขึ้นเหนือธารน้ำแข็งMendenhall ในระหว่างทางจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและไม้นานาพันธุ์ที่รายรอบธารน้ำแข็งเป็นธารน้ำแข็งที่เกิดก่อนยุคน้ำแข็งราว3,000ปีและเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุยืนยาวกว่าธารน้ำแข็งอื่นในอเมริกาเหนือในเวลาบินประมาณ15นาทีเครื่องลงจอดบนธารน้ำแข็ง สัมผัสธารน้ำแข็งชมทัศนียภาพเทือกเขาหิมะ ล่องรอยการแยกตัวของชั้นน้ำแข็งเป็นสายน้ำใสเก็บภาพแห่งความประทับใจ (ประมาณ 25 นาที) แล้วบินกลับสู่สถานีเมืองจูโน เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้าตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและมหาสมุทรแปซิฟิคเป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่งทัวร์พิเศษรวมในรายการ  >>  Mendenhall Glacier Helicopter Tour (JNU-810)
(รอบเวลา จะกำหนดและแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันเดินทาง // ในกรณีที่อากาศไม่อำนวย ฝนตกหนัก ลมแรง หรืออากาศปิด จนเครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ในส่วนนี้เต็มจำนวนให้กับท่าน ผ่านบัตรเครดิตที่ได้บันทึกข้อมูลไว้  329 USD./คน)
ขึ้นรถบริการชมทัศนียภาพของ เมืองจูโน สู่สนามบิน ฟังกฏกติกามารญาทการเตรียมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์

จากนั้นนำท่านนั่ง เฮลิคอปเตอร์ (ลำละประมาณ 5-6 ท่าน)
บินขึ้นเหนือ ธารน้ำแข็ง Mendenhall ในระหว่าง ทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและไม้นานาพันธุ์ที่รายรอบธารน้ำแข็งMendenhallเป็นธารน้ำแข็งที่เกิดก่อนยุคน้ำแข็งราว3,000ปีและเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุยืนยาวกว่าธารน้ำแข็งอื่นในอเมริกาเหนือในเวลาบินประมาณ15นาที เครื่องลงจอดบนธารน้ำแข็งให้ท่านได้สัมผัสธารน้ำแข็ง ชมทัศนียภาพเทือกเขาหิมะ ล่องรอยการแยกตัวของชั้นน้ำแข็ง เป็นสายธารน้ำใส เก็บภาพแห่งความประทับใจ (ประมาณ 25 นาที) แล้วบินกลับสู่สถานี
พิเศษแวะบริการอาหารว่างมื้อพิเศษ “ก้ามปูอลาสก้า” ของแท้ “มันใหญ่มาก” เต็มอิ่มจุใจ ณ ร้านดัง
วันที่ห้า สแก๊กเวย์  Skagway  ( B / L / D )
  เรือเทียบท่า  สแก๊กเวย์ ตั้งแต่เวลา  07.00 น.  – 20.15 น. เมืองที่มีบรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก
เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่งทัวร์พิเศษรวมในรายการ >> White Pass Railway (SGY-200)  (ทัวร์นี้ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม.) เมื่อขึ้นฝั่ง ขึ้นขบวน รถไฟสายไว้ท์พาส ผ่านตัวเมืองอันน่ารักคลาสสิคของสแก๊กเวย์ เข้าสู่เส้นทางไต่เทือกเขา  Klondike เส้นทางแสนสวยในยุคตื่นทอง ค.ศ. 1898 ที่ชาวเมืองสร้างกันขึ้นมาเพื่อกรุยทางเข้าไปทำเหมืองทอง สู่จุดสูงสุดของเทือกเขา ชายแดนติดประเทศแคนนาดา ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขาและหุบเหวสูงชันเพื่อพานักแสวงโชค เดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทอง แทนการใช้ม้า หรือ เดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟิต ซึ่งตลอดสองข้างทางคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย กลับลงสู่ท่าเรือ เดินชมเมือง
วันที่หก อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ เบย์    Glacier Bay  ( B / L / D )
เรือล่องเข้าสู่ กลาเซียร์ เบย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.– 15.00 น.(ล่องชมบนเรือ) วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้าหากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่น้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำรามและเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึหาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล อันเป็นปรากฎการณ์ที่ธรรมชาติได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก
วันที่เจ็ด  เค็ทชิแกน   ( KETCHIKAN ) ( B / L / D )
  เรือเทียบท่า  เค็ทชิแกน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  – 13.15 น.“เมืองหลวงแห่งปลาแซลมอล” วันนี้เชิญท่านพักตามอัธยาศัยไกด์นำท่านพาเดินชมเมืองเค็ทชิเกน ถนนครีกถนนโคมแดงของเหล่านางโชว์ในอดีตปิดท้ายด้วยย่านดาวน์ทาวน์ที่คลาคล่ำไปด้วยร้านค้าหาของฝากญาติมิตรและคนที่ท่านรักแวะชมร้านค้าจำหน่ายงานศิลปะ
ค่ำนี้ กัปตันเรือขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยงานเลี้ยงแชมเปญ (Champagne Waterfall ) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับกัปตัน และรื่นรมณ์กับบรรยากาศ และดนตรีที่บรรเลง
 วันที่แปด เมืองวิคตอเรีย/เกาะแวนคูเวอร์-แคนาดา-นั่งรถซิตี้ทัวร์อ่าวหน้าเมือง ( ฺB / L / D )
  เรือเข้าเทียบท่า เมืองวิคตอเรีย/เกาะแวนคูเวอร์  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 24.00 น.
ทัวร์พิเศษรวมในรายการ นั่งรถสองชั้น-ซิตี้ทัวร์เมืองวิคตอเรีย (YYJ-110)
นำท่านขึ้นฝั่ง นครหลวงวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา นำท่านนั่งรถสองชั้นสไตล์อังกฤษ ซิตี้ทัวร์ชมไฮไลท์รอบเมือง สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ผู้ดีอังกฤษ ที่ได้มาบุกเบิกก่อร่างสร้างเมืองไว้ในอดีต ชมอาคารรัฐสภา จุดแลนด์มาร์คของเมือง อ่าวหน้าเมือง ท่าจอดเรือยอร์ช โรงแรม ดิเอ็มเพรส ย่านไชน่าทวาน์ ย่านธุรกิจร้านค้าเรียงรายริมอ่าวสวย  (ใช้เวลัวร์ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
วันที่เก้า ซีแอ็ตเติล – พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ไทเป  ( B / L / D )
เรือเทียบท่าที่เมืองซีแอ็ตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อขึ้นเรือแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้าเมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณท่าเรือและรับกระเป๋าสัมภาระ ทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือจากนั้นขึ้นฝั่ง
เมืองซีแอ็ตเติล นำท่านสู่ตลาดภายในเมือง “Pipe Place Market” ชมตลาดผลไม้ ตลาดปลา ตลาดดอกไม้ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
SEATTLE PREMIUM OUTLETS เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดยี่ห้อดัง เช่น COACH, CALVIN CLINE, BURBERRY, NIKY, GUESS, GAP, LEVIE’S, SAMSONITE และยี่ห้ออื่นๆ อีกนับร้อย กันอย่างเพลิดเพลินนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองซีแอ็ตเติลนำท่านเข้าสู่ระบบขั้นตอนของสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 025 ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และผ่านระบบรักษาความปลอดภัย X-RAY
วันที่สิบ ซีแอ็ตเติล – ไทเป    
 02.10 น. ออกเดินทางบินสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 025 (777 /12 ชม.)
************** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน ******************
วันที่สิบเอ็ด ไทเป  – สุวรรณภูมิ
05.10 น. ถึงสนามบินเถาหยวน-ไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น. นำท่าน  ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 067  (โบอิ้ง777 /3.30 ชม.)
11.35 น. ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทางและเวลา อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่น สภาพอากาศ ความล่าช้าของสายการบิน การนัดประท้วงหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เหตุจราจล เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า

Additional Information

month

07-กรกฎาคม, 08-สิงหาคม, 09-กันยายน