ทัวร์ญี่ปุ่น┃โทโฮคุ ซากุระ ซีซั่น 7 วัน 5 คืน JP011C

 ชวนเที่ยว ภูมิภาคโทโฮคุตอนใต้

อลังการซากุระบาน ที่ปราสาททสึรุกะ-ฮิโตเมะ เซนบง

 ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง Akabeko เครื่องรางปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

เที่ยวเมืองนิกโก้ – คินูกาว่า

ขอพรศาลเจ้าโทโชคุ

ขึ้นอาเคจิไดระโรปเวย์ชมวิวิ

นิกโก้ เอโดะวันเดอร์แลนด์

 ยามาเดระ“วัดแห่งบันไดพันขั้น”วัดที่มีอายุมากกว่าพันปี

 พักโรงแรมกลางย่านช้อปปิ้ง ของเซนได เดินเพียง 1 นาที

เมนูแนะนำ

 ลิ้มรสชาติชาบูแบบญี่ปุ่นแท้
พบกับเมนูญี่ปุ่น แบบดั้งเดิม !
ลิ้มลอง สตรอเบอรี่ สดๆจากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ  ( TG 640 : 22.10 – 06.20 น.)
2 สนามบินนาริตะ-นิกโก้–ศาลเจ้าโทโชกุ–อาเคจิไดระโรปเวย์–คินุกาวะ

** ที่พัก KINUGAWA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

L D
3 คินุกาวะ-เอโดะวันเดอร์แลนด์-ปราสาททสึรุกะ–ทำตุ๊กตาวัวแดง Akabeko -อุระบันได

** ที่พัก ACTIVE RESORTS URABANDAI HOTEL  หรือเทียบเท่า

 B L D
4 อุระบันได-ฮิโตเมะ เซนบอง-วัดยามาเดระ-อิสระช้อปปิ้งอิจิบังโจ–เซนได

** ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
5 เซนได-ปราสาทเซนได-เก็บสตรอเบอรี่ Nasu Heartland-น้ำตกฟุคุโระดะ-ฟุคุโรดะ

** ที่พัก OMOIDE ROMANKAN HOTEL  หรือเทียบเท่า

 B L D
6 ฟุคุโรดะ-Hitachi Seaside Park -อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว

** ที่พัก  ROYAL PARK HOTEL  หรือเทียบเท่า

B L
7 โตเกียว-วัดนาริตะซัน-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ ( TG 677 : 17.25 – 21.55 น. )  B

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  (-/-/-)

1900 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 Row D 17-19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
2210 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน  TG-640

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

สนามบินนาริตะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – อาเคจิไดระโรปเวย์ – คินุกาวะ

0620

ถึงสนามบินนาริตะ  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย

เมืองนิกโก้ เมืองเล็กๆ ที่เป็นดั่งประตูสู่ วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ และเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในการตกแต่ง ศาลเจ้า ให้มีความวิจิตรตระการตาซึ่งจะมีชื่อเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแบบโทโชกุ” และ เมืองนิกโก้แห่งนี้เป็น สุสานที่ฝังศพ ของ “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” ซึ่งเป็นต้นตระกูล โทกุงาวะ เอาไว้ อีกทั้งเมืองนี้ ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของศาสนาพุทธและชินโตมาหลายศตวรรษอีกด้วย

ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลโทกุงาวะ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็นต้น

อาเคจิไดระโรปเวย์ ระหว่างทางที่ไปจะผ่านเนินอิโรฮะ (Irohasaka) แล่นรถไปตามถนนลาดชันและคดเคี้ยวไปมาผ่านป่าอันอุดมสมบูรณ์และหุบเขาที่งดงาม ซึ่งเส้นทางนี้เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นของประเทศญี่ปุ่น แต่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิท่านจะได้ชมธรรมชาติที่เขียวชะอุ่ม ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขามากมายที่ซ้อนพาดกันอยู่ในระยะไกลๆ ที่ป่าด้านล่าง แม่น้ำไหลผ่านแมกไม้ นั่นคือแม่น้ำไดยะ เดินทางไม่นานนักจะมาถึงบริเวณลานชมวิว เป็นลานกว้างที่มีทิวทัศน์ 360 องศา ทางตะวันตกจะเห็นทะเลสาบชูเซนจิ กับน้ำตกเคงอนได้ในภาพเดียวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ท่านอาจจะได้เห็นสายรุ้งใกล้กับแอ่งของน้ำตกอีกด้วย ( สภาพอากาศมีผลต่อการขึ้นกระเช้า หากสภาพอากาศไม่ดีจะไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ )

เข้าสู่ที่พัก คินุกาว่า ณ KINUKAWA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล

วันที่ ของการเดินทาง             (B/L/D)  

คินุกาวะ – เอโดะวันเดอร์แลนด์ – ปราสาททสึรุกะ – ทำตุ๊กตาวัวแดง Akabeko – อุระบันได

Edo wonderland เมืองจำลองที่เป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่ท่านจะได้สัมผัสกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตของคนในอดีต รวมทั้งยังมีบ้านแบบนินจา ซึ่งท่านจะได้ชมห้องกลไก เส้นทางลับภายในตัวบ้าน และ ห้องที่ใช้เก็บอาวุธของนินจาที่มีรูปร่างแปลกๆ มากมาย

ปราสาททสึรุกะ หรือเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทไอสุ วากามัตซึ เนืองจากเคยเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่แห่งแคว้น ไอสุ วากามัตซึ สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1927 โดยอาชินะ นะโอโมริ และภายหลังก็มาอยู่ใต้การครอบครองของไดเมียวคนสำคัญ ดาเตะ มาซามูเนะ แห่งแคว้นเซนได มีการบูรณะใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1965 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงสิ่งของทางประวัติศาสตร์ย้อนยุคเอโดะ และบริเวณรอบนอกเป็นสวนสาธารณะ ที่นิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ

Akabeko Making ซึ่งเป็นที่ผลิตและรวบรวมตุ๊กตาอะกาเบะโกะ ของขึ้นชื่อของฟุกุชิม่า เอาไว้มากมายโดยลักษณะของตุ๊กตาอะกาเบะโกะ จะมีลักษณะคล้ายวัว แล้วนำมาทาสีแดงซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของความโชคดี นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการทำตุ๊กตาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งให้ท่านได้ทดลองการระบายสีตุ๊กตา แบบฉบับของตัวเอง เพื่อเป็นของฝากติดมือกลับบ้านไปด้วย

เข้าที่พัก อุระบันได ณ ACTIVE RESORTS URABANDAI HOTEL   หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกาย

วันที่ ของการเดินทาง         (B/L/D)

อุระบันได – ฮิโตเมะ เซนบอง – ยามาเดระ – อิสระช้อปปิ้งอิจิบังโจ – เซนได

ฮิโตเมะ เซนบอง ( Hitome senbon ) 1 ใน 100 จุดชมวิว   ดอกซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ดอกซากุระที่ชูช่ออยู่เต็มสองข้างทาง พุ่มสีชมพูอ่อนเรียงรายกันเป็นทิวที่งดงามเกินคำบรรยาย  นอกจากนั้นทิวทัศน์บริเวณน็ฯ เมื่อมองไปไกลๆ จะเห็นภูเขาซาโอะ  ที่มีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขา เรียกได้ว่าครบทุกบรรยากาศ ทั้งวิวภูเขา ลำธาร ท้องฟ้าและดอกซากุระ ให้ท่านดื่มด่ำกับความงดงามนี้ตามอัธยาศัย (การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

วัดยามาเดระ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดริชชาคุจิ แต่คน จะรู้จักกันในนาม วัดยามาเดระมากกว่า ซึ่งมีความหมายว่า วัดบนภูเขา วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น “วัดแห่งบันไดพันขั้น” จัดเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถูกค้นพบมามากกว่า 1000 ปีที่แล้ว มีขั้นบันได 1015 ขั้น ที่จะเดินขึ้นไปถึง มีวัดศาสนาพุทธอยู่หลากหลายตามข้างทาง และเป็นที่ที่ Matsuo Basho นักแต่งกลอนไฮคุชื่อดัง ได้มาเยี่ยมที่นี้เมื่อ 300 ปีก่อนและได้แต่งกลอนหนึ่ง ที่โด่งดังมากจนถึงปัจจุบันนี้

เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และมีประชากรราวๆ 1 ล้านคนแวดล้อมไปด้วย กำแพงปราสาทและต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น City of Trees ให้อิสระท่านกับ ย่านช้อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงของ เมืองเซนได นั่นคือ อิจิบังโจ (Ichibancho) แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมายรวมไปถึงห้างสรรพสินค้ากับสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ

เข้าที่พัก เซนได ณ METROPOLITAN SENDAI HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/D)

เซนได – ปราสาทเซนได – เก็บสตรอเบอรี่ Nasu Heartland – น้ำตกฟุคุโระดะ – ฟุคุโรดะ

ปราสาทเซนได หรืออีกชื่อคือ ปราสาทอาโอบะ ตัวปราสาทตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 130 เมตร มีผาเขาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ เป็นปราการธรรมชาติให้กับปราสาทได้อย่างดี สร้างโดยแม่ทัพคนสำคัญของเมือง คือ ดาเตะ มาซามุเนะ หรือ  ที่รู้จักกันดีในชื่อ ซามุไรตาเดียว ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่ ป้อมปราการ และอนุสาวรีย์ท่านดาเตะบนหลังม้า สายตามุ่งมองไปยังเมืองด้านล่าง

Nasu Heartland สัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ เป็น ช่วงของผลไม้รสเลิศ สตรอเบอร์รี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และมีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตรอเบอร์รี่ สนุกกับการเก็บผลสตรอเบอร์รี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง !

น้ำตกฟุคุโรดะ 1 ใน 3 ของน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น น้ำตกจะไหลผ่านหน้าผาหินยักษ์ขนาดใหญ่ไล่ระดับลงมา 4 ชั้น จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “น้ำตก 4 ชั้น” มีจุดชมวิวที่จะทำให้ท่านเห็นน้ำตกอย่างใกล้ชิด และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง ทั้งฉากหน้าและฉากหลังของน้ำตก ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีอย่างงดงามอลังการ

เข้าที่พัก กุโรดะ ออนเซ็น  OMOIDE ROMANKAN HOTEL หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 6 ของการเดินทาง           (B/L/-)

ฟุคุโรดะ-Hitachi Seaside Park-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว

สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน หรือ Hitachi Seaside Park ในเมืองฮิตาชินากะ สวนแห่งนี้มีขนาดกว่า 153 เฮกเตอร์ และเต็มไปด้วย   ดอกไม้นานาพรรณที่ถูกจัดแต่งอย่างสวยงาม และสิ่งที่โดดเด่นที่สุด คือ ทุ่งดอกไม้หลากชนิด อาทิ ดอกทิวลิป ดอกนาซิสซัส กุหลาบคริสมาสต์ ต้นโคเคียร์ และอื่นๆ  (การชมดอกไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาล) ในช่วงนี้      เป็นเวลาชองดอกทิวลิป ออกมาอวดโฉม ซึ่งทิวทัศน์ที่ได้มองผ่านเนินเขาเวลาที่ดอกไม้ต่างๆเบ่งบานนั้นเป็นภาพที่สวยงามมากดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก ( การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น

เข้าที่พัก โตเกียว  ROYAL PARK HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 7  ของการเดินทาง           (ฺB/-/-)

โตเกียว – วัดนาริตะซัน – อิออน พลาซ่า- สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

วัดนาริตะซัน วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของ “โรงเรียนสอนศาสนา”ของลัทธิชินกอน  สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  ปี 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ “เทวรูป ฟุโดเมียวโอ”  ซึ่งเป็นเทพขั้นสูงของลัทธินี้และตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะรวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้น

อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย (ไม่รวมอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)

1725 ออกเดินทางจากนาริตะ การบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
2155 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ