ทัวร์ไต้หวัน┃Taiwan So Fun+Onsen 5D4N TWSFOSOC2

S.B.A ATTRACTION

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ฟาร์มเลี้ยงแกะ บนภูเขาสูงที่รายล้อมไปด้วยเมฆหมอก

ป้อมปราการซานโดมินโก, ถนนเก่าและสะพานคู่รักตั้นสุ่ย สามสถานที่สำคัญของตั๋นสุ่ย ครบสามรส

ตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟต์ความเร็วสูงระดับโลก 1,010 เมตร/นาที สู่จุดชมวิวกรุงไทเป พาโนราม่า 360 องศา

หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น หมู่บ้านเล็กๆ กลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวัน แหล่งปล่อยโคมลอยชื่อดัง

ภูเขาเมาคง สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง ท่ามกลางวิวธรรมชาติ

 วัดหลงซาน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป

 ช้อปปิ้งสองตลาดดัง จากสองเมืองใหญ่!    

เมนูแนะนำ

เมนูพิเศษ! เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ร้านดาวมิชลิน ติ่งไท่ฟง

 เต็มอิ่มกับ อาหารจีนยูนาน

 เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู และบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

วันที่ รายการ อาหาร

1

กรุงเทพฯ-ไทเป  (TG 632 BKK-TPE : 08:25-13:05 น.)–เมืองไถจง-เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

** ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า

Box  D

2

ไถจง–ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–สวนดอกไม้จงเช่อ

** ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า

B  L D

3

ไถจง-ไทเป-ตึกไทเป101(ชมวิวชั้น89)–ช้อปปิ้งซีเหมินติง-เจียวซี(แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)
** ที่พัก Kilin Hotel, Jiaoxi Yilan (4*) หรือเทียบเท่า
 B L D

4

เจียวซี–หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น–ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ป้อมปราการซานโดมินโก–ถนนเก่าและสะพานคู่รักตั้นสุ่ย

** ที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า

 B  L  D

5

ไทเป–ร้านพายสับปะรด–วัดหลงซาน-สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (TG 633 TPE-BKK : 14:05-16:50 น.)  B  –

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
23 ต.ค. 6227 ต.ค. 6234,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – เมืองไถจง – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/BOX/D)
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ S.B.A. Taiwan คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
07.10 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 633
11.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (แซนวิช+ชานม)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
  เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
เข้าสู่โรงแรมที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ไถจง – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – สวนดอกไม้จงเช่อ  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ชิงจิ้งฟาร์ม (Cingjing Sheep Farm) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร ทำให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ ทั้งทุ่งหญ้าสีเขียว และเทือกเขาที่งดงามคล้ายกับประเทศทางยุโรปเหนือ โดยในฟาร์มแบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และบริเวณชมวิว ท่านสามารถถ่ายรูปกับแกะแสนรู้ และ ให้อาหารแกะ ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินเล่นชมความสวยงามของธรรมชาติในบริเวณฟาร์ม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนยูนาน)
สวนดอกไม้จงเช่อ (Zhongshe Flower Market) ที่นี้เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของเมืองไถจง สวนนี้จะมีดอกไม้สวยๆสลับหมุนเวียนกันออกมาให้ท่านได้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาลเลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  เข้าสู่โรงแรมที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – ตึกไทเป101 (ชมวิวชั้น89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับสู่ ไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเฃทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน นำท่านขึ้นลิฟต์ความเร็วสูงระดับโลก 1,010 เมตร ต่อนาที จากชั้นที่ 5 ของตึกไปถึงชั้นที่ 89 ด้วยระยะเวลา 37 วินาที สู่จุดชมวิวที่จะทำให้เห็นกรุงไทเปได้ทั้ง 360 องศา พร้อมทั้งอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน ร้านติ่งไท่ฟง)
ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย

เมืองเจียวซี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kilin Hotel, Jiaoxi Yilan (4*) หรือเทียบเท่า

ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้  จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าท่านต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย

วันที่ 4 เจียวซี – หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – ป้อมปราการซานโดมินโก – ถนนเก่าและสะพานคู่รักตั้นสุ่ย  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น (Shifen) หมู่บ้านเล็กๆ แวะล้อมด้วยธรรมชาติอันสดใส ได้กลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวัน กลางหมู่บ้านแห่งนี้มีเส้นทางรถไฟผ่าน ให้ท่านได้ปล่อยโคมลอย ขณะยืนอยู่บนรางรถไฟ ท่ามกลางบ้านเรือนของชาวบ้าน เป็นวิวที่ประทับใจ และคู่ควรแก่การเก็บภาพประทับใจนี้ (รวมโคมลอย 2ท่าน/โคม)

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนทางเดินแคบๆ ปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยสิ่งสะดุดตา ทั้งอาหารทานเล่น อาทิ เห็ดทอดคลุกเคล้าเครื่องเทศ ไส้กรอกย่างสไตล์ไต้หวัน ไอศกรีมม้วนสไตล์พื้นเมือง ไปจนถึงของที่ระลึกงานฝีมือ และร้านน้ำชาที่เป็นเอกลักษณ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  ป้อมปราการซานโดมินโก หรือป้อมแดงตั้นสุ่ย สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แห่งนี้มีความเป็นมาในอดีตกว่า 4 ศตวรรษ ช่วงแรกป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในปีค.ศ.1629 ถัดจากนั้นก็โดนยึดครองและสร้างใหม่โดยชาวดัตช์ โครงสร้างของป้อมนั้นเป็นอิฐสีแดง ให้ควาามรู้สึกถึงช่วงยุโรปสมัยกลางในปีค.ศ.1867 ป้อมปราการนี้ถูกเช่าโดยชาวอังกฤษซึ่งถูกใช้เป็นสถานกงสุล และสร้างเป็นี่อยู่อาศัยของราชการ ตอนนี้ได้จัดเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการทางด้านประวัติศาสตร์ประกอบด้วยรูปภาพต่าง ๆ

ถนนเก่าตั้นสุ่ย หรือถนนคนเดินริมน้ำ ที่มีบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวไทเป ซึ่งอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าแห่งแรกของไต้หวันทางตอนเหนืออีกด้วย   ให้ท่านได้ลองลิ้มรสอาหารท้องถิ่น เช่น ลูกชิ้นปลา ไข่เหล็ก และน้ำบ้วยที่มีรสเปรี้ยว รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ในราคาไม่แพงอีกด้วย

แม่น้ำตั้นสุ่ย ณ สะพานคู่รัก ซึ่งมีความยาว 164.9 เมตร กว้าง 5 เมตร สามารถรองรับคนได้ถึง 9,000 คน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนรูปโค้งเพื่อเชื่อมสองฟากฝั่งของแม่น้ำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนพื้นเมือง)
  เข้าสู่โรงแรมที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ร้านพายสับปะรด ร้านดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน

วัดหลงซาน สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2281 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป และถือว่าเป็นวัดที่รวบรวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสความงามของประติมากรรม และสถาปัตยกรรม อันประณีตงดงามแบบไต้หวันดั้งเดิม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
ค่ำ (ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่)

ได้เวลาอันสมควรนำท่าน เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน

14.05 ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 633
16.50 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

Additional Information

month

10-ตุลาคม