ทัวร์เกาหลี ┃Trend To Busan 6 วัน 3 คืน By สายการบินโคเรีย แอร์

ชายหาดแฮอุนแด เปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้

Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานที่จัดการประชุม APEC เมื่อปี 2005 มีภูมิทัศน์ที่ สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน

สะพานควางอัน บรรยากาศที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก สะพานนี้เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล

เมืองจอนจู  อดีตเมืองหลวงเก่ายุคอาณาจักรหลังแพ็คเจ(ค.ศ.892–936) มีชื่อเสียงในเรื่องของประวัติศาสตร์, สถาปัตยกรรม, อาหาร และงานหัตถกรรมท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติแนจังซาน อุทยานที่ประกอบไปด้วยแนวเขาที่มีความสูง 763 เมตร สามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดู อาทิ ในฤดูใบไม้ผลิ

วันที่ รายการ อาหาร
1 นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ-สนามบินปูซาน (KE 662 BKK-PUS : 01:40-08:40 น.)-วัดแฮดงยงกุงซา-ชายหาด
แฮอุนแด+เอเปคเฮาส์–สะพานควางอัน
**ที่พัก Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า
Box
3 ปูซาน-เมืองจอนจู-อุทยานแห่งชาติแนจังซาน (ขึ้นกระเช้า/วัดแนจังซา)-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจอนจู-Youth Street-พักสไตส์ฮันอก  ** ที่พัก Laon Koreanhouse Kkuljam หรือเทียบเท่า
4 จอนจู–หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู (สวมชุดฮันบก)-เมืองปูซาน-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู–ศูนย์เครื่องสำอาง–สวนยงดูซาน (ปูซานทาวเวอร์-รวมลิฟต์)-ถนนสายบันเทิง PIFF Street+ถนนคนเดินนัมโปดง  ** ที่พัก Aventree Hotel Busan (4*) หรือเทียบเท่า
5 ปูซาน–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน–ชายหาดซองโด (นั่งกระเช้าข้าม
อ่าวซองโด/สกายวอล์ค)–ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง–สนามบินปูซาน
(KE 661 PUS-BKK : 20:35-00:30(+1) น.)
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-)
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินโคเรีย แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. Korea คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ 2 ออกเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ชายหาดแฮอุนแด+เอเปคเฮาส์+สะพานควางอัน+The Bay 101
01.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี โดย สายการบินโคเรีย แอร์ เที่ยวบินที่ KE 662
08.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ และปูซานยังคงเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก กรุงโซล นำท่านผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า คิมบับ+นมกล้วย (ข้าวห่อสาหร่ายสไตส์เกาหลี+นมรสกล้วยชื่อดัง)
พาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปีค.ศ. 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปีค.ศ. 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคาลบี (ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี)
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ชายหาดแฮอุนแด ซึ่งเปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้  จากนั้นแวะชม Nurimaru APEC House ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดการประชุม APEC เมื่อปี 2005 มีภูมิทัศน์ที่ สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี

พาท่านชม สะพานควางอัน หรือสะพานเพชร ในบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก สะพานนี้เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน ทั้งยังเป็นจุดชมวิวท่าเรือยอร์ช, เกาะชื่อดังอย่าง Oryukdo Island, Dongbaekseom Island, Hwangnyeongsan, ชายหาด Gwangalli Beach และเนินเขา Dalmaji Hill

นำท่านสู่ The Bay 101 สถานที่เที่ยวสุดฮิตริมหาดแฮอุนแด แลนด์มาร์คยอดนิยมของชาวเกาหลีทุกช่วงวัยโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสวิวตึกสูงของเมืองปูซาน จุดชมวิว นั่งเล่นริมชายหาดแฮอุนแด อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้ท่านได้ลิ้มลองกันอีกด้วย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนูแฮมุลทัง (ซุปรวมมิตรทะเล)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Aventree Busan (4*) หรือเทียบเท่า  www.aventreehotelbusan.com
วันที่ 3 ปูซาน – เมืองจอนจู – อุทยานแห่งชาติแนจังซาน (ขึ้นกระเช้า/วัดแนจังซา) – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจอนจู – Youth Street
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่เมืองยุคโบราณ เมืองจอนจู เมืองต้องห้ามพลาด! อดีตเมืองหลวงเก่ายุคอาณาจักรหลังแพ็คเจ(ค.ศ.892–936) มีชื่อเสียงในเรื่องของประวัติศาสตร์, สถาปัตยกรรม, อาหาร และงานหัตถกรรมท้องถิ่น ปัจจุบันเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ อาทิ หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู ทำให้เป็นที่ถ่ายทำซีรีส์พีเรียดของเกาหลีหลากหลายเรื่องดัง จอนจูยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับวัฒนธรรม (Gastronomy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชาบูชาบู
นำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติแนจังซาน (ขึ้นกระเช้า) เป็นอุทยานที่ประกอบไปด้วยแนวเขาที่มีความสูง 763 เมตร สามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดู อาทิ ในฤดูใบไม้ผลิ ภูเขาจะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย เมเปิ้ล ดอกเชอร์รี่ ผลิดอก-ผลิใบสลับกันไป ปลูกเรียงรายเป็นอุโมงค์ตลอดทาง ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามยิ่งนัก และทางด้านขวามีคลองขนานยาวไปตลอดทั้งแนวทางเดินนั้น พอข้ามสะพานไปก็จะมีพวกชาวบ้านเอาพืชผักผลไม้พื้นเมืองมาวางขายกันมากมาย ด้านในอุทยานฯ เป็นที่ตั้งของ วัดแนจังซา ถูกสร้างในค.ศ. 636 ในสมัยอาณาจักรเพกเจ แต่ในช่วงสงครามเกาหลีได้ถูกทำลายไปบางส่วนและถูกบูรณะขึ้นใหม่ และยังเป็นสถานที่ที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์โซซอนได้สร้างระฆังสำริดหรือระฆังเอมิเล่ เพื่อถวายวัดและสวดขอพรให้กับพระบิดา-มารดา มีความสุขในโลกหน้า เมื่อมองลงมาจากภูเขาจะพบว่ามียอดเขากว่าแปดยอดที่รายล้อมตัววัด ประดุจดังวัดแห่งนี้อยู่ในกลีบดอกบัว

นำท่านสัมผัสประวัติพื้นเมืองท้องถิ่นที่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจอนจู (Jeonju National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติเรื่องราวของเมืองชอนจู ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในได้เก็บรวบรวมวัตถุโบราณมากกว่า 30,000 ชิ้น และมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเกาหลีบันทึกเอาไว้ ของเก่าและของโบราณที่นำมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ส่วนใหญ่ได้มากจากเขตชอลลาบุกโด โดยวัตถุต่างๆจะถูกจัดแสดงไว้ในฮอลทั้ง 5 ห้องและมีอีก 1 ฮอลที่อยู่ภายนอก นอกจากจะได้ชมวัตุโบราณของเกาหลีแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีและศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนาน

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูโอซัมบูลโกกิ (หมูและปลาหมึก ผัดซอสเกาหลี)
แวะช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นของเมืองจอนจู Youth Street ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย เช่น ร้าน ABC-Mart, ร้านหนังสือ, ร้านเสื้อผ้าเครื่องสำอาง, ร้านกาแฟ และร้านอาหาร ให้ท่านเพลิดเพลินกับร้านค้าชั้นนำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ramada Jeonju Hotel (4*) หรือเทียบเท่า  www.wyndhamhotels.com
วันที่ 4 จอนจู – หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู (สวมชุดฮันบก)เมืองปูซาน – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอาง – สวนยงดูซาน (ปูซานทาวเวอร์รวมลิฟต์) – ถนนสายบันเทิง PIFF Street+ถนนคนเดินนัมโปดง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลงยุคโบราณ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู มีอายุกว่า 800 ปี บ้านกว่า 800 หลัง ที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในเกาหลีก็ว่าได้ ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้และได้ทำเป็นจุดท่องเที่ยวขึ้น ลักษณะบ้านเรือนต่างๆภายในหมู่บ้านนั้น จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อันแช(Anchae) และซารังแช(Sarangchae) ปกติแล้วผู้หญิงและผู้ชายจะอยู่แยกบ้านกัน ซึ่งอันแชจะเป็นบ้านสำหรับผู้หญิง เพราะอยู่ด้านในและเงียบสงบกว่า ส่วนซารังแชเป็นบ้านสำหรับผู้ชาย นอกจากนี้บ้านฮันอกยังมีความพิเศษในเรื่องของการให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวอีกด้วย หรือเรียกว่า “อนดอล” ซึ่งจะทำให้พื้นบ้านอุ่นในหน้าหนาว ส่วนหลังคาที่สวยงาม จะออกแบบมาพิเศษให้หลังคาโค้งมนรับกับท้องฟ้า เมื่อมาเที่ยวที่หมู่บ้านชอนจูฮันอกนี้ จะได้รับบรรยากาศบ้านแบบเกาหลีดั้งเดิม ชมวิถีชีวิตของชาวเกาหลีเพราะบางบ้านก็ยังมีคนอาศัยอยู่จริงๆ และบางบ้านก็เปิดเป็นร้านค้าร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งสามารถเดินเล่นซื้อขนมและของทานได้  เก๋ๆสวมชุดประจำชาติพื้นเมืองเกาหลี ’’ฮันบก’’”เก็บภาพกับหมู่บ้านโบราณเป็นที่ระลึกกลับเมืองไทย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปูซาน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซัมเคทัง (ไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง)
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย

                        จากนั้นช้อปกันต่อที่ ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของ                        หนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย …

นำท่านเดินทางสู่ สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด บริเวณของอุททยานมีพื้นที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีพรรณไม้กว่า 70 สายพันธุ์ ตามฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) (รวมลิฟต์) ซึ่งเป็นสถานที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของปูซาน ในการขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปูซาน ทั้งในยาม กลางวัน และยามค่ำคืน

ต่อกันที่ ถนนสายบันเทิง หรือ PIFF Street (Pusan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังพูซาน เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละครนัมโปดงและเวทีกลางแจ้งบริเวณ อ่าว Suyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบำและดนตรีมากมาย ในบริเวณหาด Gwangalli

ต่อด้วยถนนที่ติดกัน ถนนนัมโปดง ถนนสายช้อปปิ้งสำคัญของเมืองปูซาน เปรียบเสมือนย่านเมียงดงในกรุงโซล ย่านที่หนุ่ม สาววัยรุ่นชาวปูซานจะออกมาจับจ่าย ซื้อของแฟชั่นต่างๆ ทั้ง เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยี่ห้อดังมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ

เย็น รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Aventree Hotel Busan (4*) หรือเทียบเท่า  www.aventreehotelbusan.com
วันที่ 5 ปูซาน – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ชายหาดซองโด (นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด/สกายวอล์ค) – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินปูซาน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน บ้านหลากหลายสีสันตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขา ดั่ง “ซาโตรินี่ตะวันออก”  สถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้าน ที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกัน ปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม พร้อมทั้งยังสามารถมองเห็นวิวน้ำทะเลอันกว้างไกลสุดสายตา (อดีตเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี หลังสงครามเกาหลีสงบลง ที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอดีต)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัล (ไก่ผัดวุ้นเส้นเกาหลี)
จากนั้นพาท่านสู่ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) “ซองโด” นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดบริเวณนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด ให้ท่านเพลิดเพลินกับ นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด (Songdo Cable Car) จากปลายฝั่งฟากหนึ่งของชายหาด ไปอีกปลายฝั่งอีกฟากหนึ่ง เห็นวิวทั้งชายหาด และตัวเมือง โดยที่กระเช้าลอยอยู่บนทะเล ส่วนสะพานเดินทะเล (Sky Walkway) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็นน้ำทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำรายการ เช่น We Got Married ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนเกาหลี

ก่อนกลับไทยแวะละลายเงินวอนที่  ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย, คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ, ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย   

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

20.25 น. ออกเดินทางจาก เมืองปูซาน โดย สายการบินโคเรีย แอร์ เที่ยวบินที่ KE 661
วันที่ 6  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  (-/-/-)
00.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !