ทัวร์เกาหลี ┃Korea Absolute Autumn+Onsen 6 วัน 3 คืน KRASATOSOCTG

ป้อมปราการฮวาซอง ป้อมมรดกโลก

พระราชวังชางด๊อกกุง 1ใน5 พระราชวังที่สาคัญของเกาหลี + สวมชุดฮันบก

วัดวาวูจองซา วัดเก่าแก่กลางหุบเขา นมัสการพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 8 ม. และพระนอนขนาดใหญ่

โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia โรงถ่ายละครชื่อดัง จา ลองแบบบ้านเรือนเกาหลีที่ใกล้เคียงเสมือนยุคนั้นจริงๆ

Ansan Starlight Village หมู่บ้านในธีมสไตส์ฝรัง่ เศส ประดับไฟหลากหลายสีสัน ในบรรยากาศโรแมนติก

เมนูแนะนำ

 ทัคคาลบี, ชาบูชาบู, คาลบี้

 โอซัมบูลโกกิ, จิมดัลบุฟเฟ่ต์บนเรือ

 บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ขาปูยักษ์!

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติอินชอน (TG 658 BKK-ICN : 23:10-06:35 น.)
2 สนามบินอินชอน–เมืองอาซาน-ปั่นเรียวไบท์ Rail Bike-หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน Blue Crystal Village-หมู่บ้านวัฒนธรรมโอเอม-พักโรงแรมแช่น้าแร่

** ที่พัก Asan Onyang Hot Spring Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

Box
3 อาซาน-เมืองซูวอน–ป้อมปราการฮวาซอง–โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอันซัน-วัดวาวูจองซา-Ansan Starlight Village

** ที่พัก Royal Heritage Hotel Ansan (4*) หรือเทียบเท่า

4 อันซัน–กรุงโซล–ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู–ศูนย์เครื่องสา อาง-ล่องเรือสา ราญแม่น้าฮันกัง-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์+Seoul Sky Tower (ข้ นึ ลิฟท์)-ย่านเมียงดง

** ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong (4*) หรือเทียบเท่า

5 โซล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–พระราชวังชางด๊อกกุง (สวมชุดฮันบก)-ย่านฮงแด (พิพิธภัณฑ์ภาพ
สามมิติ Trick Eye+Ice Museum)-ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง–สนามบินอินชอน
(TG 655 ICN-BKK : 21:20-1:10(+1) น.)
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
22 ต.ค. 6227 ต.ค. 6236,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เดินทางสู่สนามบินอินชอน (-/-/-)
20.00 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. Korea คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
23.10  ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 658(หรือ TG 656 : 23.30-06.55(+1) น.)
วันที่ 2 สนามบินอินชอน – เมืองอาซาน – ปั่นเรียวไบท์ Rail Bike – หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน Blue Crystal Village – หมู่บ้านวัฒนธรรมหมู่บ้านโอเอม – พักโรงแรมแช่น้าแร่ (Box/L/D)
06.35 อันยองฮาเซโย! ถึงสนามนานาชาติบินอินชอน บนเกาะยองจองโด…ผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า คิมบับ+นมกล้วย (ข้าวห่อสาหร่ายสไตส์เกาหลี+นมรสกล้วยชื่อดัง)
นำท่านสู่ เมืองอาซาน เป็นเมืองที่โดดเด่นเรื่องน้าแร่ โดยมีบ่อน้าแร่ อนยัง (Onyang Hot Springs) เป็นน้าพุร้อนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเกาหลี นอกจากนี้ก็มีน้าพุร้อนอาซาน (Asan) และโทโก (Dogo) ปัจจุบันอาซานมีที่อาบน้าแร่และโรงแรมที่มีบริการสปามากมายหลายแห่ง อาซานจึงถือเป็นสถานที่ยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างแท้จริง (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
นำท่าน ปั่นเรียวไบค์ Rail Bike รอบทะเลสาบธรรมชาติวังซอง ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและนกอพยพตามฤดู เพราะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้า (Wetland) หน้าร้อนเต็มไปด้วยดอกไม้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาคาร์พ ในช่วงฤดูต่างๆ ยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ เช่น หน้าหนาว เป็ดแมนดาริน เป็ดป่า หน้าร้อน นกกระเรียน นกกาเหว่า นก Longbills, Larks, Meadow Buntings จึงเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
กลางวัน  บริการความอิ่มอร่อยท่านด้วย ทัคคาลบี (ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี)
จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน Blue Crystal Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปสุดชิลพร้อมชมความงดงามของหมู่บ้านเกาหลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ดั่งเช่น หมู่บ้านซานโตรินี
นำท่านหลงยุคเข้าไปใน หมู่บ้านวัฒนธรรมโอเอม (Oeam Folk Village) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา บ้านเก่าแก่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จะมีทั้งบ้านแบบก่ออิฐมาอย่างดี กับแบบบ้านที่ทาจากฟาง ส่วนด้านในตัวบ้านสิ่งของโบราณยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และตรอกซอกซอย ที่กาแพงทั้ง2ข้างเป็นหินวางทับซ้อน คงความเป็นเอกลักษณ์และกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ เหมือนหลงยุคกลับไปในอดีตวันวาน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบู
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Asan Onyang Hot Spring Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าหลังการเดินทางท่องเที่ยวและเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ด้วยน้าแร่ร้อน Onchon ของอนยาง Onyang Hot Spring เป็นแหล่งอาบน้าแร่ธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลี มีมานานมากว่า 1,300 ปี ราชวงศ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์เกาหลี **การอาบน้าแร่รวมสไตล์เกาหลี จะต้องเตรียมใจเรื่องการแก้ผ้าออกหมด ไม่มีการนุ่งผ้าเช็ดตัว เมื่ออาบน้าแร่ธรรมชาติแล้วท่านจะรู้สึกผ่อนคลาย ตัวเบาสบาย มีบ่อแช่น้าแร่หลายแบบ หรือคลายเหงื่อในห้องซาวน่า ก็ดีมิใช่น้อย**
วันที่ 3 อาซาน – เมืองซูวอน – ป้อมปราการฮวาซอง – โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia (รวมรถกอล์ฟ) – วัดวาวูจองซา – เมืองอันซัน – Ansan Starlight Village PhotoLand (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองซูวอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ กรุงโซล ห่างจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเมืองเอกของ จังหวัดคย็องกี ในปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมที่สาคัญของเกาหลีใต้ และเป็นที่ตั้งของโรงงาน ใหญ่ของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ของ ยุคโชซอน สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เพื่อเป็นรากฐานสาหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กาแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วย ป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดี สาหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 อีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูคาลบี้ (หมูย่างสไตส์เกาหลี)
นำท่านสู่ โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia หรือ ยงอินแดจังกึมพาร์ค (Yongin Daejanggeum Park) (รวมรถกอล์ฟ) ตั้งอยู่ในเขตชออิน จังหวัดคย็องกี เป็นฉากกึ่งถาวรกลางแจ้ง สาหรับถ่ายทาละครหรือภาพยนตร์มีละครแนว ประวัติศาสตร์เกาหลีจานวนมากถ่ายทาที่นี่ เช่น จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์, ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน และทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ เป็นต้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเอ็มบีซีกับเมืองยงอินที่ตกลงกันสร้างฉากกลางแจ้ง เพื่อใชในการถ่ายทาละคร เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 2005 และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งแรกในปีค.ศ. 2011 มีพื้นที่ขนาด 2,500,000 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ที่จาลองมาจาก ยุคสามราชอาณาจักรเกาหลี, ราชวงศโครยอ และราชวงศโชซ็อน
นำท่านสู่ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ตั้งอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดคยองกีโด เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา จุดไฮไลต์ของวัดนี้คือ พระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมา สูง 8 เมตร เศียรพระพุทธรูปนี้ยังได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊ค ให้เป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านในของสระน้าขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระน้าจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนามาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988
นำท่านสู่ เมืองอันซัน เมืองหนึ่งในจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตปริมณฑลของโซล ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลเหลือง สถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของเกาหลี ได้ตั้งอยู่ ณ เมืองแห่งนี้ และด้วยจานวนชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น เมืองได้รับการกาหนดเป็นเขตความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่า บริการท่านด้วย เมนูโอซัมบูลโกกิ (หมูและปลาหมึก ผัดซอสเกาหลี)
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Ansan Starlight Village PhotoLand สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ มีบรรยากาศแบบฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ หรือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และงานศิลปะในโปรวองซ์ ที่อยู่ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส อาทิรูปภาพสไตส์ศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างแวนโก๊ะ รวมถึงที่นี่ยังเต็มไปด้วยโซนสาหรับถ่ายรูปตามชื่อที่ว่า Photo Land จัดในธีมประดับไฟไว้มากมาย เช่น สวนแห่งแสงสี Forest of Light, อุโมงค์ Tunnel of Light, เขากระจกวงกต เป็นต้น ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมในโซน Mirror Maze)
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Royal Heritage Hotel Ansan (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 อันซัน – กรุงโซล – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสาอาง – ล่องเรือสาราญแม่น้าฮันกัง – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์+Seoul Sky Tower (ขึ้นลิฟท์) – ย่านเมียงดง (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก และมีประชากร 1 ใน 4 ของประเทศ ชื่นชมความสวยงามของ แม่น้าฮัน เส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์กับทัศนียภาพความงามของบ้านเรือน ตึกรามอาคารอัน ทันสมัยผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกาจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทาดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย
นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรงว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มี ศูนย์โสมโลก และยังตั้งอยู่ในเขตที่เป็นแหล่งปลูกโสมที่เหมาะสม ทาให้โสมเกาหลีมีคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลก และเป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนซื้อเป็นของฝาก
จากนั้นช้อปกันต่อที่ ศูนย์เครื่องสาอางเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของ หนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย …
สัมผัสวิวแม่น้าด้วยการ ล่องเรือสาราญแม่น้าฮันกัง (Hangang River Ferry Cruise) ชมวิวทิวทัศน์ความงามสองฝากฝั่งของแเม่น้าฮันกัง แม่น้าสายเลือดหลักของคนกรุงโซล ความยาวถึง 514 กม. ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง บรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเรือ
สนุกสนานไปกับ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Adventure) ตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงโซล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น สวนสนุกในร่ม มีทั้งหมด 4 ชั้น มีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากมาย เช่น The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride, The French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh’s Fury เป็นต้น เครื่องเล่นที่นี่จะมีบัตรคิวให้ เพียงแค่นักท่องเที่ยวกดบัตรจองไว้ ถึงเวลาก็มาเล่นได้เลยไม่ต้องต่อแถวรอ เรียกว่า Magic Pass บัตรนี้ทาให้บริหารเวลาได้ดีมากเลย อีกทั้งยังมีลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่ และบ้านผีสิง Tumb of Horror ส่วนที่สองจะเป็น สวนสนุกกลางแจ้งขนาดเล็ก หรือที่เรียกกว่า Magic Island บริเวณรอบๆจะมีน้าล้อมรอบ เครื่องเล่นส่วนใหญ่ ออกแนวหวาดเสียวและตื่นเต้นความท้าทายมากกว่าเครื่องเล่นที่อยู่ในร่ม เครื่องเล่นที่ฮิตๆติดอันดับและมีคนต่อคิวกันเยอะเลย ก็จะเป็นพวก Comet Express พวกรถไฟเหาะ ตีลังกา 360 องศา, ล่องแก่ง, Free Floor (Gyro Drop), Atiantis, Bungee Drop, Gyro Swing และขาดไม่ได้เลยสาหรับสวนสนุกคือขบวนพาเหรดเอาใจพวกน้องๆ หนูๆ หรือจะเป็นโชว์ “World Carnival” ที่มีให้ชมทุกวัน และ Laser Show (เริ่มแสดง 21.30 น) ซึ่งเป็นการแสดงแสงสีเลเซอร์ประกอบดนตรี สวยงามมากๆ ถือเป็นจุดเด่นของที่นี่เลย (หมายเหตุ: บางเครื่องเล่นอาจจะต้องเสียเงินเพิ่ม) และยังมี Seoul Sky Tower หรือ Lotte Tower (รวมขึ้นลิฟท์) ตึกสูงที่มีสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน นับเป็นตึกที่สูงเป็นลาดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น แล้วพาท่านขึ้นไปยังชั้นที่ 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูง ด้านบนชั้นที่ 118 มีพื้นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองลงมาเห็นพื้นด้านล่างได้ และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติและซีฟู้ด พิเศษ! ขาปูยักษ์
นำท่านเดินทางสู่บริเวณย่านแฟชั่นชั้นนาของเกาหลีใต้ ตลาดเมียงดง (Myeong Dong) เปรียบเสมือน สยามสแควร์ของเมืองไทย ศูนย์รวมผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน, นักศึกษา, หนุ่มสาว, คนทางาน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาเพื่อเลือกหาซื้อสินค้า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าล็อตเต้, เมโทรมิโดป้า รวมไปถึงร้าน Line Shop, Kakao Shop
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong (4*) หรือเทียบเท่า https://seoulmyeong-dong.splaisir.com
วันที่ 5 โซล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังชางด๊อกกุง (สวมชุดฮันบก) – ย่านฮงแด (พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick Eye+Ice Museum) – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินอินชอน (B/L/-)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ามันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวังลาดับที่สองทึ่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปีค.ศ.1405 และมีความสาคัญในการเป็นที่พานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสาคัญ ที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสาหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี, บ่อน้า และศาลาริมน้าพระราชวังแห่งนี้ (ไม่รวมค่าเข้าสวนด้านหลัง) เป็นที่พานักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงค์โชซอน ในปีค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผาทาลายโดยประชาชนที่โกรธแค้นต่อการหนีจากการพานักในพระราชวังของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ในระหว่างที่ถูกรุกรานโดยชาวญี่ปุ่น และได้รับการบูรณะอีกครั้งในปีค.ศ. 1611 ทาให้ในปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตาหนัก Injeongjeon, พระตาหนัก Daejojeon, พระตาหนัก Seonjeongjeon, และพระตาหนัก Nakseonjae พิเศษ! ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมแต่งกายในชุดประจาชาติพื้นเมืองเกาหลี ’’ฮันบก’’”เก็บภาพเป็นที่ระลึกกลับเมืองไทย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัล (ไก่ผัดวุ้นเส้นเกาหลี)
นำท่านสู่บริเวณมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ย่านฮงแด แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมากของวัยรุ่นเกาหลี สัมผัสร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นน่ารักๆ ของกิฟท์ช๊อปแบบเกาหลี ร้านกระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
จากนั้นนาท่าน สัมผัสงานศิลปะสมัยใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick eye + Ice Museum ซึ่งใช้เทคนิคการวาดภาพเสมือนจริงแต่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับภาพวาดโดยการถ่ายภาพคู่กับภาพนั้นๆ และเหมือนว่าภาพนั้นมีชีวิตก่อนกลับไทยแวะละลายเงินวอนที่ ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย, คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ, ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินอินซอน
21.20  ออกเดินทางจาก กรุงโซล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 655
วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (-/-/-)
01.10 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

Additional Information

month

10-ตุลาคม