ทัวร์เกาหลี┃Wow Korea 6D 3N KRWK6DNOV

 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนอารีรัง

 พระราชวังเคียงบ็อค ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวัง

 เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกแห่งหนึ่งสำหรับคู่หนุ่มสาวครอบครัว

 เกาหลีโบราณ + สวมชุดฮันบก

และเพื่อนๆ ตามรอยละคร เพลงรักในสายลมหนาว

 N Seoul Tower ชมวิวมุมสูง หอคอยตำนานแห่งการคล้อง

 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเกรแวง แห่งแรกของเอเชียกุญแจคู่รัก

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติอินชอน (TG 656  BKK-ICN : 23:30-06:55(+1) น.)
2 สนามบินอินชอน-เกาะนามิ-อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(โดยกระเช้า)-วัดซินอึนซา (B/L/D)
** ที่พัก Daemyung Resort Vivaldi Park (4*) หรือเทียบเท่า
Box
3 ซอรัค-เมืองยงอิน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-กรุงโซล-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเกรแวง-ตลาดทงแดมุน และอาคาร DDP (B/L/D)
** ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong (4*) หรือเทียบเท่า
4 โซล-พระราชวังเคียงบ๊อก (สวมชุดฮันบก)-หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู-ศูนย์เครื่องสำอาง-หอคอย N Seoul Tower (รวมลิฟท์)-ย่านเมียงดง (B/L/D)
** ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong (4*) หรือเทียบเท่า
5 โซล-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-Gangnam Underground Shopping Center-ย่านฮงแด-ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง-สนามบินอินชอน  (B/L/D)      (TG 655  ICN-BKK : 21:25-1:20(+1) น.)
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เดินทางสู่สนามบินอินชอน  
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. Korea คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 656
 
วันที่ 2 สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (โดยกระเช้า) – วัดซินอึนซา  
06.55 น. อันยองฮาเซโย! ถึงสนามนานาชาติบินอินชอน บนเกาะยองจองโด…ผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า คิมบับ+นมกล้วย (ข้าวห่อสาหร่ายสไตส์เกาหลี+นมรสกล้วยชื่อดัง)
  เกาะนามิ นั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะแห่งนี้ สถานที่โรแมนติกสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และเพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน และอยู่ห่างจากกรุงโซล ประมาน 63 กิโลเมตร… เกาะนามิเคยใช้เป็นฉากที่พระเอก และนางเอกของซีรีส์เรื่อง “Winter Love Song” มาขี่จักรยานด้วยกัน เดินเล่นพูดคุยกันท่ามกลางแมกไม้แห่งสวนสน และจูบครั้งแรกใต้เงาไม้ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ สมควรแก่เวลา นั่งเรือกลับเข้าฝั่งแผ่นดินใหญ่
กลางวัน  บริการความอิ่มอร่อยท่านด้วย ทัคคาลบี  (ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลีแห่งชุนชอน)
  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมกระเช้า) สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนอารีรัง ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ หมีเสี้ยวพระจันทร์ ชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติเม้าท์โซรัค… ซอรัคซาน หรือ ภูเขาหิมะ ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู นมัสการ พระพุทธรูปปางสมาธิ องค์มหึมาที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง สร้างขึ้นเป็นสถานที่สวดอ้อนวอนให้ คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเพื่อเพิ่มบารมีเสริมสิริมงคลให้ท่าน และครอบครัว เดินทางเที่ยวต่อที่ วัดซินอึนซา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับเขาโซรัคซาน ให้ท่านได้ชมความงาม และสถาปัตยกรรมของวัดในแบบเกาหลีแท้ๆ
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมุลทัง (ซุปรวมมิตรทะเล)
  เข้าสู่ที่พัก Daemyung Resort Vivaldi Park (4*) หรือเทียบเท่า www.daemyungresort.com
 
วันที่ 3 ซอรัค – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเกรแวง –   ตลาดทงแดมุนและอาคาร DDP
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี เป็นเมืองสำคัญใกล้กรุงโซล มีประชากรเกือบ 1 ล้านคน เมืองมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 วัดได้จากการที่เมืองนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเกาหลีใต้ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเอเวอร์แลนด์และสวนน้ำแคริปเบี่ยนเบย์ ซึ่งเป็นสวนน้ำและสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้ และยังมีหมู่บ้านเกาหลีโบราณที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ด้วย
  ดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ เอเวอร์แลนด์ หรือ ดิสนีย์แลนด์ แห่งเกาหลี สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเชิญสัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้รับความสุขสดชื่นความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจไปกับ Special Pass Ticket โดยที่ท่านสามารถเลือก เล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ แบบไม่จำกัดจำนวนรอบ นำท่านนั่งรถบัสของสวนสนุกท่องโลก สัตว์ป่าซาฟารี ชมความน่ารักของ ไลเกอร์ (Liger) สัตว์สายพันธุ์ใหม่ และเป็น แฝดคู่แรกของโลก เกิดจากการผสมข้ามเผ่าพันธุ์ของ เสือกับสิงโต จากนั้นชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี ไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย … แนะนำเครื่องเล่นไฮไลต์! T-Express พร้อมบันทึกภาพความประทับใจ ช้อปปิ้งใน ร้านขายของที่ระลึก
  เดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก และมีประชากร 1 ใน 4 ของประเทศ ชื่นชมความสวยงามของ แม่น้ำฮัน เส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์กับทัศนียภาพความงามของบ้านเรือน ตึกรามอาคารอัน ทันสมัยผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ชาบูชาบู
  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเกรแวง (Grevin Wax Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศสที่มีประวัติยาวนานกว่า 130 ปี เปิดสาขาแรกของเกาหลีใต้และเอเชียในกรุงโซล ช่วงกลางปีค.ศ. 2015 จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งคนดังทั่วโลก รวมถึงของเกาหลี ประมาณ 80 รูปปั้น อาทิ จอห์น เลนนอน, มาริลีน มอนโร, ทอม ครูซ, ไซ (Psy) แร็พเปอร์เจ้าของเพลงกังนัมสไตล์, จี-ดราก้อน นักร้องดัง, คิม ยูนา นักสเก็ตน้ำแข็งชื่อดัง, ราชวงศ์และขุนนางของเกาหลีในอดีต ฯลฯ
  ตลาดทงแดมุน ตลาดแห่งนี้สามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเคี้ยว และร้านเครื่องสาอางค์ ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้เลือกชม และบริเวณตลาดนี้ยังมี ตึก DDP (Dongdaemun Design Plaza) ตึกรูปทรงเหมือนอยู่ในโลกอนาคต ออกแบบโดย ซาฮา ฮาดิด สถาปนิกหญิงชื่อดังก้องโลก เป็นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ท่านยัง สามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟสี Led Rose Garde
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างสไตส์เกาหลี)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong (4*) หรือเทียบเท่า  https://seoulmyeong-dong.splaisir.com
 
วันที่ 4 โซล – พระราชวังเคียงบ๊อก (สวมชุดฮันบก) – หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน – ศูนย์สมุนไพร  ฮ็อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอาง – หอคอย N Seoul Tower (รวมลิฟท์) – ย่านเมียงดง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พระราชวังเคียงบ๊อก (Kyong Bok Palace) เป็น พระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ปีค.ศ.1394 สมัย ราชวงศ์โซซอน ใช้เป็นศูนย์กลางบัญชาการ และที่ประทับของกษัตริย์เมื่อ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารในอดีต ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และสนุกสนานกับกิจกรรมให้ท่านแต่งกายในชุดประจำชาติพื้นเมืองเกาหลี ’’ฮันบก’’ เก็บภาพเป็นที่ระลึกกลับเมืองไทย
  หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน (Bukchon Hanok Village) มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบก, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้อย่างลงตัวกว่า 100 หลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมือง, พิพิธภัณฑ์ และบรรดาร้านค้าต่างๆ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซัมเคทัง (ไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง)
  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย     จากนั้นช้อปกันต่อที่ ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของหนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย …
  จุดชมวิวกรุงโซล ณ เขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล มีความสูง 274 เมตร โซลทาวเวอร์ หรือ N Tower (รวมลิฟท์) หอคอย 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่มีความสูงระดับต้นๆของโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถมองเห็นได้จากตัวเมืองโซลหากอากาศดี บนหอคอย ประกอบไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ และท่านไม่ควรพลาดการล็อค กุญแจแห่งรัก (ความเชื่อ : การล็อคแม่กุญแจคู่รักเพื่อความรักที่ยืนยง ณ เขานัมซาน)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติและซีฟู้ด พิเศษ! ขาปูยักษ์
  ตลาดเมียงดง (Myeong Dong) เปรียบเสมือน สยามสแควร์ของเมืองไทย ศูนย์รวมผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน, นักศึกษา, หนุ่มสาว, คนทำงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาเพื่อเลือกหาซื้อสินค้า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าล็อตเต้, เมโทรมิโดป้า รวมไปถึงร้าน Line Shop, Kakao Shop
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong (4*) หรือเทียบเท่า  https://seoulmyeong-dong.splaisir.com
 
วันที่ 5 โซล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – Gangnam Underground Shopping Center – ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินอินชอน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี
  Gangnam Underground Shopping Center ณ สถานีรถไฟใต้ดินคังนัม ย่านถิ่นไฮโซนี้ ไม่ได้มีแต่ของช้อปหรูหราราคาแพงเท่านั้น แต่ของดีราคาถูก ที่นี้ก็มีด้วยในช้อปปิ้งมอลล์ชั้นใต้ดิน ซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่มาก ของทุกอย่างคล้ายๆกับที่เมียงดง แต่บางร้านที่นี้ ราคาอาจจะถูกกว่าที่เมียงดงด้วยซ้ำ และสินค้าที่นี่ค่อนข้างอัพเดตเลย จึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญ เต็มไปด้วยร้านค้าน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านอุปกรณ์โทรศัพท์, ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ รวมไปถึงร้านกาแฟแฟรนไชส์มากมายใน นับได้ว่าเป็นสวรรค์ใต้ดินของคนรักการช้อปปิ้ง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัล (ไก่ผัดวุ้นเส้นเกาหลี)
  ย่านฮงแด แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมากของวัยรุ่นเกาหลี สัมผัสร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นน่ารักๆ ของกิฟท์ช๊อปแบบเกาหลี ร้านกระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
  ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย, คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ, ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินซอน
21.25 น. ออกเดินทางจาก กรุงโซล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 655
 
วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
01.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !