ทัวร์เกาหลี┃KOREA BUSAN-SEOUL 8D 5N KR003

   เมืองปูซาน  เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้

   เขาพัลกงซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของคนเกาหลี

  พระราชวังเคียงบ็อค ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเกาหลีโบราณ+สวมชุดฮันบก       

  สองหมู่บ้านวัฒนธรรมสองสไตส์ จอนจูและกัมชอน  วัดแฮดงยงกุงซา และวัดดองฮวาซา วัดสำคัญทางภาคใต้

  ปูซานทาวเวอร์ และโซลทาวเวอร์ วิวมุมสูงของสองเมืองดัง

  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ + Seoul Sky Tower 

 เมียงดง, ย่านฮงแด และนัมโปดง ช้อปปิ้งจุใจ กับย่านสำคัญของเกาหลี

   พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว

แฮมุลทัง, ทงคัตสึ, ทัคคาลบี, โอซัมบูลโกกิ, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว, คาลบี้, ชาบูชาบู, จิมดัล, ซัมเคทัง และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ขาปูยักษ์!

วันแรก กรุงเทพฯ – นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. Korea คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ชายหาดแฮอุนแด+เอเปคเฮาส์+ผ่านชมสะพานควางอัน 
00.05  น. ออกเดินทางสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 650
07.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสอง ของประเทศรองจาก กรุงโซล นำท่านผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า คิมบับ+นมกล้วย (ข้าวห่อสาหร่ายสไตส์เกาหลี+นมรสกล้วยชื่อดัง)
พาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปีค.ศ. 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปีค.ศ. 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูแฮมุลทัง (ซุปรวมมิตรทะเล)
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ชายหาดแฮอุนแด ซึ่งเปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นแวะชม Nurimaru APEC House ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดการประชุม APEC เมื่อปีค.ศ. 2005 มีภูมิทัศน์ที่ สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี

พาท่านผ่านชม สะพานควางอัน หรือสะพานเพชร ในบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก สะพานนี้เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน ทั้งยังเป็นจุดชมวิวท่าเรือยอร์ช

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ชุดทงคัตสึ (หมูชุบแป้งทอด สไตส์ญี่ปุ่น)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Aventree Busan (4*) หรือเทียบเท่า  www.aventreehotelbusan.com
 วันที่ 3   ปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ชายหาดซองโด (นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด/สกายวอล์ค)  สวนยงดูซาน (ปูซานทาวเวอร์) – ถนนสายบันเทิง PIFF Street+ถนนคนเดินนัมโปดง+แวะชมตลาดปลาจากัลชี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน บ้านหลากหลายสีสันตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขา ดั่ง “ซาโตรินี่ตะวันออก”  สถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้าน ที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกัน ปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม พร้อมทั้งยังสามารถมองเห็นวิวน้ำทะเลอันกว้างไกลสุดสายตา (อดีตเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี หลังสงครามเกาหลีสงบลง ที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอดีต)

จากนั้นพาท่านสู่ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) “ซองโด” นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดบริเวณนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด ให้ท่านเพลิดเพลินกับ นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด (Songdo Cable Car) จากปลายฝั่งฟากหนึ่งของชายหาด ไปอีกปลายฝั่งอีกฟากหนึ่ง เห็นวิวทั้งชายหาด และตัวเมือง โดยที่กระเช้าลอยอยู่บนทะเล ส่วนสะพานเดินทะเล (Sky Walkway) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็นน้ำทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำรายการ เช่น We Got Married ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนเกาหลี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด บริเวณของอุททยานมีพื้นที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีพรรณไม้กว่า 70 สายพันธุ์ ตามฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) (ไม่รวมลิฟต์) ซึ่งเป็นสถานที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของปูซาน ในการขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปูซาน ทั้งในยามกลางวัน และยามค่ำคืน

ต่อกันที่ ถนนสายบันเทิง หรือ PIFF Street (Pusan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังพูซาน เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละครนัมโปดงและเวทีกลางแจ้งบริเวณ อ่าว Suyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบำและดนตรีมากมาย ในบริเวณหาด Gwangalli  ต่อด้วยถนนที่ติดกัน ถนนนัมโปดง ถนนสายช้อปปิ้งสำคัญของเมืองปูซาน เปรียบเสมือนย่านเมียงดงในกรุงโซล ย่านที่หนุ่ม สาววัยรุ่นชาวปูซานจะออกมาจับจ่าย ซื้อของแฟชั่นต่างๆ ทั้ง เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยี่ห้อดังมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ  จากนั้นนำท่าน แวะชมตลาดปลาจัลกัลชิ ตลาดอาหารทะเลใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลที่แปรรูป สามารถนำกลับมาเป็นของฝาก

เย็น รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Aventree Busan (4*) หรือเทียบเท่า  www.aventreehotelbusan.com
วันที่ 4      ปูซาน – เมืองแทกู – เขาพัลกงซาน (โดยกระเช้า) – วัดดองฮวาซา – เมืองจอนจู – หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู (สวมชุดฮันบก) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทกู เมืองใหญ่อันดับสี่ของประเทศ เป็นศูนย์กลางการทอผ้า และศูนย์การค้าพืชสมุนไพรของประเทศ (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ เขาพัลกงซาน (โดยกระเช้า) ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองแทกู เป็นเทือกเขาที่มียอดเขาอยู่หลายยอด มีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อว่าภูเขาพัลกงซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะภูเขามีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์ ภูเขาลูกนี้เกิดจากการก่อตัวของหินแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับหินและป่าไม้ที่หนาแน่น จึงเป็นสถานที่ทีน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและจะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

พาท่านสู่ วัดดองฮวาซา (Donghwasa Temple) วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย เจดีย์หินสามชั้นในปีกด้านตะวันออก ส่วนตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) นมัสการองค์พระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ รวมถึงองค์พระใหญ่สีขาว และภาพ แกะสลักพระพุทธบนก้อนหิน ทำให้วัดนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคาลบี (ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี)
นำท่านเข้าสู่เมืองยุคโบราณ เมืองจอนจู เมืองต้องห้ามพลาด! อดีตเมืองหลวงเก่ายุคอาณาจักรหลังแพ็คเจ(ค.ศ. 892–936) มีชื่อเสียงในเรื่องของประวัติศาสตร์, สถาปัตยกรรม, อาหาร และงานหัตถกรรมท้องถิ่น ปัจจุบันเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ อาทิ หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู ทำให้เป็นที่ถ่ายทำซีรีส์พีเรียดของเกาหลีหลากหลายเรื่องดัง จอนจูยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับวัฒนธรรม (Gastronomy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (เดินทางประมาณ 3 ชม.)

หลงยุคโบราณ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู มีอายุกว่า 800 ปี บ้านกว่า 800 หลัง ที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในเกาหลีก็ว่าได้ ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้และได้ทำเป็นจุดท่องเที่ยวขึ้น ลักษณะบ้านเรือนต่างๆภายในหมู่บ้านนั้น จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อันแช(Anchae) และซารังแช(Sarangchae) ปกติแล้วผู้หญิงและผู้ชายจะอยู่แยกบ้านกัน ซึ่งอันแชจะเป็นบ้านสำหรับผู้หญิง เพราะอยู่ด้านในและเงียบสงบกว่า ส่วนซารังแชเป็นบ้านสำหรับผู้ชาย นอกจากนี้บ้านฮันอกยังมีความพิเศษในเรื่องของการให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวอีกด้วย หรือเรียกว่า “อนดอล” ซึ่งจะทำให้พื้นบ้านอุ่นในหน้าหนาว ส่วนหลังคาที่สวยงาม จะออกแบบมาพิเศษให้หลังคาโค้งมนรับกับท้องฟ้า เมื่อมาเที่ยวที่หมู่บ้านชอนจูฮันอกนี้ จะได้รับบรรยากาศบ้านแบบเกาหลีดั้งเดิม ชมวิถีชีวิตของชาวเกาหลีเพราะบางบ้านก็ยังมีคนอาศัยอยู่จริงๆ และบางบ้านก็เปิดเป็นร้านค้าร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งสามารถเดินเล่นซื้อขนมและของทานได้  เก๋ๆสวมชุดประจำชาติพื้นเมืองเกาหลี ’’ฮันบก’’”เก็บภาพกับหมู่บ้านโบราณเป็นที่ระลึกกลับเมืองไทย

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูโอซัมบูลโกกิ (หมูและปลาหมึก ผัดซอสเกาหลี)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ramada Jeonju Hotel (4*) หรือเทียบเท่า  www.wyndhamhotels.com
วันที่ 5 จอนจู – เมืองยงอิน – สวนผลไม้ Fruit Farm – โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia(รวมรถกอล์ฟ)  – กรุงโซล – เกาะยออิโด ศูนย์เครื่องสำอาง – ย่านเมียงดง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี เป็นเมืองสำคัญใกล้กรุงโซล มีประชากรเกือบ 1 ล้านคน เมืองมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 วัดได้จากการที่เมืองนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเกาหลีใต้ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเอเวอร์แลนด์และสวนน้ำแคริปเบี่ยนเบย์ ซึ่งเป็นสวนน้ำและสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้ และยังมีหมู่บ้านเกาหลีโบราณที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ด้วย (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ (Fruit Farm) เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวนผลไม้สดๆจากสวนที่มีในแต่ละช่วงของฤดูกาลของประเทศ โดยช่วงกลางเดือนกันยายน–ต้นพฤศจิกายน สามารถเก็บลูกแพร์ และลูกแอปเปิ้ล ช่วงปลายพฤศจิกายน–ปลายพฤษภาคม เก็บลูกสตรอเบอร์รี่ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี เทคนิค ขั้นตอนการปลูกและดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน ทำให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ได้มาลิ้มลอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูคาลบี้ (หมูย่างสไตส์เกาหลี)
 

นำท่านสู่ โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia หรือ ยงอินแดจังกึมพาร์ค (Yongin Daejanggeum Park) (รวมรถกอล์ฟ) ตั้งอยู่ในเขตชออิน จังหวัดคย็องกี เป็นฉากกึ่งถาวรกลางแจ้ง สำหรับถ่ายทำละครหรือภาพยนตร์มีละครแนว ประวัติศาสตร์เกาหลีจำนวนมากถ่ายทำที่นี่ เช่น จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์, ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน และทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ เป็นต้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเอ็มบีซีกับเมืองยงอินที่ตกลงกันสร้างฉากกลางแจ้ง เพื่อใชในการถ่ายทำละคร เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 2005 และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งแรกในปีค.ศ. 2011 มีพื้นที่ขนาด 2,500,000 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ที่จำลองมาจาก ยุคสามราชอาณาจักรเกาหลี, ราชวงศโครยอ และราชวงศโชซ็อน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก และมีประชากร 1 ใน 4 ของประเทศ ชื่นชมความสวยงามของ แม่น้ำฮัน เส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์กับทัศนียภาพความงามของบ้านเรือน     ตึกรามอาคารอัน ทันสมัยผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านข้ามแม่น้ำฮั่นสู่ เกาะยออิโด (Yeouido) ชมความสวยงามของดอกซากุระ เต็มสองข้างทางของถนน ซึ่งจะบานสะพรั่งในเดือนเมษายน ของทุกปี (ในกรณีช่วงที่ไปไม่มีดอกซากุระ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำท่านไปชม)

จากนั้นช้อปกันต่อที่ ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี ของใช้ขึ้นชื่อของเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของหนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย…

 เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูชาบูชาบู
นำท่านเดินทางสู่ บริเวณย่านแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีใต้ ตลาดเมียงดง (Myeong Dong) เปรียบเสมือน สยาม สแควร์ของเมืองไทย ศูนย์รวมผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน, นักศึกษา, หนุ่มสาว, คนทำงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาเพื่อเลือกหาซื้อสินค้า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าล็อตเต้, เมโทรมิโดป้า รวมไปถึงร้าน Line Shop, Kakao Shop

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Marigold Hotel (4*) หรือเทียบเท่า  http://m.hotelmarigold.co.kr

วันที่ 6 โซล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง พระราชวังเคียงบ๊อก หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์+Seoul Sky Tower (ขึ้นลิฟท์) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

นำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อก (Kyong Bok Palace) เป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ปีค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน ใช้เป็นศูนย์กลางบัญชาการ และที่ประทับของกษัตริย์เมื่อ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารในอดีต ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้

นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน (Bukchon Hanok Village) มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบก, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้อย่างลงตัวกว่า 100 หลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมือง, พิพิธภัณฑ์ และบรรดาร้านค้ามากมาย

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ซัมเคทัง (ไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง)
สนุกสนานไปกับ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Adventure) ตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงโซล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น สวนสนุกในร่ม มีทั้งหมด 4 ชั้น มีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากมาย เช่น The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride, The French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh’s Fury เป็นต้น เครื่องเล่นที่นี่จะมีบัตรคิวให้ เพียงแค่นักท่องเที่ยวกดบัตรจองไว้ ถึงเวลาก็มาเล่นได้เลยไม่ต้องต่อแถวรอ เรียกว่า Magic Pass บัตรนี้ทำให้บริหารเวลาได้ดีมากเลย อีกทั้งยังมีลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่ และบ้านผีสิง Tumb of Horror ส่วนที่สองจะเป็น สวนสนุกกลางแจ้งขนาดเล็ก หรือที่เรียกกว่า Magic Island บริเวณรอบๆจะมีน้ำล้อมรอบ เครื่องเล่นส่วนใหญ่ ออกแนวหวาดเสียวและตื่นเต้นความท้าทายมากกว่าเครื่องเล่นที่อยู่ในร่ม เครื่องเล่นที่ฮิตๆติดอันดับและมีคนต่อคิวกันเยอะเลย ก็จะเป็นพวก Comet Express พวกรถไฟเหาะ ตีลังกา 360 องศา, ล่องแก่ง, Free Floor (Gyro Drop), Atiantis, Bungee Drop, Gyro Swing และขาดไม่ได้เลยสำหรับสวนสนุกคือขบวนพาเหรดเอาใจพวกน้องๆ หนูๆ หรือจะเป็นโชว์ “World Carnival” ที่มีให้ชมทุกวัน และ Laser Show (เริ่มแสดง 21.30 น.) ซึ่งเป็นการแสดงแสงสีเลเซอร์ประกอบดนตรี สวยงามมากๆ ถือเป็นจุดเด่นของที่นี่เลย (หมายเหตุ: บางเครื่องเล่นอาจจะต้องเสียเงินเพิ่ม) และยังมี Seoul Sky Tower หรือ Lotte Tower (รวมขึ้นลิฟท์) ตึกสูงที่มีสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน นับเป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น แล้วพาท่านขึ้นไปยังชั้นที่ 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูง ด้านบนชั้นที่ 118 มีพื้นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองลงมาเห็นพื้นด้านล่างได้ และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง
เย็น รับประทานอาหารเย็น อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติและซีฟู้ด พิเศษ! ขาปูยักษ์  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Marigold Hotel (4*) หรือเทียบเท่า  http://m.hotelmarigold.co.kr
วันที่ 7 โซลศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูหอคอย N Seoul Tower ย่านฮงแด (พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick Eye+Ice Museum) – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย

นำท่านขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวกรุงโซล ณ เขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล มีความสูง 274 เมตร โซลทาวเวอร์ หรือ N Tower (ไม่รวมลิฟท์) หอคอย 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่มีความสูงระดับต้นๆของโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถมองเห็นได้จากตัวเมืองโซลหากอากาศดี บนหอคอย ประกอบไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ และท่านไม่ควรพลาดการล็อค กุญแจแห่งรัก (ความเชื่อ : การล็อคแม่กุญแจคู่รักเพื่อความรักที่ยืนยง ณ เขานัมซาน)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัล (ไก่ผัดวุ้นเส้นเกาหลี)
นำท่านสู่บริเวณมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ย่านฮงแด แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมากของวัยรุ่นเกาหลี สัมผัสร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นน่ารักๆ ของกิฟท์ช๊อปแบบเกาหลี ร้านกระเป๋า รองเท้า ฯลฯ  จากนั้นนาท่าน สัมผัสงานศิลปะสมัยใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick eye + Ice Museum ซึ่งใช้เทคนิคการวาดภาพเสมือนจริงแต่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับภาพวาดโดยการถ่ายภาพคู่กับภาพนั้นๆ และเหมือนว่าภาพนั้นมีชีวิตจริงๆ

ก่อนกลับไทยแวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย, คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ, ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย               

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินซอน

 21.20 น. ออกเดินทางจาก กรุงโซล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 655
วันที่ 8    กรุงเทพฯ
 01.10  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !