ทัวร์ยุโรป | Best of Tulip เยอรมัน เบเนลักซ์ EUBOT08TG

 ล่องเรือแม่น้ำไรน์

 เมืองคาสสิคโคโลณจ์อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านไร้ถนนกีททอร์น

  เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟหมู่บ้านกังหันลม

  ล่องเรือหลังคากระจก

  จตุรัสดัมสแควร์ กรุงบรัสเซล

 เมืองมรดกโลกแสนสวย บรูจจ์-เก้นท์เมืองมรดกโลก ลักซัมเบิร์กซิตี้

ราคาเริ่มต้น 95,000 บาท

ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

วันที่ 1 กรุงเทพ – แฟร้งเฟิร์ท  (ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง 15 นาที)
20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4   ประตูทางเข้าหมายเลข  2 เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข D   *** โปรดสังเกตป้าย SBA TRAVEL ***  
  เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกแกท่านก่อนการเดินทาง
23.45 น. โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG920  ออกบินตรงสู่แฟ้รงค์เฟิร์ท-เยอรมัน
 
วันที่ 2  แฟร้งเฟิร์ท – ล่องแม่น้ำไรน์ – โคโลญจ์ – ดุสเซลดรอฟ
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง แฟ้รงค์เฟิร์ท  เมืองใหญ่ตอนกลางของประเทศเยอรมัน ศูนย์กลางการเศรษฐกิจการพาณิชย์ และคมนาคมของประเทศ   รถโค้ชมาตรฐานสูงของยุโรปรับคณะ
  เดินทางผ่านย่านชนบทแบบเยอรมันเลียบฝั่งแม่น้ำไรน์ที่ยิ่งใหญ่และไร่องุ่นเชิงเขาแหล่งผลิตไวน์รสเยี่ยมคุณภาพดีสู่เมือง เซ้นท์กอร์ ST.GOAR (103 ก.ม.: 1 ชม.)
10.00 น. นำคณะ  ลงเรือล่องแม่น้ำไรน์   ในช่วงที่สวยที่สุดสองฟากฝั่ง ผ่านเนินเขาที่เรียงรายไปด้วยปราสาทเก่าแก่   คลาสสิคบนยอดเขา และบ้านเรือนสมัยโบราณที่แสนงดงามราวกับเป็นเมืองในเทพนิยาย
  เก็บภาพประทับใจ  กันอย่างเต็มที่ประมาณ 50 นาที รถมารอรับที่เมือง บ๊อบพาร์ด   แล้วเดินทางต่อขึ้นเหนือสู่เมืองโคโลญจน์ COLOGNE (121 ก.ม. : 1 ชม. 30 นาที)  เมืองต้นกำเนิดของน้ำหอม โอเดอ โคโลญจ์ 4711
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปที่  มหาวิหารโคโลญจน์  ที่ยิ่งใหญ่และสูงตระหง่านเห็นแต่ไกล พร้อมกับเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ เช่น มีด-กรรไกร ยี่ห้อตุ๊กตาคู่ที่โด่งดัง รวมทั้งน้ำหอมตระกูล 4711
  จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองดุสเซลดรอฟ DUSSELDORF (47 ก.ม. : 40 นาที ) เมืองสมญานามปารีสน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ เดินทางถึงเมือง ดุสเซลดรอฟ เมืองหลวงแห่งแคว้น NORTH RHINE-WEST PHALIA   ริมแม่น้ำไรน์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป บนถนนคนเดิน Konigsallee หรือ คิงส์อเวนิว  ยาวกว่า 200 ก.ม. ถนนสุดหรูที่มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึก
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูขาหมูเยอรมัน)
ค่ำ เข้าสู่ที่พัก :  LEONARDO HOTEL DÜSSELDORF CITY CENTER หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
วันที่ 3 ดุสเซลดรอฟ – หมู่บ้านไร้ถนนกีททอร์น – อัมสเตอร์ดัม
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  ออกเดินทางสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (235 ก.ม. : 2 ชม. 30 นาที )  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล AMSTEL ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง      และดินแดนแห่งกังหันลม เดินทางเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเนเธอร์แลนด์
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
14.00 น. เข้าสู่เขต  REAL DUTCH  ณ  หมู่บ้านกีททอร์น” (ดัชท์ จะออกเสียง “คีทฮอร์น”) GIETHOORN  ท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังจะมีชื่อเสียงในอนาคตสำหรับนักเดินทางชาวไทย  เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เรียกว่า หมู่บ้านอนุรักษ์ที่ได้รับการ ขนานนามว่าเป็น  OLD DUTCH VILLAGE ON HE CANALS  หมู่บ้านไร้ถนนที่มีแต่คูคลอง สโลว์ไลฟ์กลางสายน้ำ ที่มีบ้านเรือนสไตล์ดัชท์สวยๆ สร้างอยู่ริมฝั่งน้ำคลองซอย ใช้เรือสัญจรไปมาแทนรถ  พิเศษ!!! เพื่อให้เข้าถึงความเป็นพื้นเมืองท้องถิ่น  เราเช่าเรือไฟฟ้าขนาดเล็ก  (4-6 คน ต่อลำ) ขับล่องลอยไปตามคูคลองน้อยใหญ่ ชมบ้านเรือนสวย ร้านอาหาร มุมพักผ่อนหย่อนใจ โดยรอบหมู่บ้านใช้เวลาประมาณ 1  ชั่วโมง  ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลิน เดินทางเข้าสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (115 ก.ม. : 1 ชม. 30 นาที)  เมืองหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล AMSTEL ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง และดินแดนแห่งกังหันลม
เย็น  บริการอาหารคเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  เข้าที่พัก :  CORENDON CITY HOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (พัก 2 คืน)    
 
วันที่ 4 อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลม – ล่องเรือหลังคากระจก
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  เดินทางสู่เมือง ลิซเซ่ LISSE (40 ก.ม. : 35 นาที)  ระหว่างทางจะผ่านทุ่งดอกทิวลิปที่ปลูกสลับสีสันนับพันไร่กำลังบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือน มี.ค – พ.ค.ของทุกปี   เข้าชม อุทยานสวรรค์-สวนเคอเคนฮอฟ  KEUKENHOF อุทยานดอกทิวลิป และสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก   ให้ท่านได้ชมดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ที่กำลังเบ่งบานสะพรั่งทั้งสวนภายนอกและโรงเรือนเพาะชำ ตื่นตาตื่นใจกับสีสันสวยสดของทิวลิปนานาพันธุ์และถ่ายรูปคู่กับ กังหันลม สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์
  **อาหารกลางวันมื้อนี้ – เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย – มีบริการฟาสฟู้ด-บุฟเฟ่ ให้ท่านได้เลือกนานาชนิด   โดยไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาสบายในการชมสวนอย่างจุใจไม่เร่งรีบ**
  **พิเศษ** หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือท่องเที่ยวไปตามคูคลอง เพื่อชมทุ่งดอกทิวลิป ที่กำลังเบ่งบานสะพรั่งสุดลูกหูลูกตารอบนอกสวนเคอเคนฮอฟ ชมสวนดอกไม้นานาพันธ์ของชาวดัชต์อย่างใกล้ชิด และสัมผัสความงดงามของชนบทชาวสวนอย่างแท้จริง ประมาณ  45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอิ้ออำนวยด้วย    (การเบ่งบานของดอกทิวลิปมากหรือน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ในปีนี้สวนเปิดตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม)
บ่าย เดินทางสู่เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ZAANSE SCHANS (49 ก.ม. : 40 นาที ) สัญลักษณ์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมกับชมสาธิตการผลิตเนยแข็งอาหารยอดนิยม และโรงงานรองเท้าไม้  กลับเข้าสู่ตัวเมือง (22 ก.ม. : 20 นาที)   นำคณะ ล่องเรือหลังคากระจก ชมเมืองคูคลองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” ที่ชาวดัตช์วางผังเมืองขุดเป็นคูคลองล้อมรอบถึงสี่ชั้น  ด้วยลำคลองกว่า 165 สาย  รวมกันยาวกว่า 100 กม.  สะพานข้ามคลองถึง 1,281 สะพาน  เรือล่องชมประตูกั้นน้ำ และอาคารบ้านเรือสมัยเก่าที่มีแบบเฉพาะตัวด้วยรูปทรงหน้าแคบสูงผสมผสานศิลปแบบสเปน-เรอนาซองค์งดงามมีเสน่ห์ บ้านเรือนเหล่านี้ลงทะเบียนถูกต้องไว้ถึง 2500 หลัง บ้านเรือเหล่านี้มีไฟฟ้า น้ำประปาและแก๊สใช้เหมือนกับบ้านบนบกทั่วไป  ในศตวรรษที่ 13 มีการสร้างเขื่อนขึ้นกั้นน้ำในที่ที่เป็นจตุรัส  Dam square  Damrak จึงเป็นจุดเริ่มต้นของท่าเรืออัมสเตอร์ดัม ชมจตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลางของเมืองอนุสาวรีย์วีรชนในสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังหลวงและสถานีรถไฟที่สวยงาม   และ สำรวจย่าน RED LIGHTS ย่านบันเทิงราตรีแสงสีของอัมสเตอร์ดัม
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  กลับสู่ที่พักแห่งเดิมเป็นคืนที่สอง
 
วันที่ 5 อัมสเตอร์ดัม – เบลเยี่ยม – บรูจจ์ – เก้นท์
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
 

เดินทางข้ามพรมแดนทางใต้สู่เขตประเทศเบลเยี่ยม ยังเมือง บรูจจ์ BRUGES (257 ก.ม. : 3 ชม.) เมืองมรดกโลก ที่แสนคลาสสิค เดินเท้าเข้าสู่ย่านเมืองเก่า  บรูจจ์  เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศเบลเยี่ยม  มีคูคลองหลายสายพาดผ่านย่านตัวเมืองเก่า จนได้ชื่อว่าเป็น “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” เดินชมย่านเมืองเก่า จตุรัสกลางเมือง “มาร์เก็ตสแควร์” ที่มีสิ่งก่อสร้างน่าสนใจหลายแห่งโดยเฉพาะตัวอาคาร “ศาลาเทศบาลเมือง”  ซึ่งเป็นอาคารไสตล์โกธิคงดงามราวกับปราสาทหลังใหญ่สง่างาม หอคอยกลางเมืองตั้งสูงตระหง่าน 83 เมตรอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และเดินชมบ้านเรือนรูปทรงแปลกตาแต่ละหลังทาด้วยสีที่แตกต่างกันออกไป เช่น สีแดง เขียว เหลือง น้ำตาล ทำให้มองเห็นสะดุดตาแต่ไกล เลือกซื้อของพื้นเมือง โดยเฉพาะผ้าลูกไม้ทอมือ สินค้าขึ้นชื่อของบรูจจ์

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  พร้อมลิ้มรสหอยแมลงภู่อบที่ขึ้นชื่อ
 

เดินทางต่อ สู่เมืองสวยคลาสสิคที่ขึ้นชื่ออีกเมืองของประเทศเบลเยี่ยม เมืองเก้นท์ GHENT (51 ก.ม.: 50 นาที)  เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเบลเยี่ยม ท่าเทียบวัดจากจำนวนประชากร ซึ่งในอดีตยุคกลาง เคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าทีใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ มีภูมิประเทศที่เป็นคูคลอง มีแม่น้ำขนาดย่อมพาดผ่านกลางเมือง 2 สายหลัก คือ แม่น้ำเซลดท์ และแม่น้ำลิส  ทำให้เป็นเมืองอกแตก ที่สองฟากฝั่งเรียงรายไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่งดงามคลาสสิคมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พาท่านเดินเท้าเข้าชม จตุรัสกลางเมืองเก่า โบสถ์เซ้นต์นิโคลัส หอระฆังเบลฟรีย์ ที่สูงเด่นกลางเมือง ร้านอาหารร้านค้าเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำ บรรยากาศการเดินเล่นแบบ เพลิดเพลินน่าหลงไหล ชวนให้ถ่ายรูปไม่รู้เบื่อ  “หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในยุโรปเหนือ

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  เข้าสู่ที่พัก :  NH GENT SAINT PIETERS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
  (หมายเหตุ >> เมืองบรูจจ์ และ เมืองเก้นท์  เป็นเมืองที่มีโรงแรมจำนวนไม่มากและขนาดเล็กเมื่ออยู่ในเขต เมืองเก่า และมีงานเทศกาลอยู่บ่อยๆ ทำให้โรงแรมจองห้องพักยากมาก ซึ่งสองเมืองนี้อาจมีการสลับเมือง นอนกันที่ใดที่หนึ่ง อาจเป็นที่ บรูจจ์ หรือ เก้นท์  โดยเที่ยวชมครบทุกไฮไลท์ทั้งสองเมืองเหมือนกัน) 
 
วันที่ 6 เก้นท์ – บรัสเซล – ลักซัมเบิร์ก 
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  เดินทางเข้าสู่เมืองหลวง กรุงบรัสเซล BRUSSELS (57 ก.ม. : 50 นาที) ของเบลเยี่ยม  แวะถ่ายรูปกับ อะโตเมี่ยม    ปฎิมากรรมมหึมาเป็นลูกโมเลกุลเหล็ก9 ลูกที่สร้างขึ้น เป็นสัญลักษณ์ของงาน EXPO  ในอดีต พาเดินชมเมืองเก่า กรุงบรัสเซล  เมืองหลวงของเบลเยี่ยม   นำชม จตุรัสกลางเมือง “แกรนด์เพลซ”  ชมย่านเมืองเก่าที่งดงามและถ่ายรูปคู่ กับ “อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่” สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซล เลือกซื้อของที่ระลึก  ช๊อคโกแลตโฮมเมด ช้อปปิ้ง สินค้าตามอัธยาศัย ในย่านการค้าถนนคนเดินกลางเมือง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนสู่  ประเทศลักซัมเบิร์ก (198 ก.ม. : 2 ชม. 30 นาที)   ประเทศเล็กๆ ในกลุ่ม “เบเนลักซ์”   ในแวดล้อมพรมแดนของฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน   มีขนาดเนื้อที่ 2,587 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในกลุ่ม NATO สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยเป็นเส้นทางดองทัพของเหล่านาซี ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในหุบเขารอบด้าน ปัจจุบันเป็นประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงมาก                ชม  “ลักซัมเบิร์กซิตี้”  เขตเมืองใหม่และเมืองเก่าแสนคลาสสิคที่มีแม่น้ำกั้นแบ่งโดยเฉพาะตัวอาคาร  โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่มีความงามล้ำค่าทางด้านสถาปัตยกรรมป้อมเมืองเก่าที่ได้รับการประกาศให้เป็น เมืองมรดกโลก
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  เข้าสู่ที่พัก : NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 
วันที่ 7 ลักซัมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – แฟร้งค์เฟิร์ต – กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  จากนั้นเดินทางต่อข้ามพรมแดนสู่ประเทศเยอรมัน   มุ่งสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก Heidelburg (270 ก.ม.: 2 ชม.50 นาที)   นำชมเมืองสวยบรรยากาศคลาสสิคริมแม่น้ำเนคก้า เป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน  ปัจจุบันเป็นเมืองผลิตเครื่องพิมพ์และแท่นพิมพ์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย  นำท่านถ่ายรูปจุดแลนด์มาร์คที่บน “สะพานเก่า”  ที่สร้างคล่อมแม่น้ำเนคก้า เพื่อเป็นเส้นทางหลักสู่จตุรัสกลางเมืองเก่า ณ จุดนี้สามารถมองเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย “ภูเก็ต”
  นำขึ้นเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก บนเนินเขาศิลปกอธิคผสมเรอนาซองส์ ที่เริ่มสร้างราวปี ค.ศ. 1300  และใช้เวลาก่อสร้างร่วม  600 ปี  จากตัวปราสาทสามารถมองเห็นตัวเมืองได้โดยรอบ  ชมถังไวน์โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประตูที่สร้างขึ้นในคืนเดียว…. แล้วเดินทางกลับสู่ สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต (80 ก.ม.: 50 นาที)  
16.00 น. เดินทางเข้าสู่สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต เพื่อมีเวลาพอเพียงให้ท่านทำเอกสารคืนภาษี TAX REFUND
  ((อาหารเย็นมื้อนี้ อิสระตามอัธยาศัย เนื่องจากอยู่ระหว่างการเช็คอิน))
20.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG923
 
วันที่ 8 สุวรรณภูมิ
12.30 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสสวัสดิภาพและประทับใจ…..
  ———————————————————————————
 หมายเหตุ  รายการเดินทางและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์