ทัวร์ยุโรป l แคนาดา แกรนด์ทัวร์ 11 วัน 8 คืน BY สายการบินอีวีเอแอร์

♣ VANCOUVER เกาะใหญ่ที่สุดในทะเลแปซิฟิค
CALGARY เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า
Columbia Icefield  อุทยานแห่งชาติ ท่ามกลางทัศนียภาพของเทือก เขาน้ำแข็งสลับซับซ้อน
ทะเลสาบหลุยส์ ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี
BOW FALLS  น้ำตกที่เกิดจากการละลายของ น้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
10 ต.ค. 6220 ต.ค. 62169,000฿Download PDF
วันที่ 1 (พฤหัส 10)   สุวรรณภูมิ – ไทเป/ไต้หวัน – แวนคูเวอร์ 
13.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์ Q  สายการบิน EVA AIR  (เข้าประตู 7)
พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเช๊คอินเอกสาร และสัมภาระ
16.25  ออกเดินทางโดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 068  สู่กรุงไทเป-ไต้หวัน (โบอิ้ง 777 / 3.30 ชม.)
21.15 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชม.) เดินทางถึงสนามบินไทเป   พักผ่อนอริยบถ-เปลี่ยนเครื่อง
23.55  ออกเดินทางต่อสู่เมืองแวนคูเวอร์ โดย EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR 010   (โบอิ้ง 747 / 10 ชม.)
>>>>>>>> บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล มหาสมุทรแปซิฟิค ถึงปลายทางวันเดียวกัน <<<<<<<<<<
19.25 (เวลาท้องถิ่นฝั่งแปซิคฟิค-ช้ากว่าไทย 14 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ VANCAUVER เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย แคนาดา-ฝั่งตะวันตก   รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ตัวเมือง
21.00  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
 แล้วเข้าสู่ที่พัก :  RIVER ROCK RESORT & CASINO / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2 (ศุกร์ 11)   แวนคูเวอร์ – เกาะแวนคูเวอร์/เมืองวิคตอเรีย – สวนบุตชาร์ต – แวนคูเวอร์     
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่   (30 นาที)   ท่าเรือซอร์วาสเซน (TSAW WASSEN)
09.00 นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจีย อันสวยงามสู่ “เกาะแวนคูเวอร์” เกาะใหญ่ที่สุดในทะเลแปซิฟิค (เนื้อที่ประมาณ 32,000 ตร.กม. หรือ เท่ากับประมาณพื้นที่ของ จ.เชียงราย+เชียงใหม่) มีเมืองหลักคือเมืองวิคตอเรีย Victoria  ที่มีฐานะเป็น เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลัมเบีย ซึ่งคนทั่วไปมักเรียกรวมเป้นชื่อเกาะวิคตอเรีย ซึ่งไม่ถูกต้อง (เกาะวิคตอเรีย อยู่ทางตอนเหนือของประเทศในเขตมหาสมุทรอาร์คติค)      ใช้เวลานั่งเรือ 1.30 ชม. เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสวยงามสะอาดตา
10.30 ถึง เกาะแวนคูเวอร์ (รถโค้ชที่เรานำข้ามไปด้วย) นำเที่ยวชม ตัวเมืองวิคตอเรีย ผ่านชมตึกรัฐสภาเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่  ใจกลางเมือง พร้อมชม  รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งประเทศอังกฤษ หน้าตึก อาคารรัฐสภา         ที่สง่างาม เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในย่านอ่าวหน้าเมืองแสนสวย ชมสวนพฤกษาศาตร์ “เบคอนฮิลล์”               และย่านไชน่าทาวน์   
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารจีนแบบติ่มซำ
เดินทางไปชม สวนบุตชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งใน  โลก
นำท่านชมสวนบุปผชาตินานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก นำมาตกแต่งหลากหลายสไตล์ บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์   ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก หรือบันทึกภาพที่สวยงามภายใน สวนบูตชาร์ด ตามอัธยาศัย (ช่วงเดือนตุลาคม เป็นช่วงใบไม้ร่วงและเปลี่ยนสี งดงามไปอีกรูปแบบ)
17.00 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ แวนคูเวอร์  โดยเรือเฟอร์รี่อีกครั้ง
19.00  แล้วเข้าสู่ที่พัก (แห่งเดิม) : RIVER ROCK RESORT & CASINO  / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่นานาชาติ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ 3 (เสาร์ 12)   แวนคูเวอร์  Q  คาลการี   
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมเมือง แวนคูเวอร์ VANCOUVER ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิคและเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ ของเมืองที่ผสมผสานบรรยากาศของเมืองและธรรมชาติได้อย่างลงตัวและงดงาม จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ “น่าอยู่ ที่สุดในโลก”  ผ่านไปชมย่าน ไชน่าทาวน์ ซึ่งมีชาวจีนอาศัยอยู่มากมายอย่างถูกกฎหมายราว 400,000 คน
ชมย่านชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ เรียกว่า แก๊สทาวน์  ซึ่งบุกเบิกโดย GASS JACK DEIGHTON ผู้ริเริ่มการเปิดผับขาย  เบียร์ จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากจนกลายเป็นที่ชุมนุม ชม นาฬิกาไอน้ำ เรือนแรกของโลก
เข้าสู่ สวนสาธารณะ  STANLEY PARK   ถ่ายรูปคู่กับ  เสาอินเดียนแดง   (TOTEMPOLE)   ชมอ่าวอิงลิช   ข้ามสะพาน Lion Bridge สู่อีกฝั่งชานเมืองด้านทิศเหนือ เพื่อไปชม สะพานแขวนคาปิลาโน  สะพานไม้แขวนที่       ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึก ชม คาปิลาโนแคนยอน ที่มีความสวยงามตาม ธรรมชาติอย่างน่าประทับใจ  เลือกซื้อของที่ระลึก
บ่าย  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
ได้เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.05 โดย แอร์แคนาดา เที่ยวบิน  AC 222  ออกเดินทางสู่เมือง คาลการี   (1.25 ชม./เครื่องดื่มฟรี/อาหารซื้อ)
18.30 เดินทางถึงเมือง คาลการี CALGARY แห่งรัฐอัลเบอร์ด้า เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้               ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ , อุทยานแห่งชาติบานฟ์ที่ปกคลุมไปด้วย  หิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ และเมืองคัลการีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญรัฐอัลเบอร์ด้ายังมีอุตสาหกรรมที่ได้จาก ทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งสร้างความร่ำรวยให้แก่รัฐอย่างมากมาย คือ การขุดน้ำมันดิบ
20.30  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HYATT REGENCY CALGARY HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 (อาทิตย์ 13)   คาลการี – โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ – SNOW COACH – เลคหลุยส์  
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางเข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาติโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) ท่ามกลางทัศนียภาพของเทือก เขาน้ำแข็งสลับซับซ้อน อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแคนาเดียนร๊อกกี้ทางเขตตอนเหนือ แวะถ่ายรูปทะเลสาบ น้อย ใหญ่ที่แสนงดงามราวกับภาพวาดระหว่างเส้นทางที่จะทำให้ท่าน “หลับไม่ลง” ซึ่งจะแวะชมถ่ายรูปกับ  หลากหลายทะเลสาบสวยระหว่างทางหลายแห่ง ที่งดงามจับใจ เข้าสู่ ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมี  ขนาดใหญ่พอๆ กับเมืองหนึ่งเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพสวยๆงามๆ ไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารพื้นเมืองแบบบุฟเฟ่
นำท่านขึ้นรถสโนว์โคช Snow Coach ลุยทุ่งน้ำแข็ง Columbia Ice Field เพื่อชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด และตื่นเต้นเร้าใจ พร้อมลงถ่ายรูปที่ลานน้ำแข็ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถโค้ชคันเดิม
16.00 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี จนกระทั่งชาวผิวขาวที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 882 โดยการนำของนาย Tom Willson ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และตั้งชื่อว่า ทะเลสาบมรกต และต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่าทะเลสาบหลุยส์ ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย ชมความสวยงามตระการตาของทะเลสาบสีฟ้าครามใต้เทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่ละลายมาจาก ธารน้ำแข็งเกลาเซียร์
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 เข้าสู่ที่พักแลนด์มาร์คของทะเลสาบ ณ “ชาโตว์ เลคหลุยส์” HOTEL FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE
วันที่ 5 (จันทร์ 14)    เลคหลุยส์ – บ๊านฟ์ – ยอดเขาซัลเฟอร์ – คาลการี  Q  มอนทรีออล     
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วให้ท่านได้ใช้เวลาชื่นชม “ทะเลสาบเลคหลุยส์” กันอย่างจุใจท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติคแสนดียามเช้า  จากบริเวณริมทะเลสาบซึ่งอยู่ติดกับด้านหลังของโรงแรม
แล้วเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบ๊านฟ์ BANFF ระหว่างทางท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่    (ELK) ควายไบซัน หมียักษ์กรีซลี่ ฯลฯ ผ่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาร็อคกี้ จนถึง เมืองบ๊านฟ์ เพชรน้ำเอก แห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาซัลเฟอร์ ซึ่งมีความสูง 2,281 เมตร ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง  บานฟ์และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่นสวยงาม บางครั้งท่านอาจจะพบสัตว์พื้นเมืองน่ารักเดินหาอาหารอยู่  บนไหล่เขา เช่น แพะภูเขา กระรอกภูเขา นก ฯลฯ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเกาหลี
ชม น้ำตก BOW FALLS ที่เกิดจากการละลายของ น้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็น ฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง THE RIVER OF NO RETURN  นำแสดงโดย มาริลีน มอนโร
14.30 เดินทางกลับสู่ สนามบินเมืองคาลการี
 ((อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยที่สนามบิน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเช๊คอิน))
18.35  โดย แอร์แคนาดา เที่ยวบิน AC 322 ออกเดินทางสู่เมืองมอนทรีออล  (4 ชม./เครื่องดื่มฟรี/อาหารซื้อ)
00.34 เดินทางถึงสนามบินเมืองมอนทรีออล Montreal
 เข้าสู่ที่พัก  MONTREAL AIRPORT MARIOTT HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 6 (อังคาร 15)    มอนทรีออล – อ๊อตตาวา    
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 นำท่านชมเมือง “มอนทรีออล” Montreal อดีตเมืองใหญ่ที่สุดกว่าโตรอนโต (ปัจจุบันใหญ่เป็นอันดับ 2)  ในเขตของรัฐคิวเบค รัฐที่มีเนื้อที่มากที่สุดของแคนาดาและใช้ภาษาฝรั่งเศสกันโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ร่วม สมัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งในเขตเมืองเก่า-เมืองใหม่ ตึกสูงเสียฟ้าล้ำยุค ตึกคลาสสิค โบสถ์เก่าแก่ นำชม มหาวิหารนอร์ธเทอดาม ในสไตล์ฝรั่งเศส ซิตี้ฮอลล์ อิสระให้ท่านเดินเล่น เขตเมืองเก่า Vieux Montreal หรือ Old Montreal  เป็นย่านท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของเมืองและยังเป็นที่เก่าแก่ที่สุด ในย่านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้สำรวจร้านค้าและหอศิลป์ที่ผสมผสานไปตามถนนแคบ ๆ ที่ปูด้วยก้อนกรวดและประหลาดใจที่สถาปัตยกรรมเก่าที่สวยงามซึ่งย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 17
12.00  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ช (ประมาณ 2 ชม.) สู่นคร อ็อตตาวา (OTTAWA) เมืองหลวงที่สง่างามของประเทศ
ท่านนั่งรถเลาะเลียบ คลองไรโด Rideau Canal คลองท่อระบายน้ำที่เชื่อมโยงทะเลสาบและแม่น้ำ ระหว่าง  Ottawa และ Kingston เป็นคลองเก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือ ชมความสวยงามสองฝากฝั่งคลองซึ่งเต็มไปด้วย  บ้านเรือนที่ตกแต่งอย่างสวยงามมีระเบียบ จตุรัสกลางเมือง ย่านที่ตั้งสถานทูตของประเทศต่างๆ และสวนสวยที่ Rideau House ที่เปรียบมเสมือน White House ของอเมริกา เดินเล่นย่านตลาดพื้นเมืองที่มีร้านค้าน่ารัก เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะไซรัปคุณภาพดี ขึ้นชื่อของ  แคนาดา
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
 เข้าสู่ที่พัก :  DOUBLE TREE BY HILTON GATINEAU OTTAWA HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 7 (พุธ 16)    อ๊อตตาวา – ร๊อคพอร์ต – ล่องเรือ 1.000 Island – โตรอนโต  
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
พาท่านไปถ่ายรูปหน้า อาคารรัฐสภา ที่แสนงดงามคลาสสิคริมฝั่งแม่น้ำ ชมทำเนียบผู้สำเร็จราชการแทนพระนาง  อลิซาเบ็ธที่ 2 แห่งอังกฤษ ชมทำเนียบนายกรัฐมนตรี อนุสาวรีย์ทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2   แล้วเดินทางสู่เขตเมือง คิงส์ตัน KINGSTON ณ ท่าเรือเมือง Rockport
12.00  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่พื้นเมืองที่ท่าเรือ
13.00 นำท่าน  ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอซ์แลนด์ (1000 ISLANDS)  ชมความสวยงามของเกาะแก่งต่างๆ มากมาย   นับพันๆเกาะ น้อยใหญ่เรียงรายกันอย่างสวยงาม สองฝั่งเขตแดนแคนาดา-อเมริกา ซึ่งแต่ละเกาะนั้นจะมีบ้าน หลากสไตล์ของแต่ละเกาะและมีเจ้าของเป็นเกาะส่วนตัว ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นไฮไลท์ที่สวยงาม (1 ช.ม.)
14.30  เดินทางต่อสู่ นครโตรอนโต้ Toronto (270 กม./3.30 ชม.) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดใน    ประเทศแคนนาดา ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการพาณิชย์
19.00 เดินทางถึงเขตเมืองโตรอนโต ทางตอนเหนือในย่านธุรกิจใหม่ Markham
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
 เข้าสู่ที่พัก  :  CHELSEA HOTEL TORONTO / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 8 (พฤหัส 17)    โตรอนโต – CN TOWER – ล่องเรือ Hornblower Niangara Cruises – OUTLET      
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมที่ทำการรัฐบาลและย่านสำคัญในตัวเมือง ที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศแคนาดา
นำท่านขึ้นสู่ หอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตรและเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะ      ได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างงดงาม
จากนั้นเดินทางเลาะเลียบ ทะเลสาบออนทาริโอ ในเขตที่เรียกว่า The Golden Circle สู่เมืองไนแองการ่า เพื่อชมน้ำตกไนแองการ่า ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน
12.00  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
14.00 นำท่าน ล่องเรือ Hornblower Niangara Cruises  หรือ ชื่อเดิม Maid of the Mist  เพื่อชมความงามของ       น้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด  (หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่นฝนตกหนัก คลื่นลมแรง จะนำท่านลงสู่       “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังใต้น้ำตกเป็นการทดแทน)
จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งเปิดใหม่ OUTLET COLLECTION @ NIANGARA   พบกับร้านค้ายอดนิยมชั้นนำลดราคากระหน่ำมากกว่า 200 ร้านค้า โดยเฉพาะ COACH, SAMSONITE  (ท่านสามารถซื้อกระเป๋าเดินทางใบ        ใหญ่เพิ่มได้-ลดราคาแล้วถูกมาก เพื่อใส่สินค้าที่ช้อปปิ้ง โดยเราเพิ่มโควต้าโหลดกระเป่าไฟล์ทขากลับ  ให้ท่านอีก 1 ใบฟรี)
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน-Mandarin Buffet
 เข้าสู่ที่พักริมน้ำตก  MARRIOTT SPA FALLS VIEW HOTEL/หรือเทียบเท่า 4 ดาว (ห้องวิวน้ำตก)
เชิญท่านท่องราตรีบนถนนคนเดินที่มีสีสันแหล่งเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผับ คาสิโน ร้านขายของที่ระลึก กันตาม  อัธยาศัย ด้วยระยะทางเดินสบายจากโรงแรม
วันที่ 9 (ศุกร์ 18)   Skylon Tower – หมู่บ้านไนแองการ่า ออน เดอะเลค-  Square One Shopping Center – โตรอนโต – ไทเป
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม เชิญท่านใช้เวลาอิสระในช่วงสาย กับการดื่มด่ำบรรยากาศของน้ำตกไนแองการ่า
09.30 นำท่านสู่ จุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามอย่างใกล้ชิด พร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริมาณน้ำแสนแกลลอนต่อวินาที ที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้าง ความสวยงาม น่าประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชมไม่รู้ลืม ให้ท่านได้ชื่นชมน้ำตกมหัศจรรย์ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมเลือกซื้อของฝากที่ระลึกจากย่านร้านค้า เชิญท่านใช้เวลาแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ
11.30 เช๊คเอ้าท์จากโรงแรม  จากนั้นนำคณะขึ้นสู่ หอคอย Skylon Tower  เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของโค้งน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างกว้างไกลสุดสายตา ทั้งฝั่งแคนนาดาและอเมริกา
 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ข้างบนห้องอาหารของคอย Skylon Tower
แล้วเดินทางสู่ หมู่บ้าน Niagara on the Lake เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่ง ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามคลาสสิค บ้านเดี่ยวสไตล์ผู้ดีเก่าที่หรูหรา มีสวนสวยรอบบ้าน แวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ชม ความสวยงามของ ทะเลสาบ ออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ  (The Great Lake)
16.00 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองโตรอนโต้   แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าส่งท้ายกันที่ “สแควร์วัน ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์”  Square One Shopping Center  ศูนย์รวมสรรพสินค้าแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองโตรอนโต้ ที่มีร้านค้ามากกว่า 360 ร้าน รวมทั้งในส่วนของห้าง Wal-Mart, The Bay, SEARS เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลาห้างปิดในเวลา 21.00 น.
 (อาหารค่ำมื้อนี้-เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยในศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า เพื่อใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง)
21.00 เดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้  มีเวลาแพคสิ่งของสัมภาระที่สนามบิน เตรียมตัวเดินทางกลับ
วันที่ 10 (เสาร์ 19)    โตรอนโต้  Q ไทเป   
01.45  โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบิน BR 035  ออกเดินทางสู่ไทเป-ไต้หวัน (โบอิ้ง 777 / 13.30 ชม.)
>>>>>>>> บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล มหาสมุทรแปซิฟิค ถึงปลายทางวันใหม่ <<<<<<<<<<
วันที่ 11 (อาทิตย์ 20)   ไทเป  Q  สุวรรณภูมิ  
05.05 ถึงสนามบินไทเป/ไต้หวัน  พักผ่อนอริยบท-เปลี่ยนเครื่อง
08.25  ออกเดินทางต่อ กลับสู่กรุงเทพฯ โดย EVA AIR  เที่ยวบิน BR 211  (โบอิ้ง 777/ 3.30 ชม.)
11.10 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

Additional Information

month

10-ตุลาคม