ทัวร์ยุโรป┃อลาสก้าอเมริกา – แคนาดา 11 วัน By สายการบินอีวีเอแอร์

ซีแอตเติ้ล Seattle  เมืองหลวงของรัฐวอชิงตัน  ที่มีความทันสมัย เมืองท่าสวยงามแห่งอเมริการตะวันตกเที่ยวชมเมืองก่อนลงเรือ
เมืองเคทชิเก้น Ketchiken “เมืองหลวงแห่งปลาซาลมอน” ในช่วงฤดูที่ปลาซาลมอนมากที่สุด สัมผัสวัฒนธรรมของเผ่าอินเดียแดง
เมืองจูโน Juneau “เมืองหลวงของอลาสก้า”  ความรื่นรมย์ริมฝั่งทะเลในโอบกอดภูเขาหิมะ
สแก๊กเวย์ Skagway เมืองขุมทองในสมัยก่อน เจ้าของเส้นทางรถไฟสายกราเซียไต่สู่หุบเขาหิมะ  
กราเซียเบย์ Glacier Bay  ธารน้ำแข็งก้อนหิมะในทะเลสีฟ้าครามที่ละลายล่องลอยนับแสนนับล้านก้อน
เมืองวิคตอเรีย (เกาะแวนคูเวอร์) แห่งรัฐบริทิช โคลัมเบีย-แคนาดา บ้านเรือนที่คลาสสิคสวยงามริมฝั่งทะเล

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
6 ก.ย. 6216 ก.ย. 62164,000฿Download PDF
วันที่ 1 (ศุกร์)    กรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเติ้ล /อเมริกาตะวันตก
12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  (เข้าประตู 7-8)  เค้าท์เตอร์แถว Q  สายการบิน EVA AIR
  พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเช๊คอินสัมภาระและรับบัตรขึ้นเครื่อง
15.10 /16.25  ออกเดินทางโดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่  BR 076/068  สู่กรุงไทเป-ไต้หวัน (โบอิ้ง 777 / 3.30 ชม. )
  **ผ่านไทเป-ไม่อนุญาตซื้อเครื่องสำอางค์-น้ำหอม-สุราและอื่นๆ ที่เป็นของเหลวจากดิวตี้ฟรี ถือผ่านต่อขึ้นเครื่อง**
20.00/21.15  เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน-กรุงไทเป  > พักผ่อนอริยบถ-เปลี่ยนเครื่อง
23.40 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน  EVA AIR เที่ยวบิน BR  026  สู่เมืองซีแอตเติ้ล  (โบอิ้ง 777 / 11 ชม.)
19.35 น. ***  บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล  ถึงปลายทางวันที่เดียวกัน ***
  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติทาโคม่า เมืองซีแอ็ตเติล SEATTLE รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
21.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก  HYATT REGENCY BELLEVUE HOTEL  / หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 2 (เสาร์)   ซีแอทเติ้ล – ลงเรือสำราญล่องมหาสมุทรแปซิฟิค 
เช้า เชิญท่านพักผ่อน ปรับเวลาสบายๆ ไม่ต้องรีบร้อน
  หลังจากรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเดินเล่นรอบๆ โรงแรม ชมบรรยากาศเมืองที่ได้ชื่อว่า The Emerald City ซีแอตเติ้ล เมืองหลวงของรัฐวอชิงตัน ที่มีอาณาเขตใกล้กับรัฐบริทิชโคลัมเบีย-เมืองแวนคูเวอร์ของประเทศแคนาดา ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ริมอ่าวมหาสมุทรแปซิฟิค  เป็นเมืองที่มีความทันสมัย ตึกอาคารสูงตระหง่านฟ้า ศูนย์กลางการศึกษา เศรษฐกิจ และเมืองท่าที่สำคัญของอเมริการฝั่งตะวันตก
11.00 น. เช็ค-เอาท์ออกจากที่พัก และนำท่าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือ Pier 91. Smith Cove Cruise Terminal.
  ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน Cruise Check – In  โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ 
  1. Passport     2. E-Ticket Boarding Pass     3. บัตรเครดิต     4. Public Health Questionnaire
13.00 น. ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร Horizon Court (อยู่ชั้น 14 ท้ายเรือ)  เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ หลังอาหารนำท่านสำรวจเรือตามชั้นต่าง ๆ เพื่อทำความคุ้นเคยกับห้องอาหารต่าง ๆ และห้องกิจกรรมอันมากมายสำหรับการบริการตลอด 7 คืน
  หมายเหตุ !!!  ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการทำ Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) เมื่อได้รับการประกาศขอให้ทุกท่านนำเสื้อชูชีพภายในห้องพักของท่านมาร่วมฟังการสาธิตระบบรักษาความปลอดภัย
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เชิญร่วมนับถอยหลัง
  ฉลองการออกเดินทาง  “BON VOYAGE COUNTDOWN” 
  เชิญท่านพักผ่อนบนเรือรักเรือสำราญที่ล่องไปตามสายน้ำ และสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ ซึ่งจะเริ่มต้น ณ ราตรีนี้ บนเรือรักเรือสำราญ  Ruby Princess Cruises
  ***ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter” ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว **
 
วันที่ 3 (อาทิตย์  )   ล่องมหาสมุทรแปซิฟิค
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
  อรุณสวัสดิ์ กับการเริ่มต้นวันใหม่บนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมธรรมชาติและบรรยากาศรอบด้านของ “ทะเลใน” Inside  Passage ที่ซึ่งท่านจะได้พบกับปรากฎการณ์ต่างๆ ที่ธรรมชาติรังสรรค์ปั้นแต่งหาชมไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลก  ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์รอบด้านนับร้อยนับพันไมล์ทะเล ป่าสนที่เขียวขจีตลอดปี หุบเหวบนเกาะแก่งที่เรียงราย สายน้ำที่เงียบสงบสองฟากฝั่ง หมู่บ้านชาวประมงแซมเป็นระยะๆ ซึ่งบางทีท่านอาจได้เห็นปลาวาฬ ตัวเขื่องพ่นน้ำอย่ริมกาบเรือ
  เชิญท่านพักผ่อนกับหลากหลายสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือสำราญ
  วันนี้เรือสำราญจะล่องไปตามสายน้ำ ในวันนี้ท่านจะได้พักผ่อนกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือ เริ่มต้นด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้งรอบเรือ หรือออกกำลังที่ห้องออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ อีกเช่น ปิงปอง พัต กอล์ฟ  หรือจะช้อปปิ้งส่งท้ายกับร้านขายของที่ระลึก หรือร้านบูติกเก๋ไก๋บนเรือ
เที่ยง เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันกับเมนูอันหลากหลายบนเรือ
  หลังอาหารสำหรับท่านที่พลาดกิจกรรมในช่วงบ่ายกันต่อ เช่น ดูสาธิตการทำอาหาร การแกะสลักน้ำแข็ง หรือจะ แวะทานพิซซา หรือแฮมเบอร์เกอร์ บริเวณสระว่ายน้ำชั้น 14 ก็เพลิดเพลินไปอีกแบบ
ค่ำ  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
   อิ่มอร่อยกับห้องอาหารหลากหลาย และห้องบุฟเฟ่นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง)
  บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทดอก แฮมเบอร์เกอร์ ของว่างตามมุมต่างๆ
  ห้องฟังเพลง ห้องเลาจ์
  ห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง
  โรงภาพยนตร์  ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ เครื่องเล่น Simulator
   อินเตอร์เนตคาเฟ่  สโมสรสำหรับเด็กเล็ก
   สระว่ายน้ำ สระน้ำวน เซาวน่า ห้องนวด ห้องยิม ห้องเสริมสวย
   สนามไดว์ฟกอล์ฟ  คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล
  ห้องสมุด  ห้องทำพิธีแต่งงาน ห้องแพทย์
   ร้านค้าปลอดภาษี ร้านสรรพสินค้า และของที่ระลึก
   ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ ฯ
 
วันที่ 4 (จันทร์ )    เมืองจูโน  JUNEAU 
   เรือเทียบท่า  จูโน  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.00 น.
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
  หลังอาหารเชิญท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือที่จะมีให้ท่านได้ร่วมสนุกตลอดวัน
11.00 น. เรือเทียบท่า เมืองจูโน เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา และมหาสมุทรแปซิฟิคอันงดงาม จึงทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่ง   เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง
  ทัวร์พิเศษรวมในรายการ  >>  Mendenhall Glacier Helicopter Tour   (JNU-810)
  นำท่านขึ้นรถบริการชมทัศนียภาพของ เมืองจูโน สู่สนามบิน ฟังกฏกติกาและข้อปฏบัติการเตรียมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์
  จากนั้นนำท่านนั่ง เฮลิคอปเตอร์ (ลำละประมาณ 5-6 ท่าน) บินขึ้นเหนือ ธารน้ำแข็ง                ในระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและไม้นานาพันธุ์ที่รายรอบธารน้ำแข็ง Mendenhall เป็นธารน้ำแข็งที่เกิดก่อนยุคน้ำแข็งราว 3,000 ปี และเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุยืนยาวกว่าธารน้ำแข็งอื่นในอเมริกาเหนือ ในเวลาบินประมาณ 15  นาที เครื่องลงจอดบนธารน้ำแข็ง ให้ท่านได้สัมผัสธารน้ำแข็ง ชมทัศนียภาพ เทือกเขาหิมะ ล่องรอยการแยกตัวของชั้นน้ำแข็ง เป็นสายธารน้ำใส เก็บภาพแห่งความประทับใจ (ประมาณ 25 นาที) แล้วบินกลับสู่สถานี
  ควรแก่เวลากลับสู่ท่าเรือให้ท่านได้เดินเล่นย่านการค้าช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย
ค่ำ เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
  หลังอาหารท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นบนฝั่งเพื่อช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกฝากคนที่ท่านรักหรือจะเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำต่าง ๆ บนเรือ
  *สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่งท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า*
22.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองสแก๊กเวย์
    พักค้างแรมบนเรือสำราญ  Ruby  Princess®
  การจองทัวร์ Mendenhall Glacier Helicopter Tour (JNU-810) ทางบริษัทฯ จะทำการจองทัวร์ หลังจากที่ท่านชำระ   มัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว –ซึ่งทางบริษัทต้องทำการจ่ายเงินค่าทัวร์จำนวนเต็มกับทางบริษัท Princess Cruise เพื่อเป็นการยืนยันทัวร์ที่แน่นอน..หากท่านมีการยกเลิกทัวร์หลังจากที่ทาง SBA ได้มีการชำระเงินไปแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับท่าน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ซึ่งรอบเวลาในการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ อาจจะไม่ได้อยู่ในเวลาเดียวกันทั้งหมดทั้งกรุ๊ป ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งในวันเดินทาง
  หมายเหตู:  ในกรณีที่อากาศไม่อำนวย ฝนตกหนัก ลมแรง หรืออากาศปิด จนเครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย  การคืนเงิน: ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ในส่วนนี้เต็มจำนวนให้กับท่าน ผ่านบัตรเครดิตที่ได้บันทึกข้อมูลไว้  329 USD./คน หรือเป็นเช็คเงินสดต่างประเทศ (จากบริษัท PRINCESS CRUISE) สั่งจ่ายในนามผู้เดินทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายกรณีที่เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถขึ้นบินได้ เป็นการคืนจากทางบริษัทเรือ ซึ่งต้องใช้เวลา ประมาณ 4-6 สัปดาห์
 
วันที่ 5 (อังคาร)       สแก๊กเวย์  Skagway  
  เรือเทียบท่า  สแก๊กเวย์ ตั้งแต่เวลา  06.00 น.  – 20.15 น.
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น. เรือเทียบท่า เมืองสแก๊กเวย์  เมืองที่มีบรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก เนื่องจากในสมัยก่อนเมืองนี้ครั้งหนึ่งได้เคยมีนักตื่นทองมาแสวงหาทองคำที่นี่กว่า 1,000 คน
08.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง
  ทัวร์พิเศษรวมในรายการ  >>  White Pass Railway   (SGY-200) (ทัวร์นี้ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม.)
เช้า เมื่อขึ้นฝั่ง ขึ้นขบวน รถไฟสายไว้ท์พาส ผ่านตัวเมืองอันน่ารักคลาสสิคของสแก๊กเวย์ เข้าสู่เส้นทางไต่เทือกเขา  Klondike เส้นทางแสนสวยในยุคตื่นทอง ค.ศ. 1898 ที่ชาวเมืองสร้างกันขึ้นมาเพื่อกรุยทางเข้าไปทำเหมืองทอง   ผ่านซอกเขา เลาะลำธาร ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุม ป่าดึกดำบรรพ์ ทะเลสาบสีคราม สู่จุดสูงสุดของเทือกเขา ชายแดนติดประเทศแคนนาดา  ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขาและหุบ เหวสูงชัน เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอน   ของแคนาดาเพื่อแสวงหาทอง แทนการใช้ม้า หรือ เดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟิต ซึ่งตลอดสองข้างทางคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย กลับลงสู่ท่าเรือ  เดินชมเมือง ถ่ายรูป ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกนานาชนิด
  (กลับรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ) หลังอาหารท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นบนฝั่งเพื่อช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกฝากคนที่ท่านรักหรือจะเลือกสนุก  สนาน กับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ เช่น แช่อ่างจากูซซี่ ดูสาธิตการจัดดอกไม้ การแกะสลักน้ำแข็ง สาธิตการทำอาหาร ซึ่งจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน โดยท่านสามารถติดตามรายการต่าง ๆ ได้จาก Princes   สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่งท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า เพลิดเพลินต่อกับรายการโชว์ที่ห้อง Princess Theater หรือนั่งจิบเครื่องดื่มที่เลาจน์
20.15 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์
  พักค้างแรมบนเรือสำราญ  Ruby  Princess®
 
วันที่ 6 (พุธ )     อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ เบย์    Glacier Bay
  เรือล่องเข้าสู่ กลาเซียร์ เบย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 15.00 น.
 เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
  หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแล้ว ยังมีกีฬาโปรดให้ไปเล่นเป็นการย่อยอาหารด้วย อย่างสนามกอล์ฟเล็กเหมาะสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นไปลองพัตดูเดินเข้าไปเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ หรือจะเลือกกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง อื่นๆ เช่น ปิงปอง กอล์ฟไซเบอร์(มีค่าบริการ) หมารุกสนาม หรือไปเรียนเต้นรำเพื่อเตรียมตัวเป็นดาราเท้าไฟในยามค่ำคืน สำหรับท่าน ที่ไม่อยากออกแรง ก็อาจไปนั่งดูข่าว CNN หรือชมภาพยนตร์ในห้อง Princess Theater สำหรับท่านที่ไม่ชอบออกกำลังกาย สามารถไปช้อปปิ้งของที่ระลึก หรือบูติกเก๋ไก๋ โดยเฉพาะแต่ละวันจะมีรายการลดราคาของ แต่ละประเภท  สำหรับท่านที่ชอบงานศิลปะ ก็ไปดูเขาประมูลภาพเขียนก็เพลินไปอีกแบบ
06.00 น. เรือเริ่มล่องเข้าสู่  อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์   (ล่องชมบนเรือ)
  วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์และงดงามของภูเขาน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า  หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำรามและเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึหาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล
  อันเป็นปรากฎการณ์ที่ธรรมชาติได้ปั้น แต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก
  พักค้างแรมบนเรือสำราญ  Ruby  Princess®
 
วันที่ 7  (พฤหัส)     เค็ทชิแกน   ( KETCHIKAN )
  เรือเทียบท่า  เค็ทชิแกน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  – 13.00 น.
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น. เรือเข้าเทียบท่า เค็ทชิแกน “เมืองหลวงแห่งปลาแซลมอล”
  วันนี้เชิญท่านพักตามอัธยาศัย ไกด์นำท่านพาเดินชมเมืองเค็ทชิเกน ถนนครีก  ถนนโคมแดงของเหล่านางโชว์ในอดีต ปิดท้ายด้วยย่านดาวน์ทาวน์ที่คลาคล่ำไปด้วยร้านค้า น่าเดินเล่นหาของฝากญาติมิตรและคนที่ท่านรัก แวะชมร้านค้าจำหน่ายงานศิลปะ ของที่ระลึก
13.00 น. เรือออกเดินทางสู่วิคตอเรีย  เชิญรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
  ค่ำนี้ กัปตันเรือขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยงานเลี้ยงแชมเปญ (Champagne Waterfall ) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับกัปตัน และรื่นรมณ์กับบรรยากาศ และดนตรีที่บรรเลง
  พักค้างแรมบนเรือสำราญ  Ruby  Princess®
 
วันที่ 8  (ศุกร์)    เมืองวิคตอเรีย/เกาะแวนคูเวอร์-แคนาดา-นั่งรถซิตี้ทัวร์อ่าวหน้าเมือง 
  เรือเทียบท่า  วิคตอเรีย  ตั้งแต่เวลา  19.00 น.  – 24.00 น.
เช้า เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
  วันนี้จะเป็นวันพักผ่อนสบาย ๆ ตามสไตล์ของท่าน ขอต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใสด้วยอาหารเช้าที่มีให้เลือก มากมาย หรือเดินเล่นออกกำลังกายบนดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย   เพิ่มพลังให้กับชีวิตหรือจะร่วม เต้นแอโรบิคกับครูฝึกแสนร่าเริง และมีอัธยาศัย วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านจะได้ พักผ่อนอย่างอิสระเลือกทำใน สิ่งที่ปรารถนา และพบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่คุณถนัด เช่น การเต้นบอลรูม การ ทำอาหาร การจัดดอกไม้ การแข่งขันกีฬา และเกมส์ต่าง ๆ
17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
19.00 น. เรือเข้าเทียบท่า เมืองวิคตอเรีย/เกาะแวนคูเวอร์
  ทัวร์พิเศษรวมในรายการ   นั่งรถสองชั้น-ซิตี้ทัวร์เมืองวิคตอเรีย (YYJ-110) (ทัวร์นี้ใช้เวลาปร 1.30 ชม.)
  นำท่านขึ้นฝั่ง นครหลวงวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา นำท่านนั่งรถสองชั้นสไตล์อังกฤษ ซิตี้ทัวร์ชมไฮไลท์รอบเมือง สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ผู้ดีอังกฤษ ที่ได้มาบุกเบิกก่อร่างสร้างเมืองไว้ในอดีต ชมอาคารรัฐสภา จุดแลนด์มาร์คของเมือง อ่าวหน้าเมือง ท่าจอดเรือยอร์ช โรงแรมดิเอ็มเพรส ย่านไชน่าทวาน์ ย่านธุรกิจร้านค้าเรียงรายริมอ่าวสวย
24.00 น. เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองซีแอ็ตเติล
  พักค้างแรมบนเรือสำราญ  Ruby  Princess®
  *** คืนนี้ก่อนเวลา 24.00 น. ****   ขอให้ทุกท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพักของท่าน  เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่ห้องสโตร์และนำลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น โดยเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง  ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จำเป็นเช่นเสื้อผ้า หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยาประจำตัวใส่กระเป๋าติดตัวใบเล็ก
 
วันที่ 9 (เสาร์ )     ซีแอ็ตเติล – พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ไทเป  
07.00 น. เรือเทียบท่าที่เมือง ซีแอ็ตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
09.00 น. หลังอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ
  เมื่อขึ้นเรือแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้าเมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณท่าเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือจากนั้น  ขึ้นฝั่งเมือง ซีแอ็ตเติล นำท่านสู่ตลาดภายในเมือง “Pipe Place Market”  ชมตลาดผลไม้ ตลาดปลา ตลาดดอกไม้ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
13.00 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารไทย
  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ SEATTLE PREMIUM OUTLETS เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดยี่ห้อดัง เช่น COACH, CALVIN CLINE, BURBERRY, NIKY, GUESS, GAP, LEVIE’S, SAMSONITE  และยี่ห้ออื่นๆ อีกนับร้อย กันอย่างเพลิดเพลิน
  (อาหารค่ำอิสระ ตามอัธยาศัยในฟู้ดคอร์ดของเอ้าท์เลท เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง)
20.30 น. หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองซีแอ็ตเติล
  นำท่านเข้าสู่ระบบขั้นตอนของสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 025 ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และผ่านระบบรักษาความปลอดภัย X-RAY
  หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินซีแอ็ตเติลและต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  ห้าม!!! นำของเหลวเกิน 100 ml ทั้งนี้รวมไปถึงเครื่องดื่ม น้ำหอม หรือของเหลวทุกชนิดที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ที่เมืองซีแอ็ตเติล ผ่านหรือขึ้นเครื่อง (ห้าม)
 
วันที่ 10 (อาทิตย์ )    ซีแอ็ตเติล – ไทเป
02.10 น. ออกเดินทางบินสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 025 (777 /12 ชม.)
  ************** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน ******************
 
วันที่ 11  (จันทร์ )     ไทเป  – สุวรรณภูมิ 
05.10 น. ถึงสนามบินเถาหยวน-ไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น. นำท่าน  ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 067  (โบอิ้ง777 /3.30 ชม.)
11.35 น. ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

09-กันยายน