ทัวร์ญี่ปุ่น Newyear┃KYUSHU HIGHLIGHT NEWYEAR PARTY JP6D291219A

 Countdown Huis Ten Bosch ฉลองปีใหม่กับ Kingdom of Light อาณาจักรแห่งแสง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมพลุสุดอลังการ

 เก็บครบไฮไลท์ เบปปุ-ซาเซโบะ
#เบปปุเมืองหลวงแห่งออนเซ็น
# ชมบ่อนรกจิโกกุ เมกุริ
# หมู่บ้านยูฟุอิน สัมผัสวิถีชีวิตในเมืองออนเซ็นเล็กๆที่เก่าแก่และเงียบสงบ

 เอาฤกษ์เอาชัยรับปีใหม่#สักการะศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ขอพรเกี่ยวกับ ความสำเร็จ ความปลอดภัย และความรัก#ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ#ศาลเจ้าทาเคโอะ

เมนูแนะนำ

 จุใจ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ร้านดังฟุกุโอ

 เต็มอิ่มบุฟเฟต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

 ลิ้มลองสตอเบอร์รี่ สดๆ จากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ชาบูชาบู ขาปูยักษ์!
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินฟุกุโอกะ ( TG 648 : 00.50 – 08.00 น.)
2 สนามบินฟุกุโอกะ-บ่อนรกจิโกกุเมกุริ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เบปปุ
** ที่พัก BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
 
3 เบปปุ-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริHuis Ten Bosch Countdown & ชมพลุ-ซาเซโบะ
** ที่พัก THE PARADISE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 ซาเซโบะ-Takeo Romon Gate-ศาลเจ้าทาเคโอะ-โทสุ พรีเมียม เอ้าท์เลท-ฟุกุโอกะ
** ที่พัก MONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
5 ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุสวนสตรอเบอร์รี่ -อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-ฟุกุโอกะ
** ที่พัก MONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ (TG 649 : 11.45-15.30 น.)  
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินฟุกุโอกะ            
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D17–19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ Row D 17–19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย
 
วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ-บ่อนรกจิโกกุเมกุริ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เบปปุ
00.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648
08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการคมนาคมของเกาะคิวชิวเกาะที่อยู่ตอนปลายสุดของประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดใส
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น  บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  นำเดินทางสู่ หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก เบปปุ ณ BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ กับบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการสวม ยูกะตะ พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล
 
วันที่ 3 เบปปุ-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-Huis Ten Bosch-ซาเซโบะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสักการะ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (Yutoku Inari Shrine) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabesshima ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนต่างพากันไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  เต็มอิ่ม ! กับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแสนคลาสสิค HuisTen Bosch เมืองชายทะเลเปิดใหม่สไตล์ดัชท์เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวดัชท์ สนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์แบบ  ซีมูเลชั่น 3 มิติ สวนสนุกแบบตะวันตกอย่าง Horizon Adventure ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าฝ่าทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง Future Cast Theater / Grand Odyssey  ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่ท่านร่วมเป็นดารานำแสดงด้วยขอรับรองว่าท่านต้องประทับใจไปอีกนานอย่างแน่นอน เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามเหล่ามวลไม้ดอกที่บานสะพรั่งอวดสีสันทั้งปี อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป, เบญจมาศ, กุหลาบ, กังหันลมขนาดยักษ์ อาคารก่อด้วยอิฐที่มีสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้กหลากรส (ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบเกอรี่ของญี่ปุ่นนับว่าสุดยอดรสเยี่ยมแห่งเบเกอรี่) ชีส, ช็อคโกแล็ต, แยมผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสไตล์ดัชท์ และสินค้าที่ระลึกมากมาย เป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรักตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าพัก ซาเซโบะTHE PARADISE GARDEN HOTEL   หรือเทียบเท่า
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ กับบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการสวม ยูกะตะ พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล
  **หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย เชิญทุกท่านร่วมงานเค้าท์ดาวน์พร้อมชมพลุสุดอลังการ ณ  Huis Ten Bosch เวลา 21.00-00.00 **
 
วันที่ 4 ซาเซโบะ-Takeo Romon Gate-ศาลเจ้าทาเคโอะ-โทสุ พรีเมียม เอ้าท์เลท-ฟุกุโอกะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ทาเคโอะ ออนเซ็น เมืองแห่งออนเซ็น ศูนย์กลางความล้ำสมัยที่แฝงกลิ่นอายวัฒนธรรม ทาเคโอะ ออนเซ็น เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าสีแดงสด อันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงผู้มาเยือน ว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้ว บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้วนแล้วแต่เคยมาเยือนที่นี่ ปัจจุบันแม้อาคารออนเซ็นหลังประวัติศาสตร์จะปิดทำการไปแล้ว แต่ก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้แทน
  จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าทาเคโอะ ศาลเจ้าเก่าแก่ ภายในมีต้นไม้ใหญ่สองต้นซึ่งส่วนของลำต้นถูกเชื่อมติดกัน ด้วยเชือกเปรียบเสมือนสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของคู่รัก เชื่อกันว่า หากได้มาขอพรความรักที่นี่มักจะสมหวังในชีวิตคู่
  พิเศษกว่านั้น!! นำท่านชมต้นการบูรยักษ์ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 3,000 ปี พื้นที่รอบต้นการบูรมีบรรยากาศลึกลับ ท่านจะรู้สึกเหมือนวิญญาณได้รับการชำระล้าง เพียงยืนอยู่ใกล้กับต้นไม้ พร้อมรับปีใหม่ที่สูมบูรณ์
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ โทสุ เอ้าท์เลท เอ้าท์เลทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิด จากทั่วโลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้านค้าแฟชั่นนำอีกมากมายของคนทุกวัน
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มกับร้านบุฟเฟต์ชาบูปูชื่อดัง ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ต้นตำรับญี่ปุ่นแท้
  นำท่านเข้าพัก ฟุกุโอกะMONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ –สวนสตรอเบอร์รี่ -อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-ฟุกุโอกะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ  สตอเบอร์รี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน  ชม และ ชิมสตอเบอร์รี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี  และยาฆ่าแมลง
  สมควรแก่เวลา ช้อปปิ้งย่าน เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจิน ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอาง   ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบเองตามอัธยาศัย หรือเลือกรับประทาน Hakata Ramen อาหารขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ
   (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า)
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ฟุกุโอกะ  ณ MONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
   สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
11.45 น. ออกเดินทางจากฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG-649 
15.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

Additional Information

month